Thursday, October 28, 2010

စူပါစတား ကယ္လ္စီယမ္

လူ႔ခႏၶာကိုယ္အတြင္းမွ မည္သည့္အဂၤါမဆို ကယ္လ္စီယမ္ဓာတ္ႏွင့္ မကင္းႏိုင္ပါ။ သို႔ေသာ္ လူအေတာ္ မ်ားမ်ားမွာ ယင္းဓာတ္ကို ခႏၶာကိုယ္အတြက္ လံုေလာက္စြာ သိမ္းဆည္းသိုမွီး၍ မထားႏိုင္ၾက။
ကယ္လ္စီယမ္ဓာတ္မွာ ခႏၶာကိုယ္အတြင္း အေပါမ်ားဆံုး သတၳဳျဒပ္စင္တခုျဖစ္ျပီး အခ်ိန္ကာလ ၾကာျမင့္စြာကပင္ ခႏၶာကိုယ္၏ သန္မာေသာ အရိုးမ်ား၊ သြားမ်ား၏ ခိုင္ခံ႔မႈႏွင့္ ဖြဲ႔စည္းမႈတို႔အတြက္ အဓိက အေရးပါေၾကာင္း သတ္မွတ္ထားခဲ့ေပသည္။ သို႔ေသာ္ အရိုးမ်ားျဖစ္ေပၚ ဖြဲ႔စည္းမႈတြင္ ကယ္လ္စီယမ္ဓာတ္၏ အေရးပါပံုမွာ အဆံုးမဟုတ္ဘဲ အစမွ်သာ ရွိေပေသးသည္။ တကယ္ေတာ့ အရိုးမ်ားက ကယ္လ္စီယမ္ဓာတ္မ်ား သိုမွီထားရာ ေနရာႀကီးတခုအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ေနခဲ့ျပီး ခႏၶာကိုယ္က လိုအပ္လွ်င္ အရိုးမ်ားမွ ဆြဲယူသံုးစြဲႏိုင္၏။ လူ႔ခႏၶာကိုယ္ႀကီးတြင္လည္း အစားအစာကဲ့သို႔ေစာ ျပင္ပအရာမ်ားမွ ကယ္လ္စီယမ္ဓာတ္ကို ရရွိေအာင္ ဖန္တီးထားေသာ ျဖစ္စဥ္မ်ား တည္ရွိေပသည္။

အထက္ေဖာ္ျပပါ ျဖစ္စဥ္ႏွစ္ခုအနက္ ခႏၶာကိုယ္မွ ကယ္လ္စီယမ္ဓာတ္ကို စုပ္ယူသံုးစြဲႏို္င္မႈကို လႈံ႔ေဆာ္ေပး ႏိုင္ေသာ အဓိကအရာမွာ ဗိုက္တာမင္ ဒီဓာတ္ပင္ ျဖစ္ေတာ့သည္။
အာရွတိုက္တလႊား ကယ္လ္စီယမ္ဓာတ္ မည္ေရြ႔မည္မွ် ေန႔စဥ္စားသံုးသင့္သည္ဟူေသာ အခ်က္မွာ ကြဲျပားျခားနားမႈ ရွိ၏။ စင္ကာပူတြင္ အရြယ္ေရာက္သူမ်ားအား ေန႔စဥ္ကယ္လ္စီယမ္ ၅၀၀-မီလီဂရမ္ စားသံုးရန္ အၾကံျပဳထား၏။ ထိုင္၀မ္တြင္ ၆၀၀-မီလီဂရမ္၊ မေလးရွားတြင္ ၄၅၀-မီလီဂရမ္ စသည္ျဖင့္ ေန႔စဥ္စားသံုးရန္ သတ္မွတ္ထားရွိပါသည္။ ယခုတိုင္ ကမၻာတလႊားမွ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားက ကယ္လ္စီယမ္မွာ အေရးႀကီးေသာ အာဟာရဓာတ္တခု အျဖစ္ သေဘာတူလက္ခံၾကဆဲ ျဖစ္၏။

လူ႔ခႏၶာကိုယ္က လံုေလာက္ေသာ ကယ္လ္စီယမ္ဓာတ္ကို အစားအေသာက္မွ မရရွိခဲ့ပါက ပါရာသိုင္းရိုက္ အက်ိတ္ေလးခုမွ ထုတ္လုပ္ေသာ ပါရာသိုင္းရိုက္ေဟာ္မုန္းႏွင့္ ဗိုက္တာမင္ ဒီဓာတ္တို႔က အရိုးမ်ားအတြင္း သိမ္းဆည္းထားသည့္ ကယ္လ္စီယမ္ဓာတ္မ်ားကို ထုတ္ေပးရန္ အခ်က္ျပလိုက္ေတာ့၏။ အကယ္၍ တစံုေယာက္မွာ ကယ္လ္စီယမ္ သို႔မဟုတ္-ဗိုက္တာမင္ ဒီဓာတ္ ၾကာျမင့္စြာ ခ်ိဳ႔တဲ့ေနခဲ့သည္ဆိုပါက အရိုးမ်ားမွာ တျဖည္းျဖည္း ခ်ည့္နဲ႔အားနည္းလာေပမည္။

မၾကာေသးခင္ကမွ ျပဳလုပ္ျပီးစီးခဲ့ေသာ သုေတသနျပဳခ်က္မ်ားအရ ကယ္လ္စီယမ္ဓာတ္မွာ က်န္းမာေရး ျပႆနာႀကီး သံုးရပ္အေပၚ၌ အလြန္ထိေရာက္စြာ လႊမ္းမိုးမႈ ရွိႏိုင္ေၾကာင္း အၾကံျပဳခဲ့ၾကပါသည္။

(ေသြးတိုးေရာဂါ-High blood pressure)
လူတေယာက္၏ ေသြးေပါင္ခ်ိန္ကို လႊမ္းမိုးထားေသာအခ်က္မ်ားစြာ ရွိသည့္အနက္ မ်ိဳးရိုးဗီဇ၊ ကိုယ္အေလးခ်ိန္၊ ကာယေလ့က်င့္ခန္းမ်ားႏွင့္ တခ်ိဳ႔လူနာမ်ားအဖို႔ အငန္စားသံုးေသာ ပမာဏ စသည့္ အခ်က္မ်ားက အေရးပါလ ွပါသည္။ ၁၉၈၀-ခုႏွစ္ ေစာေစာပိုင္းကပင္ စတင္ခဲ့ေသာ သုေတသနျပဳေလ့လာခ်က္မ်ားအရ ဆိုလွ်င္ ကယ္လ္စီယမ္ဓာတ္ကလည္း ေသြးေပါင္ခ်ိန္ေပၚ၌ သက္ေရာက္မႈ ရွိသည္ကို ေတြ႔ၾကရ၏။

တခ်ိဳ႔လူမ်ား၌ ကယ္လ္စီယမ္ဓာတ္ကို သာမန္ထက္ ေလ်ာ့နည္းစြာ စားသံုးျခင္းေၾကာင့္ ေသြးတိုးေရာဂါ ပိုမိုျဖစ္ပြားလာေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရပါသည္။ ၁၉၉၄-ခုႏွစ္ ေဟာင္ေကာင္အစိုးရ၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္တရပ္တြင္ ျပင္ပလူနာအျဖစ္ လာေရာက္ျပသေသာ ေရာဂါမ်ားအနက္ ေသြးတိုးေရာဂါမွာ ကုသမႈအေပးရဆံုးေရာဂါ ျဖစ္ေန၏။ ေဟာင္ေကာင္ျမိဳ႔၊ တရုတ္ယူနီဗာစီတီမွ အစာအာဟာရ သိပၸံပညာရွင္ Georgia Guldan ၏ ယူဆခ်က္မွာ တရုတ္ဟင္းလ်ာမ်ားအထဲတြင္ အငန္ဓာတ္(ဆား)မ်ား ပိုမိုပါ၀င္ေနမႈက ေသြးတိုးေရာဂါ ျဖစ္ရျခင္း၏ အေၾကာင္းရင္းတရပ္ ျဖစ္ရံုမွ်မက ကယ္လ္စီယမ္ဓာတ္ကို ေလ်ာ့နည္းစားသံုးျခင္းကလည္း ဆက္ႏြယ္ေနေသာ အေၾကာင္းရင္းတရပ္ ျဖစ္ႏိုင္သည္ဟူ၍ပင္။ ေသြးတိုးေရာဂါ ျဖစ္တဲ့ သူတိုင္းကို ကယ္လ္စီယမ္ဓာတ္ ေလ်ာ့နည္းစားသံုးတာေၾကာင့္လို႔ ေျပာလို႔ မရေပမဲ့လို႔ တခ်ိဳ႔လူနာအေတာ္မ်ားမ်ားမွာ ဒီႏွစ္ခုဟာ ဆက္စပ္မႈ ရွိတာေတာ့ အမွန္ပဲ-ဟု သူက ဆိုခဲ့သည္။

သာမန္အားျဖင့္ အသက္အရြယ္ ႀကီးရင့္လာခ်ိန္တြင္ ေသြးေပါင္ခ်ိန္ ျမင့္တက္လာတတ္ေသာ အေျခအေနကို ကယ္လ္စီယမ္ဓာတ္ ေလ်ာ့နည္းလာျခင္းက ပိုမို အားေပးသကဲ့သို႔ ျဖစ္တတ္ေပသည္။
၁၉၉၇-ခုႏွစ္တြင္ အေမရိကန္ႏို္င္ငံမွ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ သုေတသနျပဳ စမ္းသပ္ခ်က္တခုအရ ေသြးေပါင္ခ်ိန္ သာမန္ သုိ႔မဟုတ္-ျမင့္တက္ေနေသာ အရြယ္ေရာက္သူမ်ား၊ ေသြးတိုးေရာဂါ အတန္အသင့္ရွိသူမ်ား၏ ေသြးေပါင္ခ်ိန္ကို အဆီဓာတ္ ေလ်ာ့နည္းေသာႏို႔ထြက္ပစၥည္း အစားအစာမ်ား၊ ေန႔စဥ္ ကယ္လ္စီယမ္ဓာတ္ ၁၂၀၀-မီလီဂရမ္ အထိ ပါ၀င္ေသာ သစ္သီးႏွင့္ ဟင္းသီးဟင္းရြက္မ်ား စားသံုးျခင္းက သိသိသာသာႀကီး ေလ်ာ့နည္းက်ဆင္းေစျခင္းပင္ ျဖစ္ေတာ့၏။

ထို႔ေၾကာင့္ တခ်ိဳ႔ ပညာရွင္မ်ားက ေသြးတိုးေရာဂါကို ကုသရာတြင္ ဆား(အငန္)ပါေသာ အစားအစာမ်ားကို ေလွ်ာ့စားသည္ထက္ ကယ္လ္စီယမ္ ျပည္၀ေသာ အစားအစာမ်ားကို စားသံုးျခင္းက ပိုမိုထိေရာက္မႈ ရွိႏိုင္ေၾကာင္း အျမင္ေျပာင္းလဲ လာခဲ့ၾကပါသည္။

ေဒါက္တာ Guldan က အာရွတိုက္မွ ျမိဳ႔ျပေန ကေလးငယ္ အမ်ားစုမွာ အာဟာရဓာတ္ ျပည့္၀မႈ မရွိေသာ အစားအစာမ်ားကို စားေသာက္ေနၾကေၾကာင္း၊ ေဟာေကာင္တြင္ အသက္ ၁၀-ႏွစ္ ၁၂-ႏွစ္ အရြယ္ ကေလး လူဦးေရ၏ ထက္၀က္မွာ ကယ္လ္စီယမ္ဓာတ္ကို လံုေလာက္စြာ မရရွိ္ေၾကာင္း ေလ့လာေတြ႔ရွိခဲ့ရ၏။ ထို႔အျပင္ တျခားျဖည့္စြက္ရန္ အခ်က္တရပ္မွာ ကာယေလ့က်င့္ခန္းမ်ားကိုလည္း မွန္ကန္ လံုေလာက္စြာ မလုပ္ၾကျခင္းလည္း ပါသည္။

ေဒါက္တာ Guldan က ဆက္လက္၍ ရွင္းျပသည္မွာ လူတဦး၏ တသက္တာလံုးတြင္ သူ၏ အရိုးမ်ားအတြင္း၌ တျပိဳင္နက္ ျဖစ္ေပၚေနေသာ ျဖစ္စဥ္ႀကီး ႏွစ္ခု ရွိေၾကာင္း၊ ယင္းျဖစ္စဥ္ ႏွစ္ခုမွာ အရိုးမ်ား ျဖစ္ထြန္း တည္ေဆာက္ျခင္းႏွင့္ အရိုးမ်ား ပ်က္ယြင္းေနမႈတို႔ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ကာယ ေလ့က်င့္ခန္းမ်ား မွန္မွန္ မျပဳလုပ္ျခင္းက အရိုးမ်ားျဖစ္ထြန္း တည္ေဆာက္ေနမႈ ျဖစ္စဥ္ကို ေႏွးေကြးေစႏိုင္ေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ မိဘမ်ားက မိမိတို႔၏ သားသမီးမ်ားကို ကယ္လ္စီယမ္ဓာတ္ ျပည့္၀ေသာ အစားအေသာက္မ်ား ျဖစ္သည့္ ပဲအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ စိမ္းလန္းေသာ ဟင္းသီးဟင္းရြက္မ်ားကို ပိုမိုစားသံုးၾကရန္ တိုက္တြန္းရံုတင္ မကဘဲ ကာယေလ့က်င့္ခန္းမ်ားကိုလည္း မွန္မွန္ ျပဳလုပ္ၾကရန္ တို္က္တြန္းဖို႔ လိုအပ္ေၾကာင္း ေဒါက္တာ Guldan က ရွင္းျပခဲ့ပါသည္။

( ကင္ဆာ-Cancer )
ခႏၶာကိုယ္အတြင္းရွိ တစ္သွ်ဴးမ်ားမွာ အေပၚယံ အေရျပား အလႊာကို ဖြဲ႔စည္းထားေသာ epithelial ဆဲလ္မ်ားကဲ့သို႔ေသာ ဆဲလ္မ်ားျဖင့္ အနားသတ္တေလွ်ာက္ ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ထား၏။ ယင္းဆဲလ္မ်ားက အသစ္ေပါက္ဖြားလာျခင္း၊ ရင့္ေရာ္လာျခင္း၊ ေရြ႔ေလ်ာ ကြာက်သြားျခင္း၊ ယင္းေနရာမ်ား၌ ဆဲလ္အသစ္မ်ား အစားထိုး ၀င္ေရာက္လာျခင္း စသည္ျဖင့္ သံသရာလည္ေန၏။ ခႏၶာကိုယ္အတြင္း အူမႀကီးနံရံ တေလွ်ာက္ရွိ ယင္း epithelil ဆဲလ္မ်ားပြားမ်ားလာမႈႏွင့္ အူမႀကီး ကင္ဆာ ျဖစ္မႈကို ဆက္စပ္၍ ျပသလာၾကပါသည္။

ေလ့လာခ်က္မ်ားအရ အဆီဓာတ္မ်ားစြာ ပါေသာ အစားအစာမ်ားႏွင့္ အူမႀကီး ကင္ဆာေရာဂါ ဆက္စပ္မႈကို ေတြ႔ရွိၾကရပါသည္။ သီအိုရီ တခုမွာ အဆီဓာတ္မ်ားႏွင့္ သည္းေျခရည္ အက္ဆစ္မ်ားက ဆဲလ္မ်ားကို ထိခိုက္ ပ်က္စီးေစကာ သာမန္မဟတ္ေသာ ဆဲလ္မ်ား တိုးပြားလာေစမႈကို လႈံ႔ေဆာ္သည္ဟု ဆိုပါသည္။

ယမန္ႏွစ္က နယူးေရာ့ခ္ St Luke's-Roosevelt ေဆးရံုႀကီးမွ အူႏွင့္အစာလမ္းေၾကာင္း ဆိုင္ရာ ဌာနမွဴး Peter Holt က အေမရိကန္ ဆရာ၀န္မ်ားအသင္း ဂ်ာနယ္တြင္ အစီရင္ခံ ေဖာ္ျပခဲ့သည္မွာ အူမႀကီးအတြင္း Polyps ေခၚ အသားပိုတခုအား ခြဲစိတ္ကုသမႈ ခံယူရန္ရွိသည့္ အရြယ္ရာက္ လူနာ ၇၀-တို႔အား ေလ့လာသုေတသန ျပဳလုပ္ခဲ့ရာ ယင္းလူနာမ်ားက အဆီဓာတ္ေလ်ာ့နည္း၍ ကယ္လ္စီယမ္ဓာတ္ ၁၅၀၀ မီလီဂရမ္အထိ ပါ၀င္ေသာ ႏို႔ထြက္အစားအေသာက္မ်ားကို စားသံုးျခင္းေၾကာင့္ အူမႀကီးအတြင္း သာမန္မဟုတ္ေသာ ဆဲလ္မ်ားပြားမ်ားလာ မႈကို ဟန္႔တားေပးေၾကာင္း ေလ့လာေတြ႔ရွိခဲ့ရပါသည္။ (ယင္း အူမႀကီးအတြင္းရွိ Polyps အသားပိုမ်ားမွာ အုမႀကီးကင္ဆာ အဆင့္သို႔ ေျပာင္းလဲသြားတတ္ပါသည္)။

( ရာသီေသြး မေပၚမီ ျဖစ္ေပၚေသာ ေ၀ဒနာစု-PMS )
အမ်ိဳးသမီး ဦးေရ၏ ၄၀-ရာခို္င္ႏႈန္းမွာ PMS ေခၚ ရာသီေသြး မေပၚမီ ျဖစ္ေပၚတတ္ေသာ ေ၀ဒနာ တခ်ိဳ႔ကို ခံစားရေလ့ရွိပါသည္။ ယင္းတို႔မွာ စိတ္အေနအထားမ်ား ေျပာင္းလဲမႈ ရွိျခင္း၊ မ်က္ႏွာ ေျခလက္မ်ား ေဖာေရာင္တတ္ျခင္း၊ သေရစာမ်ား မၾကာခဏ စားလိုစိတ္ ရွိျခင္းႏွင့္ နာက်င္မႈ ေ၀ဒနာမ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။ ယင္းကဲ့သို႔ ျဖစ္ရျခင္း အေၾကာင္းရင္းမ်ားအနက္ ကယ္လ္စီယမ္ဓာတ္ကို တာရွည္စြာ အလံုအေလာက္ မရရွိမႈေၾကာင့္ဟု St Luke's-Roosevelt ေဆးရံုႀကီးမွ ေဆးညႊန္ၾကားေရးမွဴး Thys-Jacobs က ယံုၾကည္ ယူဆထားခဲ့ပါသည္။

Thys-Jacobs ႏွင့္ တျခားေဆးသုေတသန ဌာနႀကီး ၁၁-ခုတို႔အတူ ပူးေပါင္း၍ PMS ေ၀ဒနာခံစားေနၾကရေသာ အမ်ိဳးသမီး ၄၆၆-ေယာက္အား ကယ္လ္စီယမ္မ်ား ေကၽြး၍ စမ္းသပ္ၾကည့္ရႈခဲ့ရာ လစဥ္ သူတို႔ခံစားေနၾက ရေသာ ေ၀ဒနာမ်ားမွ သက္သာမႈ ရရွိေၾကာင္း ေလ့လာေတြ႔ရွိရေပသည္။ ထိုစမ္းသပ္မႈတြင္ ပါ၀င္ေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားက ေန႔စဥ္ ကယ္လ္စီယမ္ ၁၂၀၀-မီလီဂရမ္ စားသံုးပါက သူတို႔၏ေ၀ဒနာမ်ား ၄၈-ရာခို္င္ႏႈန္းအထိ သက္သာ ေပ်ာက္ကင္းေၾကာင္း ေတြ႔ရွ္ိရ၏။ ကယ္လ္စီယမ္ မေပးဘဲ စမ္းသပ္ေသာ သီးျခား အုပ္စုတြင္ ၃၀-ရာခိုင္ႏႈန္းသာ သက္သာသည္ကို ႏႈိ္င္းယွဥ္ ေတြ႔ရွိရ၏။ ကယ္လ္စီယမ္ ေသာက္သံုးေနသူ ေလးေယာက္ အနက္ တေယာက္တြင္ နာက်င္ကိုက္ခဲမႈမ်ား ၅၄-ရာခိုင္ႏႈန္း အထိ ေလ်ာ့နည္း က်ဆင္းသြားျပီး ကယ္လ္စီယမ္ မစားသူ အုပ္စုတြင္မူ ၁၅-ရာခို္င္ႏႈန္းအထိ တိုးပြားလာေၾကာင္း စမ္းသပ္ေတြ႔ရွိရ၏။ Thys-Jacobs က PMS ေ၀ဒနာ ခံစားေနရသူ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ေသြးႏွင့္ ဆီးတြင္ ကယ္လ္စီယမ္ဓာတ္ ပမာဏ သာမန္အတိုင္း ရွိေကာင္းရွိႏိုင္သည္။ သို႔ေသာ္ ပါရာသိုင္းရိြဳက္ အက်ိတ္၏ ေဟာ္မုန္းဓာတ္မ်ား လြန္စြာ ျမင့္မားမႈက အရိုးမ်ားမွ ကယ္လ္စီယမ္ဓာတ္ကို စဥ္ဆက္မျပတ္ ႏုတ္ယူေနေသာေၾကာင့္ဟု ယံုၾကည္သည္။

ယင္းအခ်က္ကို ထပ္မံ ျဖည့္စြက္လိုက္ေသာ အေၾကာင္းတရပ္ကိုလည္း Thys-Jacobs က ေျပာျပခဲ့ေသးသည္။ ယင္းမွာ ေနေရာင္ႏွင့္ ထိေတြ႔လိုက္တာႏွင့္ ဗိုက္တာမင္ ဒီဓာတ္ ၈၀-ရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္ကို လူ႔ခႏၶာကိုယ္ရဲ႔ အေရျပားထဲမွာ ထုတ္လုပ္ေကာင္း ထုတ္လုပ္ႏို္င္ပါလိမ့္မယ္။ ဒါေပမဲ့ အမ်ိဳးသမီး အေတာ္မ်ားမ်ားဟာ ေနေရာင္ကို ေရွာင္ေလ့ရွိတတ္ၾကတာမို႔ သူတို႔ရဲ႔ ဗိုက္တာမင္ ဒီပမာဏဟာ သာမန္ထက္ အမ်ားႀကီး ေလ်ာ့နည္း နိမ့္က်ေနပါလိမ့္မယ္-ဟူ၍ ျဖစ္ပါသည္။

(ကယ္လ္စီယမ္ျပည္၀ေသာ အစားအေသာက္မ်ား)
၁။ သဘာ၀အဆီ အနည္းငယ္သာပါ၀င္ေသာ ဒိန္ခ်ဥ္=၂၀၀-ဂရမ္ ပမာဏ။ ၄၂၀-မီလီဂရမ္ ကယ္လ္စီယမ္။
၂။ ငါးေသာတၱာ (ဘူး)=၁၀၀-ဂရမ္။ ၃၈၀-မီလီဂရမ္။
၃။ ႏို႔ (အဆီႏုတ္ျပီး)=လက္ဖက္ရည္တခြက္စာ။ ၃၂၀-မီလီဂရမ္။
၄။ ကိုက္လန္=၁၀၀-ဂရမ္။ ၂၄၀-မီလီဂရမ္။
၅။ ပဲဒိန္=၁၀၀-ဂရမ္။ ၁၅၀-မီလီဂရမ္။
၆။ ခ်ီဒါ (ဒိန္ခဲ)=၃၀-ဂရမ္။ ၂၃၃-မီလီဂရမ္။
၇။ ေတာင္ၾကာကေလး=၁၀၀-ဂရမ္။ ၁၁၄-မီလီဂရမ္။
၈။ တရုတ္ေဂၚဖီထုပ္=၁၀၀-ဂရမ္။ ၁၀၂-မီလီဂရမ္။
၉။ လိေမၼာ္သီး=၁-လံုး။ ၇၀-မီလီဂရမ္။
၁၀။ ေဒါက္ခြရြက္=၁၀၀-ဂရမ္။ ၆၀-မီလီဂရမ္။

ေဒါက္တာ ေဇာ္သန္း
(အပ်ိဳစင္ ၂၀၀၂-ေဖေဖာ္၀ါရီလ)

1 comment:

ေဒါင္းမင္း said...

ဤပို႕ေလးအတြက္ေက်းဇူးပါခင္ဗ်။
မွတ္သားမိပါတယ္။