Monday, May 17, 2010

လက္ေဆာင္တံစိုး ထိုး၍မရ

၁။ ေသမင္းကိုကြဲ႔၊ မိတ္ေဆြဟဲ့၊ ဖြဲ႔၍မရေခ်။
၂။ မေသလိုျပန္၊ လာဘ္ထိုးခံ၊ အမွန္မရေခ်။
၃။ မရဏဆိုး၊ ေသမင္းမ်ိဳး၊ စစ္ထိုးမရေခ်။
၄။ ေသမင္းကိုမူ၊ ျပိဳင္သည့္လူ၊ ႏိုင္သူမရွိေခ်။
၅။ ေသမင္းထံေမွာက္၊ လူတိုင္ေရာက္၊ သက္ေပ်ာက္ဇီ၀ိန္ေၾကြ။
( ေတသကုဏဇာတ္)

No comments: