Wednesday, August 25, 2010

အမွီေကာင္းက်ိဳး

* ျမင့္မိုရ္ေတာင္ပါး၊ မွီခိုျငား၊ သားမ်ား ေဘးကင္းစြာ။
* သာသနာေကာင္း၊ မွီခိုေအာင္း၊ အေပါင္း ေဘးကင္းစြာ။
* ထိုနည္းလည္းေကာင္း၊ ဆရာေကာင္း၊ မွီေအာင္း ေဘးကင္းစြာ။
* မိေကာင္း ဖေကာင္း၊ မွီခိုေအာင္း၊ သားေပါင္း ေဘးကင္းစြာ။

စစ္ကိုင္းေတာင္ရိုး ေရႊဟသၤာဆရာေတာ္ႀကီး

No comments: