Tuesday, June 29, 2010

ဤမွန္ေသာ သစၥာစကားေၾကာင့္

စာရႈသူတို႔အေနျဖင့္ သစၥာဆိုသည္ဟူေသာ စကားစုကို သိရွိၾကလိမ့္မည္ ထင္ပါသည္။ အခက္အခဲတခုႏွင့္ ေတြ႔ၾကံဳရေသာအခါ ယင္းအခက္အခဲကို ေက်ာ္လႊားသြားႏိုင္ရန္ သစၥာဆိုသည့္ သာဓကတို႔ကို ဖတ္ဖူး နာဖူးၾကေပလိမ့္မည္။ သို႔တည္းမဟုတ္ပါကလည္း ကိုယ္တိုင္ ဆိုဖူးေကာင္း ဆိုဖူးၾကေပလိမ့္မည္။ သစၥာဆိုရာ၀ယ္ မေကာင္းေသာအေၾကာင္းေပၚ အရင္းခံသည့္ မွန္ေသာစကားျဖင့္ သစၥာျပဳသည္လည္း ရွိသည္။ ေကာင္းေသာ အေၾကာင္းေပၚ အရင္းခံသည့္ မွန္ေသာစကားျဖင့္ သစၥာျပဳသည္လည္း ရွိသည္။ မည္သို႔ဆိုေစ မိမိေတာင့္တေသာ အက်ိဳးေကာင္းကို ရရွိႏိုင္သည္ဟု ကၽြန္ေတာ္ထင္ျမင္မိပါသည္။

လြန္ခဲ့ေသာ ၁၀-ႏွစ္ (၁၉၉၇-ခုႏွစ္) ေက်ာ္ကာလက အေတြ႔အၾကံဳတခုကို တင္ျပပါမည္။
သဒၶမၼရံသီရိပ္သာ ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးသည္ အခါအားေလ်ာ္စြာ ျပည္ပသို႔ ဓမၼဒူတခရီး ထြက္ေလ့ရွိပါသည္။ ထိုခရီးမ်ားတြင္ အမ်ားအားျဖင့္ ကၽြန္ေတာ္လိုက္ပါရပါသည္။ ကပၸိယအျဖစ္၄င္း၊ ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး တရာေဟာ တရားျပရာတြင္ ျမန္မာဘာသာမွ အဂၤလိပ္ဘာသာသို႔ ျပန္ဆိုေပးရန္အတြက္၄င္း လိုက္ပါရျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ၁၉၉၇-ခုႏွစ္ ဧျပီလက ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးသည္ ဥေရာပတိုက္သို႔ ခရီးထြက္ခဲ့ပါသည္။ အီတလီ၊ ဘယ္လ္ဂ်ီယမ္၊ နယ္သာလင္ ႏိုင္ငံတို႔ကို ခရီးထြက္ခဲ့ျခင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။

ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးႏွင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ ျပင္သစ္ႏိုင္ငံ ပါရီျမိဳ႔အနီး ျမိဳ႔ငယ္ေလးတျမိဳ႔တြင္ တည္ရွိေသာ သက်မုနိရိပ္သာေက်ာင္း ဆရေတာ္ ဦး၀ိဇယ၏ ပင့္ဖိတ္ခ်က္အရ သြားေရာက္ၾကျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ထိုရိပ္သာတြင္ စခန္းခ်ၾကပါသည္။ ယင္းရိပ္သာတြင္ ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးက တရာေဟာ၊ တရားျပ ျပဳရပါသည္။ ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးႏွင့္ ေယာဂီတို႔ အျပန္အလွန္ေျပာဆိုၾကသည္ကို ကၽြန္ေတာ္က ေယာဂီအတြက္ ျမန္မာဘာသာမွ အဂၤလိပ္ဘာသာသို႔ ျပန္ဆိုေပးရပါသည္။ ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးအတြက္ အဂၤလိပ္ဘာသာမွ ျမန္မာဘာသာသို႔ ျပန္ဆိုေပးရပါသည္။

တရာေဟာရာတြင္မူ ျမန္မာဘာသာမွ အဂၤလိပ္ဘာသာသို႔ ျပန္ဆိုေပးရပါသည္။ ယင္းႏိုင္ငံမ်ားရွိ ေယာဂီတို႔အနက္ အခ်ိဳ႔သည္ အဂၤလိပ္ဘာသာရပ္တြင္ မကၽြမ္းက်င္ၾကသျဖင့္ ထိုသူတို႔ နားလည္းႏိုင္ေသာ ျပင္သစ္ဘာသာ၊ ဂ်ာမန္ဘာသာ၊ အီတလီဘာသာ၊ ဗီယက္နာမ္ဘာသာ၊ ကေမၻာဒီးယား ဘာသာတို႔သို႔ အခါအားေလ်ာ္စြာ အျခားဘာသာျပန္သူတဦးက ျပန္ဆိုေပးရပါသည္။ အဂၤလိပ္ဘာသာရပ္ျဖင့္ ျပန္ဆိုရျခင္းမွာ အခရာျဖစ္ေနသည့္သေဘာပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ေဟာၾကားေသာတရားမ်ား ေယာဂီတို႔ထံ ေရာက္ရွိရန္မွာ ဘာသာျပန္ဆိုရာတြင္ ခ်ိတ္ဆက္မျပတ္ဖို႔ လိုအပ္လွပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္သည္ မိမိ၏ လုပ္ငန္းမပ်က္ေစရန္အတြက္ အထူးသတိျပဳဂရုစိုက္၍ ေနထိုင္ရပါသည္။

ထိုသို႔ သတိျပဳ ဂရုစိုက္၍ ေနထိုင္ပါေသာ္လည္း တခ်ိန္တြင္ ကၽြန္ေတာ္သည္ အနည္းငယ္ ေနမေကာင္း၊ ထိုင္မသာ ျဖစ္ခဲ့ပါသည္။ လုပ္ငန္းပ်က္ေစႏိုင္သည့္အေျခသို႔ မေရာက္ရွိေသာ္လည္း လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ကိုယ္စိတ္ေပါ့ပါးျခင္း မရွိလွပါ။ က်န္းမာေရးခ်ိဳ႔တဲ့သည့္ အခါ ေဆးမွီ၀ဲပါေသာ္လည္း ေရာဂါအကင္းေသသည္ အထိ အနည္းဆံုး တရက္၊ သိုု႔မဟုတ္-ႏွစ္ရက္ခန္႔ ေစာင့္ရတတ္သည္ကို ကၽြန္ေတာ္ သိပါသည္။ ထိုစဥ္က ကၽြန္ေတာ့္ထံတြင္ ေဆး၀ါးလည္း မပါရွိပါ။ ထိုရိပ္သာမွ အိမ္ရွင္ေ၀ယ်ာ၀စၥ အဖြဲ႔ကိုလည္း ၀န္မပိေစလို၍ အကူအညီ မေတာင္းလိုပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္သည္ ေဆးမွီ၀ဲျခင္း မျပဳရပါဘဲ ခံစားေနရေသာ ေရာဂါ ေဆာလ်င္စြာ ေပ်ာက္ကင္းေစႏိုင္မည့္ နည္းလမ္းတို႔ကို ဆင္ျခင္၍ ေဖြရွာမိပါသည္။ သစၥာဆိုရလွ်င္ ျဖစ္ႏိုင္ေကာင္းဟု အေတြး၀င္မိပါသျဖင့္ ကၽြန္ေတာ္သည္ သစၥာဆိုခဲ့ပါသည္။ ဆိုပံုမွာ-

ကၽြန္ေတာ္သည္ ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး သာသနာျပဳရာတြင္ အေထာက္အကူျပဳႏိုင္ရန္ လိုက္ပါလာျခင္းျဖစ္ပါသည္။ အေထာက္အကူျပဳလိုေသာ ဆႏၵလည္း ေကာင္းစြာရွိပါသည္။ ဤမွန္ေသာသစၥာ စကားေၾကာင့္ ကိုယ္စိတ္ႏွစ္ျဖာ ခ်မ္းသာစြာျဖင့္ အေထာက္အကူျပဳႏိုင္ရန္ ကၽြန္ေတာ္၏ သႏၲာန္တြင္ စြဲကပ္ေနေသာ ေရာဂါသည္ ေဆာလ်င္စြာ ေပ်ာ္ကင္းသြားပါေစသတည္း-ဟူ၍ ျဖစ္ပါသည္။

ကၽြန္ေတာ္သည္ သစၥာဆိုျပီး ခ်က္ခ်င္းသတိမမူမိ၍ ေရာဂါခ်က္ခ်င္း ေပ်ာက္သည္-မေပ်ာက္သည္ကိုေတာ့ မသိပါ။ ထိုေန႔တြင္ပင္ သတိမူမိေသာအခါ အလ်င္းေနထိုင္ေကာင္းေနျပီကို သိလိုက္ရပါသည္။ လုပ္ငန္းကိုလည္း ခ်မ္းသာစြာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ ေန႔မကူးပါဘဲ ေဆာလ်င္စြာ ေရာဂါေပ်ာက္ကင္းသြားသည္မွာ အံ႔ၾသဖြယ္ရာ ေကာင္းလွပါသည္။ သစၥာဆိုျခင္း၏ အာနိသင္ေၾကာင့္သာ ျဖစ္ေပမည္။

ကၽြန္ေတာ္သည္ ေကာင္းေသာအေၾကာင္းေပၚ အရင္းခံသည့္ မွန္ေသာစကားျဖင့္ သစၥာျပဳခဲ့့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ သည္အေတြ႔အၾကံဳရရွိခဲ့သည္မွာ ၁၀-ႏွစ္ေက်ာ္ခဲ့ပါျပီ။ သည္အေတြ႔အၾကံဳကို တင္ျပရျခင္းအေၾကာင္းမွာ သစၥာ တရား၏ အစြမ္းထက္ပံုကို တင္ျပလိုျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

တင္ဦးလႈိင္
(ျမတ္မဂၤလာ ၂၀၀၈-ခု ေဖေဖာ္၀ါရီလ)

No comments: