Monday, August 23, 2010

မွန္ကန္ေသာသစၥာ၏ အက်ိဳးထူး

ကၽြန္မသည္ ရန္ကုန္ျမိဳ႔ရွိ ရံုးတရံုးမွ ၀န္ထမ္းတဦး ျဖစ္ပါသည္။ အစိုးရ၀န္ထမ္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္ တာ၀န္အရ နယ္မ်ားတြင္ သြား၍ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရပါသည္။ ယခင္ႏွစ္မ်ားက နယ္မ်ားတြင္ သြားေရာက္ေနထို္င္၍ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ရပါသည္။ ယခုႏွစ္တြင္မူ နယ္သြား၍ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရန္ အခက္အခဲရွိေနသည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ မိဘႏွစ္ပါးမွာ အသက္အရြယ္အားျဖင့္ ၇၅-ႏွစ္ေက်ာ္ရွိေနျပီး က်န္းမာေရးလည္း ခ်ိဳ႔တဲ့လ်က္ရွိပါသည္။ ကၽြန္မတို႔အိမ္တြင္ လူပိုမရွိပါ။ ညီမျဖစ္သူကလည္း အစိုးရ၀န္ထမ္း ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ တရပ္တေက်းတြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနရပါသည္။ မိဘႏွစ္ပါးမွာ ကၽြန္မတို႔ႏွင့္ လိုက္ေနရန္လည္း မျဖစ္ႏိုင္၊ ရန္ကုန္တြင္ ထားခဲ့ရေအာင္လည္း ၾကည့္ရႈေစာင့္ေရွာက္ေပးမည့္သူ မရွိေသာေၾကာင့္ နယ္တြင္ တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ရန္ အခက္ေတြ႔ေနပါသည္။

ထိုစဥ္ ကၽြန္မတို႔ဌာနမွ အမႀကီးတဦးက ညီမေလး နယ္သြားဖို႔ ႏွစ္ပတ္ေတာင္ လိုေသးတာပဲ။ ဘုရားမွာ အဓိ႒ာန္ျပဳျပီး သစၥာဆိုၾကည့္ပါလား။ ညီမျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ ကုသိုလ္ေကာင္းမႈတခုခုအေပၚ သစၥာဆိုျပီး ဆုေတာင္းၾကည့္ပါ။ သစၥာမွန္ကန္ရင္ အက်ိဳးထူးပါလိမ့္မယ္။

ထိုအမ၏ အားေပးတိုက္တြန္းမႈေၾကာင့္ ကၽြန္မသည္ ညအခ်ိန္တြင္ ျမတ္စြာဘုရားကို ပန္း၊ ေရခ်မ္း၊ ဆီမီးမ်ား ကပ္လွဴပူေဇာ္ျပီး ဤသို႔ သစၥာဆိုခဲ့မိပါသည္။ သစၥာစကားမွာ-
အရွင္ဘုရား၊ တပည့္ေတာ္မသည္ ၀န္ထမ္းအလုပ္ လုပ္ကိုင္သည္မွစ၍ တပည့္ေတာ္မ၏ လုပ္အားခလစာေငြျဖင့္ မိဘႏွစ္ပါးကို တတ္ႏိုင္သမွ် ေကၽြးေမြးေစာင့္ေရွာက္ခဲ့ပါသည္။ ယခုအခါ မိဘႏွစ္ပါးမွာ အသက္အရြယ္လည္း ႀကီး၍ က်န္းမာေရးလည္း ခ်ိဳ႔တဲ့ေနၾကပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ မိဘႏွစ္ပါးအား အနီးကပ္ ျပဳစုလုပ္ေကၽြးလိုပါသည္။ ဤမွန္ကန္ေသာ သစၥာစကားေၾကာင့္ မိဘႏွစ္ပါးႏွင့္ မခြဲခြါရဘဲ ေကာင္းစြာလုပ္ေကၽြးျပဳစုရလိုပါ၏-ဟူ၍ ျဖစ္ပါသည္။

ျမတ္စြာဘုရားထံ အဓိ႒ာန္ျပဳျပီးေနာက္ မိဘႏွစ္ပါးကိုလည္း ညအိပ္ရာ၀င္ရာ၌ ရွိခိုးကန္ေတာ့ပါသည္။ မိဘႏွစ္ပါးကလည္း မွန္ကန္ေသာသစၥာ၏ အက်ိဳးထူးကိုခံစားရပါေစ-ဟု ဆုေတာင္းေပးပါသည္။

ကၽြန္မ နယ္သို႔သြားရမည့္ရက္ကလည္း တျဖည္းျဖည္း နီးကပ္လာေသာေၾကာင့္ လိုအပ္သည့္ပစၥည္းပစၥယ မ်ားကိုပင္ ျပင္ဆင္ေနျပီးျဖစ္ေနသည္။ အိမ္နီးခ်င္းအမႀကီးကိုလည္း ကၽြန္မ တပတ္တခါ ျပန္လာပါမည္။ ဒီၾကားထဲ လိုအပ္တာမ်ားရွိရင္ ကူညီပါဟု အကူအညီေတာင္းခံမိပါသည္။

ထို႔ေနာက္ မိဘမ်ား စားေသာက္ရန္ တပတ္စာေၾကာ္ေလွာ္ခ်က္ျပဳတ္ေပးျခင္း၊ ေဆး၀ါးမ်ား ၀ယ္ထားေပးျခင္း တို႔ကိုလည္း ျပဳလုပ္ျပီးျဖစ္သည္။ ရပ္ကြက္ထဲရွိ ဆရာ၀န္မကိုလည္း ႏွစ္ရက္တခါ အေဖ အေမတို႔ထံၾကြေရာက္ျပီး က်န္းမာေရးအတြက္ ေစာင့္ေရွာက္ေပးပါရန္ အကူအညီ ေတာင္းခံခဲ့ပါသည္။

ကၽြန္မ နယ္သို႔သြားေရာက္ရမည့္ရက္ကလည္း တျဖည္းျဖည္း နီးကပ္လာျပီ။ စိတ္ထဲတြင္ မိမိ၏ သစၥာစကား မွန္ကန္ေသာ္လည္း ကံနိမ့္ေနေသာေၾကာင့္ အက်ိဳးမေပးတာလား၊ လိုခ်င္စိတ္အားႀကီးေသာေၾကာင့္ အလိုမျပည့္တာလား-ဟု ထင္ျမင္ေနမိသည္။ သို႔ေသာ္လည္း သဗၺညဳတျမတ္စြာဘုရားရွင္ကိုေတာ့ ေလးနက္စြာၾကည္ညိဳသည္။ ယံုၾကည္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ တေန႔ေန႔ေတာ့ ခံစားရမွာပါ-ဟု မိမိကိုယ္ကို အားေပးမိသည္။

ထို႔ေနာက္ မနက္ပိုင္းတြင္ ဘုရားကို ေရသက္ေစ့ကပ္လွဴျပီး ရံုးသို႔ထြက္လာခဲ့ပါသည္။ ရံုးေရာက္၍ အလုပ္မ်ား လုပ္ကိုင္ေနစဥ္ ကၽြန္မထံ ဖုန္း၀င္လာပါသည္။ ဖုန္းေျပာေသာအခါ ကၽြန္မတို႔အထက္အရာရွိက ယခု ေလာေလာဆယ္ နယ္သို႔မသြားေသးဘဲ ရန္ကုန္တြင္သာ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရန္ ေျပာၾကားပါသည္။

ဤတြင္ ကၽြန္မမွာ အံ႔ၾသလြန္း၍ စကားပင္ ျပန္မေျပာႏိုင္ပါ။ သစၥာ၏အက်ိဳးထူးကို လ်င္ျမန္စြာ ခံစားလိုက္ရေသာေၾကာင့္ ဘုရားရွင္ကို လက္အုပ္ခ်ီမိုး ရွိခိုးကန္ေတာ့လိုက္ပါသည္။ ဤကဲ့သို႔ သစၥာ၏အက်ိဳးကိုခံစားရသည္မွာ မိဘႏွစ္ပါးကို ၾကင္နာယုယစြာ လုပ္ေကၽြးျပဳစုေသာေၾကာင့္ဟု ယံုၾကည္ယူဆမိပါသည္။

၀မ္း၀မ္း
(ျမတ္မဂၤလာ ၂၀၀၉-ခု စက္တင္ဘာလ)

No comments: