Tuesday, September 14, 2010

လူ႔ဘဝတြင္ ေအာင္ျမင္မႈကို ရလိုေသာ္

သက္ရွိလူသားေလာကတြင္ မလုပ္ေဆာင္ဘဲေနေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာသည့္အျပစ္ႏွင့္ လုပ္ေဆာင္မႈအမွားေၾကာင့္ ရရွိလာေသာ က်ဴးလြန္ျခင္းဆိုသည့္ အျပစ္ ႏွစ္ခုရွိေလ၏။
ထိုအျပစ္ႏွစ္ခုတို႔အၾကားတြင္တည္ရွိေသာ ႀကီးေလးသည့္အျပစ္တခုလည္း ရွိေသး၏။ ယင္းမွာ ေန႔ေရႊ႔ ညေရႊ႔ျခင္း (Procrastination) အျပစ္ပင္တည္း။

ကၽြန္ေတာ္သည္ ထိုေန႔ေရႊ႔ညေရႊ႔ျခင္း အေလ့အထတည္းဟူေသာ အျပစ္ဆိုးႏွင့္အတူ ေမြးဖြားလာသူ ျဖစ္ေလ၏။ ကေလးဘဝမွစျပီး ေန႔ေရႊ႔ညေရႊ႔ေသာ အေလ့အထဆိုးဆိုင္ရာ အျပစ္ရွိလာျခင္းမွာ ကၽြန္ေတာ့ဘဝအတြက္ တိုးတက္မႈ ငံုးတိျဖစ္ေစသည္ဟု ဆိုရမည္ျဖစ္၏။ ထို႔ျပင္ အရြယ္ေရာက္လာသည္ႏွင့္အမွ် အထက္ပါမေကာင္းေသာ အေလ့အထက ကၽြန္ေတာ့္အတြက္ ပို၍ဆိုးလာေလ၏။ ထို႔ေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ့္မွာ အခ်ိန္တိုင္းလိုလိုတြင္ ကိုယ္ျပီးစီးေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရမည့္ အလုပ္တာဝန္၏ ေနာက္တြင္ရွိေနျပီး ၾကာလာေသာအခါတြင္ အလုပ္တာဝန္က ကၽြန္ေတာ့္ကို ႀကီးေလးစြာ ဖိ၍လာေလ၏။

စိတ္ပညာရွင္တို႔က ဆိုးေသာအေလ့အထတရပ္ကို အသက္ ၅၀-အရြယ္ေရာက္မွ ကုစားပစ္ရမည္ဆိုသည္မွာ မျဖစ္ႏိုင္ေသာကိစၥ ဟုပင္ သတ္မွတ္၍ထားၾကေလ၏။ သို႔ေသာ္ ကၽြန္ေတာ္သည္ ထိုေန႔ေရႊ႔ညေရႊ႔ျခင္းဟူေသာ အက်င့္ဆိုးကို အသက္ ၅၀-သို႔ေရာက္ ရွိေသာအခါမွပင္ လံုးဝပေပ်ာက္သြားေအာင္ ကုစားႏိုင္ခဲ့သူျဖစ္ပါ၏။

တေန႔ေသာစေန၏ ညေနေစာင္းတြင္ ေႏြရာသီအပန္းေျဖ ဟိုတယ္တခု၏ ဝရန္တာ၌ထိုင္လ်က္ စာဖတ္ေနေသာ ကၽြန္ေတာ္သည္ လူတေယာက္က သူ႔မိသားစုတို႔အား စကားေျပာေနသည့္ အသံကို ၾကားရေလ၏။ ထိုလူက ယေန႔ညေနပင္ ခရီးထြက္ရမည္ေလာ၊ သို႔မဟုတ္-ေနာက္ေန႔ညေနထြက္မည့္ သေဘၤာႏွင့္ သြားရမည္ေလာ၊ ယေန႔တရက္ ေရႊ႔ဆိုင္းကာ ေစာင့္ေနရဦးမည္ေလာ စသည္ျဖင့္ မဆံုးျဖတ္ႏိုင္ ျဖစ္သည့္စကားတို႔ကို ေျပာဆို၍ ေနေလ၏။

မိုးေလဝသ အေျခအေနက ယေန႔ေကာင္းေန၏။ ထိုလူက ေနာက္တနဂၤေႏြေန႔ ညေနတြင္ ပို၍ေကာင္းမည္ဟု ယူဆေလ၏။ ထိုလူ၏ သြားမည့္ခရီးကို မဆံုးျဖတ္ႏိုင္ျခင္းသည္ ကၽြန္ေတာ့္အား စိတ္ကသိကေအာက္ ျဖစ္ေစေလ၏။
ခုလို သာယာေသာ ညေနခင္းတြင္ ထြက္ခြါမည့္သေဘၤာျဖင့္ ခ်က္ခ်င္းလိုက္သြားသင့္ပါ၏။ ခင္ဗ်ားအေနနဲ႔ ဘာေၾကာင့္ မဆံုးျဖတ္ႏိုင္ဘဲ ေန႔ေရႊ႔ညေရႊ႔ ျဖစ္ေနရတာလဲ-ဟု ကၽြန္ေတာ္သည္ ထိုလူစိမ္းအား စိတ္ထဲမွ ျပစ္တင္ေျပာဆိုမိေလ၏။

ထို႔အျပင္ ကၽြန္ေတာ့္အေနနဲ႔လည္း ထိုကဲ့သို႔ မဆံုးျဖတ္ႏိုင္မႈဆိုင္ရာ အျပစ္မ်ားရွိေၾကာင္း ျမင္ေယာင္၍လာမိေလ၏။ ကၽြန္ေတာ့္အျပစ္က ဤကိစၥကို ေဆာင္ရြက္မည္၊ မေဆာင္ရြက္မည္ ေရႊ႔ဆိုင္းျခင္းမဟုတ္။ ထိုကိစၥကို ေဆာင္ရြက္ရန္ ဆံုးျဖတ္မႈကို ေရႊ႔ဆိုင္းေနျခင္း ျဖစ္ေလ၏။ ကၽြန္ေတာ္သည္ ေန႔ေရႊ႔ညေရႊ႔ဟူသည္၏ အျပစ္ကို ပထမအႀကိမ္စတင္၍ ျမင္ေတြ႔လာေလ၏။

အင္း-ဟုတ္သားပဲ-ဟု ကၽြန္ေတာ္သည္ မိမိကိုယ္ကိုမိမိ ေျပာဆိုကာ လုပ္ဖို႔ရွိလာလွ်င္ေတာ့ လုပ္ကိုလုပ္ရမယ္ေပါ့၊ ျဖစ္သင့္တာက လုပ္ေတာ့မယ္ဆိုတာကို ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်လိုက္ဖို႔ပဲ။
ကၽြန္ေတာ့္အေနနဲ႔ အလုပ္ကိစၥတခုခုကို ယခုမျပဳလုပ္ မေဆာင္ရြက္ေသးဘူးဆိုလွ်င္ ဘယ္ေတာ့လုပ္ေဆာင္မည္ကို ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ရမည္။ ထို႔ျပင္ လိုအပ္သည္မွာ ယင္းအလုပ္ကို ဆံုးျဖတ္ထားေသာအခ်ိန္တြင္ ျပီးစီးေအာင္ လုပ္ေဆာင္ႏို္င္ရမည္ျဖစ္၏။

ပထမတြင္ ကၽြန္ေတာ္သည္ မိမိအတြက္ မိမိကိုယ္တိုင္ စည္းတခု သတ္မွတ္ထားလိုက္၏။
ငါ့အေနနဲ႔ ဒီအလုပ္ကို ယခု မလုပ္လိုေသး၊ ဒါေပမယ့္ ဒီအလုပ္ကို ငါ ည ၈-နာရီတြင္ လုပ္ရမည္။
ထို႔ေနာက္ ည ၈-နာရီေရာက္ေသာအခါတြင္ အလုပ္ကို ဆံုးျဖတ္ခ်က္အတိုင္း ေကာင္းေကာင္းမြန္မြန္ လုပ္ကိုင္ေအာင္ တြန္းအားေပးျပီး လုပ္ကိုင္မည္ဟု ယူဆထားေလ၏။ ထို႔ေနာက္ ကၽြန္ေတာ္သည္ မိမိကိုယ္မိမိ ေအာက္ပါအတိုင္း သတိေပး တိုက္တြန္းမိလာခဲ့ေလ၏။

ငါ ဘာေၾကာင့္ ၈-နာရီေရာက္ေအာင္ ေစာင့္ရမွာလဲ၊ ခုလုပ္လိုက္ရင္ေကာ မျဖစ္ဘူးလား။ သို႔ျဖင့္ ကၽြန္ေတာ္သည္ သတ္မွတ္ခ်က္ပါအတိုင္း ၈-နာရီမတိုင္မီေစာ၍ လုပ္ကိုင္ျပီးစီးသြားေလ၏။
ကၽြန္ေတာ္သည္ ေန႔ေရႊ႔ညေရႊ႔ျခင္းက ဘယ္ေသာအခါဆိုေသာျပႆနာထက္ ပိုလြန္ဒုကၡေပးႏိုင္ေၾကာင္း စတင္သိရွိလာေလ၏။ ထို႔ေနာက္ ကၽြန္ေတာ္သည္ ဘယ္မွာလဲ၊ ဘာျဖစ္သလဲ၊ ဘယ္သူႏွင့္လဲ၊ ဘာေၾကာင့္လဲ စသည့္ေမးခြန္းတို႔ကို အေျဖထုတ္၍ အသံုးခ်လာႏိုင္ခဲ့ေလ၏။

ငါသည္ ဤအရာႏွင့္ပတ္သက္၍ ဘာကိုလုပ္ေဆာင္ရမည္လဲ။
ငါသည္ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္အျဖစ္ ဘယ္သူ႔ကို ဖိတ္ေခၚသင့္သလဲ။
ငါသည္ ဤအလုပ္ကို ဘယ္မွာ၊ ဘယ္အခ်ိန္မွာ စတင္လုပ္ေဆာင္ရမည္လဲ။
ငါ ဘာေၾကာင့္ ဒီလိုမလုပ္ခဲ့တာလဲ။
အထက္ပါေမးခြန္းတို႔ကို ေျဖဆိုျခင္းသည္ ကၽြန္ေတာ့္အတြက္ လုပ္ငန္းျပီးေျမာက္မႈဆိုင္ရာ ေသာ့ခ်က္ပင္ျဖစ္ပါ၏။ ကၽြန္ေတာ္သည္ ထိုအေျဖမ်ားအရ လုပ္ေဆာင္ရမည့္ကိစၥတို႔ကို ကိုယ္တိုင္တင္းက်ပ္စြာ ေစခိုင္းလုပ္ကိုင္ခဲ့ပါ၏။ ကၽြန္ေတာ္သည္ ေန႔ေရႊ႔ညေရႊ႔ (Procrastination) လုပ္တတ္သူ ကမၻာ့လူဆိုးႀကီးဘဝမွ လြတ္ေျမာက္ကာ လုပ္ငန္းေဆာင္တာတို႔ကို သတ္မွတ္ခ်ိန္ထက္ ေစာစီးစြာျပီးစီးေနသည္ကို ယခုအခါတြင္ စိတ္ခ်မ္းသာစြာ ေတြ႔ေနရျပီျဖစ္ပါ၏။

ဟိုတယ္၏ ဝရန္တာေပၚတြင္ ေတြ႔ရသည့္ မိသားစုတို႔ကမူ ရာဦဥတုသာယာသည့္ စေနေန႔ညေနတြင္ ခရီးမထြက္ ျဖစ္ခဲ့ၾကပါ။ တနဂၤေႏြေန႔တြင္ မိုးျပင္းထန္စြာ ရြာျပီး ရာသီဥတုဆိုးလာ၍ တဖန္ ရက္ေရႊ႔ခဲ့ၾကရသည္ကို ထိုစဥ္က ကၽြန္ေတာ္ ေတြ႔ခဲ့ရသည္ကို ယခုအခ်ိန္အထိ သတိရလ်က္ရွိပါ၏။

ေနာက္ေနာင္တြင္ ထိုမိသားစု၏ ဖခင္ျဖစ္သူအေနျဖင့္ အျပစ္က်ဴးလြန္ျခင္းႏွင့္ မလုပ္ဘဲေန၍ အျပစ္ျဖစ္ရျခင္းဆိုသည့္ အဆိုးႏွစ္ခုတို႔အၾကားတြင္ရွိ ထိုအရာတို႔ထက္ ပို၍ဆိုးေသာ ေန႔ေရႊ႔ညေရႊ႔ျခင္း (Procrastination)ဆိုသည့္ အက်င့္ဆိုးကို လက္ကိုင္ထားသည့္ ဘဝမွ လြတ္ေျမာက္ကာ ကၽြန္ေတာ္ကဲ့သို႔ ဘဝ၏ေအာင္ျမင္မႈကို ရယူႏိုင္ပါေစဟု ဆႏၵျပဳအပ္ပါ၏။

ပုသိမ္ျမင့္ေဝ
(ျမဝတီမဂၢဇင္း ၂၀၀၂-ခု ၾသဂုတ္လ)

No comments: