Friday, August 6, 2010

ကင္ဆာေရာဂါႏွင့္ လက္ဖက္ရည္ၾကမ္း

လက္ဖက္ရည္ၾကမ္းသည္ လူတိုင္းအတြက္ ေဆးတလက္ပမာ အစြမ္းထက္သည္ကိုေတာ့ျဖင့္ အားလံုးအသိပင္ ျဖစ္သည္။ တရုတ္ျပည္တြင္ လက္ဖက္ရည္ၾကမ္း ယဥ္ေက်းမႈသည္ ကမၻာႏွင့္အ၀န္း နာမည္ေက်ာ္ခဲ့သည္။
တရုတ္ျပည္ အေနာက္ေတာင္ပိုင္း၊ ယူနန္ျပည္နယ္၊ ၀ီေမာ္ျမိဳ႔တြင္ လက္ဖက္ရည္ၾကမ္း ေသာက္သံုးမႈပြဲေတာ္ကို ၂၀၀၃-ခုႏွစ္ ဧျပီလ ၈-ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ျပီး ဤပြဲေတာ္သို႔ တရုတ္တႏိုင္ငံလံုးမွ အဖြဲ႔ ၂၁-ဖြဲ႔ ပါ၀င္ ခဲ့ေၾကာင္း သိရပါသည္။

လက္ဖက္ရည္ၾကမ္းေသာက္ပါ၊ အျမဲတမ္း ေသာက္ၾကပါ၊ လက္ဖက္ရည္ၾကမ္း အျမဲေသာက္သူသည္ အစာျပြန္ကင္ဆာတည္းဟူေသာ ေရာဂါဆိုး စြဲကပ္သည့္ေဘးမွ ကင္းေ၀းႏိုင္ဖြယ္ ရွိသည္-ဟု တရုတ္ျပည္ ေဆးပညာ အကယ္ဒမီလက္ေအာက္ရွိ အာဟာရႏွင့္ က်န္းမာေရး သုေတသနဌာနမွ ေဆးသိပၸံပညာရွင္တစုက ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုၾကသည္။

ကင္ဆာကာကြယ္ေရးအတြက္ လက္ဖက္ရဲ႔ တန္ဖိုးသစ္ကို ရွာေဖြေတြ႔ရွိခဲ့ပါတယ္။ လက္ဖက္မွာပါတဲ့ ေပၚလီဖီေနာ-က ဒီလိုအံ႔ဖြယ္ အစြမ္းထက္တယ္ဆိုတာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႔ ၃-ႏွစ္ၾကာ သုေတသနလုပ္ငန္းက လက္ေတြ႔ျပသခဲ့ပါျပီ-ဟု အဆိုပါ သုေတသနမွဴး ပါေမာကၡ ၀မ္၀ိုင္ႀကိဳက ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

ကင္ဆာေရာဂါ ျဖစ္ေစသည့္ပစၥည္းမွာ ႏိုက္ထရိုဆိုျဒပ္ေပါင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေယဘုယ်အားျဖင့္ အသိအမွတ္ျပဳထားၾကသည္။ လက္ဖက္တြင္ ယင္းသုိ႔ေသာ ေသမင္းတမန္ ျဒပ္ေပါင္းမ်ိဳး ျဖစ္ေပၚမႈကို ဟန္႔တားႏိုင္စြမ္း ရွိ-မရွိ စမ္းသပ္သိရွိႏိုင္ရန္ ၁၉၈၆-ခုႏွစ္တြင္ သုေတသီတို႔သည္ လက္ဖက္ ၁၇-မ်ိဳးကို ဦးစြာအားျဖင့္ ေလ့လာခဲ့ၾကသည္။

ႏိုက္ထရိုဆို ျဒပ္ေပါင္း ေပါင္းစပ္ျဖစ္ေပၚမႈကို ဟန္႔တားရာတြင္ လက္ဖက္ေျခာက္သည္ အာနိသင္ အထက္ျမက္ဆံုးဟု သုေတသီမ်ား ေတြ႔ရွိခဲ့ၾကသည္။ လက္ဖက္အရြက္မ်ားတြင္ အယ္လကာလိြဳက္ကက္ဖီဒင္း၊ တန္နင္း၊ အေငြ႔ျပန္လြယ္ဆီ စသည္တို႔ပါ၀င္၍ ေရေႏြးဆူဆူေလာင္းျပီး ေဖ်ာ္လိုက္ေသာအခါ အေပ်ာ့စား ႏႈိးဆြေဆးႏွင့္ အားေဆးဂုဏ္သတၱိမ်ား ရွိလာေၾကာင္း ေတြ႔ရွိခဲ့ၾကသည္။

၁၉၈၈-ခုႏွစ္တြင္ တရုတ္ျပည္ရွိ အဓိကလက္ဖက္ထြက္ရာ ေဒသမ်ားျဖစ္ေသာ က်ဲ႔က်န္းျပည္နယ္၊ အန္းေဟြးျပည္နယ္၊ ဖူက်န္ျပည္နယ္ႏွင့္ က်န္းရွီးျပည္နယ္တို႔မွ စုေဆာင္းရရွိခဲ့ေသာ လက္ဖက္ ၁၄၅-မ်ိဳးကို သူတို႔ စမ္းသပ္ေတြ႔ရွိခဲ့ၾကသည္။

ကင္ဆာျဖစ္ေစႏိုင္တဲ့ ျဒပ္ေပါင္းေတြ ျဖစ္ေပၚဖို႔ ဟန္႔တားတဲ့ လက္ဖက္ရဲ႔ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္စြမ္းဟာ အေခ်ာကိုင္ထုတ္လုပ္ပံုႏွင့္ေရာ၊ လက္ဖက္ေျခာက္ သိုေလွာင္ထားရွိတဲ့ ကာလပိုင္းႏွင့္ပါ အမ်ားႀကီး ဆက္ႏြယ္ေနေၾကာင္းလည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေတြ႔ရွိၾကရပါတယ္-ဟု သုေတသနမွဴး ၀မ္၀ိုင္ႀကိဳကပင္ ေျပာခဲ့သည္ဟု ဆိုပါသည္။

ဥပမာ-သံဘူးထဲတြင္ တႏွစ္သိမ္းထားေသာ လက္ဖက္ေျခာက္သည္ ဟန္႔တားႏႈန္း ၁၀-ရာႏႈန္း က်ဆင္းသြားႏိုင္သလို လက္ဖက္ရည္ၾကမ္းကို ေဖ်ာ္ျပီးေနာက္ မေသာက္ဘဲ အခ်ိန္ေတြအၾကာႀကီး ထားေလေလ ယင္း၏ ႏိုက္ထရိုဆိုျဒပ္ေပါင္း ျဖစ္ေပၚမႈႏႈန္း ဟန္႔တားႏိုင္သည့္ အာနိသင္လည္း နည္းပါးေလေလ ျဖစ္သည္ဟု ဆိုပါသည္။

ဆက္လက္ျပီး တရုတ္ေဆးပညာသုေတသီမ်ားသည္ လက္ဖက္၏ လူ႔ခႏၶာကိုယ္တြင္း ႏိုက္ထရိုဆို ျဒပ္ျပဳမႈအစဥ္ကို ဟန္႔တားႏိုင္စြမ္း ရွိ-မရွိ ဂဃနဏ သိရွိႏိုင္ေရးအတြက္ ေဆးလိပ္မေသာက္ေသာ အရြယ္ေရာက္ျပီး လူငယ္ေယာက်္ားေလးမ်ားကိုလည္း စမ္းသပ္ခဲ့ၾကသည္။ သူတို႔ကို အုပ္စု ၂-စုခြဲျပီး စမ္းသပ္၏။ တအုပ္စုက နံနက္စာ မစားခင္ လက္ဖက္ရည္ၾကမ္း ေသာက္၏။ က်န္အုပ္စုတစုက စားျပီးမွေသာက္သည္။ ျပီးေနာက္ သူတို႔၏ ဆီးကို ဓာတ္ခြဲစမ္းသပ္ၾကည့္ရာ အုပ္စု ၂-စုလံုးပင္ ႏိုက္ထရိုဆို ပရိုလင္းထြက္ရွိမႈ ထူးထူးျခားျခား က်ဆင္းေလ်ာ့နည္းေၾကာင္း ေတြ႔ရေလသည္။

ေနာက္တမ်ိဳး စမ္းသပ္မႈက တိရစၧာန္မ်ားကို စမ္းသပ္မႈျဖစ္သည္။ ၾကြက္အေကာင္ေရ ၂၈၀-ကို အုပ္စုခြဲျပီး စမ္းသပ္သည္။ အုပ္စုတစုကို ရိုးရိုးေရျဖစ္ေသာ ဘံုဘိုင္ေရ တိုက္ေစျပီး က်န္တအုပ္စုကိုေတာ့ လက္ဖက္ရည္ၾကမ္း ေသာက္ေစသည္။ ရက္သတၱ ၁၂-ပတ္ၾကာျပီးေနာက္ ဘံုဘိုင္ေရ ေသာက္ေသာၾကြက္မ်ား ၉၅% -မွာ အစာျပြန္ ကင္ဆာေရာဂါ ျဖစ္လာသည္ကို ေတြ႔ရသည္။ က်န္လက္ဖက္ရည္ၾကမ္း ေသာက္ေသာ ၾကြက္အုပ္စုမ်ားမွာ ေရာဂါျဖစ္ပြားမႈ မရွိေၾကာင္း စမ္းသပ္ေတြ႔ရွိရသည္ဟု သိရပါသည္။

အစာလည္းေဆး၊ ေဆးလည္း အစာ-ဆိုသလို လက္ဖက္ရည္ၾကမ္းတခြက္ကေတာ့ ကင္ဆာေရာဂါအတြက္ ေငြကုန္ေၾကးက်နည္းျပီး လူမ်ားကို သက္သက္သာသာ တန္ဖိုးမျဖတ္ႏိုင္သည့္ ေဆးရတနာအျဖစ္ အက်ိဳးျပဳေနပါေတာ့သည္။
အကိုး။ ။ ယေန႔ တရုတ္ျပည္စာေစာင္ ၁၉၉၀-စက္တင္ဘာလ။

စြဲ႔ၾကဴၾကဴေအး
(ျမတ္မဂၤလာ ၂၀၀၉-ခု ဇူလိုင္လ)

No comments: