Wednesday, September 1, 2010

ဆင္းရဲခ်မ္းသာ

၁။ နာမ္ခႏၶာေလးပါးတို႔သည္ စိတ္လွ်င္ ေရွ႔သြားရွိကုန္၏။
စိတ္လွ်င္ အႀကီးအမွဴးရွိကုန္၏။
စိတ္ျဖင့္ ျပီးကုန္၏။
ျပစ္မွားလိုေသာစိတ္ျဖင့္ အကယ္၍ ေျပာဆိုေသာ္၄င္း၊ ျပဳလုပ္ေသာ္၄င္း၊ ၾကံစည္ေသာ္၄င္း၊
ထိုေျပာဆို ျပဳလုပ္ ၾကံစည္မႈေၾကာင့္ လွည္းဘီးသည္ ၀န္ေဆာင္ႏြား၏ ေျခရာသို႔ အစဥ္လိုက္ဘိသကဲ့သို႔
ထိုသူသို႔ ဆင္းရဲသည္ အစဥ္လိုက္ေလ၏။

၂။ နာမ္ခႏၶာေလးပါးတို႔သည္ စိတ္လွ်င္ ေရွ႔သြားရွိကုန္၏။
စိတ္လွ်င္ အႀကီးအမွဴးရွိကုန္၏။
စိတ္ျဖင့္ ျပီးကုန္၏။
သန္႔ရွင္းၾကည္လင္ေသာစိတ္ျဖင့္ အကယ္၍ ေျပာဆိုေသာ္၄င္း၊ ျပဳလုပ္ေသာ္၄င္း၊ ၾကံစည္ေသာ္၄င္း၊
ထိုေျပာဆို ျပဳလုပ္ ၾကံစည္မႈေၾကာင့္ အရိပ္သည္ လူကို မစြန္႔မူ၍ အစဥ္လိုက္ဘိသကဲ့သို႔
ထိုသူသို႔ ခ်မ္းသာသည္ အစဥ္လိုက္ေလ၏။

(ဓမၼပဒ၊ ယမက၀ဂ္၊ စကၡဳပါလေတၳရ၀တၳဳ)

No comments: