Wednesday, September 15, 2010

မွတ္ဉာဏ္ေကာင္းေအာင္ သတိေဆာင္

အသက္ႀကီးလာျခင္းမွာ ဆံပင္ပါးလာျခင္း၊ ခါးကုတ္လာျခင္း၊ မွတ္ဉာဏ္ခ်ိဳ႔ယြင္းလာျခင္းကို ဆိုလိုသည္တဲ့။ မွန္ပါသေလာ။ ဒါနာေဒနစ္ (Dana Denis) မွာ အသက္ ၄၀-မွ်သာရွိပါေသးသည္။ သို႔ရာတြင္ ဘာဆိုဘာမွ် မမွတ္မိေအာင္ ျဖစ္လာမည္ကို သူစိုးရိမ္ေနရပါျပီ။
တေယာက္တေယာက္ရဲ႔ နာမည္၊ တေနရာရာရဲ႔ အမည္ကို စဥ္းစားလိုက္တိုင္း ဘာဆိုဘာမွ မမွတ္မိေအာင္ ျဖစ္ေနတတ္ပါတယ္-ဟု ဒါနာက ေျပာျပ၏။

ဤသို႔ မွတ္ဉာဏ္ခ်ိဳ႔ယြင္းလာျခင္းကို အသက္ႀကီးလာျခင္း-ဟု ေခၚလိုကေခၚပါ။
သို႔မဟုတ္-ငယ္ငယ္ရြယ္ရြယ္နဲ႔ သူငယ္ျပန္ျခင္း-ဟု အျပစ္ေျပာလိုက ေျပာပါ။ အသက္ႀကီးလာေလ၊ ေမ့ေလ်ာ့တတ္လာေလ ျဖစ္သည္ဟူေသာ အခ်က္ကို လက္ခံႏိုင္ပါသေလာ။ ဟုတ္ပါျပီ။ လက္ခံႏိုင္စရာ ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ပါလိမ့္မည္။ သို႔ရာတြင္ အသက္အရြယ္ႀကီးမႈႏွင့္ တိုက္ရိုက္မသက္ဆိုင္ေသာ အခက္အခဲမ်ားကိုပင္ အရြယ္ေၾကာင့္ျဖစ္ရေလဟန္ အျပစ္တင္ေစာတတ္ၾက သည္ကို သတိျပဳသင့္ပါသည္။

ဆယ္ေက်ာ္သက္ရြယ္တေယာက္ဟာ ေသာ့တြဲကို ဘယ္မွာထားမိမွန္းမမွတ္မိလွ်င္ အထားမွားလို႔ပဲ၊ ထားတုန္းက အာရံုမစိုက္မိ လို႔ဘဲလို႔သာ ေျပာတတ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ခုနစ္ဆယ္ရြယ္တေယာက္ ဒီလိုအျဖစ္မ်ိဳးႀကံဳရလွ်င္ေတာ့ မွတ္ဉာဏ္ခ်ိဳ႔ယြင္းလို႔ဆိုျပီး အျပစ္ တင္တတ္ပါတယ္။ အမွန္ကေတာ့ ခုနစ္ဆယ္ရြယ္တေယာက္ဟာ အထားမွားတာေတြကို ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ႀကံဳခဲ့ဖူးပါတယ္။ လူတိုင္းလိုလုိလည္း ဒီလိုပဲ မၾကာခဏ ႀကံဳဖူးတယ္မဟုတ္လား၊ အီလီႏိြဳက္တကၠသိုလ္မွ အာရံုေၾကာပညာရွင္ ေပါလ္ရိုးလ္ဒ္ Paul Gold ေျပာျပခ်က္ ျဖစ္ပါသည္။

က်န္းမာသန္စြမ္းသူမ်ား အေနျဖင့္ အမ်ားထင္မွတ္သကဲ့သို႔ မွတ္ဉာဏ္ ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ ခ်ိဳ႔ယြင္းေလ့မရွိပါ။ စိတ္ပညာရွင္ ဖားဂတ္စ္ကရိတ္ Fergus Craik က ေျပာျပသည္မွာ အသက္ႀကီးလာရံုနဲ႔ မွတ္ဉာဏ္ဆိုင္ရာလုပ္ငန္းစဥ္ေတြ ပ်က္ျပယ္မသြားပါ။ လုပ္ငန္းစြမ္းေဆာင္မႈ ေလ်ာ့ပါးသြားရံုမွ်သာ ျဖစ္ပါတယ္တဲ့။
အရြယ္ႀကီး၍ ႏွစ္ၾကာလာေသာအခါ ဦးေႏွာက္၏ အဆင့္ဆင့္ျဖစ္စဥ္သည္ ေႏွးေကြးလာပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ ဤသို႔ျဖစ္ရေၾကာင္း မည္သူမွ် အတိအက်မသိႏိုင္ေသးေခ်။ အသက္ႀကီးလာေသာအခါ အာရံုေၾကာ ကလာပ္စည္းမ်ားသည္ စြမ္းရည္က်ဆင္းလာသည္။ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို စုေဆာင္းျပီး ျပန္လည္ထုတ္လြင့္ေပးသည့္ ဦးေႏွာက္အစိတ္အပိုင္း တြင္လည္း လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ နည္းပါးလာသည္ဟု မၾကာမီက ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ သုေတသနတရပ္အရ သိရ၏။ သို႔ရာတြင္-

လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ နည္းပါးလာျခင္းေၾကာင့္ မွတ္ဉာဏ္ကို ပိုမိုခ်ိဳ႔ယြင္းေစမႈ ရွိ-မရွိ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း မသိရပါ။ စတင္ေလ့က်င့္စ အားကစားသမားဟာ စနစ္တက် ေလ့က်င့့္ျပီးသား အားကစားသမားထက္ ပိုျပီးလႈပ္ရွားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီသေဘာအတိုင္းပဲ ဦးေႏွာက္ဟာ လုပ္ငန္းမွာ ပိုမို အေတြ႔အႀကံဳရွိ၊ ပိုမိုကၽြမ္းက်င္လာတာနဲ႔အမွ် ဒီလုပ္ငန္းအေပၚ စြမ္းအင္ကို ေလွ်ာ့ျပီးသံုးလာႏိုင္ပါတယ္။

ဤသည္မွာ ဂၽြန္ေဟာ့ပ္ကင္ တကၠသိုလ္၊ ေဆးေကာလိပ္မွ မွတ္ဉာဏ္ဌာန၊ ဌာနမွဴး ဘယ္ရီေဂၚဒင္ Barry Gordon ၏ သတိေပးခ်က္ျဖစ္ပါသည္။ သာမန္အားျဖင့္ ေမ့ေလ်ာ့၍ မွတ္ဉာဏ္ခ်ိဳ႔ယြင္းလာလွ်င္ ျပန္လည္ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ား ရွိေနပါသည္။ ႀကိဳးေတာ့ ႀကိဳးစားရပါလိမ့္မည္။
လူေတြဟာ အေျပာင္းအလဲ ျမန္ဆန္ၾကေပမယ့္ ဦးေႏွာက္ကိုေတာ့ ပံုမွန္အတိုင္း ထိန္းထားႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳးစားၾကရပါမယ္။ ဒါကလည္း အျမဲႀကိဳးစားေနရမွာပါ။

မိမိခႏၶာကိုယ္ အခ်ိဳးအဆစ္ ေျပျပစ္ေအာင္ ထိန္းထားရတာနဲ႔ အလားတူပါတယ္။ တႏွစ္မွတခါေလာက္ အားကစားရံုသြားျပီး ေလ့က်င့္ရံုနဲ႔ ခႏၶာကိုယ္ကို ထိန္းထားႏိုင္မွာ မဟုတ္ဘူးေလ-ဟု နယူးေယာက္ျမိဳ႔ ေမာင့္ဆီႏိုင္း ေဆးဝါးဌာနမွ မွတ္ဉာဏ္ဖြံ႔ျဖိဳးေရး အစီအစဥ္ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး မာဂရက္ဆီးဝဲလ္ Margaret Sewkll က ရွင္းျပပါသည္။
မွတ္ဉာဏ္ဖြံ႔ျဖိဳးေရးသင္တန္းမ်ားတြင္ မွတ္ဉာဏ္အေထာက္အကူ ပစၥည္းမ်ားကို အသံုးျပဳေလ့ရွိပါသည္။ နာမည္မ်ား၊ မ်က္ႏွာသြင္ျပင္မ်ား၊ အခ်က္အလက္မ်ားကို မွတ္မိေစရန္ မွတ္သားမႈ ပံုေသနည္းမ်ားကို အသံုးျပဳၾကပါသည္။
(ဥပမာအားျဖင့္ ဦးသိန္းအမည္ရွိသူကို ေတြ႔ရွိပါက သူ႔အမည္မွတ္မိေစရန္ သိန္းငွက္ပံုကို စူးစိုက္ၾကည့္ရႈထားပါ) သို႔ရာတြင္ ဤနည္းမ်ားျဖင့္ မွတ္ရသည္မွာ အတန္ပင္ အလုပ္ရႈပ္ပါသည္။ မွတ္စရာရွိတိုင္း ရုပ္ပံုႏွင့္တြဲမွတ္ရန္မွာလည္း မျဖစ္ႏိုင္ပါ။ မျဖစ္ႏိုင္လွ်င္ ဤနည္းမွာ အသံုးမက်ေတာ့ပါ။

မာဂရက္ဆီးဝဲလ္ကမူ ဤသို႔ အၾကံေပးပါသည္။ မိမိမွတ္လိုေသာ အရာကို ဂရုတစိုက္အာရံုျပဳပါ။ ထို႔ေနာက္ ထိုအရာေပၚတြင္ အဓိပၸါယ္တခုခု ေဖာ္ၾကည့္ပါ။ အသံတခုခု၊ ျမင္ကြင္းတခုခုႏွင့္ တင္စားၾကည့္ပါ။ မိမိတို႔အာရံုစိုက္သည့္အရာကို လူတို႔မွတ္မိေလ့ရွိပါသည္။ အာရံုစိုက္ျခင္းအားျဖင့္ စိတ္ထဲတြင္ အမွတ္ထင္ထင္ျဖစ္သြားကာ ေနာင္တြင္ ျပန္လည္ေပၚထြက္လာပါ သည္။

အုပ္စုဖြဲ႔ မွတ္သားျခင္းအားျဖင့္လည္း ျငီးေငြ႔ဖြယ္လုပ္ငန္းမ်ားကို မွတ္မိေစႏိုင္ပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္-ကုန္စံုဆိုင္သို႔ သြားေရာက္ဝယ္ျခမ္းသည္ ဆိုပါစို႔၊ ဝယ္ရမည့္အမည္မ်ားကို အမ်ိဳးအစားခြဲျပီး အုပ္စုလိုက္မွတ္သားပါ။ ႏို႔ထြက္ပစၥည္းမ်ား၊ အသားမ်ား၊ သီးႏွံမ်ား စသည္ အုပ္စုဖြဲ႔ပါ။ စာရင္းေရးမွတ္ပါ။ ျပီးလွ်င္ သက္ဆိုင္ရာစာရင္းရွိ မိမိဝယ္ရမည့္အမည္မ်ား၏ နံပါတ္ကို ေရးျခစ္မွတ္သားပါ။ မိမိေသာ့တြဲထားေနက်ေနရာတြင္ ဒါေတြမေမ့နဲ႔-ဟု စာကပ္ထားပါ။ လုပ္ရမည့္အလုပ္မ်ားကို စာရင္းျပဳစုပါ။ အိမ္ျပင္ပ ထြက္လုပ္ရမည့္ အလုပ္မ်ားစာရင္းကို အဝင္-အထြက္ တံခါးနားတြင္ ကပ္ထားပါ။

ဦးေႏွာက္ကို အသံုးျပဳျခင္းအားျဖင့္ ဦးေႏွာက္စြမ္းအား ပိုမိုႀကီးထြား သန္မာလာပါသည္။ ဤကဲ့သို႔ ဦးေႏွာက္အသံုးျပဳျခင္းကို ညင္သာစြာ တြန္းထိုးထက္ျမက္ေစျခင္း-ဟု ျပင္သစ္တို႔က ေခၚေဝၚၾကပါသည္။ အလုပ္လုပ္ေစျခင္းအားျဖင့္ ဦးေႏွာက္ကို ေလ့က်င့္ေပးပါ။ စာဖတ္ျခင္း၊ အေျခအတင္ စကားေျပာျခင္း၊ စိတ္တက္ၾကြစရာ၊ စဥ္းစားစရာတခုခု ျပဳလုပ္ျခင္း စသည္ျဖင့္ ေလ့က်င့္ႏိုင္သည္-ဟု နယူးေယာက္ျမိဳ႔ရွိ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အသက္ရွည္ေရးဌာနမွ ဥကၠ႒ျဖစ္သူ ေရာဘတ္ဘတ္တလာ Robert Butler က ေျပာျပပါသည္။

ခႏၶာကိုယ္က်န္းမာေအာင္ ေလ့က်င့္ျခင္းအားျဖင့္လည္း မိမိစိတ္ကို က်ားကန္ေပးႏိုင္ပါသည္။ ေအရိုးဗစ္ကစားျခင္းျဖင့္ ေသြးထဲတြင္ ေအာက္ဆီဂ်င္နဲ႔ သၾကားဓာတ္မ်ား ပိုမိုရရွိျပီး ထိုေသြးကို ဦးေႏွာက္သို႔ ပိုမိုပို႔ေပးပါသည္။ ေအာက္ဆီဂ်င္ႏွင့္ သၾကားဓာတ္မွာ ဦးေႏွာက္အလုပ္လုပ္ရာတြင္ မရွိမျဖစ္ အေရးပါေသာစြမ္းအင္မ်ား ျဖစ္ပါသည္။

အသက္ ၆၅-ႏွစ္ႏွင့္အထက္ရွိ အမ်ိဳးသမီး ၆၀၀၀-နီးပါးတို႔၏ က်န္းမာေရးေလ့က်င့္မႈႏွင့္ စိတ္ပိုင္းဆက္ႏႊယ္ပံုကို မၾကာေသးမီက ေလ့လာခဲ့ၾကသည္။ ဆန္ဖရန္စစၥကိုျမိဳ႔၊ ကာလီဖိုးနီးယားတကၠသိုလ္မွ စိတ္ကုသမႈႏွင့္ အာရံုေၾကာပညာ လက္ေထာက္ပါေမာကၡ ခရစၥတင္းယ(ဖ္) Kristine Yaffe-က ဦးေဆာင္ေလ့လာခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ခရစၥတင္းက ေျပာျပသည္မွာ-

ရက္သတၱတပတ္လွ်င္ တစ္ကီလိုမီတာစီ တိုးတိုးျပီး လမ္းေလွ်ာက္ေစျခင္းျဖင့္ မွတ္ဉာဏ္ယိုယြင္းလာမႈဟာ ၁၃-ရာခိုင္ႏႈန္း ေလ်ာ့က်သြားတာေတြ႔ရပါတယ္။
ေလ့က်င့္ခန္းလုပ္ျခင္းထက္ ပိုမိုလြယ္ကူေသာ နည္းလမ္းရွိေသးသေလာ၊ တခ်ိဳ႔ေသာေဆးဝါးမ်ားသည္ မွတ္ဉာဏ္ပိုမိုထက္ျမက္ လာေအာင္ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္ပါသေလာ။ မွတ္ဉာဏ္ထက္ျမက္ေစသည္ဟု အထင္ရွားဆံုးေဆးဝါးႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ သိပၸံစာေပမ်ားကို ေပါလ္ဂိုးလ္ဒ္-က ျပန္လည္ေလ့လာခဲ့သည္။ ေလ့လာျပီး ေကာက္ခ်က္ခ်သည္မွာ-

ေဆးဝါးက မွတ္ဉာဏ္ထပ္ျမက္ေစတယ္ဆိုတဲ့ အခ်က္ကို လြယ္လြယ္နဲ႔ပယ္ခ်ႏိုင္ပါလိမ့္မယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္ထင္ခဲ့တယ္။ ဒါေပမယ့္ အေသအခ်ာေလ့လာၾကည့္ေတာ့ အနည္းအပါးေတာ့ အက်ိဳးသက္ေရာက္တာ ေတြ႔ရပါတယ္။ အလြန္ကိုနည္းပါးတဲ့ အနည္းအပါးပါ။
မိမိစြမ္းအင္မ်ားကို ထိန္းထားႏိုင္ရန္အတြက္ အစားအစာျဖင့္လည္း ေထာက္ကူေပးႏိုင္ပါသည္။ ေကာက္ပဲသီးႏွံ၊ သစ္သီးဝလံႏွင့္ ဟင္းသီးဟင္းရြက္မ်ားသည္ သၾကားဓာတ္ရရန္ အေကာင္းဆံုးအေျခခံ အရင္းအျမစ္မ်ား ျဖစ္ပါသည္။ သၾကားဓာတ္မွာ ဦးေႏွာက္ အတြက္ ပိုမိုလိုအပ္ေသာ ေလာင္စာပင္ျဖစ္ပါသည္။

အသီးအႏွံႏွင့္ ဟင္းရြက္စိမ္းမ်ားတြင္ ေဖာလစ္အက္စ္ဓာတ္ အမ်ားအျပားပါဝင္သည္။ ေဖာလစ္ဓာတ္မွာ မွတ္ဉာဏ္ မခ်ိဳ႔ယြင္းေအာင္ အထူးထိန္းေပးႏိုင္ေသာဓာတ္ပင္ ျဖစ္သည္။
မွတ္ဉာဏ္တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေစသည့္ လြယ္ကူေသာ အျခားနည္းလမ္းတရပ္မွာ အလံုအေလာက္ အနားယူျခင္းျဖစ္သည္။ အိပ္စက္ျခင္းအားျဖင့္ မွတ္ဉာဏ္သိုမွီးထားရန္ ဦးေႏွာက္ကို အခ်ိန္ေပးႏိုင္သည္။

တညဥ့္တာ ႏွစ္ႏွစ္ျခိဳက္ျခိဳက္ အိပ္စက္ရျခင္းျဖင့္ စိတ္ဖိစီးမႈကို ေလ်ာ့က်ေစႏိုင္သည္။ တိုေတာင္းေသာ စိတ္စူးစိုက္မႈသည္ မွတ္ဉာဏ္ကို ပိုမိုေကာင္းေစ၏။
သို႔ရာတြင္ စိတ္စူးစိုက္ျပီး၍ နာရီအနည္းငယ္အၾကာတြင္ မွတ္ဉာဏ္ဆိုင္ရာ ဦးေႏွာက္အစိတ္အပိုင္းတြင္ သၾကားဓာတ္အသံုးျပဳမႈ ၂၅-ရာခိုင္ႏႈန္း က်ဆင္းလာျပီး မွတ္မိႏိုင္သည့္စြမ္းအားလည္း ေလ်ာ့နည္းလာသည္။

စိတ္ဖိစီးမႈ ၾကာရွည္ႀကံဳရလွ်င္မူ ဦးေႏွာက္သည္ အမွန္ပင္ စြမ္းအားေလ်ာ့က်သြားပါသည္။ ဦးေႏွာက္ကို အခ်ိန္ေပးျပီး ျဖည္းျဖည္း စဥ္းစားပါ။ မိမိထင္မွတ္တာထက္ ပိုမိုရွင္းလင္းစြာ မွတ္မိေၾကာင္း အံ႔ၾသဖြယ္ရာ ေတြ႔ရပါလိမ့္မည္။
အခ်က္အလက္ေတြ စုစည္းမိေအာင္ အခ်ိန္ေပးျပီး ျဖည္းျဖည္း စဥ္းစားမယ္ဆိုရင္ မမွတ္မိဘူးဆိုတဲ့ ျပႆနာ လြင့္စဥ္ေပ်ာက္ကြယ္ သြားပါလိမ့္မယ္-ဟု ေပါလ္ဂိုးလ္ဒ္-က ေျပာဖူးပါသည္။

အသက္ရွည္ရွည္ေနထိုင္ရန္လည္း အခ်ိန္ယူ စဥ္းစားပါ။ မိတ္ေဆြမ်ား၊ မိမိမိသားစုႏွင့္ ဝါသနာပါရာ လုပ္ငန္းမ်ားကို စိတ္ဝင္စားျခင္း၊ စိတ္ထက္သန္ျခင္း သက္သက္မွ်ျဖင့္ မွတ္ဉာဏ္သည္ အံ႔ၾသဖြယ္ကြန္႔ျမဴးလာပါသည္။
ခ်စ္ခင္တြယ္တာမႈ၊ သို႔မဟုတ္-ေအာင္ျမင္ရန္ ထက္သန္ေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိမႈေၾကာင့္ မွတ္ဉာဏ္ပိုေကာင္းလာႏိုင္ပါတယ္-ဟု ေရာဘတ္ဘတ္တလာ-က ဆိုပါသည္။

မွတ္ဉာဏ္ေကာင္းရန္၊ မွတ္မိေစရန္အတြက္ မိမိဘဝကို ဂရုတစိုက္ရွိဖို႔၊ သတိရွိဖို႔ လိုအပ္ပါသည္။ သတိရွိျခင္းျဖင့္ မွတ္သားမိစရာ မွန္သမွ်ကို ေတြ႔ရွိျပီး မွတ္မိေနမည္ျဖစ္ပါသည္။

ေမာင္သိဒၶိ
Ref:Total Recall Anne
Underwood and Russell
Watson.
R/D, May 2002.
(ျမဝတီမဂၢဇင္း ၂၀၀၃-ခု ဧျပီလ)

No comments: