Wednesday, May 19, 2010

မလိုက္မပါ က်န္ရစ္ၾကရွာ

ပစၥည္းဥစၥာ၊ လယ္ယာစပါး၊ ကၽြဲႏြားျမင္းဆင္၊ တြင္းျပင္အ၀၀၊ ထင္ရွားေက်ာ္ေစာေသာ ဂုဏ္သိရ္ဟူသမွ်တို႔သည္ အသက္ရွင္စဥ္၊ ၾကည္လင္ေပ်ာ္ရာ၊ မိမိေနေသာ အိမ္ေဂဟာ၌၊ မလိုက္မပါ၊ က်န္ရစ္ရွာၾကေလကုန္၏။

သားရင္း၊ သမီးရင္း၊ ဇနီးခင္ပြန္း၊ ခ်စ္ကၽြမ္းေမတၱာ၊ ဉာတကာေဆြမ်ိဳး၊ ထမ္းပိုးသယ္ယူ၊ ၾကည္ျဖဴႏွစ္ျမိဳ႔၊ မသာပို႔တို႔သည္၊ သုသာန္သခ်ႋဳင္း၊ ေျမလုပ္တိုင္းသို႔၊ မလိုက္မပါ၊ အိမ္မွာ က်န္ရစ္ၾကရွာေလကုန္၏။

(ေပါရာဏကထာ)
မာဂဓီ သာစည္

No comments: