Thursday, August 5, 2010

ဘာသာေရး ျပႆနာ ( ၄ )

( အမရပူရ မဟာဂႏၶာရံု ဆရာောတ္ႀကီး အရွင္ဇနကာဘိ၀ံသ ေျဖသည္ )

(ေမး) အရွင္ဘုရား ေအာက္ပါပစၥည္းတို႔ကို မြန္းလြဲပိုင္းအခ်ိန္၌ ရဟန္းသံဃာတို႔အား ကပ္လွဴႏိုင္ပါသလား။
(က) အေဖ်ာ္ရည္, ယမကာ, ဘိလပ္ရည္။
(ခ) သစ္သီး, မုန္႔ေသတၱာ, ငါးေသတၱာ။
(ဂ) ေနာက္ေန႔စားရန္ ဆြမ္းဟင္း။
(ဃ) ဆြမ္းဆန္, ဆီ, ဆား, ငါးပိ, ငါးေျခာက္။
(င) မက်န္းမာလွ်င္ သံုးစြဲရေသာ စားေဆး, လိမ္းေဆး, ေသာက္ေဆး။

(ေျဖ)
(က) အေဖ်ာ္ရည္, ယမကာ, ဘိလပ္ရည္။
ယာမကာလိက-ဟူေသာ ပါဠိကို ျမန္မာလို ယမကာ-ဟုေခၚၾက၏။ မြန္းလြဲသည္မွစ၍ အရုဏ္တက္သည့္ တိုင္ေအာင္ ညဥ့္ကာလ၌ သံုးေဆာင္ေကာင္းေသာ ေသာက္ဖြယ္ဟု အဓိပၸါယ္ရ၏။
ထို႔ေၾကာင့္ အေဖ်ာ္ရည္ ဘိလပ္ရည္မ်ားသည္ ယမကာတြင္ ပါ၀င္၏။ မန္က်ည္းသီး စေသာ အသီးကို ထန္းလ်က္ျဖင့္ ေရာေႏွာ၍ျဖစ္ေစ၊ သီးျခားျဖစ္ေစ ေရစိမ္၍ အမႈန္မပါေအာင္ ၾကည္လင္စြာစစ္ျပီးေသာ အခါ ရဟန္းေတာ္မ်ားအား မြန္းလြဲေသာအခါ ကပ္လွဴေကာင္း၏။
ဘိလပ္ရည္လည္း ထိုနည္းတူ။ သို႔ေသာ္ ရဟန္းသာမေဏမ်ားသည္ ထိုယမကာကို မြတ္သိပ္ဆာေလာင္ေသာ အခါမွ အဆာေျပေအာင္ ေသာက္ေကာင္း၏။ မဆာဘဲ အရသာခံသက္သက္ကား မေသာက္ေကာင္း။ (မီးျဖင့္ခ်က္ထားေသာ ေဖ်ာ္ရည္မ်ားကိုကား ဆရာတို႔ ဘုဥ္းေပးေတာ္မမူၾကပါ)။

(ခ) သစ္သီး, မုန္႔ေသတၱာ, ငါးေသတၱာ။
ဤပစၥည္းမ်ားကိုကား ေနလြဲေသာအခါ၌ အကပ္ပင္ မခံေကာင္းပါ။ သို႔ေသာ္ ရဟန္းမ်ားစားဖို႔ မရည္စူးဘဲ သာမေဏ, ေက်ာင္းသား, ကပၸိယတို႔ စားဖို႔ရည္စူးလွ်င္ကား ကပ္လွဴသည္ကို ခံယူေကာင္း၏။
(သစ္သီး-ဟူရာ၌လည္း ငွက္ေပ်ာသီး, ေရွာက္သီး, စေသာ နံနက္၌စားေလ့ရွိေသာ သစ္သီးကို ဆိုလိုသည္။ သံပရာသီးကဲ့သို႔ သစ္သီးကိိုကား မြန္းလြဲအခါ ခံယူေကာင္းပါ၏)။

(ဂ) ေနာက္ေန႔စားရန္ ဆြမ္းဟင္း။
ဤဆြမ္းဟင္းမ်ားကိုလည္း မုန္႔ေသတၱာႏွင့္ သေဘာတူပင္ စီစဥ္ရပါသည္။

(ဃ) ဆြမ္းဆန္, ဆီ, ဆား, ငါးပိ, ငါးေျခာက္။
ဆြမ္းဆန္ႏွင့္ ငါးပိ, ငါးေျခာက္တို႔ကိုလည္း မုန္ေသတၱာကဲ့သို႔ပင္ စီစဥ္ရ၏။ ဆီႏွင့္ဆားကိုကား ေနာက္ရက္၌ ဆြမ္းဟင္းတို႔ႏွင့္ ေရာ၍ မစားဘဲ ေဆးအရာ၌ အသံုးျပဳမည္ျဖစ္လွ်င္ အကပ္ခံေကာင္းပါ၏။ ဆြမ္းဟင္းတို႔ႏွင့္ ေရာ၍ ခ်က္ျပဳတ္စားေသာက္ဖို႔ကား အကပ္မခံေကာင္းပါ။

မွတ္ခ်က္။ ။ ယခုအခါ ညေနပိုင္း၌ ဆြမ္းဆန္စိမ္း ေလာင္းေသာ အေလ့အထကို ေတြ႔ရ၏။ ထိုသို႔ ေလာင္းရာ၌ ရဟန္းကိုယ္တိုင္ မခံယူဘဲ သာမေဏ၊ ကပၸိယ၊ ေက်ာင္းသားတို႔ ခံယူမွသာ ေနာက္ေန႔၌ စားေသာက္ခြင့္ရွိ၏။ (သာမေဏ ကပၸိယတို႔က ခ်က္ျပဳတ္ေပးေသာ္လည္း) ရဟန္းမွာ မစားေကာင္းပါ။ ထိုသို႔ မအပ္မွန္းသိပါလ်က္ လွဴဒါန္းေသာ ဒါယကာ ဒါယိကာမတို႔မွာလည္း ဒါနအက်ိဳးမရဘဲ အျပစ္သာ ရစရာရွိပါသည္။

(င) မက်န္းမာလွ်င္ သံုးစြဲရေသာ စားေဆး, ေသာက္ေဆး, လိမ္းေဆး။
စားေဆး, ေသာက္ေဆးတို႔မွာ ေနလြဲလွ်င္ အကပ္ခံေကာင္းတာလည္း ရွိ-မခံေကာင္းတာလည္း ရွိ၏။ ေနမလြဲမီ တရက္သာ စားေကာင္းေသာ မန္က်ည္းမွည့္ ပါေသာေတေဆး၊ မန္က်ည္းေရပါေသာ ေသာက္ေဆးမ်ိဳးကို ေနလြဲအခါ အကပ္မခံေကာင္းပါ။
စတုမဓူကဲ့သို႔ေသာ စားေဆးမ်ိဳး၊
သံပုရာရည္ကဲ့သို႔ေသာ ေသာက္ေဆးမ်ိဳးကိုကား ေနလြဲအခါ အကပ္ခံေကာင္းပါ၏
လိမ္းေဆးကိုကား ေနလြဲအခါ ကပ္လွဴႏိုင္ပါသည္။
အမွာ။ ။ ဤ ၇-နံပါတ္၌ပါေသာ ျပႆနာအေျဖကို အတိအက်နားလည္ဖို႔မွာ ၀ိနည္းေလးစားေသာ ဆရာသမားမ်ားႏွင့္အတူေန၍ ကိုယ္တိုင္ေလ့လာမွ ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။)
********************************************************************************

(ေမး) အရွင္ဘုရား၊ ရဟန္းသံဃာေတာ္တို႔အား ေအာက္ပါပစၥည္းမ်ား လွဴဒါန္းႏိုင္ပါသလား။
(က) ေငြထုတ္ခ်က္လက္မွတ္၊ ေငြလႊဲစာ၊ တံဆိပ္ေခါင္း။
(ခ) ထီလက္မွတ္၊ ေငြစုလက္မွတ္၊ အသက္အာမခံစာခ်ဳပ္။
(ဂ) စာတိုက္မွ မန္နီေအာ္ဒါႏွင့္ ပို႔လွဴေသာေငြ။

(ေျဖ)
(က) ခ်က္လက္မွတ္၊ ေငြလႊဲစာတို႔သည္ ေငြမဟုတ္ေသးေသာေၾၾကာင့္ လွဴရံုကား လွဴေကာင္းမည္ဟုထင္၏။
သို႔ေသာ္ အလွဴခံရေသာ ပုဂၢိဳလ္ကမူ ထိုလက္မွတ္ျဖင့္ ကိုယ္တိုင္လည္း ေငြမထုတ္ႏိုင္၊ ကပၸိယကိုလည္း သြား၍ ထုတ္ပါေခ်ဟု မေစခိုင္းႏိုင္၊ မိမိမွာ ခ်က္လက္မွတ္ ေငြလႊဲစာရရွိေၾကာင္းမွ်ကိုသာ ကပၸိယအား ေျပာႏိုင္၏။ ထိုသို႔ ေျပာသည့္အတြက္ ကပၸိယလုပ္တတ္သူ လူ၀တ္ေၾကာင္က ထိုလက္မွတ္ (ထိုစာကို) ယူ၍ ေငြထုတ္ျပီးလွ်င္ -တပည့္ေတာ္အထံ မည္၍ မည္မွ်တန္ေသာ၊ အပ္ေသာ ပစၥည္းကို ေတာင္းခံေတာ္မူပါ-ဟုေလွ်ာက္မွ ထိုပစၥည္းကို ေတာင္းခံေကာင္းသည္။ တံဆိပ္ေခါင္းကိုကား လွဴေကာင္း၏ဟုသာ အယူရွိ၏။

(ခ) ထီလက္မွတ္၊ ေငြစုလက္မွတ္၊ အသက္အာမခံစာခ်ဳပ္မ်ားလည္း ခ်က္လက္မွတ္ႏွင့္သေဘာသြားအတူဟုပင္ ယူဆပါသည္။

(ဂ) မန္နီေအာ္ဒါႏွင့္ ပို႔လွဴေသာေငြ၌ မိမိနာမည္ကို လက္မွတ္ထိုးရံုကား ထိုးေကာင္း၏=ဟု ယူဆပါသည္။ ေငြကိုမူ မခံယူေကာင္းပါ။ ကပၸိယကိုလည္း ယူထားလိုက္ပါဟု မေျပာေကာင္းပါ။ မန္နီေအာ္ဒါေရာက္လာေၾကာင္း ကိုသာ ေျပာျပ၍ ကပၸိယလုပ္တတ္သူက ယူျပီးလွ်င္ (သို႔မဟုတ္ စာပို႔လုလင္က ကပၸိယထံေပးသြားလွ်င္) ထိုကပၸိယက အျခားေငြ ထံုးစံအတိုင္းေလွ်ာက္မွသာ အပ္ေသာပစၥည္းကို သံုးစြဲေကာင္းပါသည္။

အမွာ။ ။ ဤ (၈) နံပါတ္ေမးခြန္းမ်ား၏အေျဖမွာ က်မ္းစာတို႔၌ တိုက္ရိုက္မပါေသာေၾကာင့္ မိမိယူဆခ်က္ကိုသာ ေျဖလိုက္ပါသည္။ အျခားေသာ ၀ိနည္းဓိုရ္ဆရာေတာ္မ်ားကိုလည္း ေလွ်ာက္ထားပါေလ။
********************************************************************************

(ေမး) အရွင္ဘုရား၊ ရုပ္ပြားေတာ္မ်ား၊ ေစတီမ်ားကို ပူေဇာ္ကန္ေတာ့ရာ၌ မည္ကဲ့သို႔ အာရံုျပဳရပါမည္နည္း။ တန္ခိုးႀကီးေသာဘုရားကို တကူးတက သြားေရာက္ဖူးေျမာ္ျခင္းႏွင့္ အိမ္တြင္ ကိုးကြယ္ထားေသာ ရုပ္ပြားေတာ္ကို ဖူးေျမာ္ျခင္းတြင္ မည္သည္က ပို၍ အက်ိဳးရွိပါသနည္း။

(ေျဖ)
ရုပ္ပြားေတာ္သည္ သက္ေတာ္ထင္ရွားရွိစဥ္က ဘုရားရွင္ကို အတုပြား၍ ထားေသာ (အဆင္းသ႑ာန္ေတာ္ကို အတုျပဳလုပ္ထားေသာ) ဆင္းတုေတာ္ျဖစ္၏။ ထို႔ေၾကာင့္ ထိုရုပ္ပြားေတာ္ဆင္းတုေတာ္ေလာက္တြင္ စိတ္အာရံုမျပီးေစဘဲ သက္ေတာ္ထင္ရွား ျမတ္စြာဘုရားကို ထင္ျမင္လာေအာင္ ပူေဇာ္ကန္ေတာ့ႏိုင္မွ သာ၍ အက်ိဳးရပါသည္။

ေစတီေတာ္ဟူသည္ ဘုရားရွင္၏ အရိုးေတာ္ဓာတ္မ်ားကို သြင္းႏွံဌာပနာထားေသာေၾကာင့္ ပူေဇာ္ကန္ေတာ့ ထိုက္ေသာ ဌာနတမ်ိဳးတည္း။ ထို႔ေၾကာင့္ ေစတီေတာ္ကို ပူေဇာ္ရာ၌လည္း သက္ေတာ္ထင္ရွား ျမတ္ဘုရားကို ထင္ျမင္လာေအာင္ ပူေဇာ္မွ သာ၍ အက်ိဳးရပါသည္။ သို႔ေသာ္ ရုပ္ပြားေတာ္၊ ေစတီေတာ္ေလာက္တြင္ စိတ္အာရံုယူႏိုင္ေသာ ပုဂၢဳိလ္မ်ားအတြက္ လံုးလံုး အက်ိဳးမရဟုကား မဆိုလိုိပါ။

ဘုန္းႀကီးအလိုအားျဖင့္ သက္ေတာ္ထင္ရွား ျမတ္ဘုရား၏ ကိုယ္ေတာ္စားခ်ည္းျဖစ္ၾကေသာ ရုပ္ပြားေတာ္၊ ေစတီေတာ္မ်ားကို တန္ခိုးႀကီး၊ တန္ခိုးငယ္ဟု မခြဲျခားလိုပါ။ လူအသြားအလာမ်ားသည္ကို တန္ခိုးႀကီးသည္၊ လူအေရာက္အေပါက္နည္းသည္ကို တန္ခိုးငယ္ဟုဆိုလိုလွ်င္ ေတာႀကီးေတာင္ႀကီး၌ လူတေယာက္မွ် အေရာက္အေပါက္မရွိေသာ ရုပ္ပြားေတာ္၊ ေစတီေတာ္မ်ားကို တန္ခိုးမရွိေသာဘုရား-ဟု ေခၚရမလို ျဖစ္ေနပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဤျပႆနာအတြက္ အထူးေျဖဖြယ္ မလိုပါ။ မိမိစိတ္က ဂုဏ္ေတာ္ကို အာရံုျပဳရာ၌ သဒၶါ၊ ပညာ အတိမ္အနက္လိုက္၍သာ အက်ိဳးရ ကြဲျပားဖြယ္ ရွိပါသည္။ အကယ္၍ အလြန္ၾကည္ညိဳစြာ အာရံုျပဳႏိုင္ပါမူ သက္ေတာ္ထင္ရွား ျမတ္ဘုရားကို ဖူးျမင္ရေသာအက်ိဳးႏွင့္ ရုပ္ပြားေတာ္ ေစတီေတာ္မ်ားကို ဖူးျမင္ရေသာ အက်ိဳးသည္ တန္းတူပင္ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။

ဥပမာ-အသက္ရွိေသာ မိဘကို ေတြ႔ျမင္ရျခင္းႏွင့္ မိဘမရွိ၍ ဓာတ္ပံုကုိသာ ၾကည့္ရျခင္း၌ ရိုေသေလးစားမႈ မကြာလွ်င္ အက်ိဳးေပး မကြာႏိုင္သကဲ့သို႔တည္း။
တိ႒ေႏၲ နိဗၺဳေတစာပိ၊
သေမ စိေတၱ သမံ ဖလံ။
ေစေတာပဏိဓိ ေဟတံု ဟိ၊
သတၱာ ဂစၧႏၲိ သုဂၢတႎ။

တိ႒ေႏၲစာပိ-သက္ေတာ္ထင္ထင္၊ တည္ရွိစဥ္၀ယ္၊ ဖူးျမင္ရျငား၊ ျမတ္ဘုရား၌လည္းေကာင္း။
နိဗၺဳေတစာပိ-ေရႊျပည္နိဗၺဴ၊ စံေတာ္မူသည့္၊ သံုးလူ႔ထြဋ္ထား၊ ျမတ္ဘုရား၌လည္းေကာင္း။
စိေတၱ-ဂုဏ္ေတာ္အာရံု၊ ေကာင္းစြာထံု၍၊ တလံုလဲလဲ၊ မွီ၀ဲစြဲသံုး၊ စိတ္ႏွလံုးသည္။
သေမ-သဒၶါပညာ၊ အရာရာ၀ယ္၊ မကြာတန္းတူ၊ ညီမွ်ပါမူကား။
သမံဖလံ-အက်ိဳးေပးဟန္၊ အတန္တန္လည္း၊ ဧကန္ညီမွ်၊ တန္းတူရေလေတာ့၏။
ဟိ ယုတၱံ-မမွားဧကန္၊ ယုတၱိတန္လွပါေပ၏။
သတၱာ-ယုတ္ျမတ္မဟူ၊ သူငါကစ၊ သတၱ၀ါဟူသမွ်တို႔သည္။
ေစေတာပဏိဓိေဟတံု-စိတ္ေနစိတ္ထား၊ ႀကီးမားျဖဴစင္၊ ၾကည္လင္သန္႔ရွင္း၊ အေၾကာင္းရင္းေၾကာင့္။
သုဂၢတႎ-လူ႔ရြာနတ္ထံ၊ ခ်မ္းသာစံလ်က္၊ နိဗၺာန္အထိ၊ အေကာင္းဆံုးဂတိသို႔။
ဂစၧႏၲိ-ပါရမီစြမ္းသေလာက္၊ စခန္းေထာက္၍၊ လွမ္းေရာက္ႏိုင္ၾကေပသတည္း။
(မဥၨိ႒က၀ဂ္၊ ပီတ၀ိမာန၀တၳဳ ပါဠိေတာ္)
********************************************************************************

(ေမး) အရွင္ဘုရား၊ ယခုေခတ္ ရဟန္းသံဃာေတာ္မ်ားႏွင့္ ရတနာသံုးပါးတြင္ ပါ၀င္ေသာ သံဃာေတာ္မ်ားသည္ မည္သို႔ ထူးျခားပါသနည္း။

(ေျဖ)
ရတနာသံုးပါးတြင္ပါ၀င္ေသာ သံဃံ သရဏံ ဂစၧာမိ-ဟု သရဏဂံု ေဆာက္တည္ရာ၌ အာရံုျပဳရေသာ သံဃာသည္ အရိယာျဖစ္ျပီးေသာ ပရမတၳသံဃာ (အစစ္အမွန္၊ မေဖာက္ျပန္ႏိုင္ေသာ သံဃာ) တည္း။
ယခုေခတ္၌လည္း အရိယာအစစ္ျဖစ္လွ်င္ ထိုရတနာ၀င္ ပရမတၳသံဃာပင္ ျဖစ္၏။
အရိယာမျဖစ္ေသးေသာ သံဃာဟူသမွ်ကို သမၼဳတိသံဃာ-ဟုေခၚ၏။
အရိယာသံဃာအစစ္ႏွင့္ ၀ိနည္းသိကၡာခ်င္းမွစ၍ အရာရာတူေသာေၾကာင့္ သံဃာဟူ၍ သမုတ္အပ္ေသာ သံဃာေတာ္-ဟု ဆိုလိုသည္။
ဥပမာ-သက္ေတာ္ထင္ရွား ဘုရားအစစ္ႏွင့္ ရုပ္တု၊ ဆင္းတုေတာ္ဘုရားတို႔ ကြဲျပားသကဲ့သို႔တည္း။

(ျမတ္မဂၤလာ ၂၀၀၉-ခု ဇူလိုင္လ)

No comments: