Sunday, May 9, 2010

ဘာသာေရး ျပႆနာ ( ၁၂ )

( ဘဒၵႏၲ ၀ါယာမသာရ ေျဖသည္ )
(ေမး) (သိပၸံႏွင့္ နည္းပညာတိုးတက္မႈမ်ား)
အရွင္ဘုရား၊ ဤဘဒၵကမၻာမတိုင္မီ ပ်က္သုဥ္းျပီးေသာ အျခားကမၻာမ်ားတြင္ ဤကမၻာကဲ့သို႔ ေနစၾကာ၀ဠာ ဖြဲ႔စည္းပံုျဖင့္ တည္ရွိပါသလား။ ယခုမ်က္ေမွာက္ေခတ္ ကမၻာကဲ့သို႔ သိပၸံနည္းပညာ တိုးတက္သည့္ေခတ္မ်ား ရွိပါသလား။ သိလိုပါသည္ဘုရား။
(ေမာင္ေက်ာ္မင္း-ရန္ကန္)

(ေျဖ)
ကမၻာတိုင္းမွာ ေနစၾကာ၀ဠာဖြဲ႔စည္းပံု အတူတူပင္ ျဖစ္ပါသည္။ သိပၸံပညာဆိုသည္မွာ လူသားတို႔၏ ၾကံဆခ်က္၊ ေဆာင္ရြက္ခ်က္သာ ျဖစ္သည့္အတြက္ လူရွိေသာကမၻာမွာ နည္းပညာအမ်ိဳးမ်ိဳး ရွိမည္မွာ ေသခ်ာပါသည္။ လူရွိလွ်င္ စိတ္ဆိုေသာ နာမ္တရားလည္း ရွိ၏။ စိတ္သည္ အလြန္ဆန္းၾကယ္ေသာသေဘာ ရွိ၏။

စိတ္ဆန္းၾကယ္၍ လိုခ်င္ ျဖစ္ခ်င္သည့္တဏွာ ဆန္းၾကယ္သည္။ တဏွာဆန္းၾကယ္၍ သတၱ၀ါတို႔ျပဳလုပ္သည့္ ကံ အမ်ိဳးမ်ိဳး ဆန္းၾကယ္သည္။ ကံဆန္းၾကယ္၍ ပုဂၢိဳလ္သတၱ၀ါအမ်ိဳးမ်ိဳး သက္ရွိသက္မဲ့ အရာ၀တၳဳ အဆန္းတၾကယ္ အမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔ ေပၚေပါက္လာရ၏။

အရာရာ စိတ္ျဖင့္ တီထြင္ၾကံဆ ဖန္တီးၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ေခတ္အမ်ိဳးမ်ိဳး၊ ကမၻာအမ်ိဳးမ်ိဳးမွာပင္ သူ႔ပံုစံႏွင့္သူ အံ႔ၾသဖြယ္ပညာရပ္မ်ား ျဖစ္ထြန္းေနႏိုင္ပါသည္။
ရိုက္ညီေနာင္တို႔သည္ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္း ၁၀၀-ေက်ာ္ ၁၉၀၈-ခုႏွစ္က ေလယာဥ္ပ်ံကို စတင္တီထြင္ခဲ့သလို လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္ေပါင္း ၂၅၀၀-ေက်ာ္က ေဂါတမဘုရားရွင္ လက္ထက္တြင္ ဥေတနမင္းႏွင့္ ၀ါသုလဒတၱာ မိဖုရားတို႔၏ သားေတာ္ ေဗာဓိမင္းသားသည္ အလြန္ခမ္းနားတင့္တယ္၍ ေကာင္းကင္ ပ်ံတက္လုမတတ္ျဖစ္ေသာ ေကာကႏုဒမည္ေသာ ျပာသာဒ္ႀကီးကို တည္ေဆာက္၏။ ထိုျပာသာဒ္သည္ လူအေပါင္းတို႔ စုတ္သပ္ရႊင္ေမာ အံ႔ၾသခ်ီးမြမ္း၍မဆံုးေအာင္ တင့္တယ္လွ၏။ ေဗာဓိမင္းသားသည္ ေနာင္အခါတြင္ ဤျပာသာဒ္ႏွင့္တူေသာ ျပာသာဒ္မ်ိဳး မရွိေစရန္ လက္သမားဆရာ ဗိသုကာပညာရွင္ႀကီးအား သတ္ျခင္း၊ ေျခလက္ျဖတ္ျခင္း၊ မ်က္စိကန္းေအာင္ ျပဳျခင္းစေသာ အမႈတို႔ကို ျပဳရန္ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္ေသာ အၾကံအစည္ကို ၾကံေလ၏။ ထိုအေၾကာင္းကို ဗိသုကာဆရာႀကီး လွ်ိဳ႔၀ွက္စြာ ဂဠဳန္ငွက္ရုပ္ယာဥ္ပ်ံႀကီးကိုျပဳ၍ ေကာင္းကင္သို႔ ပ်ံတက္ျပီး ဟိမ၀ႏၲာအထိ ပ်ံသန္းသြား၏။ ထိုဟိမ၀ႏၲာအရပ္၌ က႒၀ါဟနမင္းအျဖစ္ စိုးစံ၍ေနေလ၏။ သူ႔ေခတ္ သူ႔ကမၻာ အမ်ိဳးမ်ိဳးမွာ သူ႔ဟန္ သူ႔ပံုစံ အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ သိပၸံပညာကဲ့သို႔ ထူးဆန္းအံ႔ၾသဖြယ္ေတြ ရွိေနမည္မွာ အမွန္ျဖစ္ပါသည္။
********************************************************************************

(ေမး) (သံဃဒိေသသ္အာပတ္ႏွင့္ တရားအားထုတ္ျခင္း )
အရွင္ဘုရား၊ ေတာရေက်ာင္း ရိပ္သာမ်ားတြင္ တရားဘာ၀နာအားထုတ္ေတာ္မူလ်က္ရွိၾကကုန္ေသာ သံဃာေတာ္မ်ားသည္ ပရိ၀တ္၊ မာနတ္ စေသာ ၀တ္ေဆာက္တည္မွ ေက်ေအးေပ်ာက္ကင္းႏိုင္ေသာ အျပစ္မ်ားရွိသည္ကို သိပါလ်က္ ၀တ္ေဆာက္တည္ျခင္းမျပဳဘဲ တရားဘာ၀နာအားထုတ္လွ်င္ စ်ာန္မဂ္ဖိုလ္ ရႏိုင္-မရႏိုင္ ေျဖၾကားေပးေတာ္မူပါဘုရား။
(ေတာရဘိကၡဳ-ဘဒၶႏၲအာစာရာလကၤာရ)

(ေျဖ)
ရဟန္းေတာ္မ်ားအတြက္ ပညတ္အပ္ေသာ ဘိကၡဳပါတိေမာက္ပါဠိတြင္ မိမိတို႔၌ အျပစ္မ်ားရွိက ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားရန္ ဥပုသ္ျပဳရာသိမ္ထဲ၌ သံုးႀကိမ္သံုးခါ ေၾကညာရသည္။ ထိုအခါ အာပတ္ရွိလ်က္ ထုတ္ေဖာ္ေၾကညာျခင္း မျပဳဘဲ ဆိတ္ဆိတ္ေနျခင္းသည္ မုသားစကားမေျပာေသာ္လည္း ေျပာသကဲ့သို႔ လိမ္ညာရာေရာက္ေပသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သမၸဇာနမုသာ၀ါဒ-လိမ္ညာအျပစ္ သင့္ေရာက္ပါသည္။ (သမၸဇာန မုသာ၀ါေဒါ ေခါပနာယသၼေတာ အႏၲရာယိေကာ ဓေမၼာ ၀ုေတၱာ ဘဂ၀တာ) ထိုအျပစ္ကေလးသည္ပင္ စ်ာန္မဂ္ဖိုလ္၏ အႏၲရာယ္ျဖစ္သည္ဟု ဘုရားရွင္ေဟာေတာ္မူပါသည္။

ထို႔ျပင္ မိလိႏၵပဥႇာ၌ မဂ္ဖိုလ္မရႏိုင္ေသာ ပုဂၢိဳလ္ ၁၆-ဦးတြင္လည္း ပရိ၀တ္မာနတ္စေသာ ၀တ္ေဆာက္တည္မွ ေပ်ာက္ေသာ သံဃာဒိသိသ္ အာပတ္ရွိေနေသာ ပုဂၢိဳလ္ပါရွိသည္။ ၄င္းအာပတ္ရွိသူအား စ်ာန္မဂ္ဖိုလ္ မရႏိုင္ပါ။
မဂ္ဖိုလ္မရႏိုင္သူ ၁၆-ဦးမွာ
(၁) တိရစၧာန္
(၂) ျပိတၱာ။ (ေ၀မာနိကျပိတၱာ အခ်ိဳ႔မွတပါး။)
(၃) မိစၧာဒိ႒ိ
(၄) ကုဟက-အံ႔ဖြယ္ျပဳ၍ ညာစားသူ
(၅-၆-၇-၈-၉) ပဥၥာနႏၲရိယကံ ထိုက္သူမ်ား
(၁၀) ေထယ်သံ၀ါသက-ေထရ္ခိုး
(၁၁) တိတၳိယပကၠႏၲက-တိတၳိအျဖစ္သို႔ ေျပာင္းသြားသူ
(၁၂) ဘိကၡဳနိဒူသက-ဘိကၡဳနီမကို ဖ်က္ဆီးသူ
(၁၃) သံဃာဒိသိသ္ အာပတ္သင့္ျပီး မကုစားရေသးေသာ ပုဂၢိဳလ္
(၁၄) ပ႑ဳတ္ ၃-မ်ိဳး
(၁၅) ဥဘေတာဗ်ည္း
(၁၆) ၇-ႏွစ္ေအာက္ငယ္ေသာ ပုဂၢိဳလ္။ (၅-ႏွစ္သားအခ်ိဳ႔ တရားထူးရသည္မ်ား အနည္းငယ္သာရွိသည္)။
********************************************************************************

(ေမး) (ေဂါတမဘုရားရွင္၏ အလုပ္အေကၽြးမ်ား )
အရွင္ဘုရား၊ တပည့္ေတာ္ ဖတ္ဖူးေသာ ဗုဒၶ၀င္အက်ဥ္းတြင္ ျမတ္စြာဘုရား၏ အလုပ္အေကၽြးသည္ အရွင္အာနႏၵာ-ဟု သိရပါသည္။ အရွင္အာနႏၵာသည္ ဘုရားရွင္ အသက္ဘယ္အရြယ္ေရာက္မွ အလုပ္အေကၽြးျပဳသည္ကို၄င္း၊ အရွင္အာနႏၵာ အလုပ္အေကၽြးမျပဳခင္က အဘယ္ရဟန္းမ်ား၊ အလုပ္အေကၽြး ျပဳစုခဲ့ၾကသည္ကို၄င္း၊ အရွင္အာနႏၵာသည္ ညီေတာ္အာနႏၵာလား၊ ဖြားဖက္ေတာ္ အာနႏၵာလား ေျဖၾကားေပးေတာ္မူပါဘုရား။
(အရွင္သာသန၊ မႏၲေလး)

(ေျဖ)
အရွင္အာနႏၵာသည္ ျမတ္စြာဘုရားရွင္ သက္ေတာ္ ၅၅-ႏွစ္အလြန္ ၀ါေတာ္ ၂၀-ေက်ာ္အခ်ိန္မွစ၍ အျမဲတမ္း အလုပ္အေကၽြးအျဖစ္ လွည့္လည္လိုက္ပါေတာ္မူပါသည္။
ျမတ္စြာဘုရား၏ ပထမေဗာဓိေခၚ ၀ါေတာ္ ၂၀-အတြင္းတြင္ အျမဲတမ္းအလုပ္အေကၽြး မရွိဘဲ တခါတရံ အရွင္နာဂသမာလမေထရ္၊ တခါတရံ အရွင္နာဂိတ၊ အရွင္ေမဃိယ၊ အရွင္ဥပ၀ါန၊ လိစၧ၀ီမင္းသား သုနကၡတၱရဟန္း၊ အရွင္သာရိပုတၱရာ၏ ညီေတာ္ အရွင္စုႏၵ၊ အရွင္သာဂတ၊ အရွင္ရာဓမေထရ္ စေသာ မေထရ္တို႔ အလ်ဥ္းသင့္သလို ျပဳစုလုပ္ေကၽြး လွည့္လည္လိုက္ပါၾက၏။

ဘုရားရွင္ ၀ါေတာ္ ၂၀-ေက်ာ္လာေသာအခါ ရဟန္းတို႔-ငါဘုရားသည္ အသက္အရြယ္ ႀကီးရင့္လာျပီ။ အခ်ိဳ႔ရဟန္းမ်ားသည္ ငါဘုရားက ဤလမ္းခရီးျဖင့္ သြားၾကကုန္စို႔-ဟု ေျပာဆိုေသာ္လည္း အျခားခရီးျဖင့္သြား၍ ငါဘုရားကို စြန္႔ခြာသြားၾကကုန္၏။( အရွင္ေမဃိယကို ညႊန္းပါသည္)။
အခ်ိဳ႔ရဟန္းမ်ားကမူ ငါဘုရား၏ သပိတ္သကၤန္းတို႔ကို ေျမ၌ခ်ထားမည့္ အေျခအေနထိ ရိုင္းရိုင္းစိုင္းစိုင္း ျပဳမူၾကေသးသည္။ (အရွင္ေမဃိယကို ညႊန္းသည္)။
သို႔အတြက္ေၾကာင့္ ငါဘုရားအတြက္ အျမဲျပဳစုလုပ္ေကၽြးမည့္ ရဟန္းတပါးကို သင္ခ်စ္သားတို႔ စဥ္းစားေရြးခ်ယ္ၾကေလာ့-ဟု မိန္႔ေတာ္မုရသည္။

ထိုစကားကိုၾကား၍ ရဟန္းအေပါင္းတို႔ ဓမၼသံေ၀ဂႀကီးစြာ ျဖစ္ေတာ္မူၾကကုန္၏။ ဤသို႔ အျမတ္ဆံုးဘုရားရွင္ကို လုပ္ေကၽြးရသည္ကိုပင္ မေထရ္မဲ့ျမင္ ျပဳေတာ္မူၾကကုန္ေသး၏။ ထို႔ေၾကာင့္ အရွင္အာနႏၵာက တာ၀န္ယူျခင္း ျဖစ္သည္။
အရွင္အာနႏၵာကိုပင္ ဖြားဖက္ေတာ္ အာနႏၵာဟု၄င္း၊ ညီေတာ္ အာနႏၵာဟု၄င္း၊ အမ်ိဳးမ်ိဳးေခၚျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ဖြားဖက္ေတာ္ စာရင္းလကၤာမွာ-
ယေသာ္ခင္ေလး၊ ညီေထြးအာနန္၊ က႑ကျမင္း၊ ကၽြန္ရင္းေမာင္ဆန္၊ ကာဠဳဒါယိ၊ ေဗာဓိရုကၡံ၊ ေရႊအိုးစြက္၊ ဖြားဖက္ခုနစ္တန္။
ကာဠဳ၊ ယေသာ္၊ ညီေတာ္၊ ဆႏၵ၊ က႑က၊ ေသာဏၰ၊ ဗုဒၶေဟ-ဟု၄င္း။
အာ-ေဗာ-ကာ-ယ-ဆန္-ေရႊ-ကဏ္ ဟု၄င္း။ အမ်ိဳးမ်ိဳး စပ္ဆိုထားၾကကုန္၏။
********************************************************************************

(ေမး) (စာပြဲတခုတည္း ရဟန္းႏွင့္လူ အတူအသံုးျပဳမႈ)
အရွင္ဘုရား၊ ရဟန္းတပါးသည္ လူပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ စားပြဲႀကီးတခုတည္းတြင္ အတူထိုင္၍ ဘုဥ္းေပးေနသည္ကို ေတြ႔ရပါသည္။ ထိုသို႔ အတူဘုဥ္းေပးသံုးေဆာင္ျခင္းျဖင့္ ဘုန္းႀကီးႏွင့္လူမ်ား မည္သည့္အျပစ္ သင့္သည္ကို ေျဖၾကားေပးေတာ္မူပါဘုရား။
(လြင္ေဇာ္မိုး-ေျမာက္ဥကၠလာပ)

(ေျဖ)
စားပြဲတခုတည္း ျဖစ္ေသာ္လည္း ရဟန္းအတြက္ သီးသန္႔ထမင္း၊ ဟင္းတို႔ကို ကပ္ထားျပီး သီးသန္႔ပန္းကန္ခြက္ေယာက္မ်ားျဖင့္ ဘုဥ္းေပးသံုးေဆာင္လွ်င္ အကပ္မပ်က္၊ အျပစ္မသင့္ပါ။ ထမင္းဟင္းခြက္မ်ား အတူတူႏႈိက္ယူစားသံုးလွ်င္ကား ရဟန္းတြင္ ပါစိတ္အာပတ္သင့္ျပီး လူဒါယကာမ်ားအတြက္ ရဟန္းေတာ္မ်ားကို မရိုေသျခင္းအျပစ္ ျဖစ္ပါသည္။
********************************************************************************

(ေမး) (ဘုရားပံု-ဘုန္းႀကီးပံုမ်ား၊ လည္ပင္း၌ ဆြဲျခင္း)
အရွင္ဘုရား၊ လူ၏လည္ပင္း၌ ဘုရားပံု၊ ဆရာေတာ္ပံုမ်ား ဆြဲျခင္းသည္ အျပစ္ရွိ-မရွိ၊ ၄င္းဘုရားပံု၊ ဆရာေတာ္ပံုမ်ား ဆြဲထားသူသည္ သန္႔စင္ခန္းသို႔၀င္လွ်င္ အျပစ္ရွိ-မရွိ ျပည့္စံုစြာ ေျဖၾကားေပးေတာ္မူပါဘုရား။
(နႏၵာမိုးေျမ-ရန္ကုန္)

(ေျဖ)
ရိုေသပူေဇာ္ ကိုးကြယ္လိုေသာအားျဖင့္ ဆြဲလွ်င္ အျပစ္မရွိပါ။ မရိုမေသ ညစ္ညစ္ပတ္ပတ္ ဆြဲလွ်င္ကား အျပစ္ရွိႏိုင္သည္။ ဤခႏၶာသည္ မသန္႔ရွင္းေသာ အနံ႔မေကာင္းေသာ ခႏၶာျဖစ္၍ မဆြဲျခင္းကား အျပစ္မျဖစ္ေတာ့ပါ။ ပံုကို ဆြဲထားမည့္အစား စိတ္ထဲ ႏွလံုးသားထဲတြင္ ဘုရားပံုေတာ္၊ ဂုဏ္ေတာ္မ်ား စြဲထံုထားဖို႔ ပို၍ အေရးႀကီးပါသည္။
********************************************************************************

(ေမး) (သံုးႏွစ္သားကေလး၏ ျဖစ္ရပ္ဆန္း)
အရွင္ဘုရား၊ ေက်ာက္တံတားျမိဳ႔နယ္တြင္ အသက္သံုးႏွစ္သာ ရွိေသးေသာ ေမာင္ေဇယ်ာလင္းအမည္ရွိ မူႀကိဳေက်ာင္းသားေလးသည္ စာေတြကို လက္တန္းအျမန္ဖတ္ႏိုင္သည္ဆိုသည့္ ဆန္းျပားေသာသတင္းတပုဒ္ ဂ်ာနယ္တေစာင္တြင္ ဖတ္ရႈလိုက္ရပါသည္။ ဤကဲ့သို႔ ျဖစ္ရပ္ဆန္းမ်ား ရွိႏိုင္-မရွိႏိုင္ ေျဖၾကားေပးေတာ္မူပါဘုရား။
(မေမေက်ာ္ႀကီး(ခ) မၾသေမေက်ာ္-ကယားရိုးမ)

(ေျဖ) ရွိႏိုင္ပါသည္။ အေနာက္ႏိုင္ငံသတင္းမ်ားအရ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ ၂၀-ခန္႔က ဖတ္ဖူးသည္မွာ ကေလးငယ္တဦးသည္ သခ်ၤာပါေမာကၡႀကီးမ်ားသာ တြက္ႏိုင္ေသာ သခ်ၤာမ်ားကို အလြယ္တကူ တြက္ႏိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။ ဘ၀ပါရမီ အေလ့အထံုပါလာလွ်င္ အလြယ္တကူ တတ္သိႏိုင္သည္။ မေဟာသဓာသည္ ၇-ႏွစ္သားႏွင့္ တရားဆံုးျဖတ္သည္။ ထိုထက္ ရဟႏၲာပုဂၢိဳလ္အျဖစ္ ၅-ႏွစ္၊ ၇-ႏွစ္သားမ်ားပင္ တရားထူး၊ အသိဉာဏ္ထူးမ်ားကို ရရွိေစႏိုင္သည္။ ကေလးငယ္ဘ၀ျဖင့္ စာဖတ္တတ္သည္၊ သခၤ်ာတြက္တတ္သည္ဆိုသည္မွာ အထူးအဆန္း မဟုတ္လွပါေပ။

( ျမတ္မဂၤလာ ၂၀၀၇-ခု ၾသဂုတ္လ)

No comments: