Friday, August 20, 2010

ပရဟိတ ေဆာင္ရြက္က်ိဳး

* အမ်ားအက်ိဳး၊ ရြက္သယ္ပိုး၊ ကိုယ္က်ိဳး မယုတ္ပါ။
* ကုိယ္က်ိဳးမထား၊ ေဆာင္ရြက္ျငား၊ အမ်ားၾကည္ညိဳရာ။
* ရပ္က်ိဳးရြာက်ိဳး၊ ရြက္သယ္ပိုး၊ တန္ခိုးႀကီးတတ္ပါ။
* ရပ္သူရြာသား၊ ေမတၱာပြား၊ ရွည္လ်ားတသက္တာ။
* ေဘးကင္း ရန္ကင္း၊ ေရာဂါကင္း၊ လက္ငင္းခ်မ္းသာစြာ။
* ဘုရားအေလာင္း၊ ထံုးကိုေဆာင္း၊ ယံုေၾကာင္းပံုစံပါ။

စစ္ကိုင္း ေရႊဟသၤာဆရာေတာ္

No comments: