Sunday, October 24, 2010

ဓမၼပဒ ေက်းဇူး

ဓမၼပဒဆိုသည္မွာ ပိဋကတ္သံုးပံု၌ပါရွိေသာ ခုဒၵကနိကာယ္လာ ပါဠိေတာ္ပင္ျဖစ္သည္။ ဗုဒၶဘုရားရွင္ အခါအားေလ်ာ္စြာ ေဟာၾကားေတာ္မူအပ္ေသာ တရားေတာ္တို႔မွ လိုရင္းအခ်က္မ်ားကို ဂါထာျဖင့္ အက်ဥ္းခ်ံဳး၍ သီကံုးေဖာ္ျပထားေသာ တရားေတာ္မ်ား ျဖစ္သည္။

ဓမၼပဒပါဠိေတာ္တြင္ မဂ္တရား ဖိုလ္တရားတို႔ဆိုင္ရာ တရားေတာ္မ်ားသာမက လူ႔ေလာကီက်င့္စဥ္တရား မ်ားႏွင့္ သင္ခန္းစာမ်ားလည္း ပါ၀င္သည္္။ ယင္းတို႔ကို ဥပမာ ဥပေမယ်တို႔ျဖင့္ ေဖာ္ျပထားသည္။ ဂါထာေပါင္း ၄၂၃-ပုဒ္ ပါ၀င္သည္။

ဓမၼပဒသည္ တန္ဖိုးမျဖတ္ႏိုင္ေပ။ အေသာကမင္းႀကီးသည္ နိေျဂာဓသာမေဏ ရြတ္ဆိုေဟာၾကားေသာ အပၸမာေဒါ အမတံ ပဒံ-အစခ်ီသည့္ ဓမၼပဒဂါထာကို ၾကားနာရျခင္းေၾကာင့္ ဗုဒၶအယူ၀ါဒကို သက္၀င္ယံုၾကည္ လာခဲ့သည္။ ထင္ရွားေသာ သာသနာျပဳဧကရာဇ္ ဘုရင္တပါး ျဖစ္လာခဲ့သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္လည္း ပုဂံအေနာ္ရထာမင္းသည္ မြန္ရဟႏၲာ ရွင္အရဟံ ရြတ္ဆုိေဟာၾကားေသာ အဆိုပါ အပၸမာေဒါ အမတံ ပဒံ-အစခ်ီသည့္ ဓမၼပဒဂါထာကိုပင္ ၾကားနာရျခင္းေၾကာင့္ အရည္းႀကီးအယူကို စြန္႔ခဲ့သည္။ ဗုဒၶအယူ၀ါဒကို သက္၀င္ယံုၾကည္ျပီးလွ်င္ သာသနာျပဳခဲ့သည္။

ခရစ္ယာန္ဘာသာ၀င္မ်ားအဖို႔ သမၼာက်မ္းစာသည္ အထြတ္အျမတ္ျဖစ္သည္။
အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္မ်ားအဖို႔ ကိုရန္က်မ္းစာသည္ အထြတ္အျမတ္ျဖစ္သည္။
ဟိႏၵဴမ်ားအဖို႔ ေ၀ဒက်မ္းမ်ားသည္ အထြတ္အျမတ္ျဖစ္သည္။
ထို႔အတူ ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားအဖို႔ ဓမၼပဒသည္ အထြတ္အျမတ္ျဖစ္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ဓမၼပဒပါဠိေတာ္ကို ျမန္မာဘာသာ၊ အဂၤလိပ္ဘာသာ၊ ျပင္သစ္ဘာသာ၊ ဂ်ာမန္ဘာသာ၊ သီဟိုဠ္ (သီရိလကၤာ)ဘာသာ၊ ဟိႏၵီဘာသာ၊ လက္တင္ဘာသာ၊ အီတလီဘာသာ စသည္တို႔ျဖင့္ ျပန္ဆိုၾကသည္။

အီတာလ်ံလူမ်ိဳး သိပၸံပညာရွင္ ဆာဗာတိုေရစီအိုဖီ(၁၈၉၇-၁၉၆၆) သည္ အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ ျပန္ဆိုထားေသာ ဓမၼပဒစာအုပ္ကို ဖတ္မိခဲ့သည္။ ဓမၼပဒတြင္ ပါရွိေသာ-
စိတ္သည္ ရုပ္တရား၊ နာမ္တရားတို႔၏ ေရွ႔ေဆာင္ႀကီးမွဴး ဖန္တီးသူ ျဖစ္သည္။
အၾကင္သူသည္ မေကာင္းယုတ္မာေသာစိတ္ျဖင့္ ေျပာေသာ္၄င္း၊ ျပဳေသာ္၄င္း၊ လွည္းဘီးသည္ ႏြားေျခရာေနာက္သို႔ လိုက္သကဲ့သို႔ ဆင္းရဲျခင္းသည္ ထိုသူ၏ေနာက္သို႔ ထက္ၾကပ္မကြာ လိုက္ေလ၏-ဟူေသာ အပိုဒ္ကို ဖတ္ရႈမိသည္။ ထိုသို႔ ဖတ္ရႈမိရာမွ ဗုဒၶအယူ၀ါဒကို စိတ္၀င္စားကာ ႏွစ္သက္ယံုၾကည္လာခဲ့သည္။ အခက္အခဲေပါင္းမ်ားစြာကို ျဖတ္ေက်ာ္ျပီးေနာက္ ဗုဒၶဘာသာရဟန္းေတာ္ ျဖစ္လာခဲ့သည္။ အီတာလ်ံ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ဦးေလာကနာထအမည္ျဖင့္ ထင္ရွားခဲ့သည္။ ကမၻာတြင္ ဗုဒၶအယူ၀ါဒ ျပန္႔ပြားေရးကို တတ္စြမ္းသမွ် ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။

ဦးေလာကနာထက ကၽြႏ္ုပ္သည္ ထိုဓမၼပဒစာအုပ္ကို ၁၉၂၂-ခုႏွစ္တြင္ စတင္ဖတ္ရႈမိသည္။ ပထမဆံုး ဖတ္ရႈမိျခင္းျဖစ္ေသာ္လည္း ကၽြႏ္ုပ္၏စိတ္၌ အသစ္အဆန္းဟု မထင္မိ၊ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ၊ ဘ၀ေပါင္းမ်ားစြာက ရင္းႏွီးမႈရွိခဲ့၍ ကြဲကြာေနခဲ့ေသာ အေဆြခင္ပြန္းလို ျဖစ္သည့္ စာအုပ္ေဟာင္းကို ျပန္လည္ဖတ္ရႈရသည္ဟု ခံစားေနမိသည္။ ကၽြႏ္ုပ္အဖို႔ ထိုစာအုပ္ကို ဖတ္ရသည္မွာ အရသာအရွိဆံုး ျဖစ္ေနေပသည္-ဟူ၍ ဆိုခဲ့ေပသည္။

အဂၤလိပ္လူမ်ိဳး သိပၸံပညာရွင္ ခ်ားလ္(စ္)ဟင္နရီ အယ္လင္ဘင္းနက္ (၁၈၇၂-၁၉၂၃) သည္လည္း ဗုဒၶအယူ၀ါဒကို ႏွစ္သက္ယံုၾကည္၍ ရဟန္းျပဳခဲ့သည္။ အဂၤလိပ္ဘုန္းေတာ္ႀကီး အရွင္အာနႏၵာေမေတၱယ် အမည္ျဖင့္ ထင္ရွားခဲ့သည္။ သာသနာျပဳခဲ့သည္။ အရွင္အာနႏၵာေမေတၱယ်သည္ ဤဓမၼပဒကို အလြန္ျမတ္ႏိုးသည္။ သူသည္ -
မေကာင္းမႈဟူသမွ် မျပဳရာ၊
ကုသိုလ္ေကာင္းမႈႏွင့္ ျပည့္စံုေစရာ၏၊
မိမိ၏ စိတ္ကို ျဖဴစင္ေစရာ၏။
ဤသည္ကား ဘုရားရွင္တို႔၏ အဆံုးအမတည္း-
ဟူေသာ ဓမၼပဒလာ ဗုဒၶ၏အဆံုးအမကို ဦးထိပ္ထားသည္။ ထိုအဆံုးအမသည္ လူသားတို႔အတြက္
က်င့္စဥ္အခ်ဳပ္ဟု ခံယူသည္။

သူေရးသားခဲ့ေသာ စာတမ္းတေစာင္တြင္ -ထိုအဆံုးအမအတိုင္း လူသားတို႔သည္ ျပဳက်င့္သင့္သည္။ မေကာင္းမႈကို မျပဳရာဆိုရာ၌ ငါးပါးသီလျဖစ္ေသာ သူ႔အသက္ မသတ္ျခင္း၊ သူ႔ဥစၥာ မခိုးျခင္း၊ သူ႔သားမယား မျပစ္မွားျခင္း၊ မုသားစကား မေျပာျခင္း၊ ေသရည္ေသရက္ မေသာက္ျခင္း တို႔ျဖစ္သည္။ ဤငါးခ်က္တို႔သည္ ေရွာင္ရန္ျဖစ္သည္။
ကုသိုလ္ေကာင္းမႈႏွင့္ ျပည့္စံုရမည္ဆိုရာ၌ ေပးကမ္းစြန္႔ၾကဲျခင္းႏွင့္ သတၱ၀ါမ်ားအေပၚ ေမတၱာထားျခင္းတို႔ ျဖစ္သည္။ ဤအခ်က္ႏွစ္ခ်က္သည္ ေဆာင္ရန္ျဖစ္သည္။
စိတ္ကိုျဖဴစင္ေစရန္အတြက္မူ ဗုဒၶနည္းအတိုင္း ကမၼ႒ာန္းဘာ၀နာ ပြားမ်ားျခင္းပင္ ျဖစ္ေပသည္-ဟူ၍ ေဖာ္ျပ ဖားေပသည္။

ဤသို႔လွ်င္ ဓမၼပဒသည္ လူမ်ဳိး ဘာသာ မေရြး အလင္းေရာင္ေပးသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ဓမၼပဒကို တန္ဖိုးမျဖတ္ႏိုင္ေသာ စာျမတ္စာမြန္အျဖစ္ ခံယူသင့္သည္။ ဓမၼပဒကို လက္စြဲျပဳလ်က္ ဆင္ျခင္၊ စဥ္းစား၊ သံုးသပ္၊ က်င့္ၾကံအားထုတ္ကာ ဘ၀ခရီးကို ရဲ၀ံ႔စြာ ေလွ်ာက္လွမ္းသင့္ၾကေပသည္။

No comments: