Thursday, April 29, 2010

ေကာင္းမႈျပဳသူ၏ အက်ိဳး

ေကာင္းမႈျပဳသူသည္
ဤဘ၀၌လည္း ႏွစ္သက္ရ၏။
တမလြန္ဘ၀၌လည္း ႏွစ္သက္ရ၏။
ပစၥဳပၸန္ တမလြန္ ဘ၀ႏွစ္တန္တို႔၌လည္း ႏွစ္သက္ရ၏။
ငါသည္ ေကာင္းမႈကို ျပဳအပ္ျပီ-ဟု ႏွစ္သက္ရ၏။
သုဂတိဘံုဘ၀သို႔ ေရာက္ပါမူကား အလြန္ႏွစ္သက္ရ၏။

( ဓမၼပဒ ယမက၀ဂ္ သုမနေဒ၀ီ၀တၳဳ)

No comments: