Friday, August 27, 2010

အနာႏွစ္ခု ေပ်ာက္ေအာင္ကု

* ရုပ္၏အနာ၊ စိတ္အနာ၊ အနာႏွစ္မ်ိဳးရွိ။
* ရုပ္၏အနာ၊ ေပ်ာက္လြယ္ပါ၊ စိတ္နာေပ်ာက္ရန္ ခက္ခဲ၏။
* စိတ္၏အနာ၊ ကင္းရွင္းလာ၊ ရုပ္နာမ္အက်ိဳးရွိ။ ( ရုပ္နာမ္ေပ်ာက္ကင္း၏)
* စိတ္နာေပ်ာက္ရန္၊ အသိဉာဏ္၊ လမ္းမွန္ရွာ၍ၾကည့္။
* ဗုဒၶျမတ္စြာ၊ သာသနာ၊ စိတ္အနာေပ်ာက္ရန္ ကုေပး၏။
* စိတ္နာေပ်ာက္မွ၊ ျငိမ္းေအးရ၊ ဒုကၡအပူ လြတ္ႏိုင္၏။

တိပိဋကဓရ ေယာဆရာေတာ္

No comments: