Tuesday, October 12, 2010

ေရာင္ျခည္ေတာ္ေျခာက္သြယ္ ကဗ်ာ

၁။ ဘုန္းေတာ္ေအာင္ပန္း-ေညာင္နန္းမ႑ိဳင္၊ ပလႅင္ဘူမိ-ေဗာဓိခရိုင္၊
ျပိဳင္ဆိုင္ရန္ေလး-မာရ္ေသးခုတ္ခ်ိဳင္၊ သစၥာပန္း-ဆင္ျမန္းေရႊလက္ကိုင္။

၂။ ေရေျမဘဝဂ္-ပ်ံထက္ဆူေဝ၊ နတ္လူညြတ္ဦး-ထြတ္ဖူးပရေမ၊
သတၱာသတၱ-ေျပာင္းၾကြကြန္႔ေခၽြ၊ ေရႊအိမ္နန္း-စံျမန္းခါတဲ့ေလ။

၃။ ေဟတူေဟတု-ေျမထုလႈိုက္ခုန္၊ ေရႊဥာဏ္ေတာ္စြမ္း-ပ႒ာန္းအစံု၊
ဆင္ျခင္တံုဘိ-ပဋိ ႏုလံု၊ ကိုယ္ေတာ္ႀကီး-ေရမီး ဝိုက္သိုင္းျခံဳ။

( ၁ ) နီလေရာင္ျခည္ေတာ္ဖြဲ႔
၄။ ဆံေကျမကံုး-မ်က္လံုးမ်က္ေတာင္၊ မုတ္ဆိတ္ေတာ္မ်ား-ျမသားအေရာင္၊
အစိတ္စိတ္မွ-ဖိတ္ဖိတ္ညိဳေမွာင္၊ ထိန္ထိန္လွ်မ္း-တိမ္ပန္း အာကာေဘာင္။

၅။ ျမေရာင္ပီသ-နီလေခၚဆို၊ စိမ္းျပာေမွာင္ခဲ-ေအာင္မဲအညိဳ၊
ထြက္ကြန္႔ျမဴးေတာ့-ၾကည္ႏူးဖြယ္ကို၊ နီလာယပ္-လႊဲခတ္ေနသလို။

၆။ ၾကာညိဳလႈိုင္တုန္း-ျမိဳင္လံုးပြင့္ဟန္၊ တိမ္ညိဳပုဆိုး-ျဖန္႔မိုးျပတာန္၊
ဥေဒါင္းလည္ေရး-ျမေသြးသ႑ာန္၊ တခြင္လံုး-ရႊင္ျပံဳး ျမေရကန္။

( ၂ ) ပီတေရာင္ျခည္ေတာ္ဖြဲ႔
၇။ အေရေတာ္ပါး-ေရႊသားသိဂႌ၊ ဝါလ်ံထိန္ဝင္း-ကိုယ္တြင္းအဆီ၊
ၾကည္ၾကည္ပလို႔-ပီတ ရံသီ၊ တလက္လက္-ေပၚထြက္ျပန္ၾကျပီ။

၈။ ေနေရာင္ထိုးယွက္-ျပိဳးျပက္ေရႊေတာင္၊ ေရႊရည္ေရႊမိုး-ေစြျဖိဳးသေယာင္၊
ေရႊျပတာန္မိုး-ျပိဳးုျပိဳး ေျပာင္ေျပာင္၊ လႊဲလႊဲခတ္-ေရႊယပ္ ရာေသာင္းေထာင္။

၉။ မဟာေလွကား-စံကားေရႊႏြယ္၊ ေရႊေရာင္ဓာတ္သန္း-လွ်ပ္ပန္းသဖြယ္၊
ရႈမခန္းပ-ဆန္းဆန္းၾကယ္ၾကယ္၊ တိုက္အလံုး-ေရႊအံုး ဆင္သျခယ္။

(၃) ေလာဟိတေရာင္ျခည္ေတာ္ဖြဲ႔
၁ဝ။ လွ်ာေတာ္ႏႈတ္ခမ္း-နီျမန္းစံုညီ၊ ေျခလက္ႏွစ္ပါး-ဖဝါးအနီ၊
ကိုယ္ေတာ္အေသြး-ေတြးေတြးရံသီ၊ ထြက္ကြန္႔ျမန္း-ခက္ပန္းခိုင္ႏွင္းဆီ။

၁၁။ ပတၱျမားႀကီး-ေနမီးတူျပိဳင္၊ နီေတြးေရာင္လွ်မ္း-ေခါင္ရမ္းအခိုင္၊
တိမ္ပန္းတိမ္ညြန္႔-လိမ္တြန္႔ဆိုင္ဆိုင္၊ ရဲရဲညိ-မဏိ ေက်ာက္ဂူလိုဏ္။

၁၂။ ကမၺလာဖဲ-ရဲရဲရစ္ရံု၊ ျပတာန္ျဖန္႔မိုး-နီမ်ိဳးအစံု၊
မဏိယပ္ဆြဲ-ခတ္လႊဲသည္ပံု၊ တိုက္ခပင္း-အလင္းပိုက္သိမ္းျခံဳ။

( ၄ ) ၾသဒါတေရာင္ျခည္ေတာ္ဖြဲ႔
၁၃။ စြယ္ေတာ္ေလးဓာတ္-သြားျမတ္ေလးဆယ္၊ ဥဏၰလံုေမြး-ျဖဴေဖြးအႏြယ္၊
မ်က္ျဖဴေတာ္ျမတ္-ရိုးဓာတ္သြယ္သြယ္၊ ၾသဒါတ-ျဖဴဆြ လြန္စင္ၾကယ္။

၁၄။ စံပယ္ၾကက္ရံုး-ဇြန္ကံုးပန္းမန္၊ ဘြဲ႔ျဖဴပုဆိုး-ျဖန္႔မိုးျပတာန္၊
ပုလဲဆင့္လို႔-ရြဲႏွင့္ဖန္မွန္၊ အရွိန္ဟပ္-စိန္လွ်ပ္ ပံုသ႑ာန္။

၁၅။ စိန္ေက်ာက္ခပဲ-ေျမႇာက္ၾကဲေမွာက္သြန္၊ သုန္သုန္ေလျဖန္း-ေရပန္းတံခြန္၊
ေငြေရယဥ္ႀကီး-က်စီးေငြျပြန္၊ ျဖဴေရာင္ေဖြး-ေရာေထြး လိမ္ယွက္လြန္။

၁၆။ ေငြပုဏိၰန္စန္း-လနန္းယွဥ္ေဆာင္၊ ယုန္ျဖဴစက္ဝန္း-တက္ထြန္းသေယာင္၊
ႏႊဲတသိမ့္သိမ့္-ျငိမ့္ျငိမ့္ပါေအာင္၊ ခတ္ေလျငား-ေငြသား ေငြယပ္ေတာင္။

၁၇။ ဘံုနယ္တလႊား-ေဘာ္သား ေဘာ္ဆိုင္၊ ၾကယ္စံုေသာက္ရွဴး-ေတာက္ျမဴးအျပိဳင္၊
ျဖဴေရာင္ယွက္လို႔-ဘဝဂ္ဘံုတိုင္၊ ဆင့္ဆင့္ေျပး-ျဖဴေဖြး ဘယ္ဆံုးႏိုင္။

( ၅ ) မဥိၨ႒ေရာင္ျခည္ေတာ္ဖြဲ႔
၁၈။ ဆံေတာ္အဖ်ား-ဖဝါးေတာ္တိုင္၊ ေရႊကိုယ္ေတာ္လံုး-ပတ္ကံုးတျပိဳင္၊
အစိတ္စိတ္မွ-ဖိတ္ဖိတ္ေရာင္ဆိုင္၊ မဥိၨ႒-ထြက္ၾကြ ကြန္႔ျမဴးလႈိုင္။

၁၉။ သေျပမွည့္ႀကီး-အသီးေရာင္ေပ၊ မိုးႀကိဳးရည္ေကာင္း-နီေမာင္းသေလ၊
ခရမ္းရင့္ရင့္-ပန္းပြင့္ပံုေန၊ ရႈမေညာင္း-ေရာင္ေမာင္း လွ်ံကြန္႔ေဝ။

( ၆ ) ပဘႆရေရာင္ျခည္ေတာ္ဖြဲ႔
၂၀။ နီေတြးႏုထြား-ဖဝါးေတာ္စံု၊ ေရာင္လွ်ံေတာ္ဆံုး-ကိုယ္လံုးအကုန္၊
အစိတ္စိတ္မွ-ဖိတ္ဖိတ္ေရာင္ဟုန္၊ ျပိဳးျပိဳးျပက္-ျမန္းထြက္ေလၾကပံု။

၂၁။ ေဆးစံုစပ္ေႏွာ-ျမတ္ေသာေရာင္ရွိန္၊ မီးပန္းလွ်ပ္ပန္း-နတ္နန္းဝတႎ၊
ဥကၠာၾကယ္ႀကီး-ညီးညီးထိန္ထိန္၊ ေနေရာင္ယွက္-ေဒါင္းကြက္ ရတီစိန္။

၂၂။ ယိမ္းတႏြဲ႔ႏြဲ႔-စိမ္းလဲ့ဝါေရာင္၊ ပန္းစံုဆင္ႏႊဲ-လႊင့္ၾကဲသေယာင္၊
မိလႅာဆန္းတဲ့-တိမ္ပန္းတိမ္ေတာင္၊ လက္လက္လွ်မ္း-ျပက္သန္း ေနေသာင္းေထာင္။

(ေရာင္ျခည္ေတာ္ေျခာက္ပါး ျမဴးကြန္႔ဟန္)
၂၃။ ေျခာက္ျဖာလူးလြန္႔-ျမဴးကြန္႔ေရာင္ေဝ၊ ေက်ာက္မ်ိဴး စိန္မ်ိဳး-မွိန္ညႇိဳးသေလ၊
ဘံု ျဗဟၼာ နတ္-ျပာသာဒ္ေဆာင္ေတြ၊ ထြန္းႏိုင္ပဲ-ျပာမြဲ ေမွာင္ရေခ်။

၂၄။ ျမေရာင္စိန္ေရာ-မွိန္ေသာေရာင္ျခည္၊ ေနဝန္းလဝန္း-ပ ထြန္းမၾကည္၊
ျဗဟၼာဂိုဏ္းႏွင့္-နတ္တိုင္းေရႊျပည္၊ ေနေရာင္ဖံုး-ပိုးစုန္း တူၾကသည္။

၂၅။ ေလာကဓာတ္လံုး-မဆံုးႏိုင္ေပါင္၊ ဒိသာဆယ္ခန္း-ၾကြျမန္းအေရာင္၊
ေျမထု ေရထု-ေလထုကုန္ေအာင္၊ ဆင့္ဆင့္စြဲ-တင့္ကဲ ထိန္ေတာက္ေလာက္။

၂၆။ ပ႒ာန္းသိမ္ေမြ႔-ရွိန္ေငြ႔ေတာ္ပင္၊ ေျခာက္ဆူေရာင္ျဖိဳး-တန္ခိုးအရွင္၊
ဆဗၺဏၰဟု-မည္ရေက်ာ္ထင္၊ ဦးညြတ္တြား-ဘုရားျမတ္သခင္။

၂၇။ ၾကည္ညိဳေလးျမတ္-ေရးစပ္ႏႈိုင္းခ်ိန္၊ လယ္တီပ႑ိ-ကဝိကဝိန္၊
သဒါၶပြားလို႔-နားၾကားျမိန္ျမ္ိန္၊ ရြတ္ဆိုေရး-လွဴေပး ဉာဏ္စက္ရွိန္။

ေရာင္ျခည္ေတာ္ ေျခာက္သြယ္ဖြင့္ ရွစ္လံုးဖြဲ႔ကဗ်ာမ်ား ျပီး၏။

(အင္တာနက္မွ ကူးယူသည္)

No comments: