Tuesday, September 28, 2010

အပါယ္ဘံုသား ႏွင့္ လူ, ဝိနိပါတိက အသုရာနတ္တို႔၏ အသက္တမ္း

အပါယ္ဘံုသား ႏွင့္ လူ, ဝိနိပါတိက အသုရာနတ္တို႔၌ အသက္တမ္း အျမဲမရွိ။
ထိုတြင္ ငရဲ, ျပိတၱာ အသုရကာယ္တို႔၌ ကံသာလိုရင္းတည္း။
ကံမကုန္ေသးသမွ် ႏွစ္ေပါင္းမည္မွ်ပင္ၾကာေသာ္လည္း မလြတ္ႏိုင္ၾကေခ်။
ကံကုန္လွ်င္ကား တခဏခ်င္း လြတ္ႏိုင္၏။
သီဟိုဠ္ကၽြန္းဝယ္ ဥပါသကာတေယာက္သည္ ေစတီေတာ္အား သကၤန္းလွဴျပီးေနာက္ မၾကာမီ စုေတ၍ အကုသိုလ္ အတြက္ ငရဲသို႔ေရာက္သြားေလရာ, မီးေတာက္ မီးလွ်ံမ်ားကို ျမင္လွ်င္ သကၤန္းကို သတိရ၍ ခ်က္ခ်င္းလြတ္ခဲ့ရေလသည္။
အရွင္ေဒဝဒတ္မွာ အဝီစိငရဲ၌ အာယုကပ္တိုင္ေအာင္ ခံရွာရဦးလတံ႔။
ျပိတၱာ ႏွင့္ အသုရကာယ္မ်ားလည္း ဤနည္းအတိုင္းပင္တည္း။
တိရစၧာန္မ်ားႏွင့္ လူတို႔၌ အသက္တရာတမ္း, (၇၅)ႏွစ္တမ္း စသည္ျဖင့္ ခန္႔မွန္းအပ္ေသာ အသက္အတိုင္းအရွည္ ရွိ၏။
သို႔ေသာ္ ထိုအသက္တမ္းသည္ ရံခါ (၁ဝ)ႏွစ္တမ္း တိုင္ေအာင္ပင္ ဆုတ္၍, ရံခါ အသေခ်ၤတမ္းတိုင္ေအာင္ တိုးသျဖင့္ တိုးခ်ည္ ဆုတ္ခ်ည္ အျမဲမတည္ေသာေၾကာင့္၄င္း၊ လူတို႔ကဲ့သို႔ တိရစၧာန္မ်ား၌ အသက္တမ္း အတိုးအဆုတ္ ရွိရာေသာေၾကာင့္၄င္း၊ တိရစၧာန္ ႏွင့္ လူတို႔၏ အသက္တမ္းအေရအတြက္ကိုလည္း အျမဲသတ္မွတ္၍ မျဖစ္ႏိုင္။

(အသက္တမ္း တိုးဆုတ္)
လူတို႔၏အသက္တမ္း အတိုးအဆုတ္မွာ ဥတု အာဟာရတို႔ႏွင့္ မ်ားစြာသက္ဆိုင္၏။ ဥတုေကာင္း၌ ေနထိုင္ရ၍ အဆီအႏွစ္ျပည့္ေသာ အသီးအရြက္တို႔ကို စားေသာက္ရလွ်င္ အသက္တမ္းရွည္၏။ ညံ႔ဖ်င္းေသာ ဥတု၌ ေနထိုင္ရ၍ အဆီအႏွစ္ နည္းပါးေသာ အစားအေသာက္ကို စားေသာက္ရလွ်င္ အသက္တမ္းတို၏။ ထိုဥတုႏွင့္ အာဟာရတို႔ ေကာင္း-မေကာင္းမွာ သတၱဝါတို႔၏ ကံႏွင့္ဆိုင္၏။ သတၱဝါတို႔ ကံေကာင္းခိုက္၌ ဥတု အာဟာရလည္း ေကာင္း၏။ သတၱဝါတို႔ ကံညံ႔လွ်င္ ဥတု အာဟာရလည္း ညံ႔၏။ သတၱဝါတို႔ ကံေကာင္း-မေကာင္း မွာလည္း သတၱဝါအမ်ား၏ ပကတိစိတ္ဓာတ္ႏွင့္ သက္ဆိုင္ျပန္၏။ ေလာဘ, ေဒါသ, ေမာဟ, မာနတို႔ လႊမ္းမိုးေနေသာ လက္ထက္၌ ကံမ်ားလည္း မေကာင္းႏိုင္ေခ်။ ကုသိုလ္တရား တိုးပြားေသာ လက္ထက္၌သာ ကံေကာင္းႏို္င္ၾကေပသည္။ ယခုမ်က္ျမင္အားျဖင့္ပင္ သတၱဝါတို႔၌ ဒုစရိုက္အား ေကာင္းလွ၏။ ထို႔ေၾကာင့္လည္း အသက္တမ္း တျဖည္းျဖည္း ဆုတ္ေလျပီ။ လူတို႔ကဲ့သို႔ ဥတု အာဟာရကို မွီေနရေသာ တိရစၧာန္မ်ားလည္း လူတို႔ႏွင့္ အလားတူစြာပင္ ျဖစ္ၾကရေလသည္။

(ေတာင္ကၽြန္းသူ)
ဤေနရာဝယ္ မႏုႆာနံ-အရ ဇမၺဴဒိပ္ကၽြန္းသားကိုသာ ယူရိုးရွိၾက၏။
ေရွ႔ခုနစ္ရာ, ေနာက္ငါးရာ, ေျမာက္မွာတေထာင္ျမဲ-ဟူသည့္အတိုင္း အေရွ႔ကၽြန္း၌ အသက္တမ္း (၇ဝဝ),
ေနာက္ကၽြန္း၌ (၅ဝဝ), ေျမာက္ကၽြန္း၌ (၁ဝဝဝ) ရွိသတဲ့။
ထိုအသက္တမ္းမ်ားလည္း အသေခ်ၤမွ ဆုတ္ယုတ္လာေသာ အသက္တမ္းမ်ားတည္း။
ကမၻာတည္စ၌ ဥတု အာဟာရ ေကာင္းမြန္လွသျဖင့္ ေလးကၽြန္းလံုးပင္ အသက္တမ္း အသေခ်ၤစီ အညီအမွ် ရွည္ၾက၏။ ထို႔ေနာက္ တျဖည္းျဖည္းဆုတ္ေလရာ အေရွ႔-အေနာက္-ေျမာက္ကၽြန္းတို႔၌ ထိုအသက္တမ္းေအာက္ မယုတ္ေတာ့ဘဲ အျမဲတည္ေန၏။ ထို႔ေၾကာင့္ ဥတၱရကုရုဝါသိကာ-ေျမာက္ကၽြန္း၌ေနသူတို႔သည္၊ အမမာ- ခင္တြယ္ျခင္း မရွိကုန္၊ အပရိဂၢဟာ-ငါ့ဥစၥာဟု သိမ္းဆည္းမႈ မရွိကုန္၊ အဝေသသာယုနာ-အဆံုးသတ္ ဆုတ္ျပီးေသာ အသက္တမ္းၾကြင္းျဖင့္၊ နိယတာယုကာ-ျမဲေသာအသက္တမ္း ရွိကုန္၏-ဟု ေဟာေတာ္မူသည္။

( အသက္တမ္းဆုတ္ပံု)
ေတာင္ကၽြန္း၌ကား (၁ဝ)ႏွစ္တမ္းတိုင္ေအာင္ ဆုတ္၏။ ထိုသို႔ဆုတ္ရာ၌ သုတ္ပါေထယ်-စကၠဝတၱိသုတ္မွာ အကုသိုလ္ကံအားေလ်ာ္စြာ အသက္တမ္း တဝက္ တဝက္ ေလ်ာ့သည္ဟုဆို၏။ ေလာကပညတၱိက်မ္း၌ အႏွစ္တရာလွ်င္ ဆယ္ႏွစ္ဆုတ္သည္ဟု ဆိုသတတ္။
(အႏွစ္တရာလွ်င္ တႏွစ္ဆုတ္သည္ဟု ယခုကာလ၌ ေျပာၾက၏)
သို႔ေသာ္ ယခုမ်က္ျမင္အားျဖင့္ စဥ္းစားလွ်င္ တရံတခါ အေတာ္မ်ားမ်ားဆုတ္၍ တခါတရံ၌ကား မဆုတ္ဘဲရွိဟန္တူ၏။ ဘုရားမပြင့္မီ အေတာ္ၾကာကာလကပင္ အသက္တရာတမ္းသည္ ဘုရားပြင့္ေတာ္မူသည့္ အခါတိုင္ေအာင္ တရာတမ္းဟုပင္ ဆိုၾက၏။ ယခုအခါ တရာတမ္းရွိေတာ့မည္ မဟုတ္၊ သာသနာသကၠရာဇ္ (၂၄ဝဝ)ေက်ာ္ျပီျဖစ္ရကား အႏွစ္တရာ တႏွစ္ဆုတ္ျဖင့္ ေရတြက္ဦးေတာ့ (၇၅)ႏွစ္တမ္းေလာက္သာ ရွိေခ်ေတာ့ျပီ။

( ဘုမၼေဒဝလည္း မျမဲ)
ဝိနိပါတိကာသုရာနံ-ဟု သျဂႋဳဟ္ကဆိုေသာ္လည္း ဓမၼဟဒယ ဝိဘဂၤအ႒ကထာ၌ ဘုမၼေဒဝါနံပိ ကမၼေမဝ ပမာဏံ ဟု ဝိနိပါတိကာသုရာႏွင့္တကြ ဘုမၼဇိုဝ္းနတ္အားလံုးပင္ အသက္တမ္းမျမဲဟု ဆိုထား၏။
ထိုစကားသင့္၏-အခ်ိဳ႔ ဘုမၼဇိုဝ္းနတ္မ်ားသည္ အသေခ်ၤတိုင္ေအာင္ အသက္ရွည္၍, အခ်ိဳ႔မွာ ကံအားေလ်ာ္စြာ (၇)ရက္ စသည္ေလာက္သာ အသက္ရွည္ၾကသည္။ ဘုမၼဇိုဝ္းနတ္မ်ားသာမက, ေဝမာနိကျပိတၱာဟု ေခၚအပ္ေသာ နတ္မ်ားလည္း အသက္တမ္း မျမဲၾကေခ်။ ကံအားေလ်ာ္စြာ အတိုအရွည္ ရွိႏိုင္ေပသည္။
ကႆပဘုရားရွင္၏ သာဝက ေသာတာပန္ျဖစ္ၾကေသာ အာကာသ႒ကနတ္တို႔သည္ နိမိမင္း၏ လက္ထက္ တိုင္ေအာင္ပင္ တည္ရွိၾကေသးသည္-ဟု ဇာတ္အ႒ကထာဆိုေသာေၾကာင့္ အာကာသ႒ကနတ္မ်ား၌လည္း အသက္တမ္းမျမဲဟု သိသာ၏။
(ကႆပဘုရားရွင္ ပြင့္ေတာ္မူျပီးေနာက္ (၁ဝ)ႏွစ္တမ္းတိုင္ေအာင္ ဆုတ္, ထိုမွတဖန္ အသေခ်ၤတိုင္ေအာင္တက္, ထိုမွတဖန္ ဆုတ္လာေသာအခါက်မွ နိမိမင္းလက္ထက္ ျဖစ္ရသျဖင့္ အႏွစ္ကိုးသန္းမက, အသေခ်ၤမက, အလြန္ၾကာခဲ့ေပျပီ)။

အမရပူရျမိဳ႔ မဟာဂႏၶာရံုဆရာေတာ္ အရွင္ဇနကာဘိဝံသ-၏
သျဂႋဳဟ္ဘာသာဋီကာ-မွ

No comments: