Monday, September 6, 2010

ဥပုသ္သယ္

* ေရွးဦးစြာကြယ္၊ ဥပုသ္သယ္၊ ကိုယ္၀ယ္ သီလရွိရမည္။
* သီလသိကၡာ၊ ရွိ၍လာ၊ ဘာ၀နာကို ပြားရမည္။
* ဘာ၀နာသီလ၊ ျပည့္စံုမွ၊ ေခၚရ ဥပုသ္သည္။

No comments: