Monday, July 5, 2010

နိဗၨာန္ေရာက္ေၾကာင္း အက်င့္

လူတသိန္းေသလွ်င္ တေယာက္သာလွ်င္ နတ္ျပည္ကို ေရာက္သည္။ က်န္လူအားလံုးမွာ အပါယ္ကို လားရသည္ ဟု မိုးကုတ္ဆရာေတာ္ဘုရား ေဟာေတာ္မူသည္။ ျမတ္စြာဘုရားကလည္း လက္သည္းေပၚမွာရွိေသာ ေျမမႈန္႔ကေလးေလာက္သာလွ်င္ အထက္နတ္ျပည္သုိ႔ သတၱ၀ါေတြ ေရာက္ရသည္။ ကမၻာေျမႀကီးေလာက္ သတၱ၀ါေတြမွာ အပါယ္ေလးပါးသုိ႔ ဆင္းရသည္ဟု နခသိခေဒသနာေတာ္တြင္ ေဟာၾကားေတာ္မူခဲ့သည္။ လူတိုင္းပင္ ရုပ္ရွင္ကို ၃-နာရီၾကာေအာင္ ထိုင္၍ ၾကည့္ၾကသည္။ နတ္ရြာနိဗၺာန္ေရာက္ေသာ သီလဘာ၀နာမ်ားကိုမူ ၃-နာရီက်င့္သူ ရွိမည္မဟုတ္ေပ။ မိုးလင္း အိ္ပ္ရာကႏိုးသည့္အခ်ိန္ကစ၍ စားမႈေသာက္မႈ၊ သားေရး သမီးေရး၊ ေလာကီေရး၊ ေလာဘမီး၊ ေမာဟမီး တို႔ျဖင့္ တေန႔လံုးေနၾကရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ နိဗၺာန္အသာထား၊ နတ္ျပည္ကိုပင္ ေရာက္သူ နည္းျခင္းမွာ အံ႔ၾသစရာမဟုတ္ေခ်။

နိဗၺာန္ေရာက္ရန္ အလြန္လြယ္သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ မေရတြက္ႏိုင္ေအာင္ က်မ္းဂန္စာအုပ္မ်ား မည္သို႔က်င့္ရမည္ စသည္ျဖင့္ အေသးစိတ္ညႊန္ၾကားထားသည္။ သတိပ႒ာန္ေဒသနာေတာ္တြင္ အားလံုးအစံု ေဖာ္ျပထားသည္။ ျမတ္စြာဘုရားကလည္း သတိပ႒ာန္ ၄-ပါးကို အားထုတ္လွ်င္ အျမန္ဆံုး ခုနစ္ရက္၊ ခုနစ္လ၊ သို႔မဟုတ္ ခုနစ္ႏွစ္ႏွင့္ မဂ္ဖိုလ္ကိုေရာက္ႏိုင္သည္ဟု အေသအခ်ာ ေဟာထားခဲ့သည္။ တရားအားထုတ္ရာ၌ ျမတ္စြာဘုရားကို ယံုၾကည္ေသာသဒၶါတရားသည္ အေရးအႀကီးဆံုး ျဖစ္သည္။ ေနာက္ပိုင္း၌ ေဖာ္ျပမည္။

စြန္းလြန္းဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး ကိုယ္တိုင္ကပင္လွ်င္ ေလာကီႏွင့္ေလာကုတၱရာ မည္သူက ခက္သလဲဟု ေမးရာတြင္ ေလာကီက ခက္သည္ဟု ေျဖၾကားေတာ္မူခဲ့သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ေလာကုတၱရာ၌ နိဗၺန္ေရာက္ေအာင္က်င့္ဖို႔ သတိပ႒ာန္ေလးပါး၊ ကမၼ႒ာန္းေလးဆယ္ ဘုရားက ေသခ်ာထင္ရွားစြာ ျပထားခဲ့သည္။ ေလာကီအားျဖင့္ သူေ႒းျဖစ္ဖို႔၊ ၀ိဇၨာေတြျဖစ္ဖို႔ မည္သည့္စာအုပ္မွမရွိ အားလံုး ၀ိဇၨာေတြ ျဖစ္ခ်င္ၾကသည္။ သို႔ရာတြင္ သတိပ႒ာန္လို ညႊန္ၾကားထားေသာ က်မ္းဂန္စာအုပ္မရွိ။ ထို႔ေၾကာင့္ မည္သူမွလည္း ေပါက္ေရာက္ျခင္း မရွိေခ်။

တရားအားထုတ္ရာ၌-
နံပါတ္ (၁) အေရးအႀကီးဆံုးမွာ ရုပ္ႏွင့္နာမ္ ႏွစ္ခုသာရွိသည္။ ငါမရွိ၊ ငါမဟုတ္၊ ငါမပိုင္၊ ထိတာက ရုပ္၊ ထိတာကို သိတာက နာမ္ျဖစ္သည္။ ဤကဲ့သို႔ ရုပ္ႏွင့္နာမ္သည္ အတြဲလိုက္ရွိေနသည္။ ဤရုပ္နာမ္ႏွစ္ပါးကို နားလည္ ထားျပီးေနာက္ အာနာပါန၊ ထြက္သက္၀င္သက္ ကမၼ႒ာန္းကို ရႈမွတ္သြားလွ်င္ နိဗၺာန္သို႔အျမန္ဆံုးေရာက္ႏိုင္ သည္။ စြန္းလြန္းဆရာေတာ္ႀကီးမွာ ပိဋကတ္သံုးပံု တတ္သည္မဟုတ္၊ အလုပ္ျဖင့္ အလုပ္လုပ္ရင္း၊ အားထုတ္ရင္း အနာဂါမ္အထိ ေရာက္ျပီးေနာက္ ရဟန္းျပဳျပီးမွသာ ရဟႏၲာျဖစ္ေတာ္မူသည္။

၀ိပႆနာဉာဏ္စဥ္အားျဖင့္ ၁၀-မ်ိဳး၊ ၁၆-မ်ိဳးဟူ၍ ႏွစ္မ်ိဳးရွိသည္။ အလြန္က်ယ္၀န္းလွသည္။ အလြန္ပညာႀကီးေသာ အရွင္သာရိပုတၱရာတို႔ကဲ့သို႔ပင္ ပညာရွိမ်ား က်က္စားရန္ျဖစ္သည္။ သာမန္လူတို႔အဖို႔မွာမူ အာနာပါန ကမၼ႒ာန္းကို အားထုတ္လွ်င္ မဂ္ဖိုလ္ေရာက္ႏိုင္သည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ဂဂၤါ၀ါဠဳ သဲစုမက ပြင့္ေတာ္မူေသာ ဘုရားရွင္အားလံုးတို႔သည္ အာနာပါနကမၼ႒ာန္းျဖင့္ ဘုရားျဖစ္ေတာ္မူၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ မိမိတို႔ကိုးကြယ္ေသာ ဘုရားေတြအားလံုးကဲ့သို႔ အာနာပါနကို အားထုတ္လွ်င္ ပို၍ေကာင္းလိမ့္မည္။ သတိပ႒ာန္ေလးပါး၊ ကမၼ႒ာန္း ၄၀-ကိို ျမတ္စြာဘုရားက ေဟာေတာ္မူခဲ့သည္မွာ သတၱ၀ါတို႔၏ စရိုက္ကိုၾကည့္၍ သူ ယခင္က အထံုပါခဲ့သည္ကို ရည္စူး၍ ေဟာထားျခင္းျဖစ္သည္။ ဥပမာ-၀ါတြင္းေလးလပတ္လံုး စာတေၾကာင္းမွမရဘဲ အလြန္ဉာဏ္ထိုင္းလွေသာ စူဠပန္မေထရ္မွာ အ၀တ္ျဖဴကေလးကို တညတာ ပြတ္ရံုမွ်ႏွင့္ ယင္းအ၀တ္ျဖဴကေလး ညိဳမဲအေရာင္အဆင္း ပ်က္သြားသည္ကို ေတြ႔ျမင္၍ ခႏၶာကိုယ္ထဲကို အနိစၥသေဘာျဖင့္ ရႈရာ တညတည္းႏွင့္ပင္ အဘိညာဥ္ရ၍ ရဟႏၲာျဖစ္ေတာ္မူသည္။

ပဋာစာရီရဟန္းမိန္းမသည္ ဆြမ္းဆံခံျပန္လာေသာအခါ ေက်ာက္ျပားေပၚတြင္ ေျခေဆးသည္။ ေဆးေသာေရမ်ားသည္ သဲထဲသို႔၀င္၍ ေပ်ာက္ကြယ္သြားသည္။ အျမဲမရွိ အနိစၥသေဘာတရားကို ခႏၶာကိုယ္၌သံုးသပ္ရာ ေျခေဆးျပီးလွ်င္ပင္ ရဟႏၲာျဖစ္ေတာ္မူသည္။
ရဟန္းမိန္းမတေယာက္သည္ ဟင္းရြက္ေၾကာ္ရာ ဟင္းရြက္ေတြညႇိဳးႏြမ္း၍ လိမ္ေကာက္သြားသည္ကို မျမဲဟု အနိစၥသေဘာျမင္ျပီးလွ်င္ ခႏၶာကိုယ္ကိုရႈရာ ဟင္းရြက္ေၾကာ္ရင္းပင္ ရဟႏၲာျဖစ္သြားသည္။ ဤမွ်ေလာက္ လြယ္ပါသည္။

ဓမၼာေသာကမင္းႀကီး၏ မိဖုရားျဖစ္ေသာ အသႏၷိမိတၱာ မိဖုရားႀကီးမွာ ေမာင္းမငါးရာျဖင့္ ေရကန္သို႔သြား၍ ေရခ်ိဳးသြားရာတြင္ ကရ၀ိက္ငွက္၏အသံကို ၾကားရသည္။ ကရ၀ိက္ငွက္သံမွာ အလြန္သာယာလွသျဖင့္ ကရ၀ိက္ငွက္ပင္လွ်င္ ဤမွ်ေလာက္ သာယာနာေပ်ာ္ဖြယ္ေကာင္းပါက ျမတ္စြာဘုရား၏ အသံေတာ္မွာ မည္မွ်ေလာက္သာယာ၍ အလြန္ေကာင္းပါမည္နည္းဟု အလြန္ျပင္းထန္ေသာ၊ ၾကည္ညိဳေသာစိတ္ေၾကာင့္ ေသာတာပန္ျဖစ္သြားသည္။ အလြန္လြယ္ပါသည္။
ထို႔ထက္ အထူးဆံုးမွာ ျမတ္စြာဘုရား ဘုရားျဖစ္ေတာ္မူေသာေန႔ နံနက္ ၄-နာရီအခ်ိန္တြင္ ကိုယ္၀န္ေဆာင္ျဖစ္ေသာ ကာဠီအမည္ရွိေသာ အမ်ိဳးသမီးသည္ ပူအိုက္လွသျဖင့္ အိမ္အထက္ထပ္၌ တံခါးေပါက္ကိုဖြင့္၍ ေလညင္းခံေနသည္။

ထိုအခါတြင္ သာတာဂီရိနတ္ႏွင့္ ေဟမ၀တနတ္ႏွစ္ပါးတို႔သည္ ေကာင္းကင္၌ ေတြ႔ဆံုၾကရာ ဘုရားရွင္၏ ဂုဏ္ေတာ္မ်ားကို တေယာက္ကေမးသည္။ တေယာက္က ေျဖသည္။ သူမ၏ ေရွးကံေၾကာင့္ နတ္ႏွစ္ပါးတို႔ ေမးေျဖေနျခင္းကို အစမွအဆံုး ၾကားရသည္။ ထိုအခါ သူမ၏စိတ္တြင္ ဘုရားကို အလြန္ျပင္းထန္စြာ ၾကည္ညိဳလာသျဖင့္ သဒၶါတရား အလြန္ေကာင္းေသာေၾကာင့္ ထိုေနရာ၌ပင္လွ်င္ ေသာတာပန္ျဖစ္ခဲ့သည္။ ဘုရားသာသနာတြင္ ဘုရားပြင့္ေတာ္မူေသာေန႔၌ ေသာတာပန္ျဖစ္သည္မွာ သူသည္ ပထမဦးဆံုးျဖစ္သည္။ ဧတဒဂ္ရသည္။ အလြန္လြယ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အလြယ္ဆံုးတရားအားထုတ္နည္းမွာ ေအာက္ပါ ဂါထာကို ၾကည့္ပါ။ အာနာပါနကို အားထုတ္ပါ။

သေဗၺ သခၤါရာ အနိစၥာ၊ ယဒါ ပညာယ ပႆတိ။
အထ နိဗၺိႏၵတိ ဒုေကၡ၊ ဧသ မေဂၢါ ၀ိသုဒၶိယာ။
သေဗၺ-ခပ္သိမ္းကုန္ေသာ၊ သခၤါရာ-ရုပ္နာမ္ႏွစ္ပါး သခၤါရတရားတို႔သည္၊ အနိစၥာ-အျမဲမရွိ၊
ယဒါ-ထိုသို႔ မျမဲဟူေသာတရားကို၊ ပညာယ-၀ိပႆနာပညာျဖင့္၊ ပႆတိ-ရႈျမင္အပ္၏။ အထ-ထိုသို႔ရႈျမင္ေသာအခါ၌၊ ဒုေကၡ-ဆင္းရဲျခင္းတရား၌၊ နိဗၺိႏၵတိ-ျငီးေငြ႔၏။
ဧသမေဂၢါ-ဤသို႔က်င့္ေသာ တရားလမ္းေၾကာင္းသည္ပင္လွ်င္၊ ၀ိသုဒၶိယာ-ကိေလသာစင္ၾကယ္၍ နိဗၺာန္ေရာက္ေၾကာင္းပင္ ျဖစ္၏။

မိုးကုတ္ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး၏ တရားေတာ္တြင္ သုသိမမည္ေသာ ရဟန္းအား ျမတ္စြာဘုရားက ရုပ္နာမ္ႏွစ္ပါး ျဖစ္ပ်က္တာကို သိရမည္။ ရုပ္နာမ္ႏွစ္ပါး ျဖစ္ပ်က္ရာမွ ခ်ဳပ္သြားသည္ကို သိရမည္။ ဤႏွစ္ဉာဏ္ထဲႏွင့္ နိဗၺာန္ေရာက္သည္ဟု ေဟာေတာ္မူသည့္အတိုင္း သုသိမရဟန္းသည္ ရဟႏၲာအျဖစ္သုိ႔ ေရာက္ေတာ္မူသည္။ အလြန္လြယ္ပါသည္။ အဟုတ္လိုခ်င္ အဟုတ္လုပ္ အဟုတ္ရႏိုင္သည္။

ဤကဲ့သို႔ တရားအားထုတ္႐ာ၌ မိမိသည္ ေသာတာပတၱိမဂ္၊ ေသာတာပန္ျဖစ္သည္။ မျဖစ္သည္ကို မ်ားစြာေသာ က်မ္းဂန္မ်ားမွ ေအာက္ပါအတိုင္း ေဖာ္ျပလိုက္ပါသည္။

( အရိယာမဂ္ဆိုက္ပံု )
တရားအားထုတ္ေသာ ေယာဂီသည္ ၀ိပႆနာဉာဏ္ကို ပြားမ်ားရာမွ ေနာက္ဆံုးျဖစ္ေသာ သခၤါရုေပကၡာဉာဏ္၊ ေဂါၾတဘူဉာဏ္ကို ေရာက္ေသာအခါ နိဗၺာန္ကို ျမင္ရသည္။ နိဗၺာန္ကို ဆိုက္သည္။ ထိုသို႔ အရိယာမဂ္သို႔ ေရာက္ေသာအခ်ိန္တြင္ ၀ိပႆနာဉာဏ္ျဖစ္ေသာ အာရံုသခၤါရတို႔မွ လြတ္ျငိမ္း၍ မဂ္စိတ္ျဖင့္ နိဗၺာန္ကို ျမင္ျခင္းသည္ ပထမေသာတာပတၱိမဂ္သို႔ ေရာက္၏။
ဤသို႔ မဂ္ကိုဆိုက္ေရာက္ရာ၌ မုစၥန၊ သစၧိကိရိယ၊ ပႆဒၶိဟူေသာ အေၾကာင္းသံုးပါးျဖင့္ ဆိုက္ေရာက္၏။

(၁) ၀ိပႆနာဉာဏ္မွ လြတ္ျခင္းသည္ မုစၥန မည္၏။
(၂) နိဗၺာန္ကို ျမင္လိုက္ရျခင္းသည္ သစၧိကိရိယ မည္၏။
(၃) ဖိုလ္စိတ္တို႔၏ ျငိမ္းခ်မ္းျခင္းသည္ ပႆဒၶိ မည္၏။

(၁) အက်ယ္အားျဖင့္ ၀ိပႆနာဉာဏ္မွ လႊတ္လိုက္ျခင္းသည္ မုစၥန-ဆိုရာ၌ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀၀၀- ေက်ာ္က ထင္ရွားေက်ာ္ေစာခဲ့ေသာ အဘိဓမၼာက်မ္းျပဳဆရာႀကီးျဖစ္ေသာ ရဟႏၲာ အရွင္အႆေဃာသ မဟာေထရ္က ဤသို႔ ညႊန္ၾကားခဲ့၏။
ရႈဆဲျဖစ္ေသာ ၀ိပႆနာဉာဏ္မွ လြတ္ေသာအခါ ေဘးရန္အႏၲရာယ္ႀကီးမွ ကင္းလြတ္သြားဘိသကဲ့သို႔၄င္း၊
အခ်ဳပ္အေႏွာင္မွ လြတ္ေျမာက္သြားဘိသကဲ့သို႔၄င္း၊
ေလွမပါဘဲ မဟာသမုဒၵရာကို ကူးေျမာက္သြားဘိသကဲ့သို႔၄င္း၊
ေၾကာက္မက္ဖြယ္အေမွာင္တိုက္ႀကီးထဲမွ ထြက္ျပီး အလင္းေရာင္ထဲသို႔ ေရာက္လာသူကဲ့သို႔၄င္း၊
ကပ္ဆိုး အခါဆိုးမွ ေက်ာ္လြန္ျပီး ေခတ္ေကာင္း အခါေကာင္းသို႔ ေရာက္ရွိလာသူကဲ့သို႔၄င္း၊
ဒုကၡခပ္သိမ္း ကင္းျငိမ္းသြားျခင္း ျဖစ္သည္။

ျမင္းျခံျမိဳ႔ စြန္းလြန္းဆရာေတာ္ဘုရားကမူ လက္ကို အနည္းငယ္နာေအာင္ ဆိတ္ထားျပီးလွ်င္ ျဗံဳးခနဲ လႊတ္လိုက္သည္၊ ယင္းေနာက္ နာေသးသလားဟု ေမးေတာ္မူသည္။ မနာေတာ့ပါဘုရားဟု ေလွ်ာက္ထားေသာအခါ အဲဒါ နိဗၺာန္ပဲဟု အမိန္႔ေတာ္ရွိသည္။ နာျခင္းဒုကၡမွ လြတ္သြားသည္။

ျပည္လမ္း လယ္တီ၀ိပႆနာ ဆရာေတာ္က အမိန္႔ရွိပံုမွာ-
မဂ္သို႔ကူးခါနီးတြင္ အလြန္ပင္ မခံမရပ္ႏိုင္ေအာင္ ျပင္းထန္ေသာဒုကၡႀကီးကို ခံစားရသည္။ သာမည ေညာင္းညာကိုက္ခဲေသာ ဒုကၡမ်ိဳးမဟုတ္ ေက်ာရိုးထဲသို႔ အလြန္ပူေသာ မီးဖုတ္ထားသည့္ သံေခ်ာင္းႀကီးကို ထိုးလိုက္ဘိသကဲ့သို႔ မခံမရပ္ႏိုင္ေလာက္ေအာင္ နာက်င္မႈဒုကၡသစၥာႀကီးကို သိျပီးလွ်င္ မဂ္သို႔ဆိုက္ေရာက္ ေသာအခါ ယင္းဒုကၡႀကီးမွ လံုး၀ေပ်ာက္သြားျပီးလွ်င္ အလြန္ခ်မ္းသာျခင္း ေတြ႔ရွိရသည္။ ဒုကၡမွ လြတ္သြားသည္။

တဖန္ မဂ္သို႔ကူးေသာအခါ သဲကမ္းပါးေပၚ၌ ရပ္ေနလွ်င္ ရုတ္တရက္ သဲေတြျပိဳက်သြားျပီး ရင္ထဲ၌ ေအးခနဲျဖစ္သြားျပီးလွ်င္ ေအာက္ေျမေပၚသို႔ ေရာက္သြားဘိသကဲ့သို႔ လြတ္သြားျခင္းကို ဆိုသည္။

သာသနာ့ရိပ္သာ မဟာစည္ဆရာေတာ္ အမိန္႔ရွိပံုမွာ-
၀ိပႆနာရႈေနေသာ ေယာဂီသည္ ရုပ္ နာမ္ႏွစ္ပါး ျဖစ္ပ်က္မႈကို ရႈေနရာမွ သခၤါရုေပကၡာဉာဏ္သို႔ ေရာက္ျပီးလွ်င္ လူတေယာက္သည္ ႏြယ္ႀကိဳးကိုဆြဲ၍ ေျခလွမ္း ၁၀-လွမ္းခန္႔ ေျပးျပီးလွ်င္ ေခ်ာင္းကေလးတဖက္ကမ္းသို႔ ခုန္လႊားလိုက္ဘိသကဲ့သို႔ ဤမွာဘက္ကမ္းမွ ဟိုမွာဘက္ကမ္းသို႔ ေရာက္သြားသည္။ ထိုအခါ ရင္ထဲ၌ ေအးခနဲ ျဖစ္သြား၍ ဟိုဘက္ကမ္းသို႔ ေရာက္ေသာအခါ ႏြယ္ႀကိဳးကို လႊတ္လိုက္သည္။ လႊတ္ျပီးသည့္ ေနာက္တြင္ ေအးျပီ၊ ျငိမ္းျပီဟု စိတ္ထဲတြင္ ခ်မ္းသာသြားသည္။ ဒုကၡခပ္သိမ္း ကင္းျငိမ္းသြားသည္ဟု အမိန္႔ေတာ္ရွိဖူးသည္။

(၂) နိဗၺာန္ကို ျမင္လိုက္ရျခင္းသည္ သစၧိကိရိယမည္၏-ဟုဆိုရာ၌ ျမင္းျခံျမိဳ႔ စြန္းလြန္းဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးက အမိန္႔ရွိပံုမွာ-
ေဂါၾတဘူေရာက္လွ်င္ နိဗၺာန္တည္းဟူေသာ အလင္းေရာင္ႀကီးကို ျမင္ရသည္ဟု အမိန္႔ရွိသည္။ အဓိပၸါယ္မွာ-နိဗၺာန္သည္ ရွိသည္။ ဘာမွမရွိ မဟုတ္။ အလြန္လင္းေသာ အလင္းေရာင္ႀကီးျဖစ္သည္။ ယင္းကို မဂ္သို႔ဆိုက္ေသာအခါ ျမင္ရသည္။ အေမွာင္ထဲမွ အလင္းထဲေရာက္သြားသည္။ ျမင္ရသည္ဟု ဆိုရာ၌ မဂ္ဉာဏ္ျဖင့္ ျမင္ရျခင္းျဖစ္သည္။

အရဟံ ပုတီးစိပ္၍ ဘဂၤဉာဏ္၊ ဘယဉာဏ္မွ မဂ္ဉာဏ္ကို ကူးေျပာင္းသြားေသာ မႏၲေလးျမိဳ႔ ဧရာ၀တီ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးဘဂ်မ္း၏အဆိုမွာ သူသည္ မဂ္ဉာဏ္ကို ေရာက္ေသာအခါ ယခင္ကရွိသည္ဟု ထင္ခဲ့ေသာ လူ၊ နတ္၊ ရုပ္၊ နာမ္၊ ေယာက်္ား၊ မိန္းမ စသည္တို႔မရွိဘဲ မေတြ႔ဘဲ မရွိဘူးဟုထင္ေသာ နိဗၺာန္ႀကီး ရွိေနေၾကာင္း အလြန္ထင္လင္းေသာ အလင္းေရာင္ႀကီးကို ေတြ႔ရွိရသည္ဟု ဆိုသည္။

မံုရြာခရိုင္ ကႏၷီျမိဳ႔ ေရႊသိမ္ေတာရ ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးသည္ ရဟႏၲာဟု ထင္ေပၚေက်ာ္ေစာသည္။ ထို႔အတူပင္ စစ္ကိုင္းေတာင္ရိုးအေရွ႔ပရကၠမဆရာေတာ္သည္ လူေတြ႔မခံဘဲ တရားအားထုတ္ေတာ္မူသည္။ ယခုတိုင္ မေတြ႔ရ၊ ရဟႏၲာဟု ေက်ာ္ေစာေတာ္မူသည္။
အထက္ေဖာ္ျပပါ ပုဂၢိဳလ္ထူးမ်ား၏ ကိုယ္ေတြ႔အဆိုမွာ-
ထိုေသာတာပတၱိမဂ္ ပုဂၢိဳလ္သည္ နိဗၺာန္ကို ျမင္လိုက္ေသာအခါ၌ ဉာဏ္ေတာ္ေသာ သူတို႔အား မိုးေကာင္းကင္ျပည့္မွ် အလြန္ၾကည္လင္သန္႔ရွင္းစင္ၾကယ္ေသာ တခဲနက္ေတာက္ပေသာ အလင္းေရာင္ႀကီးကို ျမင္လိုက္ရသည္။ ဉာဏ္ႏုံ႔ေသာ သူတို႔အား မြန္းတည့္သည့္အခါ ထြန္းလင္းေသာ ေနမင္းႀကီးကို ဦးေခါင္းျဖင့္ တိုက္လိုက္ရဘိသကဲ့သို႔၄င္း၊ အလြန္သန္႔ရွင္းစင္ၾကယ္ေသာ အလင္းေရာင္ႀကီးကို ျမင္လိုက္ရသည္။ ယင္းသည္ နိဗၺာန္ျဖစ္သည္။

ယင္းနိဗၺာန္ကဲ့သို႔ေသာ အလင္းေရာင္မ်ိဳးမွတပါး ေအာက္ပါအလင္းေရာင္တို႔သည္ နိဗၺာန္မဟုတ္ေသး၊ သတိျပဳရမည္။
(၁) အာေလာကသညာကို ျမင္ျခင္း။
(၂) ပညိေျႏၵပြင့္ျခင္းကို ျမင္ျခင္း။
(၃) ပဋိဘာဂနိမိတ္ကိုျမင္ျခင္း။
(၄) ၾသဘာသကိုျမင္ျခင္း။
(၅) ဗလ၀ ဆိုက္သည္ကိုျမင္ျခင္း အားျဖင့္ ငါးပါးအျပားရွိ၏။ ထိုတြင္-

(၁) မိမိ၏ တဆယ့္ႏွစ္ေတာင္ထြာ ဟတၳပါသ္အတြင္း၌ ပဋိဘာဂနိမိတ္၏ သတၱိေၾကာင့္ ၾကည့္တိုင္းျမင္ျခင္းသည္ အာေလာကသညာကို ျမင္ျခင္း-မည္၏။
(၂) အၾကင္ေယာဂီ၏သမာဓိသည္ လြန္စြာျငိမ္သက္သည္ျဖစ္၍ ညဥ့္အခါ ပိုးစုန္းႀကဴးေတာက္သကဲ့သို႔၄င္း၊ ပိုးျပိတၱာ ကြန္႔ျမဴးသကဲ့သို႔၄င္း၊ မီးဖြားကို ခ်သကဲ့သို႔၄င္း၊ စသည္ျဖင့္ ပြင့္၍ ျမင္ျခင္းသည္ ပညိေျႏၵပြင့္သည္ကို ျမင္ျခင္း-မည္၏။
(၃) အၾကင္ေယာဂီသမာဓိသည္ ျငိမ္သက္လွ၍ ဥဂၢဟနိမိတ္ကို ေဖာက္ထြင္းလႊမ္းမိုးျပီး ဖန္တံုး၊ မွန္တံုး၊ မီးခဲ၊ ရြဲ၊ ပတၱျမား၊ ျမသား၊ ပုလဲသြယ္ စသည္တို႔ကဲ့သို႔ ျမင္ျခင္းသည္ ပဋိဘာဂနိမိတ္ကို ျမင္ျခင္း-မည္၏။
(၄) အၾကင္ေယာဂီသည္ သမာဓိရင့္လွသည္ျဖစ္၍ ကမၼ႒ာန္းကို ႏွလံုးသြင္းစဥ္ အတြင္း၌ ဟတၳပါတ္ကိုလြန္၍ တတိုင္၊ ႏွစ္တိုင္၊ တေသာင္း၊ ႏွစ္ေသာင္း စသည္တို႔ျဖင့္ ေဖာက္ထြင္း၍ ျမင္ျခင္းသည္ ၾသဘာသကိုျမင္ျခင္း မည္၏။
(၅) အၾကင္ေယာဂီသည္ ၀ိပႆနာအတြင္း၌၄င္း၊ အနီး၌၄င္း၊ အေ၀း၌၄င္း၊ မီးေတာက္မီးလွ်ံ အခိုးတိမ္ေတာင္ နဂါးပတ္ လွ်ပ္စစ္ႏြယ္ေရာင္ စသည္တို႔ကို ျမင္ျခင္းသည္ ဗလ၀ဆိုက္သည္ကိုျမင္ျခင္း-မည္၏။

နိဗၺာန္သည္ ဘာမွ်မရွိဟုဆိုလွ်င္ ဥေစၧဒဒိ႒ိျဖစ္သြားမည္။
(၃) ဖိုလ္စိတ္တို႔၏ ျငိမ္းခ်မ္းျခင္းသည္ ပႆဒၶိမည္၏ဟု ဆိုရာ၌ ပႆဒၶိသည္ ျငိမ္းျခင္း၊ ေအးျခင္းကို ဆိုသည္။

ဆရာစျႏၵ
(ျမတ္မဂၤလာ ၂၀၀၈-ခု ေဖေဖာ္၀ါရီလ)

No comments: