Saturday, September 4, 2010

ခ်မ္းသာျခင္းအက်ိဳး

အေဆြခင္ပြန္း ရွိျခင္းသည္ အေရးေပၚကိစၥ ေပၚေပါက္လာေသာအခါ ခ်မ္းသာ၏။
ရရသမွ်ေသာ ပစၥည္းဥစၥာျဖင့္ ေရာင့္ရဲျခင္းသည္ ခ်မ္းသာ၏။
ကုသိုလ္ေကာင္းမႈ ရွိျခင္းသည္ အသက္ကုန္ခါနီး၌ ခ်မ္းသာ၏။
ဆင္းရဲအလံုးစံုကို ပယ္ျခင္းသည္ ခ်မ္းသာ၏။

(ဓမၼပဒ၊ နာဂ၀ဂ္၊ မာရ၀တၳဳ)

No comments: