Friday, August 20, 2010

အေကာင္းအဆိုး ကံ

ပစၥည္းဥစၥာဆိုတာလည္း ခဏပိုင္တာပဲ ျဖစ္တယ္။
အခ်ိန္က်ေတာ့ အားလံုးထားပစ္ခဲ့ျပီး တကိုယ္တည္း သြားၾကရမွာပဲ။
အခ်စ္ဆံုးဆိုတဲ့ ခႏၶာကိုယ္ေတာင္ ထားခဲ့ၾကရမယ္။
ကိုယ္ျပဳသမွ် အေကာင္းအဆိုး ကံကိုသာ ယူသြားၾကရမွာ ျဖစ္တယ္။

အရွင္ဇနကာဘိ၀ံသ (မဟာဂႏၶာရံု ဆရာေတာ္)

No comments: