Wednesday, September 15, 2010

သမားကိုင္ေဆးစြမ္းေကာင္းမ်ား

တိုင္းရင္းေဆးဆိုသည္မွာ ကၽြႏ္ုပ္တို႔တိုင္းျပည္အတြင္း မွီတင္းေနထိုင္ၾကေသာ တိုင္းရင္းသားေသြးခ်င္းမ်ားအားလံုးႏွင့္ သက္ဆိုင္သည္ဆိုက မွားအံ႔မထင္ပါ။
ကၽြန္ေတာ္မ်ား၏ ဘိုး၊ ေဘး၊ ဘီ၊ ဘင္မ်ားလက္ထက္ ဘိုးစဥ္ေဘာင္ဆက္မွ ဆင္းသက္လာေသာ ေဆးနည္း၊ ေဆးအမည္မ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔တေတြသည္ ဤတိုင္းျပည္တြင္ ေမြးဖြား၍ ဤတိုင္းျပည္၏ ေတာ၊ ေတာင္၊ ေရ၊ ေျမ သဘာဝအေလ်ာက္ ႀကီးျပင္းလာၾကသူမ်ားျဖစ္သည့္ အားေလ်ာ္စြာ ဤတိုင္းျပည္အတြင္းရွိေသာ သစ္ပင္မ်ားမွရသည္ ့အသီး၊ အပြင့္၊ အေခါက္၊ အရြက္၊ အျမစ္တို႔မွ ရုကၡေဗဒေဆးမ်ား၊ ေတာ၊ ေတာင္၊ ေရ၊ ေျမတို႔မွ သဘာဝအေလ်ာက္ထြက္ရွိေသာ ေဆးပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ေဖာ္စပ္ထားေသာ တိုင္းရင္းေဆးမ်ားကို သံုးစြဲျခင္းအားျဖင့္ ေရာဂါေဝဒနာမ်ား ေပ်ာက္ကင္းခ်မ္းသာၾကမည္ျဖစ္ပါသည္။

ကၽြန္ေတာ္မ်ား၏ တိုင္းရင္းေဆးသည္ ေဝဒနာတခု အျမစ္ျပတ္ ေပ်ာက္ကင္းမသြားသည့္တိုင္ အထူးသက္သာမႈရရွိႏိုင္ပါသည္။
ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳး (Side Effect) မျဖစ္ေစႏိုင္ပါ။ အခ်ိဳ႔ေဆးမ်ားဆိုလွ်င္ ေရာဂါအျမစ္ျပတ္ ေပ်ာက္ကင္း၍ အလားတူေဝဒနာမ်ိဳး လံုးဝမျဖစ္ေတာ့ပါ။ တခုတင္ျပလိုသည္မွာ ေဆးကို စြဲစြဲျမဲျမဲ သံုးစြဲရန္လိုပါသည္။

အခ်ိဳ႔ပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ ေဆးကို ႏွစ္ရက္ သံုးရက္ခန္႔စားျပီး မထူးျခားဟုဆိုကာ ဆက္မစားဘဲ ရပ္ျပစ္လိုက္ျခင္းမ်ိဳးလည္း ရွိပါသည္။ တိုင္းရင္းေဆးဆိုသည္မွာ စြဲစြဲျမဲျမဲစားၾကည့္မွ တျဖည္းျဖည္း သက္သာေပ်ာက္ကင္းသြားသည္လည္း ရွိပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေဆးေဖာ္စပ္၍ စားမည္ဆိုပါက ေဆးတဖံုလံုးကုန္ေအာင္ စားသံုးမွသာလွ်င္ သက္သာေပ်ာက္ကင္း ခ်မ္းသာမည္ျဖစ္ပါသည္။

ပထမဦးစြာျပမည့္ ေဆးနည္းေကာင္းမ်ားမွာ အနာဂတ္ကာလ ကၽြႏ္ုပ္တို႔တိုင္းျပည္အား ေခတ္မီဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ စြမ္းေဆာင္ေပးၾကမည့္ သားေကာင္း သမီးေကာင္း ရတနာေလးမ်ားအတြက္ ေဖာ္ျပသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

ေဆးနည္း အမွတ္ (၁)
ဆရာႀကီး ဦးသိုက္ထြန္း၏ သူငယ္နာေပါင္းခ်ဳပ္ေဆး
၁။ ဆိပ္ဖူး+လင္းေန ၁-က်ပ္သားစီ
၂။ ၾတိကဋဳက္သံုးပါး ၁-က်ပ္သားစီ
၃။ ႏြားေျမရင္း+ကေလာဆန္ ၁-က်ပ္သားစီ
၄။ အမဲတစို႔+ဝါးတစို႔ ၁-က်ပ္သားစီ
၅။ ဣႆရမူလီ+ၾကက္ဆူရိုးနီျမစ္ ၁-က်ပ္သားစီ
၆။ မုန္ညက္ဆန္+ၾကက္ဆူရြက္ ၁-က်ပ္သားစီ
၇။ ကန္႔ထိုက္+ေဆးဒန္း ၁-က်ပ္သားစီ
၈။ ရွိန္းခို+သားလွေက်းဇူး ၁-က်ပ္သားစီ
၉။ ဝက္ေျမရင္းေခါင္း ၁-က်ပ္သား
၁၀။ မုန္ညင္းေခါင္း ၁-က်ပ္သား
စသည္တို႔ ျဖစ္ပါသည္။

ေဆးေဖာ္စပ္ပံု-
အထက္ပါေဆးအမည္အားလံုးကို အမႈန္႔ျပဳျပီး ဆန္ပံုးရည္ျဖင့္ေရာ၍ စရနယ္ပါ။ ၄င္းေနာက္ ၁ဲ-သားခန္႔ အလံုးေလးမ်ားျပဳလုပ္ျပီး အရိပ္တြင္ ေျခာက္ေအာင္လွန္းပါ။ ၄င္းေနာက္ ေလလံုေသာပုလင္းတြင္ ထည့္ထားကာ ေအး၍ေျခာက္ေသြ႔ေသာေနရာတြင္ ထားပါ။

ေဆး၏အက်ိဳးသြား-
ကေလးသူငယ္နာ၊ ဝမ္းေဖာဝမ္းေရာင္၊ ကိုယ္ပူဖ်ား၊ အသည္းေျခာက္၊ ေရငတ္စသည္တို႔ျဖစ္ပါက ကြမ္းရြက္သတၱဳရည္ (သို႔) ျပဳတ္ရည္ျဖင့္၄င္း၊ ေၾကာင္ပန္းရြက္၊ လင္းေနရြက္ စသည္တို႔ျဖင့္၄င္း ေရာစပ္ကာ တိုက္ေကၽြးႏိုင္ပါသည္။

ေဆးအသံုးျပဳပံု-
ကေလးမ်ား ထိတ္လန္႔ျပီးငိုေသာ္ ေဆးတလံုးတိုက္ျပီး အျခားေသာေဆးတလံုးကို ေက်ာက္ပ်ဥ္တခု စင္ၾကယ္ေအာင္ေဆး၍ ေသြးျပီးလွ်င္ မ်က္စဥ္းခတ္ေပးပါ။ ေကာင္းစြာအိပ္ေပ်ာ္သြားေပမည္။ ကေလးအရြယ္ကိုလိုက္၍ ေဆးလံုးတလံုးမွ ႏွစ္လံုးထိ တိုက္ေကၽြးႏိုင္ပါသည္။
(မွတ္ခ်က္) စရနယ္ဆိုသည္မွာ အားလံုးေရာ၍ စုေပါင္းျပီး နယ္ျခင္းကို ေခၚပါသည္။
သတၱဳရည္ဆိုသည္မွာ အစိမ္းကို ထုေထာင္းျပီး အရည္ကိုညႇစ္ယူျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

ေဆးနည္း အမွတ္ (၂)
ဆရာႀကီးဦးရွိန္၏ သူငယ္နာ ခၽြဲအန္ေဆး
၁။ ဇာတိပၹိဳလ္သီး ၂-ပဲသား
၂။ ေလးညင္း ၂-ပဲသား
၃။ စမုန္နက္မီးသင္း ၄-ပဲသား
၄။ ဒုတၳာ ၈-ပဲသား
၅။ ေက်ာက္ခ်ဥ္ ၁-က်ပ္သား
စသည္တို႔ ျဖစ္ပါသည္။

ေဆးေဖာ္စပ္ပံု-
အထက္ပါေဆးစုကို ညက္စြာအမႈန႔္ျပဳျပီး ေလလံုေသာပုလင္း၌ ထည့္ကာ ေအး၍ေျခာက္ေသြ႔ေသာေနရာတြင္ ထားပါ။

ေဆး၏အက်ိဳးသြား-
ကေလးသူငယ္မ်ား ခၽြဲက်ပ္ျခင္း၊ ခၽြဲပိတ္ဆို႔၍ အသက္ရွဴက်ပ္ျခင္း၊ လူးလဲျခင္း စသည္တို႔ ေပ်ာက္ကင္းေစပါသည္။

ေဆးအသံုးျပဳပံု-
၁။ တလ ႏွစ္လသားအရြယ္ ဆန္ေစ့တေစ့ခန္႔ တိုက္ပါ။
၂။ သံုးလ ေလးလ ငါးလသားအရြယ္ ေရြးေစ့တေစ့ခန္႔ တိုက္ပါ။
၃။ ေျခာက္လအထက္ တႏွစ္သားအရြယ္ထိ ေရြးႀကီးခန္႔တိုက္ပါ။
ေဆးတိုက္ျပီး မၾကာမီ ခၽြဲမ်ား၊ အန္ထုတ္ကာ သက္သာေပ်ာက္ကင္း သြားပါမည္။

ေဆးနည္း အမွတ္ (၃)
ဆရာႀကီး ဦးသီလ၏ ေသြးဝမ္းေပ်ာက္ေဆး
၁။ အခြံခၽြတ္ျပီး ရာတန္ေစ့ ၁၅-က်ပ္သား
၂။ ပဥၥကာနီသီး ၅-က်ပ္သား
၃။ ဇာတိပၹိဳလ္သီး ၅-က်ပ္သား
စသည္တို႔ျဖစ္ပါသည္။

ေဆးေဖာ္စပ္ပံု-
အထက္ပါေဆးစုကို အမႈန္႔ျပဳျပီး ေလလံုစြာထည့္ကာ ေအး၍ေျခာက္ေသြ႔ေသာေနရာတြင္ ထားပါ။

ေဆးအက်ိဳးသြား-
အပူလြန္၍ ဝမ္းသြားျခင္း၊ ေသြးဝမ္းပါျခင္း၊ ဝမ္းေဖာဝမ္းေရာင္၊ ဝမ္းကိုက္ျဖစ္ျခင္း၊ ဝမ္းရစ္နာျပီး အရိအရြဲ ပါျခင္း၊ အစားမွား၍ ဝမ္းသြားျခင္းမ်ားအျပင္ လူႀကီးမ်ား ဒူလာဝမ္း၊ မီးယပ္ဝမ္းမ်ားပါ ေပ်ာက္ပါသည္။ ၄င္းျပင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ေသြးလြန္ျခင္းကို ထိန္းခ်ဳပ္ေပးႏိုင္ပါသည္။

ေဆးအသံုးျပဳပံု-
ကေလးငယ္မ်ား အသက္လိုက္၍ ေရြးေလးခန္႔(ပဲဝက္ခန္႔) မွ ေရြးႀကီးတေစ့ ၁ဲ-သားခန္႔ သၾကားအနည္းငယ္ ေရာ၍တိုက္ပါ။ တေန႔ ၃-ႀကိမ္တိုက္ေပးပါ။ (ေရက်က္ေအးျဖင့္ တိုက္ရပါမည္)
လူႀကီးမ်ား ၁ဲ-သားမွ ၂-သားထိ၊ သၾကားတဇြန္းျဖင့္ေရာ၍ ေသာက္ပါ။

ေဆးနည္း အမွတ္ (၄)
ေရႊတေလး ေလဆန္နာေပ်ာက္ေဆး
၁။ မင္းကိုကာဥ အေျခာက္ ၁၀-က်ပ္သား
၂။ ရွိန္းခို (ျမန္မာ) ၃-က်ပ္သား
ျဖစ္ပါသည္။

ေဆးေဖာ္စပ္ပံု-
မင္းကိုကာဥအေျခာက္ကို ထုေထာင္း၍ ေရေႏြးတပန္းကန္တြင္ ရွိန္းခို ၃-က်ပ္သားထည့္၍ ေဖ်ာ္ထားျပီး ထုထားသည့္ မင္းကိုကာဥ ထည့္ပါ။ ၄င္းေနာက္ မီးျဖင့္ ေလွာ္ပါ။ ေျခာက္လွ်င္ ျပန္စိမ္ပါ။ မီးျဖင့္ ေလွာ္ပါ။ ထိုကဲ့သို႔ ေရကုန္သည္အထိ စိမ္လိုက္၊ ေလွာ္လိုက္လုပ္ျပီး အမႈန္႔ျပဳပါ။ ေလလံုေသာပုလင္းတြင္ထည့္ျပီး ေျခာက္ေသြ႔ေသာ ေနရာတြင္ထားပါ။

ေဆးအက်ိဳးသြား-
ကေလးသူငယ္မ်ား ေလထိုး၊ ေလေအာင္ျခင္း၊ ဝမ္းသက္၍ ေလနာျခင္း၊ ရင္ေခါင္းေတာင့္တင္းျခင္း၊ ေျခဖ်ား၊ လက္ဖ်ားမ်ား ေအးျခင္း၊ ေကာ့ကန္၍ေနျခင္း၊ ႏို႔မစို႔ဘဲ ေနျခင္း၊ ႏို႔အန္ျခင္း စသည္တို႔ကို ေပ်ာက္ကင္းေစႏိုင္ပါသည္။

ေဆးအသံုးျပဳပံု-
၁-လမွ ၂-လထိ ပဲဝက္ခန္႔ တိုက္ပါ။
၃-လမွ တႏွစ္ထိ ၁-ဲသားခန္႔ တိုက္ပါ။
၁-ႏွစ္မွ ၅-ႏွစ္ထိ ၂ဲ-သားခန္႔ တိုက္ပါ။
နံနက္တႀကိမ္ ညတႀကိမ္ ေရေအးျဖင့္ တိုက္ႏိုင္ပါသည္။

ေဆးနည္း အမွတ္ (၅)
ကေလးအဖ်ားေပ်ာက္ေဆး-
၁-ဆိပ္ဖူး ၁-က်ပ္သား
၂။ လင္းေန ၁-က်ပ္သား
၃။ ဣႆရမူလီ ၁-က်ပ္သား
၄။ ႏြားေျမရင္း ၁-က်ပ္သား။
၅။ ရွိန္းခို ၁-က်ပ္သား
၆။ ေဆးဒန္း ၁-က်ပ္သား
၇။ ကန္႔ ၁-က်ပ္သား
စသည္တို႔ ျဖစ္ပါသည္။

ေဆးေဖာ္စပ္ပံု-
အထက္ပါ ေဆးစုမ်ားကိုညက္စြာအမႈ႔န္ျပဳျပီး ေလလံုေသာ ပုလင္းတြင္ ထည့္၍ထားပါ။

ေဆးအက်ိဳးသြား-
ကေလးမ်ားေက်ာပူ ေခါင္းပူထျခင္း၊ ကိုယ္ပူ၍ ဖ်ားျခင္း၊ ေခ်ာင္းဆိုးျခင္း၊ ခၽြဲက်ပ္ျခင္း၊ ေလထိုးေလေအာင့္၊ ေလနာျခင္း စသည္တို႔ ေပ်ာက္ကင္းေစႏိုင္ပါသည္။

ေဆးအသံုးျပဳပံု-
ကေလးတလသားမွ ေလးႏွစ္သားအထိ အသက္ကိုလိုက္၍ ခ်ိန္ဆျပီး တိုက္ေကၽြးႏိုင္ပါသည္။ အနည္းဆံုး ပဲဝက္မွ ၂ဲ-သားထိ တိုက္ပါ။ ကိုယ္ပူ၍ ဖ်ားေသာ္ ကြမ္းရြက္ျပဳတ္ရည္ျဖင့္ နံနက္-ည ၂-ႀကိမ္ တိုက္ပါ။
ေလထိုး၊ ေလေအာင့္၊ ေလနာ၊ ေခ်ာင္းဆိုး၊ ခၽြဲက်ပ္ေသာ္ သနပ္ခါးျဖင့္ ေသြး၍လိမ္းေပးပါ။ ေသာက္ေဆး လိမ္းေဆး၊ အုပ္ေဆး အျဖစ္ ဉာဏ္ရွိသလို သံုးစြဲႏိုင္ပါသည္။

ေရွ႔ေဆာင္တင္ေဆြ
(ျမဝတီမဂၢဇင္း ၂၀၀၃-ခု ဧျပီလ)

No comments: