Friday, August 27, 2010

ကမၻာ့အေလးဆံုး သံဖိနပ္၊ အာေခါင္ကင္ဆာႏွင့္ အစားအေသာက္ အက်င့္၊ အေႏွးေျပးျခင္းသည္ မွတ္ဉာဏ္ပိုေကာင္း

( ကမၻာ့အေလးဆံုး သံဖိနပ္ )
တရုတ္ဘာသာျဖင့္ ထုတ္ေ၀ေသာ သတင္းစာထဲမွ မိသားစုဆရာ၀န္ေဆာင္းပါး၌ ဤေခါင္းစဥ္ပါေသာ သတင္းတရပ္ကို ဖတ္လိုက္ရသည္။
အသက္ ၄၅-ႏွစ္ရွိ ယြင္ေကာစိန္သည္ တရုတ္ ဟုိနန္ျပည္နယ္မွ သတၳဳတြင္းတူး အလုပ္သမားတေယာက္ ျဖစ္သည္။ သူသည္ ၁၉၈၆-ခုႏွစ္တြင္ ကုသိုလ္ကံဆိုးစြာ ေသြးေၾကာေရာင္နာ ေရာဂါရသည္။ ေဆး၀ါးကုသမႈ နည္းလမ္းမ်ိဳးစံုႏွင့္ ႀကိဳးစားေသာ္လည္း မေပ်ာက္ကင္းႏိုင္ဘဲ ရွိေနသည္။

ဤတြင္ တရုတ္သမားအိုႀကီး တဦးသည္ သူ႔ကို ေျခသလံုးတြင္ သဲအိတ္ပတ္ေစျပီး ေလ့က်င့္ရန္ အႀကံျပဳသည္။ ယြင္ေကာစိန္သည္ သဲအိတ္အစား ဖိနပ္တြင္ သံျပားတပ္ဆင္လွ်င္ ပိုမိုအဆင္ေျပမည္ဟု ယူဆ၍ အေလးခ်ိန္ ၅၀-ကီလိုဂရမ္ေလးေသာ သံျပားေအာက္ခံဖိနပ္တရန္ကို ခ်ဳပ္လုက္ကာ စီး၍ လႈပ္ရွားသြားလာသည္။ ၂-ႏွစ္ ၃-ႏွစ္ၾကာ စီးေသာအခါ သူ၏ဖိနပ္သည္ စီးေလ ေပါ့ပါးေလဟု ခံစားလာရသည္။ တာရွည္စြာခံစားရေသာ ေသြးေၾကာေရာင္နာေရာဂါသည္လည္း ထူးဆန္းစြာ ပေပ်ာက္သြားေလသည္။

ယခုအခါ သူသည္ ဖိနပ္၏ ေအာက္ခံသံျပားကို ၂-လႊာထပ္ျဖည့္ထားသည္။ စုစုေပါင္း အေလးခ်ိန္မွာ ၆၅-ကီလိုဂရမ္ ျဖစ္သည္။ သူ၏ခႏၶာကိုယ္ အေလးခ်ိန္ထက္ မ်ားသည္။ ယြင္ေကာစိန္၏ ကမၻာ့အေလးဆံုး ဖိနပ္-သည္ ဂင္းနစ္ကမၻာ့စံခ်ိန္ မွတ္တမ္းစာအုပ္တြင္ မွတ္တမ္းတင္လိုက္ျပီျဖစ္သည္။

ေဆးပညာေလာကတြင္ ေသြးေၾကာေရာင္နာေရာဂါသည္ ေသြးေၾကာတြင္ျဖစ္တည္လာသည့္ ေသြးခဲဖတ္ ပိတ္ဆို႔မႈေၾကာင့္ ေသြးေၾကာေရာင္ျခင္းကို ေခၚသည္။ သို႔ေသာ္ မ်ားေသာအားျဖင့္ ေျခေထာက္ေသြးေၾကာတြင္ ျဖစ္ေပၚေသာ ေရာဂါအားလံုးကို ေသြးေၾကာေရာင္ေရာဂါဟု ေခၚလိုက္ၾကသည္။
ဥပမာ-ေသြးလႊတ္ေၾကာ ပ်စ္ႏွစ္မာေက်ာလာ၍ ေသြးလႊတ္ေၾကာပိတ္ဆို႔ျခင္း၊ ဆီးခ်ိဳေရာဂါေၾကာင့္ ေျခေထာက္ေအာက္ပိုင္း ေသြးလႊတ္ေၾကာ ပိတ္ဆို႔ျခင္း၊ ေျခေထာက္ေသြးျပန္ေၾကာ တြန္႔လိမ္ျခင္းတို႔ ျဖစ္ၾကသည္။

ေသြးေၾကာေရာင္ေရာဂါသည္ ေျခေထာက္ရွိ အလတ္စားႏွင့္ အေသးစား ေသြးလႊတ္ေၾကာႏွင့္ ေသြးျပန္ေၾကာမ်ားကို ဒုကၡးေပးတတ္သည္။ ေသြးေၾကာနံရံမ်ား က်ဥ္းေျမာင္းပိတ္ဆို႔လာသည္။ ပိတ္ဆို႔ေသာ ေသြးေၾကာအစြန္အဖ်ားသို႔ ေသြးေရာက္မႈနည္းလာျပီး ေအးစက္နာက်င္ကိုက္ခဲ ထံုထိုင္းလာသည္။ ဒုတိယဆင့္ ပိုဆိုးလာေသာအခါ ညအိပ္မရေအာင္ ကိုက္ခဲလာတတ္သည္။
တတိယဆင့္တြင္ အဆိုးဆံုးျဖစ္ျပီး ေျခေခ်ာင္းမ်ား ေသြးမေရာက္၍ ပုပ္ေဆြးသြားႏိုင္သည္။

ေသြးေၾကာေရာင္ေရာဂါျဖစ္ခါစတြင္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ အားကစားေလ့က်င့္မႈသည္ ေသြးေၾကာကိ္ု ပြင့္ေစႏိုင္သည္။
ဤေသြးေၾကာေရာင္ေရာဂါ ျဖစ္ရသည့္အေၾကာင္းရင္းကို ဂဃနဏ မသိေသးသကဲ့သို႔ ေပ်ာက္ကင္းေအာင္ ကုသရန္လည္း မလြယ္ကူေပ။ ေဆး၀ါးကုသမႈ၊ ခြဲစိတ္ကုသမႈမ်ားသည္ ေရာဂါလကၡဏာ မဆိုး၀ါးေအာင္သာ ကုသႏိုင္ျပီး အရင္းအျမစ္မွ ေပ်ာက္ကင္းေအာင္ မကုသႏိုင္ေပ။

သို႔ေသာ္ တခုတည္းေသာ ေသခ်ာအတည္ေျပာႏိုင္သည့္အခ်က္ကား ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္းသည္ အေၾကာင္းရင္းတခု ျဖစ္သည္မွာ ေသခ်ာသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္းကို ျဖတ္၊ အားကစားေလ့က်င့္မႈကို လုပ္ေဆာင္ျခင္းသည္ ေသြးေၾကာေရာင္ေရာဂါကို ကာကြယ္ေရးႏွင့္ ကုသရာေရာက္သည္မွာ ေျမႀကီးလက္ခတ္မလြဲေပ။
********************************************************************************

( အေခါင္ကင္ဆာႏွင့္ အစားအေသာက္အက်င့္ )
ေဆးလိပ္ေသာက္၊ အရက္ေသာက္၊ ကြမ္း၀ါးျခင္းတို႔သည္ အာေခါင္ကင္ဆာျဖစ္ေစႏိုင္သည္ကို လူသိမ်ားသည္။
သို႔ရာတြင္ စားေသာက္အက်င့္သည္ အာေခါင္ကင္ဆာႏွင့္ မည္သို႔ ပတ္သက္သည္ကိုမူ လူသိနည္းသည္။
သုေတသနျပဳသူတစု ေလ့လာခ်က္အရ ဂရိျပည္၏ ေဒသတခုတြင္ ေနထိုင္သူမ်ားသည္ အရက္ေသာက္၊ ေဆးလိပ္ေသာက္သူ ဦးေရ မ်ားေသာ္လည္း အာေခါင္ကင္ဆာေရာဂါ ျဖစ္ႏႈန္း နည္းသည္ကိုူ ေတြ႔ရွိ္ရသည္။

ဤအတြက္ လူတို႔၏ စားေသာက္အက်င့္ႏွင့္ မည္သို႔ပတ္သက္ႏိုင္သည္ကို သုေတသနျပဳၾကေလသည္။ အာေခါင္ကင္ဆာေရာဂါ ခံစားေနရသူဦးေရ ၁၀၀-ႏွင့္ သူတို႔ႏွင့္ သက္တူရြယ္တူ လိင္တူအရပ္အေမာင္းတူေသာ က်န္းမာသူ ဦးေရ ၁၀၀-ေခၚယူ၍ စစ္တမ္းေကာက္ယူသည္။

စစ္တမ္းအရ သူတို႔၏ စားေသာက္အက်င့္ကို သုေတသနျပဳႏိုင္ခဲ့သည္။ ထင္ရွားစြာ ေတြ႔ရွိခ်က္မွာ ေကာက္ပဲသီးႏွံမ်ိဳးမ်ား၊ ဟင္သီးဟင္းရြက္၊ အသီးအႏွံမ်ား၊ ႏြားနို႔၊ ႏို႔ထြက္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ သံလြင္ဆီ စသည့္ အစားအစာမ်ား စားေလ့ရွိသူမ်ားသည္ ကင္ဆာေရာဂါျဖစ္ျခင္းမွ ကင္းေ၀းေၾကာင္း ေတြ႔ရွိၾကသည္။ အသားစားၾကဴးသူတို႔သည္ ကင္ဆာေရာဂါကို ပိုျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႔ရွိၾကရသည္။
********************************************************************************

( အေႏွးေျပးျခင္းသည္ မွတ္ဉာဏ္ပိုေကာင္း )
သုေတသနျပဳသူ အခ်ိဳ႔သည္ အသက္ ၆၀-မွ ၇၅-ႏွစ္အတြင္းရွိ အသက္ႀကီးသူတို႔ကို အုပ္စု ၂-စုခြဲလိုက္သည္။ တအုပ္စုသည္ ေန႔တိုင္း လမ္းေလွ်ာက္ (သို႔မဟုတ္) အေႏွးေျပး ေလ့က်င့္သည္။
အျခားအုပ္စုမွာမူ အေျပးမပါေသာ ကိုလ္က္လႈပ္ရွားမႈမ်ားသာ ျပဳလုပ္သည္။ ထို ၂-ဖြဲ႔စလံုးသည္ မွတ္ဉာဏ္ႏွင့္ စဥ္းစားဉာဏ္ ပိုေကာင္းလာသည္ကို ေတြ႔ရသည္။

သို႔ေသာ္ အေႏွးေျပး၊ သို႔မဟုတ္-လမ္းေလွ်ာက္ေလ့က်င့္သူအုပ္စုတြင္ မွတ္ဉာဏ္ေကာင္းမႈ ပိုမိုထင္ရွားသည္။
အသက္ႀကီးလာသည္ႏွင့္အမွ် လူ႔ခႏၶာကိုယ္ အစိ္တ္အပိုင္းမ်ားသည္ ယိုယြင္းစ ျပဳလာျပီး ေသြးလည္ပတ္ ႏႈန္းလည္း ေႏွးေကြးလာသည္။ မၾကာခဏ လမ္းေလွ်ာက္၊ အေႏွးေျပးျခင္းျဖင့္ ပိုမိုမ်ားျပားေသာ ေအာက္ဆီဂ်င္ကို ရွဴသြင္းျပီး ဦးေႏွာက္ရွိ ဆဲလ္မ်ား၏ ေအာက္ဆီဂ်င္ လိုအပ္ခ်က္ကို ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္သည္။ ဆဲလ္မ်ား၏ ဇီ၀ျဖစ္ပ်က္ ျဖစ္စဥ္ကို အစြမ္းထက္ေစသည္။ သို႔ႏွင့္ ေတြးေခၚစဥ္းစားဉာဏ္ကို တိုးတက္ေစသည္။ မွတ္ဉာဏ္ကို ပိုေကာင္းေစသည္။

ပါေမာကၡ ေဒၚခင္ျဖဴ (ျမင္းျခံ)
တရုတ္ဘာသာျဖင့္ ထုတ္ေ၀ေသာ Family Doctor 2001, No, 9 မွ ျပန္ဆိုသည္။

(ျမတ္မဂၤလာ ၂၀၀၉-ခု ေအာက္တိုဘာလ)

No comments: