Thursday, October 7, 2010

ေမတၱသုတ္

နေမာ တႆ ဘဂ၀ေတာ အရဟေတာ သမၼာသမၺဳဒၶႆ

(ေမတၱသုတ္ ပရိတ္)

ပရိတ္ အက်ိဳးရေအာင္ ေဆာင္ရြက္နည္း

ပရိတ္သည္ အတန္တန္ေသာ ေဘးရန္အႏၲရာယ္တို႔ကို ကာကြယ္တားဆီးႏိုင္သည္ ဆိုေသာ္လည္း ပရိတ္ရြတ္ဖတ္ နာယူနည္း မက်ပါက အက်ိဳးရမည္ မဟုတ္ေခ်။

ေဆး၀ါးဟူသည္ ေရာဂါကိုပယ္ေဖ်ာက္ရန္ စီမံထားေသာ ပစၥည္းျဖစ္၍ ဆိုင္ရာေရာဂါကို ေပ်ာက္ေစႏိုင္သည္ မွန္ေသာ္လည္း အညႊန္းအတိုင္း မလိုက္နာပဲ သံုးစြဲလ်င္ကား ေဆးအက်ိဳးကို ခံစားရမည္ မဟုတ္ေပ။

ထို႔အတူပင္ ပရိတ္ေတာ္တို႔မွာ ရြတ္ဖတ္နာယူသူတို႔၏ ေဘးရန္ ကင္းကြာေရးအတြက္ ေဟာထားေသာ တရားမ်ားျဖစ္ေသာ္လည္း ရြတ္ဖတ္နာယူရာ၌ ဆိုင္ရာညႊန္ႀကားခ်က္တို႔ကို မလိုက္နာလွ်င္ကား လိုအပ္ေသာအက်ိဳးကို ရႏိုင္မည္မဟုတ္ေပ။

ယင္းညႊန္ႀကားခ်က္တို႔ကား

ပရိတ္ရြတ္သူတို႔ ျပည့္စံုရမည့္ အဂၤါ ( ၃ ) ပါးႏွင့္

ပရိတ္နာသူတို႔ ျပည့္စံုရမည့္ အဂၤါ ( ၃ ) ပါးတို႔ပင္ ျဖစ္ေပသည္။

ပရိတ္ရြတ္သူ အဂၤါ ၃-ပါး

၁။ ပုဒ္,ပါဌ္,အကၡရာ ပီသမွန္ကန္ေအာင္ ရြတ္ဆိုျခင္း။

၂။ အနက္အဓိပၸါယ္ကို သိရွိနားလည္ ေက်ေအာင္ေလ့လာထားျခင္း။

၃။ ပစၥည္းလာဘ္လာဘကို မငဲ့ပဲ ပရိတ္နာသူတို႔အေပၚ ေမတၱာ ကရုဏာ ေရွ႔ထား၍ ရြတ္ဆိုျခင္း။

ပရိတ္နာသူ အဂၤါ ၃-ပါး

၁။ ပဥၥာနႏၲရိယကံ-မွ လြတ္ကင္းျခင္း။( ကံႀကီးငါးပါး ထိုက္သူ မဟုတ္ျခင္း )

၂။ ကံ ကံ၏အက်ိဳးကို ပစ္ပယ္ေသာ (နိယတ) မိစၧာဒိ႒ိအယူမရွိျခင္း။

၃။ ပရိတ္တန္ခိုးကို ယံုႀကည္ျခင္း။

လကၤာ။ ပုဒ္ ပါဌ္ မပ်က္, မွန္လ်က္ရွိေစ, ေက်ေအာင္ေလ့လာ,

ေမတၱာေရွ႔ထား, ရြတ္သူအား, က်ိဳးမ်ား ပရိတ္ျမတ္။

ပဥၥာနႏၲရိ, နိယတဒိ႒္, ပရိတ္မယံု, နာသူႀကံဳ, က်ိဳးဂုဏ္ မရတတ္။


(ေမတၱသုတ္ပရိတ္)

အမႊမ္းႏွင့္တကြေသာ ဤေမတၱသုတ္ ပရိတ္ေတာ္ကို အခ်င္းခ်င္း မညီမညြတ္ ျဖစ္သည့္အခါ, ေႀကာက္ရြံ႔သည့္အခါ, သူတပါးတို႔ ရန္ျငိဳးထား၍ တိုက္ခိုက္သည္ဟု ထင္ရေသာအခါ စသည္တို႔၌ ရြတ္ဖတ္ေလ့ရွိသည္။

(ေမတၱသုတ္ ရြတ္ဖတ္ရက်ိဳး)

ခ်မ္းခ်မ္းသာသာ အိပ္ရ ႏိုးရေစသည္၊ အိပ္မက္ဆိုးမ်ား မမက္ေအာင္ ကာကြယ္ႏိုင္သည္၊ မ်က္ႏွာႀကည္လင္၍ လူခ်စ္လူခင္ မ်ားလိမ္႔မည္၊ အိပ္ခါနီးဆဲဆဲမွာ ရြတ္ျပီးအိပ္လွ်င္ ညအခါ ဘီလူးစီးျခင္း၊ ေယာင္ယမ္း၍ ထေျပးျခင္း၊ အိပ္ေနရင္း အသံနက္ႀကီးျဖင့္ ေအာ္ျခင္း၊ အိပ္ရာနားရွိ ေတြ႔ကရာပစၥည္းတို႔ျဖင့္ ေယာင္ယမ္းျပီး ပစ္ေပါက္ျခင္း စသည္တို႔ ကင္းသည္၊ ထိုသို႔ျဖစ္တတ္သူမ်ားသည္ အထူးတလည္ ေမတၱသုတ္ကို ရြတ္သင့္ေပသည္။

(တိုက္တြန္းခ်က္)

၁။ ယႆာ,ႏုဘာ၀ေတာ ယကၡာ ၊ ေန၀ ဒေႆႏၲိ ဘီသနံ။ ယမွိ * ေစ၀ါ,ႏုယုဥၹေႏၲာ ၊ ရတၱိႏၵိ၀,မတႏၵိေတာ ။

* ယဥွိ ( က )

၂။ သုခံ သုပတိ သုေတၱာ စ ၊ ပါပံ ကိဥၥိ န ပႆတိ။

ဧ၀မာဒိ ဂုဏူေပတံ ၊ ပရိတၱံ တံ ဘဏာမ ေဟ ။

( ေမတၱာေရွ႔သြား အက်င့္ ၁၅-ပါး )

( ေဆာင္ရန္အက်င့္ ၁၄-ပါး )

၃။ *ကရဏီယ,မတၳကုသေလန ၊ ယႏၲ သႏၲံ ပဒံ အဘိသေမစၥ ၊

သေကၠာ ဥဇူ စ သုဟုဇူ စ ၊ သူ၀ေစာ စႆ မုဒု အနတိမာနီ ။

* ဤေမတၱသုတ္ ပရိတ္ေတာ္ကို ခုဒၵကပါဌပါဠိေတာ္ ၁၀-၁၁ ၊

သုတၱနိပါတ္ ပါဠိေတာ္ ၃၀၀-၃၀၁ တို႔၌ ေတြ႔ႏိုင္သည္။

၄။ သႏၲဳႆေကာ စ သုဘေရာ စ ၊ အပၸကိေစၥာ စ သလႅဟုက၀ုတၱိ ။

သႏၲိျႏၵိေယာ စ နိပေကာ စ ၊ အပၸဂေဗ ၻာ ကုေလသြ,နႏုဂိေဒၶါ ။

( ေရွာင္ရန္အက်င့္ ၁-ပါးႏွင့္ ေမတၱာပြားနည္း )

၅။ န စ ခုဒၵ,မာစေရ ကိဥၥိ ၊ ေယန ၀ိညဴ ပေရ ဥပ၀ေဒယ်ံဳ ။

သုခိေနာ ၀ ေခမိေနာ ေဟာႏၲဳ ၊ သဗၺသတၱာ* ဘ၀ႏၲဳ သုခိတတၱာ ။

* သေဗၺ သတၱာ ( သီ,သ်ာ )

( ေမတၱာပြားပံုအက်ယ္ )

၆။ ေယ ေကစိ ပါဏဘူတတၳိ ၊ တသာ ၀ါ ထာ၀ရာ ၀,န၀ေသသာ ။

ဒီဃာ ၀ါ ေယ ၀ မဟႏၲာ ၊ မဇၩိမာ ရႆကာ အဏုကထူလာ ။

၇။ ဒိ႒ာ ၀ါ ေယ၀ အဒိ႒ာ ၊ ေယ၀*ဒူေရ ၀သႏၲိ အ၀ိဒူေရ ။

ဘူတာ ၀* သမ ၻေ၀သီ၀ ၊ သဗၺသတၱာ ဘ၀ႏၲဳ သုခိတတၱာ ။

* ေယ စ ( သီ,သ်ာ,ကံ,ဣ ) * ၀ါ ( သီ,သ်ာ,ကံ,ဣ )

( ေမတၱာပို႔ တမ်ိဳး, ေတာင့္တပြားမ်ားပံု )

၈။ န ပေရာ ပရံ နိကုေဗၺထ ၊ နာတိမေညထ ကတၳစိ န ကဥၥိ *

ဗ်ာေရာသနာ ပဋိဃသည ၊ နညမညႆ ဒုကၡ,မိေစၧယ် ။

* နံ ကဥၥိ ( သီ,ဣ )။ နံ ကိဥၥိ ( သ်ာ )။

( တဦးတည္း သားပမာ ေမတၱာစိတ္ထားနည္း )

၉။ မာတာ ယထာ နိယံ ပုတၱ ၊ မာယုသာ ဧကပုတၱ,မႏုရေကၡ ။

ဧ၀မၸိ သဗၺဘူေတသု ၊ မာနသံ ဘာ၀ေယ အပရိမာဏံ ။

( ေမတၱာကို ႏွံ႔ေအာင္ပြား )

၁၀။ ေမတၱဥၥ သဗၺေလာကသၼိ ၊ မာနသံ ဘာ၀ေယ အပရိမာဏံ ။

ဥဒၶံ အေဓာ စ တိရိယဥၥ ၊ အသမၺာဓံ အေ၀ရ,မသပတၱံ ။

( ထူးျမတ္ေသာ ေနျခင္း-ျဗဟၼ၀ိဟာရ )

၁၁။ တိ႒ံ စရံ နိသိေႏၷာ ၀ * သယာေနာ ယာ၀တာ,ႆ ၀ိတမိေဒၶါ *

ဧတံ သတႎ အဓိေ႒ယ် ၊ ျဗဟၼ,ေမတံ ၀ိဟာရ,မိဓ မာဟု ။

* ၀ါ ( သီ,သ်ာ,ကံ,ဣ ) * ၀ိဂတမိေဒၶါ ( အမ်ား )

( ေမတၱာဘာ၀နာမွ မဂ္ဖိုလ္သို႔ ကူးႏိုင္ပံု )

၁၂။ ဒိ႒ိဥၥ အႏုပဂၢမၼ ၊ သီလ၀ါ ဒႆေနန သမၸေႏၷာ ။

ကာေမသု ၀ိေနယ် * ေဂဓံ ၊ န ဟိ ဇာတု,ဂၢဗ ၻေသယ် ပုန ေရတိ ။

* ၀ိနယ ( က )

ေမတၱသုတၱံ နိ႒ိတံ ။

ခုဒၵကပါဌပါဠိ-၁၀-၁၁။ သုတၱနိပါတပါဠိ-၃၀၀-၁-၂။


နေမာ တတ္သ ဘဂ၀ေတာ အရဟေတာ သမ္မာသမ္ဗုတ္ဓတ္သ

မစ္တသုတ္

တိုက္တြန္းခ်က္

၁။ ယတ္သာ,ႏုဘာ၀ေတာ ယက္ခါ ၊ ေန၀ ဒတ္သင္တိ ဘီသနံ ။

ယံမွိ * ေစ၀ါ,ႏုယုန္ဇန္ေတာ ၊ ရတ္တိန္ဒိ၀,မတန္ဒိေတာ ။

* ယင္ဥွိ ( က )

၂။ သုခံ သုပတိ သုတ္ေတာ စ ၊ ပါပံ ကိန္စိ န ပတ္သတိ ။

ေအ၀မာဒိ ဂုဏူေပတံ ၊ ပရိတ္တံ တံ ဘဏာမ ေဟ ။

( ေမတၱာေရွ႔သြား အက်င့္ ၁၅-ပါး )

( ေဆာင္ရန္အက်င့္ ၁၄-ပါး )

၃။ *ကရဏီယ,မတ္ထကုသေလန ၊ ယန္တ သန္တံ ပဒံ အဘိသမစ္စ။

သက္ေကာ ဥဇူ စ သုဟုဇူ စ ၊ သူ၀ေစာ စတ္သ မုဒု အနတိမာနီ ။

* ဤေမတၱသုတ္ ပရိတ္ေတာ္ကို ခုဒၵကပါဌပါဠိေတာ္ ၁၀-၁၁ ၊

သုတၱနိပါတ္ ပါဠိေတာ္ ၃၀၀-၃၀၁ တို႔၌ ေတြ႔ႏိုင္သည္။

၄။ သန္တုတ္သေကာ စ သုဘေရာ စ ၊ အတ္ပကိတ္ေစာ စ သန္လဟုက၀ုတ္တိ။

သန္တိန္ဒရိေယာ စ နိပေကာ စ ၊ အတ္ပဂတ္ေဘာ ကုေလသြ,နႏုဂိတ္ေဓာ ။


( ေရွာင္ရန္အက်င့္ ၁-ပါးႏွင့္ ေမတၱာပြားနည္း )

၅။ န စ ခုတ္ဒ,မာစေရ ကိန္စိ ၊ ေယန ၀ိန္ညဴ ပေရ အုပ၀ေဒယ်ံဳ ။

သုခိေနာ ၀ ေခမိေနာ ဟြန္တု သတ္ဗသတ္တာ* ဘ၀န္တု သုခိတတ္တာ ။

* သတ္ေဗ သတ္တာ ( သီ,သ်ာ )

( ေမတၱာပြားပံုအက်ယ္ )

၆။ ေယ ေကစိ ပါဏဘူတတ္ထိ ၊ တသာ ၀ါ ထာ၀ရာ ၀,န၀ေသသာ ။

ဒီဃာ ၀ါ ေယ ၀ မဟန္တာ ၊ မစ္စ်ိမာ ရတ္သကာ အဏုကထူလာ ။

၇။ ဒိတ္ထာ ၀ါ ေယ၀ အဒိတ္ထာ ၊ ေယ၀*ဒူေရ ၀သန္တိ အ၀ိဒူေရ ။

ဘူတာ ၀* သန္ဘေ၀သီ၀ ၊ သတ္ဗသတ္တာ ဘ၀န္တု သုခိတတ္တာ ။

* ေယ စ ( သီ,သ်ာ,ကံ,ဣ ) * ၀ါ ( သီ,သ်ာ,ကံ,ဣ )

( ေမတၱာပို႔ တမ်ိဳး, ေတာင့္တပြားမ်ားပံု )

၈။ န ပေရာ ပရံ နိကုတ္ေဗထ ၊ နာတိမင္ေညထ ကတ္ထစိ န ကင္စိ *

ဗ်ာေရာသနာ ပဋိဃသင္ည ၊ နင္ညမင္ညတ္သ ဒုတ္ခ,မိတ္ေဆယ် ။

* နံ ကင္စိ ( သီ,ဣ )။ နံ ကိန္စိ ( သ်ာ )။

( တဦးတည္း သားပမာ ေမတၱာစိတ္ထားနည္း )

၉။ မာတာ ယထာ နိယံ ပုတ္တ ၊ မာယုသာ ေအကပုတ္တ,မႏုရက္ေခ။

ေအ၀ံပိ သတ္ဗဘူေတသု ၊ မာနသံ ဘာ၀ေယ အပရိမာဏံ ။

( ေမတၱာကို ႏွံ႔ေအာင္ပြား )

၁၀။ မစ္တင္စ သတ္ဗေလာကသမိ ၊ မာနသံ ဘာ၀ေယ အပရိမာဏံ ။

အုတ္ဓံ အေဓာ စ တိရိယင္စ ၊ အသံဗာဓံ အေ၀ရ,မသပတ္တံ ။

( ထူးျမတ္ေသာ ေနျခင္း-ျဗဟၼ၀ိဟာရ )

၁၁။ တိတ္ထံ စရံ နိသိန္ေနာ ၀ * သယာေနာ ယာ၀တတ္,သ ၀ိတမိတ္ေဓာ*

ေအတံ သတိန္ အဓိတ္ေထယ် ၊ ျဗန္မေမတံ ၀ိဟာရ,မိဓ မာဟု ။

* ၀ါ ( သီ,သ်ာ,ကံ,ဣ ) * ၀ိဂတမိတ္ေဓာ ( အမ်ား )

( ေမတၱာဘာ၀နာမွ မဂ္ဖိုလ္သို႔ ကူးႏိုင္ပံု )

၁၂။ ဒိတ္ထိန္စ အႏုပက္ဂန္မ ၊ သီလ၀ါ ဒတ္သေနန သန္ပန္ေနာ ။

ကာေမသု ၀ိေနယ် * ေဂဓံ ၊ န ဟိ ဇာတု,က္ဂဘေသယ် ပုန ေရတိ ။

* ၀ိနယ ( က )

မစ္တသုတ္တံ နိတ္႒ိတံ ။

ခုဒၵကပါဌပါဠိ-၁၀-၁၁။ သုတၱနိပါတပါဠိ-၃၀၀-၁-၂။Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa.

METTA SUTTA

DISCOURSE ON LOVINGKINDNESS

(The Paritta should load automatically)

uyyojanna

1.yassanubhavato yakkha,

nevadassenti bhisanam;

yamhi cevanuyunjanto,

rattindivamatandito.

2.sukham supati sutto ca,

papam kinci na passati;

evammadi gunupetam,

parritamb tam bhanama he.

3.karaniyam atthakusalena,

yanta santam padam abhisamecca

sakko uju ca suhuju ca,

suvaco cassa mudu anatimani

4.santussako ca subharo ca,

appakicco ca sallahukavutti;

santindriyo ca nipako ca,

appagabbho kulesvananugiddho.

5.na ca khuddhamacare kinci,

yena vinnu pare upavadeyyum;

sukhino va khemino horitu,

sabbasatta bhavantu sukhitatta.

6.ye keci panabhutatthi,

tasa va thavara va-navasesa;

digha va ye va mahanta,

majjhima rassaka anukathula.

7.dittha va ye va additha,

ye va dure vasanti avidure;

bhuta va sambhavesi va,

sabbasatta bhavantu sukhitatta.

8.na paro param nikubbetha,

natimannetha katthaci na kanci;

byarasana patighasanna;

nannamannassa dukkhamiccheyya.

9.mata yatha niyamputta

mayusa ekaputtamanurakkhe;

evampi sabbabhuitesu,

manasam bhavaye aparimanam.

10.mettanca sabbalokasmi,

manasam bhavaye aparimanam;

uddham adho ca tiriyanca,

asambadham averamasapattam.

11.tittham caram nisinno va,

sayano yavatassa vigatamiddho;

etam satim adhittheyya,

brahmametam vihara-midha-mahu.

12.ditthinca anupaggamma,

silava dassanena sampanno;

kamesu vinaya gedham,

na hi jatuggabbhaseyya puna-reti.

Metta Suttam Nitthitam.

Khuddakapatha 10-11; Suttanipata 300-302


ေမတၱသုတ္ စကားေျပ အဓိပၸါယ္

အခ်ီးအမႊမ္း။ ။ ယႆာႏုဘာ၀ေတာ-စသည္ကား ေမတၱသုတ္ကို ရြတ္ဆိုပြားမ်ားျခင္း၌ အားစိုက္ႀကိဳးပမ္းလာခ်င္ေအာင္ အက်ိဳးဂုဏ္အင္ အာနိသင္ျပကာ ဂုဏ္တင္ခ်ီးက်ဴးေသာ အခ်ီးအမြန္းဂါထာပင္တည္း။ ဘာရားေဟာကား မဟုတ္သး၊ ေရွးဆရာတို႔၏ အဆိုျဖစ္သည္။

နိဒါန္း အတၳဳပၸတ္။ ။ ေမတၱသုတ္ အာႏုေဘာ္ေႀကာင့္ နတ္အမ်ားတို႔ ေႀကာက္မက္ဖြယ္ အာရံုကို မျပႏိုင္ဟူေသာ အက်ိဳးကား ေမတၱသုတ္ အဖြင့္ အ႒ကထာမ်ားလာ ၀တၳဳအရ အက်ိဳးျပပင္ျဖစ္၏။

အခါတပါး ရဟန္းငါးရာတို႔သည္ ဘုရားျမတ္ထံမွ ကမၼ႒ာန္း ယူျပီးလွ်င္ ဟိမ၀ႏၲာႏွင့္တစပ္တည္း တည္ေနေသာ ေတာအုပ္တခုသို႔ ၀င္ေရာက္ကာ သစ္ပင္ရင္းမ်ား၌ တရားအားထုတ္ေနႀက၏။ ထိုရဟန္းေတာ္တို႔၏ သီလတန္ခိုးေႀကာင့္ သစ္ပင္မ်ားရွိ နတ္မ်ားမွာ သစ္ပင္၌ မေန၀ံ့ႀကပဲ ကေလးမ်ားကို လက္ဆြဲကာ လွည့္လည္ေနႀက ကုန္၏။ တေန႔ ျပန္ႏိုးႏိုး ေစာင့္ေနခဲ့ရာ အရွင္မ်ား မျပန္ေတာ့မည္ကို သိရ၍ မေန၀ံ့ေအာင္ ညဥ့္အခါ ေႀကာက္မက္ဖြယ္ အဆင္းအသံမ်ား ျပကာ ေျခာက္လွန္႔ႀကေတာ့သည္။ ထိုအေႀကာင္းေႀကာင့္ ရဟန္းမ်ား ထိတ္လန္႔ႀက၍ ေရာဂါအမ်ိဳးမ်ိဳးရကာ သမာဓိမရျဖစ္ႀကရာ မိမိတို႔ ဤအရပ္မွာ မေနသင့္ဟု ဆံုးျဖတ္ျပီးလွ်င္ ဘုရားရွင္ထံ ႀကြေရာက္ ႀက၍ ဤအေႀကာင္းကို ေလွ်ာက္ထားႀက၏။ ျမတ္စြာဘုရားလည္း ဤရဟန္းမ်ား ထိုေနရင္းအရပ္မွလြဲ၍ သပၸါယျဖစ္ရာ အျခားအရပ္မရွိ-ဟု ျမင္ေတာ္မူ၍ ထိုအရပ္သို႔ပင္ ျပန္လည္ေနႀကရန္ မိန္႔ေတာ္မူျပီးလွ်င္ ဤေမတၱသုတ္ကို ကမၼ႒ာန္းအလို႔ငွါ၄င္း, အကာအကြယ္ အရံအတား အလို႔ငွါ၄င္း, သင္ႀကားေပးအပ္ေတာ္မူခဲ့၏။

ရဟန္းေတာ္မ်ားလည္း ျပန္လာႀကျပီးလွ်င္ ဘုရားရွင္ သင္ေပး ညႊန္ႀကားအပ္သည့္အတိုင္း ေမတၱသုတ္ကို ရြတ္ဆိုလ်က္ ေမတၱာ ဘာ၀နာကို ပြားမ်ားႀကရာ နတ္အမ်ားက ခ်စ္ျမတ္ႏိုးႀကလ်က္ ၀တ္ႀကီး ၀တ္ငယ္မ်ားပင္ ျပဳလုပ္ေစာင့္ေရွာက္ႀက၏။ ထိုရဟန္းမ်ားလည္း ေမတၱာဘာ၀နာပြား၍ ထိုေမတၱသုတ္ကို အေျခခံကာ ၀ိပႆနာ အားထုတ္ျခင္းျဖင့္ ၀ါတြင္းမွာပင္ ရဟႏၲာအျဖစ္သို႔ အားလံုးေရာက္ ႀကလ်က္ မဟာပ၀ါရဏာေန႔၌ ၀ိသုဒၶိပ၀ါရဏာကို ျပဳႀကရကုန္သတတ္ (အက်ယ္ကို သုတၱနိပါတ္ ၁၉၁။ ခုဒၵကပါဌ ၂၁၅ အ႒ကထာမ်ား၌ ႀကည့္ပါ)

၁-၂။ အို-သူေတာ္ေကာင္းတို႔၊ ေမတၱသုတ္ပရိတ္ေတာ္၏ အာႏုေဘာ္ေႀကာင့္ နတ္အမ်ားတို႔သည္ ေႀကာက္မက္ဖြယ္ အာရံုမ်ိဳးကို မျပႏိုင္ပဲ ရွိႀကရသည္၊ ထိုေမတၱသုတ္ ပရိတ္ေတာ္၌ ေန႔ညဥ့္မျပတ္ ထပ္တလဲလဲ စြဲျမဲရြတ္ပြား ႀကိဳးစားအားထုတ္သူသည္ ခ်မ္းခ်မ္းသာသာ အိပ္စက္ရ၏၊ အိပ္ေပ်ာ္သည္ရွိေသာ္ မေကာင္းေသာ အိပ္မက္မ်ိဳးလည္း မျမင္မက္ရေပ၊ ဤသို႔စေသာ အက်ိဳးအာနိသင္ႏွင့္ျပည့္စံုေသာ ေမတၱသုတ္ပရိတ္ေတာ္ကို ငါတို႔ရြတ္ႀကကုန္စို႔။

( ရွင္းလင္းခ်က္ )။ ။ ေမတၱာပြားသူ၌ ေအးခ်မ္းရႊင္ာကည္ တည္ျငိမ္ေသာစိတ္ရွိရာ ထိုစိတ္ေၾကာင့္ပင္ ေမတၱာမပြားသူ လူသာမန္တို႔ကဲ့သို႔ ေဟာက္ျခင္း, လူလွိမ့္ျခင္း မရွိ, သမာပတ္၀င္စားေသာ ပုဂၢိဳလ္ပမာ တည္ျငိမ္သက္သာ ခ်မ္းသာစြာအိပ္ရတတ္၏။ အိပ္စဥ္က ခ်မ္းသာစြာအိပ္ရေသာေၾကာင့္ ႏိုးေသာအခါလည္း ညဥ္းတြားျဖင္း တြန္႔လိမ္ျခင္း စေသာ ေဖာက္ျပန္မႈမရွိ, ပကတိ သက္သာ ခ်မ္းသာစြာ ႏိုးရတတ္၏။ တညိျငိမ္ေအးျမေသာ ကိုယ္စိတ္ရွေနေသာ ထိုေမတၱာပြားသူ၌ ဓာတ္ေခ်ာက္ခ်ားျခင္း စေသာ ေဖာ္ကျပန္မႈ မရွိေသာောကာင့္ မေကာင္းေသာ အိပ္မက္ဆိုးမ်ားလည္း မျမင္မမက္ရေပ။ သတၱ၀ါတို႔အေပၚမွာ ခ်စ္ျမတ္ႏိုးလ်က္ ရွိေနေသာ ေမတၱာပြားသူ၏ ေမတၱာဓာတ္မွာ ဓာတ္ခိုက္လ်က္ရွိရာ ထိုသူအား လူတို႔ကလည္း ခ်စ္ၾကရ၏။ နတ္တို႔ကလည္း ခ်စ္ျမတ္ႏိုးၾကသည္ပင္။ ခ်စ္ျမတ္ႏိုးၾကေသာေၾကာင့္ နတ္တို႔က ေစာင့္ေရွာက္ၾက၏။

ေမတၱာသည္ အကာအကြယ္ အဆီးအတားေကာင္း တရပ္ျဖစ္ရာ ပြားသူအား အဆိပ္, လက္နက္, မီးမ်ား, မထိမေလာင္ မစူးရွႏိုင္ေပ။ ေမတၱာပြားသူ၌ ကိုယ္စိတ္ျငိမ္းေအးျခင္း ပႆဒၶိျဖစ္လ်က္ေန၏။ ယင္းပႆဒၶိမွာ သမာဓိျဖစ္ေၾကာင္းျဖစ္ရာ စိတ္လ်င္ျမန္စြာတည္ာကည္ေပေတာ့သည္။ ေမတၱာဓာတ္ အျမဲကိန္းေနသျဖင့္ မ်က္ႏွာအဆင္း အလြန္ၾကည္လင္လွပ၏။ ထိုေအးခ်မ္းတည့္ျငိမ္ေသာ ကုိယ္စိတ္ရွိေနေသာောကာင့္ပင္ ေသာေသာအခါ မေတြမေ၀ပဲ အိပ္ေပ်ာ္သြားသလို ေသရတတ္၏။ အရဟတၱဖိုလ္အထိ မေပါက္ႏိုင္ေသးလွ်င္ စ်ာန္အေျခေရာက္ေနေသာ ထိုေမတၱာပြားသူမွာ ျဗဟၼာ့ျပည္သို႔ ေရာက္ရသည္။ ဤကား ဧကာဒသဂၤုတၱရမွ ေမတၱာအက်ိဳး ၁၁-ပါးပင္တည္း။ (အံ-၃-၅၄၂)

( လကၤာ ) ခ်မ္းသာအိပ္ႏိုး၊ အိပ္မက္ဆိုးကင္း၊ ခ်စ္ျခင္းလူနတ္၊ နတ္ေစာင့္တတ္လ်က္၊ လက္နက္ဆိပ္မီး၊ မေရာက္ျပီးခဲ့၊ စိတ္လည္းတည္စြာ၊ မ်က္ႏွာၾကည္လင္၊ ေသလွ်င္မေတြ၊ ေသေသာအခါ၊ ျဗဟၼာ့ရြာ၊ လားရာေမတၱာက်ိဳး။

( အျခားအက်ိဳးမ်ား )။ လူတေယာက္သည္ နံနက္အခါ ထမင္းအိုးႀကီး အလံုးတရာလွဴ၏။ ေန႔လယ္ တရာ, ညေန တရာ လွဴ၏။ တေယာက္ကား နံနက္ ႏြားႏို႔တညႇစ္စာမွ် ေမတၱာပြား၏။ ေန႔လယ္ ညေနတို႔၌လည္း ႏြားႏို႔တညႇစ္ာမွ်ပင္ ေမတၱာပြား၏။ တေန႔သံုးခါ ထမင္းအိုးႀကီး အလံုးတရာစီ လွဴသူ၏ ဒါနထက္ တေန႔သံုးခါ ႏြားႏို႔တညႇစ္စာမွ် ေမတၱာပြားသူ၏ ကုသိုလ္က သာလြန္အက်ိဳးႀကီးလွ၏။ ဤအခ်က္ကို နိဒါန၀ဂၢ ၾသပမၼသံယုတ္ ၄၅၅-၌ ေဟာေတာ္မူ၏။ ဤေးသနာျဖင့္ ေမတၱာတရားသည္ အလြန္အက်ိဳးႀကီးမား၍ မိမိတပည့္သာ၀ကမ်ား ေမတၱာပြားရန္ ဘုရားရွင္ အထူးလိုလားေတာ္မူသည္ဟု သိရ၏။ ဘုရားရွင္လည္း လိုလား အက်ိဳးလည္း ႀကီးမားေသာ ထိုေမတၱာကို ဘုရားတပည့္တိုင္း မပြါးပဲ မေနထိုက္ဟု သိေစသည္။ ( နိဒါန၀ဂၢ ၾသကၡာသုတၱ-၄၅၅ )။

( တမ်ိဳး )။ မိန္းမမ်ား၍ ေယာက်္ားနည္းေသာ အိ္မ္မွာ သူခိုးဓားျပမ်ား အလြယ္တကူ တိုက္ဖ်က္ႏိုင္သကဲ့သို႔ ေမတၱာမပြားသူအား နတ္ဘီလူးမ်ားက အလြယ္ႏွင့္ ဖ်က္ဆီးႏိုင္၏။ ေယာက်္ားမ်ား၍ မိန္းမနည္းေသာအိမ္ကိုမူ သူခိုးဓားျပမ်ား တိုက္ဖ်က္ရန္ မလြယ္သကဲ့သုိ႔ ေမတၱာပြားသူအား နတ္ဘီလူးမ်ား မဖ်က္ဆီးႏိုင္။ ဤအေၾကာင္းကိုလည္း နိဒါန၀ဂၢ ၾသပမၼသံယုတ္ ကုလသုတ္ ၄၅၄-၅ ၌ ေဟာေတာ္မူသည္။ တန္ခိုးရွိေသာ နတ္ဘီလူးမ်ားပင္ မဖ်က္ဆီးႏိုင္လွ်င္ တန္ခိုးမရွိေသာ လူမ်ားကား ဘယ္မွာ ဖ်က္ဆီးႏိုင္ေတာ့မည္နည္း။ ဤသို႔ မည္သူမွ် မဖ်က္ဆီးႏိုင္ဆိုသျဖင့္ ေမတၱာဘာ၀နာ၏ တကယ့္အကာအကြယ္ အရံအတားေကာင္းအျဖစ္ကို သိႏိုင္၏။ ေဘးရန္ဟူသမွ်ကို ကြယ္ကာတတ္ေသာ ထိုေမတၱာအရံအတားကို အဘယ္သူသည္ မျပဳထိုက္ပဲရွိအံ႔နည္း။

( အက်ိဳးထူးတရပ္ )။ လက္ဖ်စ္တခါတီးမွ် ေမတၱာပြားသူကား စ်ာန္မဆိတ္သူ, ဘုရားျမတ္ အဆံုးအမၾသ၀ါဒကို လိုက္နာသူျဖစ္၍ တိုင္းျပည္၏ဆြမ္းကို အက်ိဳးမဲ့ အခ်ည္းႏွီးျဖစ္ေအာင္ မျပဳပဲ သံုးေဆာင္သူျဖစ္ေၾကာင္း ဧကဂၤုတၱရ ၉-၌ ေဟာေတာ္မူ၏။

ေမတၱာပြားေသာရဟန္း၏ ဆြမ္းသံုးေဆာင္ျခင္းမွာ သာမိပရိေဘာဂ-စိုးရပိုင္ဆိုင္ျခင္းျဖင့္ သံုးေဆာင္ျခင္း။

အာဏဏ်ပရိေဘာဂ-ေၾကြးမတင္ေသာ သံုးေဆာင္ျခင္း။

ဒါယဇၨပရိေဘာဂ-အေမြခံအျဖစ္ျဖင့္ သံုးေဆာင္ျခင္း။ ျဖစ္၍ အက်ိဳးရွိေသာ သံုးေဆာင္ျခင္းမ်ိဳးျဖင့္ သံုးေဆာင္သည္မည္၏။ ဆြမ္းလွဴသူအား အက်ိဳးႀကီးမားေစတတ္၍လည္း အက်ိဳးရွိေသာ သံုးေဆာင္ျခင္း ျဖစ္ရ၏။ ဤစကားျဖင့္ ေမတၱာပြားသူ၌ ဂုဏ္အရည္အေသြး အရွိန္အ၀ါ တိုးတက္လာေၾကာင္း သိရ၏။ လူပင္ျဖစ္ေစ ေမတၱာပြားသူႏွင့္ မပြားသူမွာ အရည္မတူူတ္ပဲရိွရာညီတူညီမွ်လွဴလွ်င္ ေမတၱာပြားသူကို လွဴျခင္းက ပိူုအက်ိဳးရႏိုင္သည္။ ဤ၌ ေမတၱာႏွင့္ ဆိုင္ေသာအရာျဖစ္၍ ေမတၱာကို ဆိုေနရျခင္းျဖစ္၏။

ဤသို႔ ဂုဏ္အရည္အေသြးတက္မႈမွာ အျခားမဂ္ဖိုလ္ရေၾကာင္း သတိပ႒ာန္စေသာ ဘာ၀နာမႈျဖင့္လည္း တိုးတက္လာႏိုင္ေၾကာင္း ၄င္းအဂၤုတၱရအရပင္ သိရ၍ ဘာ၀နာမႈမွန္သမွ် ပုဂၢိဳလ္၏ အရည္အေသြး တက္လာေစသည္ဟု သိႏိုင္၏။ သို႔အရဘည္အေသြးတက္လာႏိုင္သည္ဆိုလွ်င္ မိမိ၏အရည္အေသြးကို ေမတၱာဘာ၀နာျဖင့္ တင္မေပးထိုက္ပဲ ရွိပါေတာ့္မည္ေလာ။ ေမတၱာပြားသူ၌ ၈ဳစ္ၾကက္သေရတက္လ်က္ရွိ၏။ ၾကက္သေရရွိသူမွာ မေကာင္းေသာ ေဘးရန္အႏၲရာယ္မ်ား မကပ္လာႏိုင္ပဲ ေကာင္းေသာ လာဘ္သပ္ပကာ ခ်မ္းသာစည္းစိမ္မ်ားသာ ၀င္လာလိမ့္မည္ဟု ယံုၾကည္လွ်င္ ထိုယံုၾကည္မႈမွာ တကယ္ျဖစ္ႏိုင္ေသာ ယံုၾကည္ခ်က္သာ ျဖစ္ေပသည္။

ေမတၱာစိတ္ရွိေနသူ၌ အျခား ကရုဏာ, မုဒိတာ, ဥေပကၡာ ျဗဟၼ၀ိဟာရမ်ား ျဖစ္ပြားႏိုင္ေတာ့သည္။ ဒါန သီလ စေသာ ပါရမီမ်ား ျပည့္ရန္လည္း လြယ္ကူလ်က္ရွိေတာ့သည္။ ေ၀လာမသုတၱန္အရဆိုလွ်င္ ဒါနမွန္သမွ်ႏွင့္ သရဏဂံုသီလ မွန္သမွ်တို႔ထက္ ႏြးႏိုး႔တညႇစ္စာမွ် ေမတၱာက ပိုအက်ိဳးႀကီးေၾကာင္း သိရ၏။ ဤေမတၱာသုတ္ကို အနက္မသိ ပါဠိမွ်ရြတ္ဆိုျခင္းျဖင့္ ေဘးအသြယ္သြယ္ အႏၲရာယ္အရပ္ရပ္တို႔မွ ကင္းလြတ္ၾကသူတို႔မွာ မနည္းလွေပ။ ထို႔ထက္ အနက္သိ၍ ရြတ္ရသူတို႔ထက္ ေမတၱသုတ္္လာ ေမတၱာဘာ၀နာပြားမ်ားသူတို႔အဖို႔ကား ဆိုဖြယ္ရာမရွိေပ။ သဒၶါ ၀ီရိယ-သာ ပဓာနျဖစ္၍ တကယ္ယံုၾကည္ႀကိဳးစားျခင္းျဖင့္ ေမတၱသုတ္၏ အစြမ္းအာႏုေဘာ္ကို ခံစားၾကရပါေစ။

၃-၄။ ျငိမ္သက္ေအးခ်မ္းေသာ နိဗၺာန္ကို ေဖာက္ထြင္းသိျမင္၍ ေနလိုေသာ, အက်ိဳးစီးပြား၌ လိမ္မာသူသည္ ျပဳက်င့္ရမည့္ သိကၡာသံုးပါး အက်င့္မ်ားကို ျပဳက်င့္ရမည္။

ထိုသူကား-စြမ္းႏိုင္ရမည္၊ ေျဖာင့္မတ္ရမည္၊ အလြန္ေျဖာင့္မတ္ရမည္၊ ဆိုဆံုးမလြယ္ရမည္၊ ႏူးညံ႔ ေပ်ာ့ေပ်ာင္းရမည္၊ မာနမႀကီးရ၊ ေရာင့္ရဲလြယ္ရမည္၊ အေမြးအျမဴ လြယ္သူျဖစ္ရမည္၊ ကိစၥနည္းပါးရမည္၊ ေပါ့ပါးေသာ အျဖစ္မ်ိဳး ရွိရမည္၊ ျငိမ္သက္ေသာဣေျႏၵ ရွိရမည္၊ ရင့္က်က္ေသာပညာ ရွိရမည္၊ မႀကမ္းတမ္း မရိုင္းျပ ယဥ္ေက်းသူ ျဖစ္ရမည္၊ လူတို႔၌ တြယ္တာ မက္ေမာျခင္း မရွိရ။

(ရွင္းလင္းခ်က္)။( စြမ္းႏိုင္သူ )။ ။ ေလာက၌ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းလိမ့္မည္ဟု ယံုၾကည္ခ်က္မရွိသူ, မက်န္မာသူ, ပ်င္းသူ, ဉာဏ္မရွိသူမ်ားကား ဉာဏ္ျဖင့္လုပ္ရမည့္ အလုပ္မ်ိဳးကို လုပ္လိမ့္မည္မဟုတ္။ ယံုၾကည္ခ်က္ရွိသူ, က်န္းမာသူ ၀ီရိယရွိသူ, ဉာဏ္ရွိသူမ်ားသာ ထိုအခုပ္မ်ိဳးကို ျဖစ္ေျမာက္ေအာင္ လုပ္ႏိုင္ၾက၏။ ဓမၼအရာ၌လည္း ဤနည္းပင္ျဖစ္သည္။ ဤအခ်က္ကို မဇၩိမပဏၰာသ ေဗာဓိရာဇကုမာရသုတ္ ၂၉၇-ျဖင့္ သိအပ္၏။ ထိုသုတ္၌ ေဗာဓိမင္းသားက-အရွင္ဘုရား ဘုရားျမတ္ဟူေသာ ဆံုးမနည္းညႊန္မည့္ပုဂၢိဳလ္ကို ရေသာရဟန္းသည္ ဘယ္ေလာက္ၾကာမွ အရဟတၱမဂ္ဖိုလ္ကို ရပါသနည္း-ဟု ေလွ်ာက္ေသာ္

မင္းသား-ဤအေရး၌ သင့္ကိုပင္ ေမးရဦးမည္။ သင္ ဆင္စီးခၽြန္းကိုင္ အတတ္ကို တတ္သေလာ-ဟု ေမးေတာ္မူရာ

တတ္ပါေၾကာင္း-ေလွ်ာက္၏။

လူတေယာက္သည္ သင့္ထံ ဆင္စီးခၽြန္းကိုင္အတတ္ကို သင္မည္ဟု လာ၏။ ထိုသူကား ယံုၾကည္မႈလည္း မရွိ၊ က်န္းလည္း မက်န္းမာ၊ ေကာက္က်စ္လွည့္ျဖားတတ္သူလည္း ျဖစ္၏။ ပ်င္းလည္း ပ်င္း၏။ ဉာဏ္လည္း မရွိ။ ထိုသူျဖစ္ေျမာက္ေအာင္ သင္ႏိုင္ပါမည္ေလာ-ဟု ေမးေတာ္မူ၏။

ဤအဂၤါငါးပါးအတက္ တပါးပါးႏွင့္ ျပည့္စံုေနလွ်င္ပင္ သင္ႏိုင္မည္မဟုတ္ပါ၊ ငါးပါးလံုး ျပည့္စံုေနလွ်င္ကား ဆိုဖြယ္မရွိေတာ့ပါ-ဟု ေလွ်ာက္၏။

တေယာက္ေသာ္ကား-.ံုၾကည္ခ်က္ ရွိသူ, က်န္းမာသူ, ေျဖာင့္မတ္သူ, မပ်င္းမရိ ႀကိဳးစားတတ္သူ, ဉာဏ္ရွိသူျဖစ္၏။ ထိုသူကား သင္ၾကားတတ္ေျမာက္ႏိုင္ပါမည္ေလာ-ဟုေမးေသာ္ ထိုသူမ်ိဳးမွာ တခုခုေသာ အဂၤါႏွင့္ျပည့္စံုလွ်င္ပင္ သင္ၾကားတတ္ေျမာက္ႏိုင္ပါ၏။ ငါးပါးလံုး ျပည့္စံုပါမူကား ဆိုဖြယ္မရွိေတာ့ပါ-ဟု ေလွ်ာက္၏။

မင္းသား ထို႔အတူပင္ တရားအားထုတ္သူျဖစ္ေၾကာင္း အဂၤါ (ပဓာနိယဂၤ) မ်ားကား ငါးပါးတို႔တည္း။

ဘုရား၌ ယံုၾကည္ေသာ သဒၶါရွိျခင္း, က်န္းမာျခင္း, မစဥ္းစလဲ မလွည့္ျဖားျခင္း, မိမိအျဖစ္မွန္ကို တင္ျပတတ္ျခင္း, အားထုတ္မႈ ရွိျခင္း တို႔ျဖစ္၏။ ဤငးါပါးႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ္ တရားလ်င္ျမန္စြာ ရႏိုင္၏-ဟု ေဟာေတာ္မူသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဤ၌ သေကၠာ-စြမ္းႏိုင္သူ ဆိုသည္မွာ ထိုပဓာနိယဂၤ တရား ငါးပါး ျပည့္စံုသူျဖစ္ရမည္ဟု သိအပ္သည္။

(လကၤာ) ယံုၾကည္ သဒၶါ၊ က်န္းမာျခင္းတြဲ၊ စဥ္းလဲမျပဳ၊ အားထုတ္မႈပါ၊ သိပညာ၊ ပဓာနိယဂၤ ငါး။

( ေျဖာင့္မတ္သူ, အလြန္ေျဖာင့္မတ္သူ )။

ဥဇု-သုဟုဇု ကား ပဓာနိယဂၤ ငါးပါးတို႔တြင္ တပါးအ၀င္အပါျဖစ္ေသာ မစဥ္းလဲ မလွည့္ျဖားတတ္သူ, မိမိအျဖစ္မွန္ကို ဘုရားထံ သီတင္းသံုးေဖာ္မ်ားထံ ေဖာ္ျပတတ္သူ ျဖစ္ရမည္ဟူေသာ အဂၤါအရပင္ျဖစ္ါ၏။ ေက်ာက္က်စ္စဥ္းလဲျခင္း, လွည့္ျဖားျခင္း ရွိသူမ်ားကား သူတပါးအေပၚ ေမတၱာထားႏိုင္မည္မဟုတ္၊ ေမတၱာသာ မဟုတ္ ထိုကဲ့သို႔ မရိုးမေျဖာင့္သူမ်ား၌ အျခား အက်င့္တရားေကာင္းမ်ားျဖစ္ပြားရန္လည္း မလြယ္။ စင္ၾကယ္ေသာ ပိတ္ကားခ်ပ္ေပၚမွာသာ ပန္းခ်ီေဆး ေတာက္ပေပၚလြင္စြာ ထင္ရွားႏိုင္၍ ညစ္ေပေနေသာ ပိတ္ကားခ်ပ္ေပၚတြင္ ေဆးေရာင္မေပၚလြင္ မထင္ရွားႏိုင္သကဲ့သို႔ ေကာင္းျမတ္ေသာ တရားမ်ားကား သန္႔ရွင္းေသာ စိတ္ဓာတ္၌သာ စြဲျမဲစြာ ထင္ႏိုင္တည္ႏိုင္၍ စိတ္ဓာတ္မသန္႔ရွင္းသူ၌ တည္ႏိုင္ခြင့္မရွိ။ ထို႔ေၾကာင့္ ရိုးသားေျဖာင့္မတ္မႈသည္ အလြန္ေအရးႀကီးေသာေၾကာင့္ ဥဇု, သုဟုဇု-ဟု ႏွစ္ခ်က္ထပ္ ေဟာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

အ႒ကထာ၌ ဤႏွစ္ပုပ္ကို အနည္းနည္း ခြဲျပ၏။

တႀကိမ္တခါ သို႔မဟုတ္-ငယ္ရြယ္စဥ္အခါ ေျဖာင့္မတ္မႈ ဥဇု-ျဖင့္ ေက်နပ္မေနေသးပျ အသက္ထက္ဆံုး ထပ္တလဲလဲ မေလ်ာ့ေအာင္ ျပဳျခင္းျဖင့္ အလြန္ေျဖာင့္မတ္သူ သုဟုဇု-ျဖစ္ေအာင္ ျပဳရမည္၏ူ`။

ထို႔ျပင္ ကိုယ္ႏႈတ္ေကာက္က်စ္မႈကို ပယ္ျခင္းျဖင့္ ဥဇု-ျဖစ္ေအာင္, စိတ္ထားေကာက္မႈ ပယ္ျခင္းျဖင့္ သုဟုဇု ျဖစ္ေအာင္ ျပဳရမည္။

အဓိသီလ အဓိစိတၱ သိကၡာျဖင့္ ဥဇု-ျဖစ္ရန္၄င္း, အဓိပညာ သိကၡာျဖင့္ သုဟုဇု ျဖစ္ရန္၄င္း ႀကိဳးစားရမည္ စသည္ျဖင့္ ဖြင့္ျပ၏။

ဤအ႒ကထာအလိုကို သတၱဳခ်ၾကည့္ေသာ္ အက်င့္ကို ႀကိဳးစားျဖင္းျဖင့္ အရဟတၱမဂ္ရကာ ကိေလသာကုန္စင္မွ အျပည့္အစံု ဥဇု, သုဟုဇု ျဖစ္သည္ဟု သိရ၏။

ထိုအျဖစ္မ်ိဳးေရာက္ေအာင္ မိမိစိတ္ဓာတ္ကို ပဋိပတ္ျဖင့္ အျမဲတေစ ေျဖာင့္ေပးေနရမည့္ အျဖစ္ကို သိေစသည္။

(ဆိုဆံုးမလြယ္သူ) အဆိုအဆုံးမခက္သူကို ဒုဗၺစ-ဟုဆို၏၊ ထိုပုဂၢိဳလ္မ်ားမွာ ဤအမႈကို မျပဳအပ္ဟုေျပာလာေသာ္ သင္ျမင္သလား, ၾကားသလား, ဘယ္သူကေျပာသလဲ စသည္ျဖင့္ အေျပာမခံ ျပန္လႏ္ဆိုတတ္၏။ အေရးမလုပ္သလို ဆိတ္ဆိတ္ေသာ္လည္း ေနတတ္၏။ စကားကို လက္ခံေသာ္လည္း ဆိုသည့္အတိုင္း မက်င့္ပဲ လုပ္ျမဲလုပ္ေနတတ္၏။ ဤသူမ်ိဳးကား တရားထူရဖို႔အေရး အလွမ္းေ၀းေနတတ္သူပင္။

သု၀စ-ဆိုဆံုးမလြယ္သူ ပုဂၢိဳလ္မ်ားကား တစံုတေယာက္က ဆံုးမလာေသာ္ အလြန္အားရ၀မ္းသာစြာ လက္ခံတတ္၏။ ေနာင္အခါလည္း ဆံုးမပါရန္ ပန္ၾကားတတ္၏။ ဆံုးမသည့္အတိုင္းလည္း က်င့္တတ္၏။ ထိုသူမ်ိဳးကား တရားထူးရဖို႔ အလြန္နီးကပ္လ်က္ ရွိသူမ်ားပင္တည္း။

အဆံုးအမခက္သူမွာ ဤသူ ငါ့အက်ိဳးစီးပြား လိုသားသူပါတကား-ဟု နားမလည္တတ္၊ ဆရာလုပ္သည္ဟု ထင္လ်က္ မႏွစ္သက္တတ္၊ ထိုပုဂၢိဳလ္မ်ိဳးမွာ ထဒၶမန-အဆံုးအမႏွင့္ ဆံုးမသူသုိ႔ မလိုက္ပါ တင္းမာေနေသာ စိတ္ရွိသူ ပုဂၢိဳလ္မ်ိဳးျဖစ္ရာ ေမတၱာျဖစ္ဖို႔ မလြယ္သည့္အျပင္ အျခားအက်င့္တရားမ်ားျဖစ္ရန္လည္း ေ၀းကြာလွ၏။ အဆံုးအမကို လိုလားသူကား ဆံုးမတတ္သူကို ေလးစားျမတ္ႏိုးတတ္၏။ အဆံုးအမႏွင့္ ဆံုးမတတ္သူသို႔ လိုက္ေလ်ာရန္ အခန္႔သင့္ေပ်ာ့ေပ်ာင္းႏူးညံ႔ေသာ စိတ္ရွိေနရာ ထိုစိတ္မ်ဳးမွာ ေမတၱာႏွင့္ သဟဇာတ္ျဖစ္ေသာ စိတ္ထားပင္ျဖစ္၍ ေမတၱာတမင္မပြားေသာ္လည္း ေမတၱာျဖစ္လ်က္ေန၏။ ထိုသူမ်ိဳးမွာ အက်ိဳးစီးပြား အစစ္အမွန္ကို လိုလားေတာင့္တသူမ်ိဳးျဖစ္ရာ ယထာဘူတံ ဉာဏာယ သတၳာ ပရိေယသိတေဗၺာ-အမွန္တရားသိဖို႔ရာ ဆရာရွာ္ရမည္-ဟူေသာ နိဒါန၀ဂၢ နိဒါနသံယုတ္ ၃၄၉-လာ ဘုရားအမိန္႔ေတာ္ လိုက္နာရန္ ၀န္မေလး၍ မဂ္ဖိုလ္နိဗၺာန္ႏွင့္ ဧကန္နီးကပ္လ်က္ရွိသူ ဆိုရေတာ့သည္။

( ႏူးညံ႔ေပ်ာ့ေပ်ာင္းသူ )

ဤ၌ မုဒု-ႏူးည့ံသူ ဟူသည္မွာ ဖရုသ-ၾကမ္းတမ္းျခင္း၏ ဆန္႔က်င္ဘက္ ႏူးညံ့သိမ္ေမြ႔ျခင္းဆိုေသာ ႏူးညံ႔ျခင္းမ်ိဳး မဟုတ္၊ ထဒၶ-ခက္ထန္ုျခင္း, တင္းမာျခင္း၏ ဆန္႔က်င္ဘက္ ႏူးညံ႔ေပ်ာ့ေပ်ာင္းျခင္းကို ဆိုလိုသည္။ ပဋိပတ္၌ က်င့္ရန္ ပ်င္ရိဆုတ္နစ္သူ, သဒၶါနည္းသူ စသည္တို႔မွာ ထိုထိုအက်င့္မ်ားသုိ႔ မေရာက္ႏိုင္ပဲ တင္းမာေနသူမ်ားပင္တည္း။ သဒၶါဆႏၵရွိသူ, စိတ္အားထက္သန္၍ ၀ီရိယရွိသူတို႔ကား ထိုထိုအက်င့္တရားတို႔၌ လိုက္ေလ်ာပါသြားေလာက္ေအာင္ ႏူးညံ႔ေပ်ာ့ေပ်ာင္း ေနသူမ်ားတည္း။

ထို႔ေၾကာင့္ အမုဒု-ခက္ထန္ခိုင္မာေနသူ, တင္းမာေနသူကား ပရိကံ-ျပဳျပင္စီမံမႈ မျပဳရေသးေသာေၾကာင့္ လိုရာအထည္ ျပဳလုပ္ရန္ အသင့္မျဖစ္ေသးသည့္ မာေက်ာေနေသာ ေရႊစင္ပမာ ဤေမတၱာဘာ၀နာစေသာ အမႈ၌ လိုက္ပါမည္မဟုတ္ေပ။ မုဒု-ႏူးညံ႔ေပ်ာ့ေပ်ာင္းသူကား ျပဳျပင္စီမံဖန္တီးထား၍ လိုရာအထည္တန္ဆာျဖစ္ရန္ အသင့္ျဖစ္ေနေအာင္ ေပ်ာ့ေပ်ာင္းေနေသာ ေရႊစင္ပမာ ေမတၱာဘာ၀နာစေသာ ပဋိပတ္အမႈ ျပဳလိုက္တိုင္းပါေအာင္ ေဆာင္လိုသမွ်လိုက္ေအာင္ ႏူးညံ႔ေပ်ာ့ေပ်ာင္းလ်က္ရွိ၏။

မုဒု-၏ သိမ္ေမြ႔ႏူးညံ႔ျခင္း အနက္ကိုလည္း အ႒ကထာ တနည္း ဖြင့္ေသးသည္။ ကိုယ္အမူအရာ ႏငတ္အမူအရာ ႏူးညံ႔ေသာ ဤပုဂၢိဳလ္မ်ိဳးမွာ သိမ္ေမြ႔ေျပျပစ္၍ ခ်စ္ျမတ္ႏိုးဖြယ္ျဖစ္ရာ ဆိပ္ကမ္းေကာင္းပမာ အမ်ားအလြယ္တကူ သက္ေရာက္ခို၀င္ရာျဖစ္၏။ ထိုပုဂၢိဳလ္မ်ိဳးမွာ မ်က္ေမွာင္မၾကဳတ္ ေပၚလြင္ရႊင္ပ်ေသာ မ်က္ႏွာရွိျခင္း, ခ်ိဳျမသာယာ နားခ်မ္းသာေစာ စကားရွိျခင္း, ပြင့္လန္းေသာမ်က္ႏွာျဖင့္ ပဋိသႏၳာရ ျပဳတတ္ျခင္းစေသာ ဂုဏ္မ်ားေၾကာင့္ပင္ ေမတၱာ၏သဘာ၀မ်ား ရွီေနျပီးျဖစ္ရာ ေမတၱာဘ၀ာနျဖစ္ရန္ အလြန္လြယ္ကူလ်က္ ရွိေတာ့သည္။

( မာန္မာန မရွိသူ)

အမ်ိဳးအႏြယ္စေသာ မာန္ျဖစ္ေၾကာင္း ၀တၳဳတို႔ျဖင့္ သူတပါးအေပၚမွာ မေထမဲ့ျမင္ မျပဳသူကို အနတိမာနီ ဆိုသည္။ မာနေထာင္တတ္သူကား သူတပါးတို႔ကို မိမိႏွင့္ မတုမတန္ဟု သေဘာထားကာ အဖက္မလုပ္ အေရးမစိုက္လိုပဲ ရွိတတ္ရာ ထိုသေဘာမွာ ေမတၱာကင္းျခင္း လကၡဏာျဖစ္၍ ထိုသို႔သေဘာရွိသူကား ေမတၱာ၏တည္ရာ အဘယ္မွာျဖစ္အံ႔နည္း။ မနာကင္းသူကား မိမိထက္ ႀကိးသူျမတ္သူမ်ားကို ေလးစားခယတတ္၍ မိမိထက္ငယ္သူ ေအာက္က်သူမ်ားကိုလည္း ကူညီတတ္ျခင္း, ငဲ့ညႇာတတ္ျခင္းစသည္ျဖင့္ ထိုသူမ်ားအေပၚ စိတ္သေဘာထား ႏူးညံ႔လ်က္ရွိရာ ထိုသူမ်ိဳးမွာ ေမတၱာတမင္မပြားပဲပင္ ေမတၱာစိတ္ျဖစ္လ်က္ ရွိေနေပသည္။

မာနႀကီးသူမွာ သူတပါးအေပၚ ေမာက္ောမ္လိုျခင္း, ျပိဳင္လိုျခင္းစေသာ သေဘာဆိုးမ်ားရွိတတ္ရာ တရားကိုပင္ အားထုတ္ေသာ္လည္း ျပိဳင္လို ေမာ္လိုစိတ္ျဖင့္ အားထုတ္မည္ျဖစ္ရာ အဘယ္မွ တရားထူးရႏိုင္အံ႔နည္း။ အလြန္သိမ္ေမြ႔ေသာ မာနကေလးမ်ားပင္ တရားေရး၌ အေႏွာင့္အရွက္ ျဖစ္တတ္ေသးရာ အတိမာနမွာ ကား ဆိုဖြယ္ရာမရွိေပ။ ထို႔ေၾကာင့္ ေမတၱာဘာ၀နာအရာ၌ အေႏွာင့္အယွက္ အတားအဆီးျဖစ္၍ပင္ အနတိမာနီ-မာန္မေထာင္သူ ျဖစ္ရမည္ဟု ညႊန္ၾကားေတာ္မူသည္။

( ေရာင့္ရဲလြယ္သူ )

ရတတ္သမွ်, ရွိသမွ်, ျဖစ္သမွ်ႏွင့္ တင္းတိမ္ေက်နပ္သူကို သႏၲဳႆက-ေရာင့္ရဲလြယ္သုူ ဆို၏။ ရတတ္သမွ်ႏွင့္ မေရာင့္ရဲသူမွာ ရွာရေဖြရ ေၾကာင့္ၾကစိုက္ရ သျဖင့္ ဗ်ာပါရေတြမ်ားျခင္း, ရွာ၍မရလွ်င္ စိတ္မခ်မ္းသာျခင္း, စတိဆိုးျခင္း, ရျပန္လွ်င္ ပိုရေအာင္ရွာျခင္း, ရွာတိုင္းမရေသာအခါ စိတ္မသက္မသာျဖစ္ျခင္း, စိတ္ဆိုးျခင္း စသည္ျဖစ္တတ္ရာ ေမတၱာျဖစ္ေရး ေ၀းေနသူတည္း။ ရတတ္သမွ် ျဖစ္သမွ်ႏွင့္ အားရတင္းတိမ္ေနသူမွာ ပစၥည္းမရမႈႏွင့္စပ္၍၄င္း, တပါးပုဂၢိဳလ္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍၄င္း, စိတ္မခ်မ္းသာဖြယ္ စိတိဆိုးဖြယ္မရွိ, စိတ္အစဥ္ ေအးခ်မ္းလ်က္ရွိရာ ထိုပုဂၢိဳလ္၏စိတ္ဓာတ္မွာ ေမတၱာႏွင့္ သဟဇာတ္ျဖစ္ဖို႔ရာ အလြန္ဆီေလ်ာ္လ်က္ရွိသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေမတၱာဘာ၀နာျဖစ္ရန္ အေျခခံအက်င့္အျဖစ္ျဖင့္ ေဟာေတာ္မူခဲ့ျခင္းျဖစ္၏။

( အေမြးအျမဴ လြယ္သူ )

သူတပါးကို မွီေနရသူျဖစ္လိက္ သူေကၽြးသမွ် ေပးသမွ်ႏွင့္ မေက်နပ္ႏိုင္သူကို ဒုဗၻရ (အေမြးခက္သူ) ဟု ဆို၏။ ထိုသို႔မဟုတ္ပဲ ေကၽြးသမွ် ေပးသမွ်ႏွင့္ ေက်နပ္သူကား သုဘရ (အေမြးလြယ္သူ) ပင္တည္း။ မိမိကိုယ္ကို မိမိ အေမြးခက္သူ, လြယ္သူ, သူတပါး၏ အေမြးခက္သူ, လြယ္သူဟု ေလးမ်ိဳးရွိ၏။ ထိုတြင္ အခ်ိဳရလွ်င္ အခ်ဥၤရွာ, အခ်ဥ္ရလွ်င္ အခ်ိဳရွာ, စသည္ျဖင့္ ရွာတတ္သူကို မိမိကုိယ္ကို မိမိ အေမြးခက္သူဆို၏။ ထိုသို႔မဟုတ္ပဲ ေကာင္းသည္ျဖစ္ေစ, ဆိုးသည္ျဖစ္ေစ ရတတ္သမွ် ေက်နပ္စြာစားျပီး မိမိအလုပ္ အားထုတ္သူကို မိမိကုိယ္ကို မိမိ အေမြးလြယ္သူဟု ဆို၏။

အၾကင္ရဟန္းသည္ အေကာင္းကို လွဴေစကာ မ်က္ႏွာမသာ မႏွစ္သက္သည့္ အမူအရာ ျပတတ္၏။ အလွဴ႔ဒကာေရွ႔မွာပင္ ဘယ္လိုဟာမ်ား လွဴရသလဲဟု ေမာင္းမဲလ်က္ ရွင္လူတို႔အား ေပးလိုက္၏။ ထိုရဟန္းမ်ိဳးကား သူတပါး အေမြးခက္ေသာ ရဟန္းမ်ိဳးတည္း။ ရဟန္းတပါးမွာမူ ေကာင္းေကာင္းဆိုးဆိုး နည္းနည္း မ်ားမ်ား ဒကာေပးသမွ် ရသမွ်ႏွင့္ ေက်နပ္ႏွစ္သက္စြာ ၾကည္လင္ေသာ မ်က္ႏွာရွိသည္ျဖစ္၍ မွ်တ၏။ ဤရဟန္းကား အလုပ္အေကၽြးဒကာတို႔၏ အေမြးရလြယ္ေသာ ရဟန္းမ်ိဳးတည္း။ ဤရဟန္းႏွစ္မ်ိဳးတြင္ အေမြးရခက္သူမွာ ေမတၱာျဖစ္ရန္ အလြန္ခက္သည္ကို ေတြ႔ရေပလိမ့္မည္။ အျခား ပဋိပတ္မ်ားလည္း ျဖစ္ရန္မလြယ္၊ ထို႔ေၾကာင့္ ေမတၱာျဖစ္ရန္၄င္း, အျခား ပဋိပတ္မ်ားျဖစ္ရန္၄င္း, လြယ္ကူေစေသာ သုဘရ (အေမြးအျမဴ လြယ္ကူသူ) ျဖစ္ေရးကို ညြန္ေတာ္မူခဲ့သည္။

( ကႆပသံယုတ္ )။ ။ လူမ်ားထံမွ ရ-မရႏွင့္စပ္၍ စိတ္ထိခိုက္မႈမရွိရန္ သေဘာထား မွန္ကန္ေရးအတြက္ ကႆပသံယုတ္၌ ရွင္ေတာ္ဘုရား ေဟာၾကားခဲ့ရာ ထိုအခ်က္မွာ ေရာင့္ရဲလြယ္သူ, အေမြးအျမဴ လြယ္သူျဖစ္ေရးႏွင့္ သက္ဆိုင္၍ အခ်ဳပ္မွ်ထုတ္ျပဦးမည္။

ငါ့ကို မလွဴ မရွိပါေစနဲ႔ လွဴၾကပါေစ၊ နည္းနည္း မလွဴၾကပါေစနဲ႔၊ မ်ားမ်ား လွဴၾကပါေစ၊ အညံ႔ကို မလွဴၾကပါေစနဲ႔၊ အေကာင္းကို လွဴၾကပါေစ၊ ေႏွးေႏွး မလွဴၾကပါေစနဲ႔၊ ျမန္ျမန္ လွဴၾကပါေစ၊ ေကာင္းမြန္ေအာင္ မစီမံပဲ မလွဴၾကပါေစနဲ႔၊ ေကာင္းေအာင္စီမံကာ လွဴၾကပါေစ-ဤသုိ႔ေသာ စိတ္ထားမ်ိဳးျဖင့္ အိမ္မ်ားသို႔ ခ်ဥ္းကပ္ေသာ ရဟန္းသည္ မိမိေတာင့္တသည့္အတိုင္း မရေသာ္ စိတ္ထိခိုက္ကာ စိတ္ဆင္းရဲ ကိုယ္ဆင္းရဲ ျဖစ္ရေတာ့သည္။

ရဟန္းတပါးကား မလွဴမရွိပါေစနဲ႔ လွဴၾကပါေစ-စေသာ ဆိုခဲ့ျပီး ေတာင့္တခ်က္မ်ားအတိုင္း သူစိမ္းျပင္ပျဖစ္ေသာ သူတပါးအိမ္တို႔၌ ဘယ္မွာ ရေကာင္းပါအံ႔နည္း-ဟု ဤစိတ္ထားမ်ိဳးျဖင့္ အိမ္မ်ားသို႔ ခ်ဥ္းကပ္၏။ ထိုရဟန္းမွာ မရျခင္း စေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္ စိတ္မထိခိုက္၊ မဆင္းရဲရ၊ ကႆပ နမူနာျဖင့္ သင္တို႔အား ဆံုးမ၇ေတာ့မည္၊ ထိုနမူနာအတိုင္း က်င့္ၾကေလ-ဟု ဘုရားရွင္ ေဟာေတာ္မူခဲ့ေလသည္။ (နိဒါန၀ဂၢ၊ ကႆပသံယုတ္-၄၀၃)။

(ကိစၥနည္းပါးသူ)။ ။ မိမိျပဳလုပ္ရမည့္ အလုပ္မွတပါး အျခားမဆိုင္ေသာ အက်ိဳးမရွိေသာ အလုပ္မ်ား၌ ေၾကာင့္ၾကစိုက္သူကို အလုပ္မ်ားသူဟု ဆို၏။ ထိုပုဂိၢဳလ္မ်ား၌ မိမိအလုပ္ လစ္ဟင္း၍ အက်ိဳးဏီးပြား ပ်က္ျပားဆုတ္ယုတ္တတ္သည္သာ။ ဓမၼေရး၌ကား ထိုအပၸကိစၥအျဖစ္မွာ လြန္စြာပင္ လိုလားအပ္ေတာ့သည္။ န၀ကမၼ စေသာ အလုပ္ကိစၥ၌ ေပ်ာ္ေမြ႔တတ္ျခင္း, စကားမ်ားမႈ၌ ေပ်ာ္ေမြ႔တတ္ျခင္း, အေပါင္းအသင္း၌ ေကပ်ာ္ေမြ႔တတ္ျခင္း, စသည္ျဖင့္ အက်ိဳးမရွိေသာ အလုပ္မ်ား၌ ေပ်ာ္ပိုက္တတ္သူမ်ားကား ကိစၥမ်ား၍ တရား အားမထုတ္ႏိုင္သူမ်ားတည္း။ မိမိ အားထုတ္ရမည့္ တရားမွတပါး အချားမည္သည့္ အလုပ္ပိုကိုမွ် မလုပ္သူကို အပၸကိစၥ (ကိစၥနည္း၀ူ)ဟု ဆိုသည္။ ထိုပေၾကာင့္ တရားအားထုတ္မည့္သူမ်ားမွာ ပလိေဗာဓဆယ္ပါး ျဖတ္ေတာက္ ရွင္းလင္းထားရမည့့္ အျဖစ္ကို ၀ိသုဒၶိမဂ္၌ မိန္႔ဆိုျခင္းျဖစ္၏။ အပၸကိစၥ ပုဂၢိဳလ္သာ ပဋိပတ္၌ ျဖစ္ေျမာက္ေပါက္ေရာက္ေအာင္ အားထုတ္ႏိုင္မည္ျဖစ္၍ ဤေမတၱာ၏ေရွ႔သြား အက်င့္မ်ား၌ ကိစၥနည္းပါးသူ ျဖစ္ရမည့္အေရးကို အက်င့္တခုအေန ေဟာၾကားေတာ္မူျခင္း ျဖစ္သည္။

( ေပါ့ပါးေသာအျဖစ္ရွိသူ )။ ။ ေလာက၌ မိမိမွာ ရွိသင့္သည္ထက္ အသံုးအေဆာင္ေတြ ပိုမိုမ်ားျပားစြာ ရွိေနလွ်င္ ထိုအရာမ်ားကို သိမ္းဆည္းရ, ေစာင့္ေရွာက္ရ, ျပဳျပင္ရ, စီမံရသျဖင့္ ကိစၥေတြ အလြန္မ်ားျပား၍ ထိုအရာမ်ားအတြက္ ထိုသူ႔မွာ အလြန္၀န္ေလးလ်က္ရွိ၏။ ဓမၼေရး၌မူ ထို၀န္ေလးမႈကို ပို၍ မလိုလားအပ္ေပ။ ထို႔ေၾကာင့္ ဓမၼသက္သက္ အားထုတ္ရမည့္ ရဟန္းေတာ္မ်ား၌ မိမိလံုေလာက္ရံု ပရိကၡရာမွ်သာ ေဆာင္ထားရမည့္အျဖစ္ ခရီးသြားေသာအခါ ငွက္မ်ားသည္ အျခားဘာမွ်မပါ မိမိအေတာင္ပံအားျဖင့္သာ လိုရာပ်ံသန္းသြားလာသကဲ့သို႔ မိမိ ပရိကၡရာရွစ္ျဖာမွ် ေဆာင္ကာ တာ၀န္ေပါ့ပါးစြာ သြားလာရမည့္အျဖစ္ကို ေဟာေတာ္မူ၏။ ပစၥည္းမ်ားလွ်င္ တာ၀န္ေလး၍ တရားကို ေကာင္းစြာ အားမထုတ္ျဖစ္ရာ သလႅဟုက၀ုတၱိအျဖစ္လည္း တရားအားထုတ္ေရး၌ လြန္စြာလိုလားထိုက္ေသာ အက်င့္တရပ္ျဖစ္ေပသည္။


၅။ ပညာရွိအမ်ား သူတပါးတို႔ ကဲ့ရဲ႔ျပစ္တင္မည့္ ဒုစရိုက္စု ယုတ္ညံ႔ေသာအမႈမ်ိဳးကို အေသးအဖြဲ အနည္းငယ္မွ်ပင္ျဖစ္ေစ မျ႔ုက်င့္ပါေလနဲ႔၊( ထို႔ေနာက္ ေမတၱာပြားရမည္မွာ) သတၱ၀ါမွန္သမွ် ကိုယ္ခ်မ္းသာႀကပါေစ၊ ေဘးရန္ကင္းေ၀း ေအးခ်မ္းသာယာႀကပါေစ၊ စိတ္လည္း ခ်မ္းသာႀကပါေစ။

၆-၇။ အလံုးစံုေသာ ထိတ္လန္႔တတ္ေသာ ပုထုဇဥ္ ေသကၡမ်ား, မထိတ္လန္႔တတ္ေသာ ရဟႏၲာပုဂၢိဳလ္မ်ား, ကိုယ္ခႏၶာရွည္လ်ားေသာ သတၱ၀ါမ်ား, ကိုယ္ခႏၶာႀကီးမားေသာ သတၱ၀ါမ်ား, ကိုယ္ခႏၶာ အလတ္စား သတၱ၀ါမ်ား, ပုကြ နိမ္႔တို ကိုယ္ရွိေသာ သတၱ၀ါမ်ား, ေသငယ္မႈံမႊားေသာ သတၱ၀ါမ်ား, ဆူျဖိဳး၀ိုင္း၀န္းေသာ သတၱ၀ါမ်ား, ျမင္ဘူးေသာ သတၱ၀ါမ်ား, မျမင္ဘူးေသာ သတၱ၀ါမ်ား, အေ၀း၌ ေနေသာ သတၱ၀ါမ်ား, အနီး၌ေနေသာ သတၱ၀ါမ်ား, ေနာင္ မျဖစ္ ႀကမည့္ ျဖစ္ျပီးျဖစ္ရေသာ ရဟႏၲာမ်ား, ေနာင္ ဘ၀သစ္ ရွာမွီးတတ္ ေသာ ေသကၡပုထုဇဥ္မ်ား, ေလာကရွိ ဤသတၱ၀ါအားလံုး ကိုယ္စိတ္ ႏွစ္ျဖာ ခ်မ္းသာႀကပါေစ။

၈။ သူတေယာက္သည္ အျခားသူတေယာက္ကို စဥ္းလဲ လွည့္ပတ္မႈ မျပဳပါေစလင့္၊ ဘယ္အရပ္မွာမဆို ဘယ္ပုဂၢိဳလ္ တေယာက္ေယာက္ကိုမွ် မထီမဲ့ျမင္ မျပဳပါေစလင့္၊ ကို္ယ္ႏႈတ္တို႔ျဖင့္ ထိပါး ႏွိပ္စက္ျခင္းျဖင့္၄င္း၊ ေဒါသစိတ္ျဖင့္၄င္း၊ အခ်င္းခ်င္း တေယာက္သည္ တေယာက္၏ ဆင္းရဲမႈကို အလိုမရွိပါေစလင့္။

၉။ ေမြးမိခင္သည္ မိမိ၏ရင္ေသြးျဖစ္ေသာ တဦးတည္းေသာ သားကို မိမိအသက္ႏွင့္လဲ၍ပင္ အစဥ္ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ဘိသကဲ့ သို႔ ထို႔အတူ သတၱ၀ါအားလံုးတို႔၌ အတိုင္းအတာ ပမာဏမရွိေသာ ေမတၱာစိတ္ကို ပြါးမ်ားပါေလ။

၁၀။ အထက္ အရူပ, ေအာက္ ကာမ, အလယ္ ရူပဘ၀ အလံုးစံုေသာ ေလာက၌ ပိုင္းျခားကန္႔သတ္ခ်က္ မရွိေသာ ေမတၱာစိတ္ ကို အပိုင္းအျခားကင္း က်ဥ္းေျမာင္းျခင္း မရွိေအာင္, ေဒါသ ဟူေသာ အတြင္းရန္ မရွိေအာင္, အပရန္သူလည္း မရွိေအာင္ ပြါးမ်ားပါေလ။

၁၁။ ရပ္လ်က္ျဖစ္ေစ, သြားလ်က္ျဖစ္ေစ, ထိုင္လ်က္ျဖစ္ေစ, အိပ္လ်က္ျဖစ္ေစ, ငိုက္မ်ဥ္းျခင္း ကင္းေနေသာအခ်ိန္မွာ ေမတၱာစ်ာန္ သတိကို စြဲျမဲစြာ ေဆာက္တည္ရာ၏၊ ဤဘုရားသာသနာေတာ္၌ ဤေမတၱာစ်ာန္ သတိျဖင့္ ေနျခင္းကို ျဗဟၼ၀ိဟာရ-( ထူးျမတ္ေသာ ေနျခင္းမ်ိဳး ) ဟူ၍ ဘုရားရွင္မ်ား ေဟာႀကားေတာ္မူခဲ့သည္။

၁၂။ ထိုေမတၱာစ်ာန္ ရျပီးေသာ ေယာဂီသည္ အတၱဒိ႒ိ အစြဲမရွိေအာင္ျပဳ၍ ေလာကုတၱရာ သီလရွွိေသာ ေသာတာပတၱိမဂ္ ဉာဏ္ႏွင့္ ျပည့္စံုသူျဖစ္လ်က္၀တၳဳအာရံု ကာမဂုဏ္တို႔၌ ကိေလသာျဖင့္ တြယ္တာျခင္းကို အရွင္းပယ္ရွားျပီးေသာ္ အမွန္ပင္ ေနာက္တဖန္ ပဋိသေႏၶ မေနရေတာ့ေပ။

ေမတၱသုတ္ စကားေျပ အဓိပၸါယ္ ျပီး၏။

Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa.

3. DISCOURSE ON LOVINGKINDNESS.

Historical Sketch

Lord Buddha was then residing at Savatthi in the pleasaunce of Anthapindika; and a group of monks received permission from the Lord to meditate in a distant forest during their retreat for the rainy season. The monks took shelter under huge trees as temporary residence and engaged themselves intensively in the practice of meditation.

The tree deities inhabiting this forest could not stay in their tree-abodes which were above the monks, for the monks were imbued with spiritual power due to meditation, and they had to come down to stay on the ground. So the deities were very much annoyed and frustrated; and when they realised that the monks would spend the whole rainy season there, they tried to scare the monks away during the nights. They purposely harassed the monks in various ways.

Living under such impossible conditions for some time, the disturbed meditators rushed back to the Buddha and informed about their difficulties. So the Buddha advised them to recite the text of Loving-kindness and to radiate the spirit of Love to all sentient beings. Encouraged by this media, the meditators returned to forest and practised in accordance with the instructions to permeate the entire atmosphere with the radiant thoughts of Love. The tree-gods were very much pleased to be affected by this power of love and thenceforth let the monks stay there to meditate peacefully without any further disturbances.

This discourse, as a matter of fact, is the Buddhist doctrine of Love, which promulgates the method of practice to disseminate Love in order to attain Purity and Peace to realize finally the Perfect Emancipation.

This sutta is composed of twelve stanzas, with two introductory verses beautifully set by the learned elder-monks of Burma.


The Minor Readings; P.T.S. tr. The Lovingkindncss Discourse, pp. 10-11

The Illustrator of Ultimate Meaning; P.T.S. tr. Ch. IX, pp. 265-294.

3. METTA SUTTA

( Metta=Love; Affection; benevolence; eros; agape amour; Loving-kindness. )

Discourse on Love

Introduction

1. Due to the glorious power of this discourse on Love, spirits dare not disclose the frighful sights.

One who devotes to himself this doctrine day and night diligently.

2. sleeps soundly and does not see any nightmare when asleep.

Oh thou! Let us recite this doctrine endowed with such and other merits.

3. He who is clever in the benefaction and who has anticipated in the attainment of the state of Perfect Tranquility must work to be efficient, right, upright, discussable, gentle, and humble,

4. Contented, well-bred, less responsible, of fugal livelihood, serene in faculties, prudent, modest, not hanker after the families.

5. He must not commit even the slightest sin for which the wise men might censure. He must contemplate thus:- may all sentient beings be cheerful and be endowed with happy secured life.

6. Whatever breathing beings there may be the frail ones or the firm creatures, with no exception tall or stout, short or meduim-sized, thin or fat,

7. Those which are seen or those unseen those who are dwelling far or near those who are already born or those still seeking to become yet. May all these beings be endowed with happy-life.

8. Let not one be angry with another, let him not despise anyone in any place By means of physical and verbal provocation or by frustrated enmity, Let one not wish another's suffering.

9. Just like a mother would protect her baby, the only child, even so towards with her lifeall beings Let one cultivate the (Agape) boundless spirit of love.

10. Let him radiate the boundless of love rays towards the entire world, to the above, below, and across unhindered, without malice and enmity.

11. While standing, walking, or reclining, as long awake without sloth, sitting, as he be Let him devote himself to this mindfulness. This is called in this religion as "Noble Living" (Holy life).

12. If the meditator, without falling into wrong view (egoism), be virtuous, and endowed with perfect insight, has expelled passion in sensual desires, he will surely come never again to be born in any womb. The end of Metta-sutta


The End of Metta Sutta


ေဒါင္းမင္းအတြက္ တင္ျပေပးလိုက္ပါသည္။

က်န္းမာခ်မ္းသာပါေစ။

2 comments:

ေဒါင္းမင္း said...

အခုလိုကၽြန္ေတာ္ေဒါင္းမင္း..ေတာင္းဆိုမွုကိုတကူးတကတင္ျပေပးတဲ႕။ကၽြန္ေတာ္လြန္စြာမွ၀မ္းေျမာက္မိပါတယ္ခင္ဗ်ာ။
အားလံုးေသာမိတ္ေဆြေရာင္းရင္းမ်ားလဲေမတၱာသုတ္၊ကိုပြားမ်ားႏိုင္ပါေစ။ေမတၱာေတြေရွ႕ထားျပီးေလာကႀကီးသာယာႏိုင္ပါေစ။

ကၽြန္ေတာ္ေဒါင္းရိုေသေလးျမတ္စြာျဖင္႕ကူးယူသြားပါတယ္ခင္ဗ်ာ။
ခင္မင္ေလးစားစြာျဖင္႕
ေဒါင္းမင္း

ေဒါင္းမင္း said...

ေမတၱာသုတ္ကိုယခုလိုပါဌိလိုပါလြယ္ကူစြာဖတ္လို႕ရျခင္းအတြက္၊
လြန္စြာမွတန္ဖိုးရိွလွပါသည္။အနက္အဓိပၸါယ္ပါသိရတဲ႕အတြက္ပိုျပီးတန္ဖိုးရိွလွပါသည္။
ထို႕ေႀကာင္႕ကၽြန္ေတာ္ေဒါင္းမင္းသည္.ျမတ္ဘုရားပရိတ္ေတာ္ကိုရိုေသလြန္းလွေသာေႀကာင္႕..
မိမိကိုယ္တိုင္လက္ေရးျဖင္႕သာ..ရိုက်ိဳးေလးစားစြာကူးယူသြားပါတယ္။
ခင္မင္ေလးစားစြာျဖင္႕
ေဒါင္းမင္း