Thursday, August 5, 2010

စိတ္စင္ၾကယ္မွ ရုပ္စင္ၾကယ္မည္

* ေကာင္းဆိုးႏွစ္၀၊ ခြဲျခမ္းျပ၊ ဗုဒၶသာသနာ။
* ခ်မ္းသာႏွစ္၀၊ လမ္းညႊန္ျပ၊ ဗုဒၶသာသနာ။
* စိတ္သန္႔စင္မွ၊ ရုပ္စင္ရ၊ မုခ်ဧကန္သာ။
* အျပင္ရုပ္ျပ၊ စင္ကာမွ်၊ တြင္းက စင္ခဲစြာ။

စစ္ကိုင္း ေရႊဟသၤာဆရာေတာ္။

No comments: