Monday, July 19, 2010

ၾသ၀ါဒ

* လူစြမ္းေကာင္းတို႔သည္ အခ်ိန္ႏွင့္အလုပ္ကို သူတို႔၏ အခြင့္အေရးအျဖစ္ တိတိက်က် မိမိရရ ယူလိုက္ၾကသည္။
သူတို႔သည္ အခ်ိန္ႏွင့္အလုပ္ကို ႀကီးက်ယ္ခမ္းနားေအာင္ ျပဳလုပ္ဖန္တီးလိုက္ၾကသည္။

* ကမၻာမွာ လူမွတပါး ႀကီးက်ယ္သည့္အရာ၀တၳဳ ဘာမွ်မရွိ။ လူမွာလည္း သီလႏွင့္ ပညာမွတပါး ႀကီးက်ယ္ေသာအရာ၀တၳဳ ဘာမွ်မရွိ။

* ကိုယ္က်င့္တရားသည္ လူတို႔၏ေျခေထာက္၊
ပညာသည္ လူတို႔၏ မ်က္လံုး၊
ကိုယ္က်င့္တရားသည္ လြတ္ေျမာက္ရာတံခါးေပါက္ဆီသို႔ ပို႔ေဆာင္ေပးသည့္ယာဥ္ႏွင့္တူ၍
ပညာသည္ ထြက္ေျမာက္ရာတံခါးေပါက္ကို ဖြင့္ေသာေသာ့ႏွင့္တူ၏။

သီတဂူဆရာေတာ္
စစ္ကိုင္းတိုင္း သီတဂူကမၻာ့ဗုဒၶတကၠသိုလ္
အဓိပတိ။

No comments: