Sunday, August 22, 2010

ေဗာဇၩဂၤသုတ္၏ ဂုဏ္ေက်းဇူး

ေမာင္လွေငြတို႔မိသားစုသည္ မိရိုးဖလာ ဗုဒၶဘာသာကိုးကြယ္သူမ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။ ကံ ကံ၏အက်ိဳးကိုလည္း ယံုၾကည္ၾကပါ၏။ ေကာင္းမႈသည္ ေကာင္းက်ိဳးကိုေပး၍ မေကာင္းမႈသည္ မေကာင္းက်ိဳးကို ေပးမည္ ဆိုသည္ကိုလည္း ႏွလံုးထဲ အသည္းထဲစြဲ၍ ယံုၾကည္ထားၾကျပီး ျဖစ္ပါသည္။

သို႔ျဖစ္၍လည္း ေကာင္းက်ိဳးဆႏၵမွန္သမွ်ကိုသာ ႀကိဳးစားေမြးျမဴခဲ့ၾကသည္။ မေကာင္းက်ိဳးဆႏၵမွန္သမွ်ကို သတိထား ေရွာင္ၾကဥ္ၾကစျမဲျဖစ္ပါသည္။
ျမန္မာဗုဒၶဘာသာ၊ လူ႔ေဘာင္ေလာကတြင္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္မွန္သမွ် ယံုၾကည္ကိုးစား အားထားေလ့ရွိၾကသည့္ ပရိတ္တရားေတာ္မ်ား ရြတ္ဖတ္သရဇၩာယ္ျခင္းအပါအ၀င္ အစြမ္းထက္သည့္ ဂါထာမ်ား၏ အက်ိဳးေပးကိုလည္း ယံုၾကည္သဒၶါ စြဲျမဲစြာလက္ခံက်င့္သံုးတတ္ခဲ့ၾကပါသည္။

ဥဒါဟရုဏ္အားျဖင့္ နေမာ ေတ -အစခ်ီေသာ ဂါထာကို ရြတ္ဖတ္သရဇၩာယ္ေသာေၾကာင့္ အခက္အခဲဟူသမွ် ေအာင္ျမင္စြာ ေက်ာ္လႊားႏိုင္ျခင္း၊ ေဗာဇၩင္သုတ္ကို ရြတ္ဖတ္သရဇၩာယ္ေသာေၾကာင့္ က်န္းမာေရး တိုးတက္ေကာင္းမြန္လာျပီး ေရာဂါဘယမ်ား က်ဆင္းေပ်ာက္ကြယ္သြားျခင္း၊ အသက္အႏၲရာယ္ေဘးကို ေက်ာ္လႊားႏိုင္ျခင္း၊ ပရိတ္တရားေတာ္မ်ားကို ရြတ္ဖတ္သရဇၩာယ္ေသာေၾကာင့္ ေဘးရန္မွ ကင္းလြတ္ခဲ့ရျခင္း၊ ရန္သူတို႔ မေကာင္းၾကံ၊ မေကာင္းျပဳ ေဘးဆိုးမွ ကင္းေ၀းခဲ့ရျခင္း၊ ၾကံတိုင္းေအာင္၍ ေဆာင္တိုင္းျပီးေျမာက္ျခင္း၊ မိမိအေပၚ မေကာင္းစိတ္ထားရွိသူတို႔ စိတ္ေျပာင္းလာျပီး စိတ္ေကာင္းထားရွိလာျခင္း စသည္ျဖင့္ ေကာင္းက်ိဳးတို႔ ေပၚေပါက္လာစျမဲျဖစ္ပါသည္။

ယခုလည္း ေမာင္လွေငြတို႔ ဇနီးေမာင္ႏွံမွာ အသက္အႏၲရာယ္ ဘ၀ခရီးၾကမ္းကို စတင္,ရင္ဆိုင္ေနရျပီျဖစ္၍ ေအာင္ျမင္ေခ်ာေမြ႔စြာ ျဖတ္ေက်ာ္ႏိုင္မည့္ အစြမ္းထက္ျမက္ေသာ ဂါထာတပုဒ္ကို ရြတ္ဆိုပူေဇာ္ႏိုင္ရန္ အစြမ္းကုန္ ႀကိဳစားေဆာင္ရြက္ၾကရမည့္ အေျခအေနသို႔ ဆိုက္ေရာက္ေနပါသည္။ ႀကံဳေနရေသာ ေဘးရန္၊ အႏၲရာယ္ဆိုးမွာ မိမိတို႔၏ ရင္ႏွစ္သည္းခ်ာ သမီးခမ်ာမွာ ယခု ဒုတိယအႀကိမ္ ကုိယ္၀န္ေဆာင္ရသည့္ကာလတြင္ မႀကံဳစဖူး သားအိမ္၏ေရွ႔တြင္ အခ်င္းေရွ႔ေရာက္ရွိေနေၾကာင္း အာထရာေဆာင္းတြင္ ေတြ႔ျမင္သိရွိရခ်က္ပင္ ျဖစ္ပါေတာ့သည္။

ထိုသို႔ေသာ အေျခအေနမ်ိဳးမွာ ခြဲစိတ္ကုသရေလ့ရွိေၾကာင္း ဆရာ၀န္မ်ား၏ ေျပာစကားအရ သိရွိရပါသည္။ ဤသို႔ေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ိဳးမွာ လူတိုင္း ႀကံဳေတြ႔ၾကရသည္။ ယခု သမီးေလးတြင္မွ ႀကံဳေတြ႔ေနရ၍ မိဘႏွစ္ပါး ေခါင္းခ်င္းဆိုင္ကာ မိမိတို႔တတ္စြမ္းသမွ် အစြမ္းျမက္သည့္ ဂါထာတပုဒ္ကို ရြတ္ဖတ္ပူေဇာ္ျခင္းျဖင့္ သမီးေလး၌ ႀကံဳေတြ႔ေနရသည့္ အႏၲရာယ္ဆိုးမွ ကင္းေ၀းပေပ်ာက္ရန္ စဥ္းစားမိသည္။

ယခုေခတ္ကာလသည္ တိုးတက္ေနေသာ သိပၸံေခတ္ျဖစ္သည္။ သမီးေလး၏ သေႏၶသားေလာင္းကို ေယာက်္ား ေလးလား၊ မိန္းကေလးလားဟု ႀကိဳတင္ခြဲျခားႏိုင္သည္။ အသက္အႏၲရာယ္ ထိခိုက္ႏိုင္မည့္ ေဘးဥပါဒ္ အႏၲရာယ္ကိုလည္း ႀကိဳတင္သိျမင္၍ ကာကြယ္ႏိုင္သည္။ ဤသို႔ျဖင့္ သိပၸံေခတ္အက်ိဳးေက်းဇူးကို ခံစားေနႏိုင္ၾကျပီ ျဖစ္ပါသည္။

ယခု သမီးေလးတြင္ ႀကံဳေတြ႔ေနရသည့္ အခ်င္းသေႏၶသားေရွ႔ ေရာက္ေနသည့္အႏၲရာယ္မွာ အလြန္ႀကီးမားေၾကာင္း၊ ခြဲစိတ္မွသာ ျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း ၾကားသိေနျပီ။ ကာယကံရွင္မွာလည္း မရႊင္မလန္း ညႇိဳးႏြမ္းအားငယ္ေနသည္။ မိဘျဖစ္သူ ေမာင္လွေငြတို႔ ဇနီးေမာင္ႏွံမွာလည္း ရတက္မေအး ၾကံရာမရ စိတ္ႏွလံုး ႀကိမ္မီးအံုးသကဲ့သို႔ ခံစားၾကရပါသည္။

ထိုအခါ ေမာင္လွေငြ၏ စိတ္ကူးအေတြးထဲသို႔ မိမိတသက္တာ ဖတ္မွတ္ေလ့လာခဲ့ရသည့္ အစြမ္းထက္ျမက္ လွသည့္ ေဗာဇၩဂၤသုတ္ေတာ္ႀကီး၏ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ျပတ္ျပတ္ထင္ထင္ ျမင္ေတြ႔လာမိပါသည္။
တရားမင္းျဖစ္ေတာ္မူေသာ ဘုရားရွင္သည္ မိမိကိုယ္တိုင္ နာမက်န္းျဖစ္၍ ဆင္းရဲေ၀ဒနာ ခံစားေနေတာ္ မူသည့္အခါတြင္ ေဗာဇၩင္သုတ္ေတာ္ႀကီးကို စုႏၵမေထရ္အား ရြတ္ဖတ္သရဇၩာယ္ေစလ်က္ ၾကားနာေတာ္မူခဲ့ သည္။ ထိုအခါ ျပင္းထန္ေသာ ေ၀ဒနာဆင္းရဲ ခံစားရျခင္းမွ တမုဟုတ္ခ်င္း ေပ်ာက္ကင္းေတာ္မူခဲ့ပါသည္။ ဘုရားရွင္၏ အထူးယံုၾကည္ကိုးစားျခင္း ခံရေတာ္မူသည့္ အရွင္မဟာေမာဂၢလာန္ မေထရ္ျမတ္ႀကီးႏွင့္ အရွင္မဟာကႆပ မေထရ္ျမတ္ႀကီးတို႔ကိုယ္ေတာ္တိုင္ပင္ ျပင္းထန္ေသာ အနာေရာဂါ ႏွိပ္စက္မႈေၾကာင့္ ဆင္းရဲပင္ပန္းစြာ ႀကံဳေတြ႔ေနရသည့္အခါတြင္ ဘုရားရွင္ကိုယ္ေတာ္တိုင္ ေဗာဇၩဂၤသုတ္ေတာ္ႀကီးကို ရြတ္ဖတ္သရဇၩာယ္ေပးျပီး ၾကားနာေစခဲ့သည္။ ထိုအခါ ေရာဂါမ်ား ေပ်ာက္ကင္းသြားခဲ့သည္။ ဤသို႔ အေတြး၀င္လာပါသည္။ ဤသို႔ပင္ ဘုရားရွင္ႏွင့္တကြ အသီတိမေထရ္ႀကီးမ်ားပင္ ေ၀ဒနာခံစားေနရရာမွ ကင္းေ၀းခဲ့ရပံုကိုလည္း ျပန္လည္အေတြးမ်ား ၀င္လာခဲ့ပါသည္။ ေဗာဇၩဂၤသုတ္ေတာ္ႀကီး ရြတ္ဖတ္သရဇၩာယ္ ျခင္းျဖင့္ ဤသို႔လွ်င္ အႏၲရာယ္ဆိုးမ်ားေဘးမွ ကင္းေ၀းခဲ့ရပံုကို စိတ္အာရံု၌ ထင္ျမင္မိခဲ့ပါသည္။ သို႔ျဖင့္ ေမာင္လွေငြတို႔ ဇနီးေမာင္ႏွံသည္ မိမိတို႔၏ သမီးေလး အႏၲရာယ္ေဘးဆိုးမွ ကင္းေ၀းပေပ်ာက္ေစေအာင္၊ တေန႔လွ်င္ သံုးႀကိမ္၊ တႀကိမ္လွ်င္ ခုနစ္ေခါက္ ေဗာဇၩဂၤသုတ္ေတာ္ႀကီးကို ယံုၾကည္သဒၶါ ပြားမ်ားစြာျဖင့္ ၄-လေက်ာ္ေက်ာ္ ၅-လတိုင္တိုင္ ေန႔စဥ္ ၀တ္မပ်က္ ရြတ္ဖတ္ပူေဇာ္ခဲ့ၾကပါသည္။

ထိုသို႔ သဒၶါတရားျပည့္၀စြာျဖင့္ ရြတ္ဖတ္ပူေဇာ္မႈေၾကာင့္ပင္ ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။ မီးဖြားခါနီး တပတ္ ႏွစ္ပတ္အလိုတြင္ အာထရာေဆာင္း ရိုက္ခ်က္ကို ျပန္ၾကည့္ေသာ ဆရာ၀န္၏ မွတ္ခ်က္မွာ သမီးျဖစ္သူ၏အခ်င္းသည္ ပံုမွန္အတိုင္း ေဘးဖက္သို႔ ျပန္လည္ေရာက္ရွိသြားျပီျဖစ္ေၾကာင္း ၀မ္းသာအားရ ၾကားသိရပါသည္။ ေမာင္လွေငြတို႔ ဇနီးေမာင္ႏွံမွာ ေဗာဇၩဂၤသုတ္ေတာ္ႀကီး၏ ဂုဏ္ေက်းဇူးကို ၾကည္ညိဳသဒၶါပြား၍ မဆံုးေတာ့ပါ။

မက်န္းမာသည့္ လူမမာမ်ား ၊ ေရာဂါအသည္းအသန္ ခံစားေနရသည့္ လူနားမ်ားသည္ ကိုယ္တိုင္ က်န္းမာေနေကာင္းလာေစရန္ ကိုယ္တိုင္ ရြတ္ဖတ္သရဇၩာယ္ရမည္။ ေရာဂါသည္း၍ ကိုယ္တိုင္မစြမ္းႏိုင္ပါက သားသမီး၊ မိဘ ေဆြမ်ိဳးတဦးဦးက ကိုယ္စားရြတ္ဖတ္ေပးရမည္ဟူေသာ အစဥ္အလာဆိုရိုးစကားကိုလည္း ပိုမိုေလးစားၾကည္ညိဳလိုက္နာလိုစိတ္ ထက္သန္လာပါသည္။ ေမွ်ာ္မွန္းခဲ့သည့္အတိုင္း ေရွ႔သို႔ေရာက္ေနေသာ အခ်င္းမွာ ေဗာဇၩဂၤသုတ္ေတာ္ႀကီးေက်းဇူးေၾကာင့္ လံုး၀ ေဘးသို႔ျပန္လည္ေရာက္ရွိသြားေသာေၾကာင့္ သမီးေလးမွာ မီးဖြားသန္႔စင္ရာ၌ အခက္အခဲတစံုတရာ မႀကံဳေတြ႔ရေတာ့ဘဲ အႏၲရာယ္ေဘးဆိုးမွ ကင္းေ၀းခဲ့ရသည္။ အႏၲရာယ္ဆိုးႏွင့္ ရင္ဆိုင္ႀကံဳေတြ႔ေနရသည့္ လူမမာမ်ား၊ အသည္းအသန္ လူနာရွင္မ်ားသည္ ေဗာဇၩဂၤသုတ္ေတာ္ႀကီးကို ယံုၾကည္သဒၶါပြားမ်ားစြာျဖင့္ ရြတ္ဖတ္ပူေဇာ္ႏိုင္ၾကပါရန္ ေမတၱာရည္၍ ေဖာ္ျပအပ္ ပါသည္။ (ျဖစ္ရပ္မွန္)။

တကၠသိုလ္ေမာင္ေမာင္လႈိင္
(ျမတ္မဂၤလာ ၂၀၀၉-ခု စက္တင္ဘာလ)

No comments: