Tuesday, August 3, 2010

လံုးတီးဆန္

လူ႔ခႏၶာကိုယ္သည္ အ၀င္မ်ားျပီး အထြက္နည္းေနပါက ၾကာေလေၾကာေလ ခႏၶာကိုယ္သည္ ဧရာမ အမႈိက္ပံုႀကီး ျဖစ္ကာ ေရာဂါထူေျပာလာမည္ျဖစ္သည္။
အဘယ့္ေၾကာင့္ သရက္ရြက္ႏွင့္ အစာအိမ္တို႔၏ စြမ္းရည္သည္ က်ဆင္းေနရသနည္း။ အေၾကာင္းရင္းကား ေနထိုင္စားေသာက္မႈ မမွန္ကန္ျခင္း၊ အေၾကာ္အေလွာ္ကိုသာ ႀကိဳက္ျခင္း၊ ဟင္းသီးဟငး္ရြက္ အစားနည္းျခင္း၊ စပါးႏွင့္ ဂ်ံဳတို႔ကို မူလအတိုင္း မစားဘဲ ဆန္ေခ်ာစားလြန္းေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။

အာရံုေၾကာ အားေဆးမ်ားျဖစ္ေသာ ဗစ္ဘီဒင့္ (Vit B Denk)၊ ႏ်ဴရုိေဖါ့ (Neurofort) ၊ ႏ်ဴရိုဘီယြမ္ (Neurobion) အစရွိေသာ ေဆးမ်ားကို ေစ်းႀကီးေပး ၀ယ္စားေနရပါသလား၊ ၀မ္းခ်ဳပ္၍ စိတ္မရႊင္ ျဖစ္ေနပါသလား။ ခႏၶာကိုယ္ ၀ဖိုင့္၍ အစားေလွ်ာ့စားေနရပါသလား။ မည္မွ်အစာစားေသာ္လည္း မ၀လာ၍ စိတ္ညစ္ေနပါသလား စသည့္ က်န္းမာေရးျပႆနာမ်ားကို ေကာက္ပဲသီးႏွံ ဦးစားေပး စားျခင္းျဖင့္ ေျပလည္ေစႏိုင္သည္။ ေကာက္ပဲသီးႏွံ-ဟူသည္ လံုးတီးဆန္၊ ဂ်ံဳၾကမ္း၊ ပဲအမ်ိဳးမ်ိဳး၊ ရာသီလိုက္ ေဒသလိုက္ ေပါၾကြယ္၀ေသာ သစ္သီး၊ ဟင္းသီးဟင္းရြက္၊ ေျပာင္း၊ လူး၊ စသည္တို႔ျဖစ္သည္။

ျဖဴေအာင္၊ ႏုေအာင္ ဖြတ္ထားေသာ ဆန္ႏွင့္ ဂ်ံဳႏုတို႔တြင္ ကစီဓာတ္မွတပါး သတၱဳဓာတ္မ်ိဳးစံု၊ ဗီတာမင္ဘီ အုပ္စုႏွင့္ အမွ်င္ဓာတ္မ်ား မပါရွိေတာ့ပါ။ အမွ်င္ဓာတ္သည္ ၀မ္းခ်ဳပ္ျခင္းကို ကာကြယ္ႏိုင္သည္။ ၀မ္းေလွ်ာျခင္းကို ျပယ္ေစႏိုင္သည္။ အမွ်င္ဓာတ္သည္ အူလမ္းေၾကာင္းကင္ဆာ ျဖစ္ျခင္းကို ကာကြယ္ႏိုင္သည္။ အမွ်င္ဓာတ္သည္ အစာအိမ္တြင္း ပိုမိုအခ်ိန္ၾကာရွည္စြာ ေနႏိုင္သျဖင့္ အဆာခံသည္။ ကယ္လိုရီ အပူဓာတ္ျဖစ္မႈ နည္းသျဖင့္ ခႏၶာကိုယ္အေလးခ်ိန္ကို ထိန္းထားႏိုင္သည္။ ဆီးခ်ိဳေရာဂါကိုလည္း ထိန္းထားႏိုင္သည္။ ကိုလက္စထေရာႏွင့္ အဆီတို႔ကို ခႏၶာကိုယ္မွ စုပ္ယူျခင္းကိုလည္း ကာကြယ္ေပးသည္။

အမွ်င္ဓာတ္တြင္ ေရတြင္ေပ်ာ္၀င္ေသာဓာတ္ႏွင့္ မေပ်ာ္၀င္ေသာဓာတ္ ႏွစ္မ်ိဳးရွိသည္။ ေပ်ာ္၀င္ေသာ အမွ်င္ဓာတ္သည္ ေသြးတြင္းအခ်ိဳဓာတ္ႏွင့္ ကိုလက္စထေရာကို ေလွ်ာ့နည္းေစႏိုင္သည္။ ယင္းကို လံုးတီးဆန္၊ ဂ်ံဳၾကမ္း၊ ပဲအမ်ိဳးမ်ိဳး၊ ဟင္းသီးဟင္းရြက္ႏွင့္ သစ္သီးမ်ိဳးစံုတို႔မွ ရႏိုင္သည္။ မေပ်ာ္၀င္ႏိုင္ေသာ အမွ်င္ဓာတ္သည္ ၀မ္းကိုေပ်ာ့ေစႏိုင္ျပီး ၀မ္းခ်ဳပ္ျခင္းမွ ကာကြယ္ေပးႏိုင္သည္။ ယင္းကို လံုးတီးဆန္၊ ဂ်ံဳၾကမ္းႏွင့္ ဟင္းသီးဟင္းရြက္ တို႔မွ ရႏိုင္သည္။

လက္ေတြ႔ေဆးကုသရာတြင္ ေတြ႔ရွိရေသာ အူလမ္းေၾကာင္းကင္ဆာေရာဂါ ျဖစ္သူမ်ားသည္ အသားစားက်ဴးျပီး ဆန္ေခ်ာႏွင့္ ဂ်ံဳႏုတို႔ျဖင့္ လုပ္ေသာမုန္႔မ်ိဳးစံုကို ႀကိဳက္ႏွစ္သက္သူမ်ားသာ ျဖစ္ၾကသည္။ အသား၊ ဆန္ေခ်ာႏွင့္ ဂ်ံဳႏုတို႔သည္ အမွ်င္ဓာတ္ လံုး၀မပါသေလာက္ျဖစ္သည္။ အမွ်င္ဓာတ္မ်ားကို လူ႔ခႏၶာကိုယ္ရွိ မည္သည့္အင္ဇိုင္း ကမွ် မေခ်ဖ်က္ႏိုင္၍ ခႏၶာကိုယ္မွ စုပ္ယူျခင္းကို မခံရေသာ္လည္း အလြန္အေရးႀကီးေသာ စြမ္းေဆာင္ခ်က္မ်ား ရွိေပသည္။

(၁) အမွ်င္ဓာတ္သည္ အူကိုလႈပ္ရွားေစသည့္အတြက္ အစာမ်ား အူမွျဖတ္သြားေသာ အခ်ိန္ကို တိုေစသည္။
(၂) အမွ်င္ဓာတ္သည္ အစာမွပါလာေသာ အမိုနီယမ္ႏိုက္ထရိတ္ကဲ့သို႔ ကင္ဆာျဖစ္ေစႏိုင္ေသာ ပစၥည္းမ်ားကို အူမႀကီးမွ ျပင္ပသို႔ စြန္႔ထုတ္ရန္ ကူညီေပးသည္။
(၃) အမွ်င္ဓာတ္သည္ အမိုနီယာမ္ျဒပ္ေပါင္း၊ ကိုလက္စထေရာႏွင့္ အဆီ စသည့္ ခႏၶာကိုယ္အတြက္ အႏၲရာယ္ျဖစ္ေသာအရာမ်ားကို စုပ္ယူျပီး ခႏၶာကိုယ္ျပင္ပသို႔ စြန္႔ထုတ္သည္။
(၄) လံုးတီးဆန္ႏွင့္ ဂ်ံုၾကမ္းတို႔တြင္ ပါေသာ အမွ်င္ဓာတ္မ်ားသည္ အဆာခံေစသည္။ မ်ားမ်ားစားေသာ္လည္း ကိုယ္အေလးခ်ိန္ မတက္ေပ။

တေန႔ ထမင္းသံုးနပ္စားရာတြင္ လံုးတီးဆန္ထမင္းကို ၅၀% (သို႔) ၆၀% အထိ စားႏိုင္လွ်င္ ေကာင္းသည္။ ဆီးခ်ိဳေရာဂါသည္မ်ားသည္ မ်ားေသာအားျဖင့္ ဗီတာမင္ B6ႏွင့္ သတၱဳဓာတ္မ်ား ခ်ိဳ႔တဲ့တတ္သည္။ လံုးတီးဆန္တြင္ ေပါၾကြယ္၀ေသာ ဗီတာမင္ B အုပ္စုႏွင့္ မဂၢနီစီယမ္သတၱဳဓာတ္မ်ား ပါ၀င္သည့္အတြက္ လံုးတီးဆန္ အဓိကျဖစ္ေသာ ေကာက္ပဲသီးႏွံစားသံုးပါက ဆီးခ်ိဳေရာဂါေပ်ာက္ကင္း ကာကြယ္ႏိုင္သည္။

လံုးတီးဆန္၏ အာဟာရဓာတ္သည္ ဆန္ျဖဴ ဆန္ေခ်ာထက္ အဆမ်ားစြာ သာသည္။ ကယ္လ္စီယမ္ ၁.၇ ဆ၊ သံဓာတ္ ၂.၇၅-ဆ၊ B1 ၁၂-ဆ၊ ဗီတာမင္ E ၁၀-ဆ၊ အမွ်င္ဓာတ္ ၁၄-ဆ တို႔ျဖစ္သည္။

စပါး၊ ဂ်ံဳစသည့္ အားလံုးေသာ ေကာက္ႏွံတို႔သည္ အပင္မ်ား၏ အဆီအႏွစ္မ်ား စုစည္းထားေသာ မ်ိဳးေစ့မ်ားပင္ျဖစ္သည္။ မ်ိဳးေစ့မ်ားတြင္ သေႏၶအညႊန္႔ေလာင္းမ်ား ပါ၀င္ၾကသည္။ ယင္းတို႔တြင္ အားမာန္ျပည့္ျဖိဳးေစေသာ အသက္ရွင္စြမ္းအား ရွိသည္။ မ်ိဳးေစ့ငယ္တေစ့မွ ကိုင္းခက္ေ၀စည္ေသာ အပင္ႀကီးတပင္ ျဖစ္လာႏိုင္သည္ကို ၾကည့္ပါ။ မ်ိဳးေစ့၏ အသက္ရွင္စြမ္းအား မည္မွ်ႀကီးမားသည္ကို သိႏိုင္သည္။ အပင္၏ မ်ိဳးေစ့မ်ားသည္ တာရွည္စြာ မပ်က္မစီး ထိန္းသိမ္းထားႏိုင္သည္။ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀၀၀-ေက်ာ္ အသက္ရွင္လ်က္ က်န္ရစ္ခဲ့ေသာ ၾကာေစ့ကို သိပၸံပညာရွင္မ်ား မွတ္တမ္းတင္ခဲ့ဖူးသည္။ မည္သို႔ပင္ဆိုေစ၊ မ်ိဳးေစ့အမ်ိဳးအစား စားစရာျဖစ္ေသာ လံုးတီးဆန္ႏွင့္ ဂ်ံဳၾကမ္းသည္ လူ႔ခႏၶာကိုယ္အတြက္ လိုအပ္ေသာ အာဟာရမ်ိဳးစံုရွိေသာ ရတနာသိုက္ႀကီးျဖစ္သည္မွာ အမွန္ပင္ ျဖစ္ေပသည္။

ယခု ဆန္ဆိုင္မ်ားတြင္ လံုးတီးဆန္ မေရာင္းၾကေပ။ သို႔ရာတြင္ (စာေရးသူ) မွာယူရရွိႏိုင္မည့္ ေနရာကို ေတြ႔ရွိထားပါသည္။ စာေရးသူ၏ ဆက္သြယ္ေပးမႈအရ ဆရာ မင္းယုေ၀၊ ဆရာေမာင္ရႊန္းသစ္ စသူတို႔ လံုးတီးဆန္ စားသံုးေနၾကျပီျဖစ္သည္။

ဓမၼဗိမာန္ဆရာေတာ္ ဦးသာသန၀ရ (စိန္ရတနာေက်ာင္းတိုက္) က လံုးတီးဆန္ကို ဘုဥ္းေပးေနသည္မွာ ၂-ႏွစ္ခန္႔ ရွိေနပါျပီ။ ယခင္ကထက္ က်န္းမာေရး ေကာင္းမြန္၍ အလုပ္ပိုလုပ္ႏိုင္ေနပါသည္။
လံုးတီးဆန္တြင္ လံုးတီးဆန္ေပၚဆန္းေမႊးသည္ အထူးေကာင္းလွသည္။ လံုးတီး (ေပၚဆန္းေမႊး) ကို သာမန္ဆန္ေခ်ာထက္ ေရပိုထည့္၍ အခ်ိန္ပိုၾကာစြာ ခ်က္လိုက္လွ်င္ ေမႊးႀကိဳင္၍ ႏူးညံ႔ေပ်ာ့ေပ်ာင္းေသာ ထမင္းျဖစ္လာပါမည္။ လံုးတီးဆန္ ေပၚဆန္းေမႊးကို ၀၉-၈၆၄၀၈၀၁ (မေမာ္) ႏွင့္ ၀၉-၅၁၈၃၆၃၃ (ကိုမင္းမင္း) တို႔ထံ ဖုန္းဆက္မွာလွ်င္ အိမ္အေရာက္ ပို႔ေဆာင္ေပးပါလိမ့္မည္။

ပါေမာကၡ ေဒၚခင္ျဖဴ (ျမင္းျခံ)
( ျမတ္မဂၤလာ ၂၀၀၉-ခု ဇြန္လ)

No comments: