Sunday, May 2, 2010

ကုသိုလ္ေကာင္းမႈကို လ်င္ျမန္စြာ ျပဳလုပ္ပါ

မေကာင္းမႈ၌ စိတ္သည္ ေမြ႔ေလ်ာ္တတ္၏။
ေကာင္းမႈျပဳေသာအခါ ႏုံ႔ေႏွးတတ္၏။
ထို႔ေၾကာင့္ မေကာင္းမႈမွ စိတ္ကိုတားျမစ္၍
ကုသိုလ္ေကာင္းမႈတို႔ကို လ်င္ျမန္ေဆာစြာ ျပဳလုပ္ရာ၏။

( ဓမၼပဒ၊ ပါပါ၀ဂ္၊ စူေဠကသာဋက၀တၳဳ)

No comments: