Thursday, August 19, 2010

အစားႀကဴး၍ အထီးက်န္ေရာဂါျဖစ္ျခင္း

မိဘမ်ားသည္ သားသမီးမ်ားကို အစာစားႏိုင္ေလ က်န္းမာေလဟု ယူဆတတ္ၾကသည္။ တေန႔ သံုးနပ္၊ ၾကက္၊ ဘဲ၊ အသား၊ ငါး၊ ႏို႔၊ ဥတို႔ကို ေမတၱာအျပည့္ႏွင့္ ခ်က္ျပဳတ္ေကၽြးေမြးသည့္ျပင္ ဘီစကြတ္၊ ဂ်ယ္လီ၊ ေခ်ာကလက္၊ ကိတ္မုန္႔၊ အခ်ိဳရည္ စသည့္ မ်ိဳးစံုေသာ သေရစာမ်ားကိုလည္း မျပတ္မလပ္ ေကၽြးေမြးတတ္ၾကသည္။ ဤတြင္ မိဘမ်ား သတိမထားမိၾကသည္မွာ ကေလးသည္ တေန႔တျခား ပိုမို၍ တကိုယ္ထီးထီး ေနတတ္လာသည္။ စကားေျပာလွ်င္ ထစ္အလာတတ္သည္။ ေၾကာက္တတ္လာသည္။ လႈပ္ရွားမႈ ေႏွးေကြးလာတတ္သည္။ လူအမ်ားႏွင့္ မဆက္ဆံလို၊ အနည္းငယ္ အလိုမက်ျဖစ္လွ်င္ မ်ားမ်ားစိတ္တိုတတ္သည္။ ဤသို႔ ကေလး၏ သေဘာ ဆိုးလာသည္ကို မိဘက အလိုလိုက္၍ အမိုက္ေစာ္ကားသည္-ဟု ထင္ျမင္တတ္သည္။

အမွန္တကယ္မူ ဤလကၡဏာမ်ားသည္ ကေလးအထီးက်န္ေရာဂါျဖစ္သည္ကို ျပသျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ဤထူးျခားေသာ အျပဳအမူမ်ားသည္ အစားအေသာက္ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေနသည္။ သိပၸံပညာရွင္မ်ား၏ ႏွစ္ရွည္လမ်ား သုေတသနျပဳခ်က္အရ ကေလးမ်ား၏ အထီးက်န္ေရာဂါျဖစ္ျခင္းသည္ အက္စစ္ဓာတ္ အစားအစာမ်ားကို ႏွစ္ရွည္လမ်ား လြန္ၾကဴးစြာ စားသံုးျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

မည္သည့္အစားအစာသည္ အက္စစ္ဓာတ္ အစားအစာ ျဖစ္သနည္း။
အဘယ္ေၾကာင့္ အက္စစ္ဓာတ္ အစားအစာသည္ ကေလးမ်ားကို အထီးက်န္ေရာဂါ ျဖစ္ေစသနည္း။
ယခု ေခတ္မီတိုးတက္ေသာ ကမၻာႀကီး၏ ေန႔စဥ္ထမင္းစား စားပြဲတြင္ အမ်ားအားျဖင့္ အသား၊ ငါး၊ ႏို႔၊ ၾကက္ဥ စသည့္ အဆီဓာတ္မ်ားမ်ား၊ ပရိုတင္းေခၚ အသားဓာတ္မ်ားမ်ား၊ သၾကား၊ ဆန္ေခ်ာ၊ ဂ်ံဳႏုႏွင့္ ျပဳလုပ္ထားေသာ ကာဗြန္ဟိုက္ဒရိတ္ေခၚ သၾကားဓာတ္မ်ားမ်ား ပါ၀င္သည့္ အဆိုပါအစားအစာမ်ားသာ ေနရာယူၾကကုန္သည္။ အစိမ္းေရာင္ ဟင္းသီးဟင္းရြက္မ်ားႏွင့္ ပဲ၊ ေျပာင္း၊ ႏွမ္း၊ လံုးတီးဆန္၊ ဂ်ံဳၾကမ္း စသည့္ သဘာ၀အစားအစာမ်ား မရွိသေလာက္ျဖစ္လာသည္။

အဆီဓာတ္မ်ားမ်ား၊ အသားဓာတ္မ်ားမ်ား၊ သၾကားဓာတ္မ်ားမ်ားပါေသာ အစားအစာမ်ားအတြင္းမွ မီးစုန္းဓာတ္၊ ကန္႔ဓာတ္၊ ကလိုရင္းဓာတ္မ်ားသည္ ခႏၶာကိုယ္၏ ဇီ၀ရုပ္ျဖစ္ပ်က္ေျပာင္းလဲျခင္းျဖစ္စဥ္တြင္ အက္စစ္ဓာတ္ အျဖစ္ အလြယ္တကူ ေျပာင္းလဲသြားၾကသည္။ သိပၸံပညာရွင္မ်ားသည္ ဤသို႔ေသာ အဆီဓာတ္မ်ားမ်ား၊ အသားဓာတ္မ်ားမ်ား၊ သၾကားဓာတ္မ်ားမ်ားပါ၀င္ေသာ အစားအေသာက္မ်ားကို အက္စစ္ဓာတ္အစားအစာ မ်ားဟု ေခၚဆိုသည္။

က်န္းမာေသာ ခႏၶာကိုယ္၏ ေသြးရည္၊ ကိုယ္ရည္၊ လင့္ဖ္ရည္ စသည့္ အသက္ရည္-မ်ားသည္ ေဘ့စစ္ဓာတ္ အနည္းငယ္ေဆာင္သည္။ PH 7.35 ျဖစ္သည္။ အက္စစ္ဓာတ္ အစားအစာမ်ား အစားမ်ားေသာအခါတြင္ ခႏၶာကိုယ္အစိတ္အပိုင္းမ်ားသည္ ပင္ပန္းႏြမ္းနယ္လာျပီး အက္စစ္ခႏၶာကိုယ္ ျဖစ္လာေတာ့သည္။ ဇီ၀ရုပ္ ျဖစ္ပ်က္ေျပာင္းလဲျခင္းဆိုင္ရာ ေရာဂါမ်ား ျဖစ္ေစေတာ့သည္။ အက္စစ္ဓာတ္ကဲေနေသာ အသက္ရည္-မ်ားသည္ ကေလး၏ အေတြး၊ အျမင္၊ လႈပ္ရွားမႈစြမ္းရည္မ်ားကို အဟန္႔အတား ျဖစ္ေစသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကေလးမ်ား အထီးက်န္ေရာဂါလကၡဏာမ်ား ျပလာျခင္းျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္ သစ္သီးသစ္ဖု၊ ဟင္းသီးဟင္းရြက္၊ ပင္လယ္ေရညႇိ၊ ပဲအမ်ိဳးမ်ိဳး၊ လံုးတီးဆန္ႏွင့္ ဂ်ဳံၾကမ္းတို႔တြင္မူ ပိုတက္ဆီယမ္၊ ကယ္လ္ဆီယမ္၊ မဂၢနီဆီယမ္ စသည့္ သတၳဳဓာတ္မ်ား ေပါၾကြယ္၀၍ ဇီ၀ရုပ္ျဖစ္ပ်က္ ေျပာင္းလဲျခင္း ျဖစ္စဥ္တြင္ ေဘ့စ္ဆစ္ ဓာတ္ပစၥည္းမ်ားအျဖစ္ ေျပာင္းလဲသြားၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ယင္းတို႔ကို ေဘ့ဆစ္ဓာတ္အစားအစာမ်ားဟု ေခၚသည္။ ဤအစားအစာမ်ားကို မေမ့မေလ်ာ့၊ မပ်င္းမရိ စားသံုးပါမွ ကိုယ္ခႏၶာသည္ အက္စစ္ဓာတ္၊ ေဘ့စ္ဆစ္ဓာတ္မွ်တျပီး ပံုမွန္က်န္းမာမည္။

မိဘမ်ားသည္ ဤအခ်က္ကို သတိထားရမည္ျဖစ္သည္။ ကေလးမ်ား အထီးက်န္ေရာဂါ မျဖစ္ေစရန္ မွန္ကန္စြာေကၽြးေမြးရမည္ ျဖစ္သည္။
ကေလးမ်ားကို အစားအစာေကၽြးႏိုင္သည့္ အရြယ္မွစ၍
(၁) သၾကားေလွ်ာ့ေကၽြးပါ။ ဟင္းသီးဟင္းရြက္ကို ပိုေကၽြးပါ။
(၂) အသားေလွ်ာ့ေကၽြးပါ။ ပဲ ပိုေကၽြးပါ။
(၃) ဥ-ေလွ်ာ့ေကၽြးပါ။ အသီးအႏွံပိုေကၽြးပါ။

သို႔မွသာလွ်င္ ကေလးသည္ အာဟာရခ်ိဳ႔တဲ့ေရာဂါလည္းကင္း၊ အ၀လြန္ေရာဂါလည္း ရွင္း၍ က်န္းမာပကတိျဖစ္ပါသည္။
အထီးက်န္ေရာဂါလကၡဏာျပ ကေလးမ်ားအတြက္မူ ဆရာ၀န္ညႊန္ၾကားခ်က္ျဖင့္ ေဆးေသာက္ကုသရမည္။ ဥပမာ-ကယ္လ္ဆီယမ္ ဂလူကိုနစ္၊ ပိုတက္ဆီယမ္ကလိုရိုဒ္၊ စီဗစ္ စသည္တို႔သည္ ေရာဂါလကၡဏာမ်ားကို သက္သာေစႏိုင္သည္။

မွတ္သားသင့္သည္မွာ ေဆး၀ါးကုသမႈႏွင့္ မလံုေလာက္ပါ။ ေန႔စဥ္ အစားအေသာက္ ဂရုစိုက္ရပါမည္။ အႏု ႏွင့္ အၾကမ္း၊ သားငါး ႏွင့္ သက္သတ္လြတ္ တို႔ကို ဆီေလ်ာ္စြာ တြဲဖက္စားေသာက္ျခင္းျဖင့္ ကေလး၏ ဇီ၀ရုပ္ျဖစ္ပ်က္ေျပာင္းလဲျခင္း ျဖစ္စဥ္ကို ပံုမွန္လည္ပတ္ေစႏိုင္ျပီး က်န္းမာရႊင္လန္းေစလိမ့္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

ပါေမာကၡ ေဒၚခင္ျဖဴ (ျမင္းျခံ)
က်မ္းကိုး။ ။ တရုတ္စာေစာင္ Renzhichu 2003 N0.2 မွ ဘာသာျပန္ဆိုသည္။

( ျမတ္မဂၤလာ ၂၀၀၉-ခု ၾသဂုတ္လ)

No comments: