Saturday, May 29, 2010

ဗိသုကာ ဆရာဆိုင္ ( ၃ )

( ပါရမီ အထူးေျမာက္ေပေသာ)
ဆရာဆိုင္သည္ ၀င္ဗလီလုပ္ငန္းတြင္ ေအာင္ျမင္မႈရျပီးေနာက္ မႏၲေလး မဟာမုနိရုပ္ပြားေတာ္ျမတ္ႀကီး စံပယ္ေတာ္မူေသာ ပလႅင္ေတာ္ႀကီးကို မြမ္းမံျခယ္လွယ္သည့္လုပ္ငန္းကို တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ရသည္။ ထိုပလႅင္ေတာ္ႀကီးမွာ အုတ္ျဖင့္လုပ္ထားေသာ ပလႅင္ႀကီးျဖစ္သည္။ ဘိုးေတာ္မင္းတရားႀကီး လက္ထက္က ဆရာႀကီးမ်ား၏ လက္ရာပင္။ ၁၉၂၅-ခုတြင္ ထိုအုတ္ပလႅင္ေတာ္ႀကီးကို ဆရာဆိုင္က မွန္စီေရႊခ်ပညာျဖင့္ မြမ္းမံျခယ္လွယ္ေပးရသည္။

ဆရာဆိုင္သည္ အထူးႀကိဳးစား မြမ္းမံျခယ္လွယ္ေပးသည္။ ျပီးစီးေသာအခါ ပလႅင္ေတာ္ႀကီးမွာ ရုပ္ပြားေတာ္ႀကီးႏွင့္ အလြန္ပနံရလွသည္။ ျမင္သူတိုင္း ခ်ီးက်ဴးမဆံုး ရွိၾကသည္။
ထိုအလွဴဒါနအတြက္ သက္ဆိုင္ရာလူႀကီးမ်ားက ဦးေဆာင္၍ ေရစက္ခ်ပြဲ က်င္းပသည္။ ထိုေရစက္ခ်ပြဲတြင္ ဖတ္ၾကားရန္ ဆုေတာင္းစာကို ေသခ်ာက်နစြာ ေရးသားသည္။ ျမန္မာျပည္ရွိ ဆရာႀကီး ဦးေဘက ေရးသားသည္။ ေရးသားရာ၌ ဆရာဆိုင္၏ စြမ္းေဆာင္မႈကို ခ်ီးက်ဴးေသာအေနျဖင့္ ပါရဂူေျမာက္ေသာ ဆရာဆိုင္အား လုပ္ေဆာင္ေစရာ-ဟူ၍ ထည့္သြင္းေရးသားသည္။ ေရစက္ခ်ပြဲမတိုင္မီ ထိုစာကုိ ဆရာဆိုင္ဖတ္ရသည္။ ထိုအခါ ပါရဂူေျမာက္ေသာ-ဟူေသာ စကားအသံုးအႏႈန္းအတြက္ မႏွစ္သက္ႏိုင္။

ပါရဂူေျမာက္-ဆိုတဲ့ စကားနဲ႔ ကၽြန္ေတာ့္ကို ခ်ီးမြမ္းတာ လြန္ေနတယ္ ထင္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ ဒီပညာကို အေတာ္ကေလးတတ္တာေတာ့ ဟုတ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ပါရဂူေျမာက္ဆိုတာေတာ့ မဟုတ္ႏိုင္ပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ဒီ၀ိေသသကိုေတာ့ ျပင္ဖတ္ေပးပါဆရာႀကီး-ဟူ၍ ဆုေတာင္းစာဖတ္မည့္ ျမန္မာပညာရွိ ဆရာႀကီး ဦးသန္းစင္ကို ပန္ၾကားသည္။

ေရစက္ခ်ပြဲေန႔တြင္ ဆရာႀကီးဦးသန္႔စင္ကလည္း ျပင္ဖတ္ေပးသည္။ ပါရဂူေျမာက္-အစား ပါရမီအထူးေျမာက္ ေပေသာ -ဟူ၍ ျပင္ဖတ္သည္။ ဆရာဆိုင္ ႏွစ္သက္၀မ္းေျမာက္သြားေလသည္။ ယခုဘ၀ ႀကိဳးစားမႈႏွင့္ ေရွးဘ၀က ပါရမီေၾကာင့္ ဤပညာရပ္ကို ထူးခၽြန္စြာ တတ္ေျမာက္သည္ ဆိုသည္ကိုသာ ဆရာဆိုင္က ခံယူလိုသည္။ ဘုရားကလြဲလွ်င္ မည္သူမွ် မည္သည့္ပညာကိုမဆို ပါရဂူေျမာက္ မတတ္ႏိုင္ဟူ၍ ဆရာဆိုင္က ယူဆထားေပသည္။

( ဗိသုကာဆရာႏွင့္ ပန္းပုဆရာ)
ထို႔ေၾကာင့္လည္း ဆရာဆိုင္သည္ မိမိတတ္ကၽြမ္းထားေသာ ပညာကို ျပီးျပည့္စံုျပီ သေဘာမထား။ အသစ္အသစ္ ထပ္မံဆည္းပူးေလ့လာသည္။ အစဥ္အလာအရ ျပာသာဒ္တဆူ ေဆာက္လိုလွ်င္ ဗိသုကာဆရာက ပန္းပုဆရာ တို႔ကို ငွါးရမ္းရသည္။ ဗိသုကာဆရာက ျပာသာဒ္အျဖဴထည္ကို အခ်ိဳးအစားမွန္ကန္စြာ ျပဳလုပ္ေပးရသည္။ ထုပိကာေခၚ ျပာသာဒ္အထြတ္ကိုလည္း ဗိသုကာဆရာကပင္ တာ၀န္ယူလုပ္ေဆာင္ေပးရသည္။
ဗိသုကာဆရာျပဳလုပ္ျပီး အျဖဴထည္ကိုမွ ပန္းပုဆရာက အေျပာက္ဆင္ရန္ လိုအပ္သလို တိုင္းတာျပီး ပန္းမ်ား၊ ရုပ္လံုးမ်ား ထုလုပ္တပ္ဆင္ေပးရသည္။

ဆရာဆိုင္သည္ မူလက ျပာသာဒ္အေျပာက္ဆင္ေသာ ပန္းပုဆရာအလုပ္ကိုသာ တတ္ေျမာက္သူျဖစ္သည္။ သို႔ရာတြင္ သူသည္ ထိုပညာမွ်ျဖင့္ ရပ္တန္႔မေန။ ဆက္လက္ႀကိဳးစားသင္ယူရာ ျပာသာဒ္အျဖဴထည္ ေဆာက္လုပ္ေသာ ဗိသုကာဆရာအတတ္ကိုပါ ကၽြမ္းက်င္စြာ တတ္ေျမာက္ခဲ့ေလသည္။ လုပ္ငန္းႏွစ္မ်ိဳးလံုးကို တာ၀န္ယူ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ေပသည္။ ထို႔ျပင္ ျပာသာဒ္ကို ေရွးက သစ္သားျဖင့္သာ ေဆာက္လုပ္ခဲ့ၾကသည္။ ေခတ္က တိုးတက္လာသျဖင့္ ပညာရွင္မ်ားသည္ သစ္သားျပာသာဒ္သာမက သံျပာသာဒ္၊ အုတ္အဂၤေတ ျပာသာဒ္တို႔ကိုပါ တီထြင္လုပ္ကိုင္လာၾကသည္။ ဆရာဆိုင္သည္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ သံျပာသာဒ္၊ အုတ္အဂၤေတျပာသာဒ္ ေဆာက္လုပ္နည္းအတတ္ပညာကိုပါ ေလ့လာဆည္းပူးခဲ့သည္။ ကၽြမ္းက်င္စြာ တတ္ေျမာက္ခဲ့သည္။ ထို႔ျပင္ ဆရာဆိုင္သည္ မွန္စီေရႊခ်ပညာကိုလည္း အဦးပိုင္းကပင္ သင္ယူတတ္ေျမာက္ ခဲ့သည္။ ထိုမွ်မက ဘုရားဆင္းတုထုသည့္ အတတ္ပညာကိုလည္း မျဖစ္မေန ႀကိဳးစားသင္ယူခဲ့သည္။ သို႔ရာတြင္ ဘုရားထုနည္းအတတ္ကို တတ္ေျမာက္ျပီး တႏွစ္ခန္႔သာ ဘုရားဆင္းတုထုသည္။ ထို႔ေနာက္ လံုး၀မလုပ္ ေတာ့ေပ။ မခံခ်င္သျဖင့္ ဘုရားဆင္းတုထုနည္းအတတ္ကို သင္ျခင္းသာျဖစ္သည္။ မိမိ ဘုရားဆင္းတု ထုတတ္ေၾကာင္းျပျပီးေနာက္ ဆက္မလုပ္ေတာ့ေပ။

( ၀က္မစြတ္ ၀န္ေထာက္မင္းႏွင့္ ဆရာဆိုင္)
ဆရာဆိုင္သည္ ပညာသင္ယူရာတြင္ မည္သည့္ဆရာထံတြင္ မဆို ရိုေသက်ိဳးႏြံစြာ ဆည္းပူးေလ့လာသည္။ သင္ယူသည္။ ဆရာ့ေက်းဇူးကိုလည္း အထူးသိသည္။ ဆရာမ်ားအနက္ ၀က္မစြတ္၀န္ေထာင္မင္းထံမွ ဆရာဆိုင္ ပညာဆည္းပူးရရွိခဲ့ပံုမွာ စိတ္၀င္စားဖြယ္ပင္။

၀က္မစြတ္၀န္ေထာက္မင္းကား စာေရးဆရာမႀကီး ဒဂုန္ခင္ခင္ေလး၏ အဘိုးျဖစ္သည္။ ျမန္မာဘုရင္ထံတြင္ အမႈထမ္းခဲ့သူျဖစ္သည္။ မင္းခမ္းမင္းနားဆိုင္ရာ၊ ျမန္မာ့အႏုပညာဆိုင္ရာ ဗဟုသုတမ်ား အထူးၾကြယ္၀သည္။
တခါေသာ္ ေျမးျဖစ္သူ ခင္ခင္ေလးကို နားသမဂၤလာ ဆင္ယင္က်င္းပသည္။ ၀က္မစြတ္၀န္ေထာက္မင္းသည္ ထိုေခတ္ဓေလ့ထံုးစံအတိုင္း နားသမဂၤလာပြဲတြင္ ေခါင္းေလာင္းပါထည့္၍ လွဴသည္။ လွဴရာတြင္ ထိုေခါင္းေလာင္းကို ထမ္းေသာ အရုပ္ႏွစ္ရုပ္ကိုပါ ထည့္လွဴခ်င္သည္။ သုိ႔ျဖင့့္ အရုပ္ထုလုပ္ေပးရန္ ဆရာဆိုင္ကို သူ႔အိမ္သို႔ ေခၚေလသည္။ ဆရာဆိုင္ေရာက္လာေသာအခါ ရုပ္လံုး ထုတတ္-မထုတတ္ ေမးသည္။ ဆရာဆိုင္က ထုတတ္ေၾကာင္း ေျပာေသာအခါ သူ႔ေရွ႔တြင္ ဘီလူးရုပ္ေရးျပရန္ ေျပာဆိုသည္။

ဆရာဆိုင္က ပန္းပုထုလုပ္ရာ၌ ေရးဆြဲရေသာ ဘီလူးရုပ္ပံုၾကမ္းကို ေရးျပသည္။ ၀န္ေထာက္မင္းသည္ ဘီလူးရုပ္ အခ်ိဳးအစားမွန္-မမွန္၊ ပါသင့္ပါထိုက္ေသာ အဆင္တန္ဆာတို႔ ပါ-မပါ ေသခ်ာစြာၾကည့္ရႈစစ္ေဆးသည္။ ေက်နပ္မွ ေအး မင္းေရးတာမွန္တယ္-ဟု ၀မ္းေျမာက္၀မ္းသာ မိန္႔သည္။ ထို႔ေနာက္ ပုရပိုက္တခုကို ထုတ္လာသည္။ ထိုပုရပိုက္ထဲမွ ပံုမ်ားကို ဖြင့္၍ျပသည္။ ဆရာဆိုင္အား ရာမဇာတ္၌ပါေသာ ဟႏုမာန္ႏွင့္ ဣႏၵဇိတ္ရုပ္တို႔ကို ထုလုပ္ရန္ အပ္ႏွံေစသည္။

ဆရာဆိုင္က အေကာင္းဆံုးထုလုပ္ေပးရာ ၀န္ေထာက္မင္းက မ်ားစြာ ေက်နပ္အားရသြားသည္။ ထိုမွစ၍ ဆရာဆိုင္ႏွင့္ ၀က္မစြတ္၀န္ေထာက္မင္းတို႔ သိကၽြမ္းခင္မင္သြားၾကသည္။ ဆရာဆိုင္သည္ ၀န္ေထာက္မင္း ထံမွ ျမန္မာ့အႏုပညာ ဆိုင္ရာ ဗဟုသုတတို႔ မ်ားစြာရရွိသည္။ ဘုရားမကိုဋ္ေတာ္ လုပ္နည္းကိုလည္း ၀န္ေထာက္မင္း ထံမွပင္ ဆရာဆိုင္ ရရွိသည္။ ဆရာဆိုင္သည္ ၀န္ေထာက္မင္းႏွင့္သာမက ၀န္ကေတာ္ႏွင့္လည္း သိကၽြမ္းခင္မင္သည္။ ၀န္ကေတာ္မွာ ပိဋကတ္၀န္ ဦးရန္၏သမီး ျဖစ္သည္။ ပိဋကတ္စာေပကို အံ႔ခ်ီးဖြယ္ တတ္ေျမာက္သည္။ ၀န္ေထာက္မင္း ဇနီးေမာင္ႏွံသည္ ဆရာဆိုင္ကို သားရင္းတမွ် ခ်စ္ခင္ၾကသည္။ သူတို႔တတ္ႏိုင္သည့္ဘက္မွ အျမဲတမ္းေစာင္မၾကည့္ရႈသည္။ ဆရာဆိုင္သည္ ေက်းဇူးရွင္ ၀က္မစြတ္ ၀န္ေထာက္မင္းကို ညအိပ္ရာ၀င္တိုင္း ရွိခိုးအိပ္ေလသည္။

(ေက်းဇူးသိတတ္သူ)
ဆရာဆိုင္ကား မိဘေက်းဇူး၊ ဆရာ့ေက်းဇူးကိုသာမက အမ်ားေက်းဇူးကိုလည္း သိတတ္သူျဖစ္သည္။ သူ႔ေက်းဇူးကို ရွာတတ္သူျဖစ္သည္။ အလုပ္အပ္သူရွိမွ မိမိ အလုပ္လုပ္ရမည္။ မိမိ အလုပ္လုပ္ရမွ မိမိႏွင့္တကြ ဇနီး၊ သားသမီး၊ အလုပ္သမားတို႔၏ စား၀တ္ေနေရး ဖူလံုမည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေက်းဇူးရွိသည္ဆိုကာ သူ႔ေက်းဇူးကို ေအာက္ေမ့၍ အလုပ္ကို မခိုမကပ္ဘဲ ႀကိဳးစားလုပ္ေပးေလ့ရွိသည္။ အလုပ္အပ္သူ ေက်နပ္စိတ္ခ်မ္းသာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးေလ့ရွိသည္။ ထိုသို႔လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ေပးရာတြင္ မည္သည့္အခါမွ် မရိုးမသားမျပဳ၊ ရိုးသားမႈကို တန္ဖိုးထားကာ ရိုးသားေျဖာင့္မတ္စြာ ျပဳခဲ့ေပသည္။ ထို႔ျပင္ အလုပ္ကို လက္ခံထားသည္ထက္ ပို၍လည္း လုပ္ေပးသည္။ ထိုအတြက္ အလုပ္အပ္သူတို႔ ေက်နပ္ကာ လုပ္ခေငြအျပင္ ဆုေငြ၊ ဆုတံဆိပ္ စသည္မ်ားပါ ဆရာဆိုင္ကို ခ်ီးျမႇင့္တတ္ၾကေပသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ပင္ ဆရာဆိုင္၏ လုပ္ငန္းမွာ အထူးေအာင္ျမင္သည္။ လုပ္ငန္းေပါင္း အေျမာက္အျမားလက္ခံ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရသည္။ ဆရာဆိုင္၏ လက္ရာမ်ားတြင္ အမ်ားအျပားမွာ ယေန႔တိုင္ ခိုင္ျမဲတည္ရွိေနေသးသည္။ အခ်ိဳ႔မူ စစ္ႀကီးအတြင္းက မီးေလာင္ရာတြင္ ပါသြားကုန္ၾကျပီ။

ဆရာဆိုင္၏လက္ရာတို႔တြင္ ေရႊတိဂံုအေနာက္ေစာင္းတန္း၊ ျမိဳ႔ေတာ္ခန္းမ၊၊ သြင္စီနီမာ၊ မႏၲေလးျမိဳ႔ ခ်မ္းသာႀကီးဘရားေတာင္ဘက္ျပာသာဒ္၊ အေရွ႔ျပင္ ဘီဘီအိုေအေက်ာင္းမွ ျပာသာဒ္၊ စစ္ကိုင္းေတာင္ ရွင္ျဖဴရွင္လွဘုရား၊ မလြန္ေစ်း ဦးလန္းျ့ပာသာဒ္၊ မႏၲေလးေတာင္ ေက်ာက္ေတာ္ႀကီးဘုရား ေျမာက္ေစာင္းတန္းဦးျပာသာဒ္၊ မ်က္ပါးရပ္ စစ္တပ္ဓမၼာရံုမွ ပလႅင္ႏွင့္တံကဲ၊ အိမ္ေတာ္ရာေျမာက္ ေစာင္းတန္းဦးျပာသာဒ္၊ ေရႊဘိုျမိဳ႔ ျမိဳ႔ေထာင့္ေစတီ ဦးအုန္းခိုင္ျပာသာဒ္ ၂-ဆူ (သစ္သားျပာသာဒ္ ၁၂၉၀၊ သံျပာသာဒ္ ၁၂၉၄-ခု) ျမင္းမူ ေရႊေစာဘုရားအတြင္းရွိ ဦးဘိုးစိုး၊ ေဒၚညိမ္း ေကာင္းမႈျပာသာဒ္၊ ပ်ဥ္းမနားအေရွ႔ ဦးနီျပာသာဒ္၊ ပုသိမ္ ကန္ႀကီးေထာင့္ပလႅင္ႏွင့္တံကဲ၊ ရန္ကုန္ တကၠသိုလ္ ဓမၼာရံု၊ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း ပင္လံုရွိ ေတာင္ပိုင္းေစာ္ဘြားႀကီး ျပာသာဒ္၊ မႏၲေလး မဟာသက်သီဟဘုရား အေနာက္ဘက္ျပာသာဒ္ႏွင့္ ေစာင္းတန္း၊ ကုသိနာရံု ဘုရားေစာင္းတန္းႏွင့္ မုခ္ဦးျပာသာဒ္၊ မိုးကုတ္ျမိဳ႔ ေဖာင္ေတာ္ဦးဘုရားျပာသာဒ္ႏွင့္ ဓမၼာရံု၊ က်ပ္ျပင္ေတာင္ေပၚေက်ာင္းျပာသာဒ္၊ ေညာင္ဦး ေရႊစည္းခံုဘုရား အေရွ႔ေစာင္းတန္း အလယ္ျပာသာဒ္၊ ပခုကၠဴျမိဳ႔ သီဟိုဠ္ရွင္ဘုရားျပာသာဒ္၊ မႏၲေလး မဟာမုနိဘုရားႀကီး အေရွ႔ေစာင္းတန္း ခါးျပတ္ျပာသာဒ္ အေရွ႔ေစာင္းတန္း ဂႏၶကုဋီတိုက္အတြက္ ျပာသာဒ္၊ မဟာသက်သီဟဘုရား ဗႏၶဳလဓမၼာရံုႀကီးႏွင့္ အုတ္ျပာသာဒ္ စသည္တို႔ ပါ၀င္သည္။ ယင္းတို႔မွာ ဒုတိယကမၻာစစ္မတို္င္မီက ေဆာက္လုပ္မႈမ်ား ျဖစ္ေပသည္။
(ေရွ႔လဆက္ရန္)

မင္းယုေ၀
( ျမတ္မဂၤလာ ၂၀၀၇-ခု ႏို၀င္ဘာလ)

No comments: