Saturday, September 25, 2010

ဘာသာေရး ျပႆနာ ( ၉ )

ဂါဒီယန္း ဦးစိန္၀င္း ေမး၍ အမရပူရျမိဳ႔ မဟာဂႏၶာရံု ဆရာေတာ္ႀကီး အရွင္ဇနကာဘိ၀ံသ ေျဖသည္။

(ေမး) အရွင္ဘုရား၊ ရဟန္းေတာ္သည္ ဒကာ ဒကာမႏွင့္ ထုိသူမ်ား၏ သားသမီးအိမ္ေထာင္ေရးတြင္ ေစ့စပ္ေၾကာင္းလမ္းေပးျခင္း၊ အိမ္ေထာင္ကြဲရာတြင္ အသိသက္ေသ ပါ၀င္ျခင္း ျပဳႏိုင္ပါသလား။

(ေျဖ)
ရဟန္းေတာ္မ်ားသည္ အိမ္ေထာင္ေရးတြင္ ေစ့စပ္ေၾကာင္းလမ္းေပးျခင္း (ေအာင္သြယ္လုပ္ျခင္း) မျပဳႏိုင္ပါ။ ကြဲေနရာ၌ကား (အကယ္ကြာရွင္းျပီး မဟုတ္ေသးလွ်င္) ေစ့စပ္ေပးႏိုင္ပါ၏။ အသိသက္ေသအျဖစ္ ပါ၀င္မႈကား စီးပြားေရးႏွင့္စပ္လွ်င္ မသင့္ေလွ်ာ္ပါ။ ႏွစ္ဖက္လံုး အက်ိဳးရွိပါမူ ပါ၀င္ႏိုင္ပါ၏။
(အခါတပါး၌ ေကာသလမင္းႏွင့္ မလႅိကာမိဖုရားတို႔ စိတ္၀မ္းကြဲေနရာ ဘုရားရွင္ၾကြေတာ္မူ၍ ေသာတၳိေသနသမၺဴလဇာတ္ကိုေဟာမွ ႏွစ္ေယာက္လံုး သင့္ျမတ္သြားၾကေလသည္)။
*******************************************************************************

(ေမး) အရွင္ဘုရား၊ ၀ိနည္းထံုးစံအရ သိမ္တြင္ ရဟန္းခံသူမဟုတ္ေသာ အေယာင္ေဆာင္ရဟန္းမွာ မည္သို႔အျပစ္ရွိပါသနည္း။

(ေျဖ)
ေဘးရန္ တစံုတရာမရွိဘဲ မိမိဘာသာ သကၤန္း၀တ္သူကို လိဂၤေထနက-(ရဟန္းအသြင္ခိုးသူ) ဟုေခၚ၏။ ရဟန္းအစစ္လုပ္၍ အျခားရဟန္းတို႔ႏွင့္ အတူေပါင္းေနလွ်င္ (ရဟန္း၀ါ မည္မွ်ရျပီ-ဟု လိမ္၍ေျပာလွ်င္) သံ၀ါသေထနက (အေပါင္းအသင္းခိုးသူ) ဟုေခၚ၏။
ထိုသူသည္ ဤဘ၀၌ မည္သည့္နည္းႏွင့္မွ် (ေနာက္ထပ္အစစ္ျဖစ္လိုေသာ္လည္း) ရဟန္းအစစ္ မဆိုထားဘိ၊ သာမေဏအစစ္မွ် ျဖစ္ခြင့္မရွိေတာ့။ ၀ိနည္းအလိုအားျဖင့္ ဤမွ်တိုင္ေအာင္အျပစ္ႀကီး၏။ အေယာင္ေဆာင္ အေရျခံဳရဟန္းသည္ ဆြမ္း သကၤန္း စေသာ ပစၥည္းမ်ားကို သံုးစြဲရာ၌ အားလံုး ခိုးရာေရာက္၏။ ထို႔ေၾကာင့္ ထိုသူသည္ လူ၀တ္ေၾကာင္ ခိုးသူထက္ အျပစ္ႀကီး၍ ေသသည့္အျခားမဲ့၌ ငရဲသို႔ေရာက္ဖို႔သာ ရွိေတာ့သည္။
(အဂၢိကၡေႏၶာပမသုတ္)
*******************************************************************************

(ေမး) အရွင္ဘုရား၊ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္း၀င္း၊ ဘုရားရင္ျပင္ေတာ္တို႔တြင္ ဖိနပ္စီးလွ်င္ မည္သုိ႔အျပစ္ရွိပါသနည္း၊ ဗိမၺိသာရမင္း ဓားခြဲခံရျခင္းႏွင့္ မည္သို႔ ဆက္စပ္ပါသနည္း။

(ေျဖ)
ဗိမၺိသာရမင္း၏ ေျခဖ၀ါးကို သင္တုန္းဓားျဖင့္ အခြဲခံရျခင္း၌ ရာဇ ကိရ ပုေဗၺ ေစတိယဂၤေဏ သဥပါဟေနာ အဂမာသိ-ရွင္ဘုရင္သည္ ေရွးဘ၀တုန္းက ေစတီရင္ျပင္ေတာ္၀ယ္ ဖိနပ္စီးလ်က္ သြားဖူးသတဲ့။
နိသဇၨနတၱာယ ပညတၱကဋသာရကဥၥ အေဓာေတဟိ ပါေဒဟိ အကၠမိ-ရဟန္းသံဃာတို႔ထိုင္ဖို႔ရန္ ခင္ထားအပ္ေသာ သင္ျဖဴးကိုလည္း ေျခမေဆးဘဲ နင္းဖူးသတဲ့။ တႆာယံ နိသေႏၵာတိ ၀ဒႏၲိ-ဤသို႔ ေျခဖ၀ါးကို ဓားခြဲခံရျခင္းသည္ ထိုအျပစ္၏ အက်ိဳး ျဖစ္သတဲ့။ ဤသို႔ေျပာၾကသည္။ (ဤကား သမညဖလသုတ္ အ႒ကထာ စကားတည္း)။

မွတ္ခ်က္။ ။
ထိုအ႒ကထာစကား၌ ေစတိယဂၤဏ (ေစတီရင္ျပင္ေတာ္) ဟူေသာစကားကိုယူ၍ ဘုရား၀ိုင္း အတြင္း၀ယ္ (သံဃာမ်ားေနရာ ေက်ာင္းအတြင္းပါ) ဖိနပ္မစီးေကာင္း-ဟု ယခုအခါ မွတ္ယူေနၾက၏။ ေစတိယဂၤဏ-ဟူေသာ အ႒ကထာစကား၌ အဖြင့္ဋီကာဆရာတို႔က အမ်ားထင္သလို ဘုရား၀ိုင္းတျပင္လံုးကို မယူၾက။ ေစတိယဂၤေဏတိ-ဂႏၶပုပၹါဒီဟိ ပူဇန႒ာနဘူေတ ေစတိယဂၤေဏ-ပန္းနံ႔သာ စေသာ ပူေဇာ္ဖြယ္တို႔ျဖင့္ ပူေဇာ္ရာဌာနျဖစ္ေသာ ေစတီရင္ျပင္ေတာ္၌-ဟု သရုပ္ေဖာ္ၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဗိမၺိသာရမင္းသည္ ဘုရား၀င္းအတြင္း သာမန္၌ ဖိနပ္စီးသည္မဟုတ္၊ ပန္းတင္ခံုဟုေခၚရာ ေစတီေတာ္ေအာက္ေျခမွာပင္ ဖိနပ္စီးျခင္းျဖစ္သည္ဟု ဋီကာဆရာတို႔က ဆိုလိုၾကသည္။

ထို႔ျပင္ ရဟန္းသံဃာေတာ္တို႔ ထိုင္ဖို႔ရာခင္ထားအပ္ေသာ သင္ျဖဴးအေပၚ၌ ေျခမေဆးဘဲ နင္းခဲ့ေသာ အျပစ္လည္း ေျခဖ၀ါးကို ဓားခြဲခံရမႈ၌ ပါ၀င္ေန၏။ ယခုအခါ ဘာသာေရးကို အလြန္ေလးစားေသာ ဒါယကာ၊ ဒါယိကာမတို႔တြင္ အဘယ္မွ်ေလာက္ေသာ အေရအတြက္က ထိုေနရာမ်ိဳးကို နင္းလိုက္ေသာအခါ ေျခေဆးၾကပါသနည္း။

( ေကာသလမင္း ေက်ာင္းတိုက္တြင္း ၀င္ပံု)
အခါတပါး၌ ေကာသလမဟာရာဇာသည္ ဘုရားရွင္ကို ဖူးျမင္လိုေသာဆႏၵ ျပင္းျပလွသျဖင့္ မိမိေနရာ ျမိဳ႔ကေလးမွ ဘုရားရွင္သီတင္းေတာ္မူရာ (သံုးယူဇနာေလာက္ေ၀းေသာ) နိဂံုးသို႔ ေရာက္လာ၏။ ထိုနိဂံုး၏ တေနရာ ျခံဥယ်ာဥ္၌ ဘုရားရွင္ သီတင္းသံုးေတာ္မူ၏။ (ထိုျခံသည္ ဘုရားရွင္ႏွင့္တကြ ရဟန္းေတာ္အမ်ား သီတင္းသံုးရာျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေက်ာင္း၀ိုင္းပင္ျဖစ္၏)။

မဟာရာဇာသည္ ေက်ာင္းတိုက္သို႔၀င္၍ စၾကႍသြားေနေသာ ရဟန္းေတာ္မ်ားထံ ခ်ဥ္းကပ္ျပီးလွ်င္ ဘုရားရွႈင္ ဘယ္မွာ သီတင္းသံုးပါသနည္း-ဟုေမးေလရာ ရဟန္းေတာ္မ်ားသည္ သီတင္းသံုးေတာ္မူရာ ေက်ာင္းကို ညႊန္ျပ ၾကေလ၏။ ထိုအခါက်မွ ေက်ာင္းေဆာင္ေတာ္သို႔ ၀င္ရမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေျခနင္းႏွင့္တကြ မင္းေျမာက္ တန္ဆာ ၅-ပါးတို႔ကို ခၽြတ္ပယ္၍ စစ္သူႀကီးအား ေပးေလသည္။
( မဇၩိမပဏၰာသ၊ ဓမၼေစတိယသုတ္ ပါဠိေတာ္)

မွတ္ခ်က္။ ။
ပါဠိေတာ္ အ႒ကထာ ဋီကာတို႔၏ စကားသည္ ယခုေခတ္ ျမန္မာဗုဒၶဘာသာတို႔၏ အယူအဆကို မေထာက္ခံၾကပါတကား။ သီဟိုဠ္(သီရိလကၤာ)၊ ယိုးဒယား၊ ကေမၻဒီးယား၊ ေလာ-ဟူေသာ ေထရ၀ါဒ ဗုဒၶဘာသာ ေလးႏိုင္ငံတို႔၌ ေက်ာင္း၀ိုင္းအတြင္း၊ ဘုရား၀ိုင္းအတြင္းတို႔၀ယ္ ဖိနပ္စီးသည္ခ်ည္းသာ ျဖစ္ၾကပါသတဲ့။ ျမန္မာအယူအားျဖင့္ ထိုသူအားလံုး ေျခဖ၀ါးကို ဓားခြဲခံၾကရေတာ့မည္။ ျမန္မာဗုဒၶဘာသာတို႔ကား ေက်ာင္း၀ိုင္း အတြင္းသို႔ စက္ဘီးစီး၍လည္း ၀င္ရဲၾက၏၊ ႏြားလွည္း၊ ျမင္းလွည္း စီး၍လည္း ၀င္ရဲၾက၏။ ထို႔ထက္ ခမ္းနားေသာ ေမာ္ေတာ္ကားႀကီးကိုလည္း စီး၍ ၀င္ရဲၾက၏၊ စီးစရာယာဥ္တို႔တြင္ အေသးငယ္ဆံုး ဖိနပ္ယာဥ္ကိုကား မစီး၀ံ႔ရွာၾကေခ်။ ထို႔ျပင္ ဘုရားေျမ၊ ဘုရား၀ိုင္းအတြင္း၌ ေက်ေက်နပ္နပ္ ခြင့္ျပဳအပ္၊ ခင္းက်င္းျပသအပ္ေသာ ဇာတ္ပြဲသဘင္မ်ားကို ၾကည့္ရႈကာ ႏွပ္၊ တံေတြးတို႔ကို ေထြးရဲၾက၏။ ထိုပြဲေစ်း၌ စားၾကြင္းစားက်န္တို႔ကိုလည္း ပစ္ရဲၾက၏။ ကေလးမ်ားကိုပင္ ရွဴးရွဴးတယ္၀ံ႔ၾကေသး၏။ ဖိနပ္ကိုကား မစီး၀ံ႔ၾကရွာေခ်။ ဖိနပ္မစီးဘဲ ေက်ာင္း၀င္း အတြင္း၀င္၍ ဖုန္လူးေနေသာ ေျချဖင့္ ေက်ာင္းေပၚတက္ျခင္းႏွင့္ ဖိနပ္စီး၍ ေက်ာင္းေပၚတက္ျခင္းတို႔တြင္ အဘယ္သို႔တက္ျခင္းက ေျခဖ၀ါးဓားခြဲခံရေသာ အမႈႏွင့္ နီးစပ္ပါသနည္း။

(တကယ္ရိုေသျခင္း)
က်မ္းစာတို႔၌ တကယ္ရိုေသေသာ အရာ၀ယ္-ေစတီေတာ္၏ ထင္ရွားရာအရပ္၌ေသာ္မွ ဖိနပ္မစီးရဟု ဆို၏။ (သုတ္ပါေထယ်၊ သံဂီတိသုတ္ အ႒ကထာ)။
မိေထြးေတာ္ ေဂါတမီသည္ သာကီ၀င္မင္းသမီးငါးရာႏွင့္အတူ ဘိကၡဳနီျပဳလုပ္ဖို႔ရန္ ကပိလ၀တ္ျပည္သို႔ လာရာ၌ (ယာဥ္ရထား စီး၍ သြားလွ်င္ ဘုရားရွင္ကို မရိုေသရာေရာက္မည္စိုးေသာေၾကာင့္) ယာဥ္ရထားမစီးဘဲ အားလံုးမင္းသမီးမ်ား ေျခက်င္သြားၾကပါသတဲ့။(ဘိကၡဳနီခႏၶက စူဠ၀ါပါဠိေတာ္)
ထိုမွ်ေလာက္ မရိုေသႏိုင္သူ႔အတြက္ မရိုမေသစိတ္လည္း မရွိပါမူ အကုသိုလ္အျပစ္မရွိ၊ သို႔ေသာ္ ရိုေသသူအတြက္ ရိုေသေလ ေကာင္းေလပင္ ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ရာ၀ယ္ မိမိမွာ ေရာဂါျဖစ္ေလာက္ေအာင္ အရိုအေသ လြန္မသြားဖို႔ သတိထားသင့္ပါသည္။
********************************************************************************

(ေမး) အရွင္ဘုရား၊ ေအာက္ပါပြဲသဘင္မ်ားကို ၾကည့္ႏိုင္ပါသလား။ မၾကည့္ေကာင္းဘဲ ၾကည့္လွ်င္ မည္သို႔ အျပစ္သင့္ပါသနည္း။
(က) ေဘာလံုးပြဲ၊ လက္ေ၀ွ႔ပြဲ၊ ေလွျပိဳင္ပြဲ၊ လွည္းျပိဳင္ပြဲ၊ ၾကက္ပြဲ၊ ႏြားပြဲ၊ အေလးမ ျပိဳင္ပြဲ။
(ခ) မယ္-ေမာင္ ေရြးပြဲ၊ ဖက္ရွင္ျပိဳင္ပြဲ။
(ဂ) ပန္ခ်ီျပပြဲ၊ စာေပျပပြဲ။
(ဃ) ရုပ္ေသး၊ ဇာတ္၊ ရုပ္ရွင္။
(င) ႏိုင္ငံေရးတရားပြဲ။

(ေျဖ)
၀ိနည္း၌ (ဃ) နံပါတ္ ပြဲသဘင္မ်ားကို အၾကည့္မသြားရ-ဟု တိုက္ရိုက္လာ၏။ အျခားပြဲမ်ားအတြက္ ဘုရားလက္ထက္ေတာ္၌ မရွိေသး၍ ၀ိနည္း၌ မပါျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ထိုသို႔မပါေသာ္လည္း ထိုပြဲမ်ားသို႔သြားလွ်င္ (ျမိဳ႔ရြာအတြင္းျဖစ္မူ သကၤန္းရံု စကၡဳေျႏၵခ်၍ သြားမွ အျပစ္လြတ္ပါသည္။ ထိုပြဲမ်ားသို႔ေရာက္ေသာအခါလည္း စကၡဳေျႏၵခ်၍ ေနမွ အျပစ္လြတ္ေသာေၾကာင့္ ၄-ေတာင္ခန္႔မွ်သာ ၾကည့္ခြင့္ရပါသည္။ ထိုသို႔ျဖစ္လွ်င္ ျမင္ေအာင္ၾကည့္ရေတာ့မည္ မဟုတ္ပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ ထိုပြဲမ်ားသို႔ မသြားဖို႔ရန္ တိုက္ရိုက္ပညတ္ေတာ္ မရွိေသာ္လည္း ရွိျပီးသိကၡာပုဒ္မ်ားေၾကာင့္ သြား၍ မျဖစ္ႏိုင္ေတာ့ပါ။

ထို႔ျပင္ ထိုပြဲမ်ားသို႔သြား၍ ၾကည့္သည့္အတြက္ လူ၀တ္ေၾကာင္တို႔က အၾကည္ညိဳပ်က္မည္သာ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဗုဒၶျမတ္စြာ သာသနာေတာ္ကို အသေရရွိေစလိုေသာ ဘုရားသားေကာင္းဟူသမွ်တို႔ မသြားသင့္ၾကပါ။ (တခါတုန္းက ႏိုင္ငံျခားမွ သမၼတ ေရာက္လာခ်ိန္၀ယ္ ေလွပြဲက်င္းပရာသို႔ ရဟန္းေတာ္အမ်ားအျပား သြား၍ ၾကည္သျဖင့္ သမၼတက ထိုရဟန္းေတာ္မ်ားကို ဘယ္လိုလူေတြပါလဲ-ဟုေမးေသာေၾကာင့္ ၀န္ႀကီးေတြမွာ အေျဖ ခက္၍ မ်က္ႏွာပ်က္ဖူးပါသတဲ့)။
*******************************************************************************

(ေမး) အရွင္ဘုရား၊ ရဟန္းေတာ္သည္ လူ၀တ္ေၾကာင္တို႔၏ သားသမီးကေလးမ်ားကို ေပြ႔ခ်ီေကာင္းပါသလား။

(ေျဖ)
မေပြ႔ခ်ီေကာင္းပါ။
(ဤသို႔ျပဳမႈကို အေနသန-မအပ္ေသာ ပစၥည္းရွာနည္း တမ်ိဳး-ဟုေခၚ၏။ ငါတို႔ကေလးကို ယုယရွာေပသည္-ဟု သေဘက်၍ လူတို႔က ဆြမ္း စသည္ကို လွဴတတ္၏။ ထိုလွဴအပ္ေသာ ဆြမ္း စသည္ကို ထိုရဟန္းႏွင့္ တကြ အျခားရဟန္းသာမေဏမ်ား မသံုးစားေကာင္းပါ။ ဤအေနသနသည္ ၂၁-ပါးရွိ၏)။

အေနသန ၂၁-ပါး
(၁) ေဆးေပး၍ ဓာတ္စာေပး၍ ေဆးကုျခင္း။
(၂) လူက အေ၀းသို႔ခိုင္း၍ ေစတမန္လုပ္ျခင္း။
(၃) ဟိုအိမ္ သည္အိမ္သို႔ တစံတခု ေစခိုင္း၍ သြားျခင္း။
(၄) အနာကို ဓားခြဲေပးျခင္း။
(၅) အနာကို ေဆးလိမ္းေပးျခင္း။
(၆) အနာကို ဖန္ေဆးေပးျခင္း။
(၇) ၀မ္းႏုတ္ေဆး ေပးျခင္း။
(၈) ႏွာေခ်ေဆး ေပးျခင္း။
(၉) မ်က္စဥ္းေပးျခင္း။
(၁၀) အိမ္ေဆာက္ဖို႔ ၀ါးေပးျခင္း။
(၁၁) အိမ္မိုးဖို႔ ထန္းရြက္၊ ဓနိရြက္ စသည္ ေပးျခင္း။
(၁၂) ပန္းေပးျခင္း။
(၁၃) ငွက္ေပ်ာသီး၊ အုန္းသီး စသည္ သစ္သီးေပးျခင္း။
(၁၄) ေရခ်ိဳးစရာ ဆပ္ျပာေပးျခင္း။
(၁၅) ဒန္ပူ (သြားပြတ္တံ) ေပးျခင္း။
(၁၆) မ်က္ႏွာသစ္ေရ ေပးျခင္း။
(၁၇) မ်က္ႏွာေခ်မႈန္႔ ေပးျခင္း။
(၁၈) ေျမညက္ေပးျခင္း။
(၁၉) မိမိကိုယ္ကို ေအာက္ခ်ကာ ဒကာ ဒကာမကိုေျမႇာက္၍ ေျပာဆိုျခင္း။
(၂၀) အက်က္နည္းပါး မက်က္မ်ားေသာ ပဲေနာက္ဟင္းကဲ့သို႔ အမွန္နည္းပါး အမွားမ်ားေသာ စကားတို႔ျဖင့္
ဒကာ ဒကာမ သေဘာက်ေလာက္ေအာင္ နည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ေျပာဆိုျခင္း။
(၂၁) ကေလးထိန္းကဲ့သို႔ ဒကာ ဒကာမတို႔၏ ကေလးကို ခ်ီေပြ႔ ေခ်ာ့ျမဴျခင္း။
(မူလဋီကာ၊ ကုသလကထာ) ပစၥည္းလာဘ္ကိုေမွ်ာ္၍ မိမိကိုယ္ကို အထင္ႀကီးေအာင္ ဣေျႏၵႀကီးျဖင့္ ဟန္လုပ္ေနျခင္း၊ ပစၥည္းေလးပါး လွဴေအာင္ ေစာင္းပါးရိပ္ျခည္ ေျပာျခင္း၊ အရိယာဟုထင္ေအာင္ အရိပ္နိမိတ္ ေျပာျခင္းမ်ားလည္း ရွိပါေသးသည္။)
*******************************************************************************

(ေမး) အရွင္ဘုရား၊ ရဟန္းေတာ္မ်ား ဖဲရိုက္ျခင္း၊ အရက္ေသာက္ျခင္း ျပဳပါက မည္သို႔ အျပစ္ရွိပါသနည္း။

(ေျဖ)
ဖဲရိုက္ျခင္းေၾကာင့္ ဒုကၠဋ္အာပတ္သင့္၍ ေသရည္အရက္ေသာက္ျခင္းေၾကာင့္ ပါစိတ္အာပတ္ သင့္ပါသည္။
*******************************************************************************

(ေမး) အရွင္ဘုရား၊ ရဟန္းေတာ္မ်ားသည္ ေက်ာင္းကန္ဘုရားတြင္၄င္း၊ လမ္းခရီးသြား ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားကို ရပ္ေစ၍၄င္း အလွဴခံႏိုင္ပါသလား။

(ေျဖ)
အလွဴမခံႏို္င္ပါ။ ေငြကို သာ၍ပင္ အလွဴမခံႏိုင္ပါ။
(အလွဴခံအစစ္မွာ (၁) နံပါတ္၌ေျဖခဲ့သည့္အတိုင္း အလွဴရွင္အနီးသို႔ သကၤန္းရံု၍ သြားျပီးလွ်င္ ဆြမ္းရပ္သလို ရပ္ရပါသည္။ (၁)နံပါတ္ကို ျပန္ၾကည့္ပါ။

( ျမတ္မဂၤလာ ၂၀၀၉-ခု ဒီဇဘၤာလ)

No comments: