Friday, November 12, 2010

သင့္ေသြးေပါင္ခ်ိန္ကို ဂရုစိုက္ပါ

ေဆးပညာအသိုင္းအ၀ို္င္းထဲတြင္ စိတ္၀င္စားစရာေကာင္းေသာ အခ်င္းအရာတရပ္ ေပၚေပါက္လာျပီဆိုပါက ထိုအရာသည္ အထူးကုဘာသာရပ္မ်ားဆိုင္ရာ ဂ်ာနယ္မ်ားတြင္ အဖန္တလဲလဲ ပါလာတတ္ေသာ ေခါင္းစီးတခု ျဖစ္လာေလ့ရွိပါသည္။ ထိုအသိႏွင့္အတူ လူတိုင္းသည္လည္း က်န္းမာေရးကို အေလးထားေဆာင္ရြက္သင့္ ပါသည္။

မၾကာမီက အေဒၚတဦး၏ ျဖစ္ရပ္မွာ မိမိ ဤစာစုကို ေရးျဖစ္ေစဖို႔ ေစ့ေဆာ္ေပးပါသည္။ သူကား အသက္ ေလးဆယ္၀န္းက်င္မွ်သာရွိျပီး ယခင္က သြက္လက္ဖ်တ္လတ္သူတဦး ျဖစ္ပါသည္။ လြန္ခဲ့ေသာမတ္လ အတြင္းက သူ ေလျဖတ္သြားပါသည္။ ယခု ညာဘက္ ကိုယ္တျခမ္း မလႈပ္ႏိုင္ေတာ့ရွာ။ စကားလည္း မပီေတာ့ပါ။ မိမိတို႔ ဘိုးေဘးဘင္လက္ထက္မွ ခုတိုင္ မိသားစုအစဥ္အဆက္ ေသြးတိုးေရာဂါ၏ ႏွိပ္စက္ျခင္းကို ခံၾကရစျမဲ အစဥ္အလာအရ ေဒၚေဒၚ ယခုကဲ့သို႔ ဒုကၡိတဘ၀ ေရာက္ရေသာ လက္သည္သည္လည္း သင္း-ပဲ ဟူေသာ ေကာက္ခ်က္အတြက္ မိမိ စိုးစဥ္းမွ် သံသယမ၀င္။

ေသြးတိုးထိမ္းသိန္းကုသမႈဆို္င္ရာ ယခင္လမ္းေၾကာင္း အေဟာင္း-
မိမိေဆးေက်ာင္းသားဘ၀မွသည္ ယခု ပါရဂူဘြဲ႔ယူရန္ ဆည္းပူးေနခ်ိန္အထိ ေသြးေပါင္ခ်ိန္ဆိုေသာ ကိစၥအတြက္ သေဘာထားအမ်ိဳးမ်ိဳး သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းေလ့ရွိၾကပါသည္။
ဥပမာ-အသက္ ၆၀-ေက်ာ္အရြယ္ လူနာတဦး ေသြးေပါင္ခိ်န္ အတန္အသင့္ ျမင့္ေနပါက အသက္ရလာသည္ႏွင့္ အမွ် ေသြးလႊတ္ေၾကာနံရံမ်ား မာကၽြတ္လာတတ္ေလ့ရွိတာကိုး ဟူေသာ ဆင္ေျချဖင့္ အေရးတယူ သိပ္မရွိတတ္။

ဆရာ၀န္မ်ားကလည္း ေဘာ္ဒါလိုင္း ေသြးတိုး-ဟုေခၚေသာ ပံုမွန္ေသြးေပါင္ခ်ိန္ထက္ အနည္းငယ္ျမင့္တက္ေလ့ ရွိသည့္ ေသြးတိုးေရာဂါရွင္ လူနာမ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္အကဲခတ္ေနေသာအဆင့္ဟု ေယဘုယ်အားျဖင့္ သတ္မွတ္ေလ့ရွိၾကပါသည္။ ထို႔အျပင္ တက္သြားေသာ ေသြးေပါင္ခ်ိန္သို႔ ျပန္မရာက္ေအာင္ ထိန္းကုထား ႏိုင္ျခင္းအေပၚ၌လည္း သာယာေနတတ္ၾကပါသည္။

ထို႔အတူ အရပ္အေခၚ အေပၚေသြး၊ ေအာက္ေသြး ႏွစ္ရပ္ရွိသည့္အနက္ ေအာက္ေသြး (Diastolic Blood Pressure) က ပိုအေရးႀကီးသည္ဟူေသာ ခံယူခ်က္ထြန္းကားသည့္ကာလတခုလည္း ေပၚေပါက္ခဲ့ဖူးပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေအာက္ေသြး-ကို ေသြးတိုးေရာဂါ၏ ဒုကၡေပးႏိုင္ေခ် အျပင္း-အေပ်ာ့ကို ခန္႔မွန္းရန္ႏွင့္ တခါတရံ ကုထံုး၏ ထိေရာက္မႈကို တိုင္းတာခန္႔မွန္းရန္အတြက္ အသံုးျပဳခဲ့ၾကျခင္းသည္လည္း အံ႔ၾသစရာမဟုတ္ပါ။
ဥပမာ-ေအာက္ေသြးကို ၁၀၀-ေအာက္ေရာက္ေအာင္ ထိန္းထားေပးႏိုင္သမွ် ထိုေသြးတိုး ျငိမ္တန္႔ေနျပီဟု ေတြးေတာယူဆတတ္ျခင္းမ်ိဳး၊ ထို႔ျပင္ ေအာက္ေသြး ၁၀၀-ထက္ေလ်ာ့ေသာ္လည္း အေပၚေသြး ျမင့္ေနေသာ
သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ားကို အထက္ပါခံယူခ်က္အရ ေသြးေပါင္ခ်မေပးဘဲ သည္အတိုင္း လႊတ္ေပးထားျခင္းမ်ိဳး။

လက္ရွိ ေသြးေပါင္ထိန္းညႇိ အယူအဆ-
အထူးသျဖင့္ လြန္ခဲ့ေသာ ငါးႏွစ္တာကာလအတြင္းက ႏိုင္ငံတကာ သုေတသနျပဳခ်က္မ်ားအရ ေသြးတိုးေရာဂါႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ စိတ္၀င္စားစရာ သတင္းမ်ား အရွိန္အဟုန္ေကာင္းေကာင္းႏွင့္ ထြက္ေပၚလာခဲ့ပါသည္။ ထိုေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားအရ အႏၲရာယ္ကင္းစြာ ရွိေနႏိုင္ေသာ ေသြးေပါင္ခ်ိန္သည္ ယခင္က မိမိတို႔ လက္ခံထားေသာ ပမာဏထက္ကို အမွန္တကယ္ ေလ်ာ့နည္းသင့္သည္ဟူေသာ အခ်က္ကို ေတြ႔လာၾကရပါသည္။

ေနာက္ဆက္တြဲအေနျဖင့္ ေသြးေပါင္ ထိန္းေပးထားျခင္းကိစၥ-ကိုလည္း မျဖစ္မေန အားစိုက္ေဆာင္ရြက္ သင့္ေသာ လုပ္ငန္းအျဖစ္လည္း ႏႈိးေဆာ္လာပါသည္။ ထို႔ျပင္ အေပၚေသြးသည္လည္း ေအာက္ေသြးနည္းတူ အေရးပါသည္ဟု ဆိုလာပါသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ေသြးတိုးေရာဂါ၏ ဒုကၡေပးႏိုင္စြမ္းကို ခန္႔မွန္းတြက္ဆျခင္းႏွင့္ ေဆးကုဖို႔လို-မလိုကို ေအာက္ေသြးတမ်ိဳးတည္းကိုသာ အေျချပဳ မစဥ္းစားသင့္ပါဟု ဆိုလာပါသည္။ ထို႔အတူ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ားတြင္ ကၽြတ္မာေနေသာ ေသြးလႊတ္ေၾကာနံရံမ်ားလည္း ရွိ၏။ လက္ခံႏိုင္ေလာက္ေသာ ေအာက္ေသြးပမာဏလည္းရွိ၏။ သို႔ေသာ္ အေပၚေသြး ျမင့္ေနပါက ထိုအုပ္စုကို အမွန္တကယ္ ေဆးကုသေပးရန္ လိုအပ္ေသာ အေရးတႀကီး အုပ္စုဟု ရႈျမင္ရန္လည္း တိုက္တြန္းထားပါသည္။

ယခုအခါတြင္ အေပၚေသြးႏွင့္ ေအာက္ေသြး ႏွစ္ရပ္ၾကား ျခားနားမႈ ပမာဏ Pulse Pressure က အႏၲရာယ္ျဖစ္ႏိုင္ေျခႏွင့္ ပိုနီးစပ္ ပတ္သက္ေနသည္ဟူေသာ အခ်က္ကိုလည္း ေတြ႔ရွိထားၾကျပန္၏။ ထိုျခားနားမႈပမာဏ မ်ားလာေလေလ အႏၲရာယ္ပိုရွိလာေလေလဟုလည္း ဆိုပါသည္။

ဥပမာ-အေပၚေသြး ၁၆၀၊ ေအာက္ေသြး ၉၀-ရွိသျဖင့္ ျခားနားခ်က္မွာ ၇၀၊ ထိုအုပ္စုကို အေပၚေသြး ၁၇၀၊ ေအာက္ေသြး ၆၀- ျခားနားခ်က္ ၁၁၀-ရွိေသာ လူနာမ်ား ပါ၀င္သည့္အုပ္စုႏွင့္ ယွဥ္ၾကည့္ပါက ျခားနားမႈ ပမာဏနည္းေသာ ပထမအုပ္စုမွာ အႏၲရာယ္ ရွိႏိုင္ေျခ နည္းေသာ သေဘာရွိပါသည္။ သို႔ေသာ္ ထိုအုပ္စု ႏွစ္ခုစလံုးပါ လူနာတို႔၏ အေပၚေသြးမ်ားမွာ ၁၄၀-အထက္တြင္ ရွိေနေသာေၾကာင့္ ထိုအုပ္စုႏွစ္စုလံုးကို ေဆးကုသမႈ ခံယူသင့္ပါသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ မည္သည့္အသက္အုပ္စုတြင္မဆို ဆရာ၀န္က ေသြးေပါင္က်ေဆးေသာက္ရန္ ညႊန္းထားသျဖင့္ ေဆးမွန္မွန္ေသာက္လွ်င္ ေလျဖတ္ရႏို္င္ေျခ ၃၈-ရာခိုင္ႏႈန္း ေလ်ာ့ပါး၍ ရုတ္တရက္ ႏွလံုးေရာဂါရႏိုင္ေျခလည္း ၁၆-ရာခိုင္ႏႈန္း ေလ်ာ့နည္းႏိုင္ပါသည္။

ယခင္က ေဂ်-မ်ဥ္းေကြး (J-Curve Phonomenon) ဟူေသာ အယူအဆတရပ္ ရွိခဲ့၏။ ေသြးေပါင္က်ေအာင္ခ်၊ က်လာေလ အႏၲရာယ္နည္းေလ။ သို႔ေသာ္-တေနရာေရာက္လွ်င္ရပ္-မရပ္ဘဲ ေသြးေပါင္အခ် လြန္သြားပါ ကလည္း အႏၲရာယ္မ်ားေသာ အေနအထားသို႔ ေရာက္သြားႏိုင္သည္ဟူေသာ ယူဆခ်က္မ်ား ရွိပါသည္။

ယခုမူ အထက္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ အႀကီးစား စူးစမ္းမႈမ်ားက က်က်သြားေသာ ေသြးေပါင္ခ်ိန္ႏွင့္ အႏၲရာယ္ရွိႏိုင္ေျခ ေလ်ာ့ပါးမႈ တိုက္ရိုက္အခ်ိဳးက်သည္ဟူေသာ သာဓကကို ညႊန္းလာပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ယခင္ကကဲ့သို႔ ေသြးေပါင္အက်လြန္သြားသည့္တိုင္ေအာင္ ပူစရာမလို။ လိုအပ္ပါက မည္သည့္အရာကိုမွ မငဲ့ဘဲ ေသြးေပါင္ခ်ေပး၍ရသည္ဟု ဆိုလာၾကျပန္ပါသည္။

ေသြးေပါင္ ထိမ္းသိန္းမႈ အေျခခံတရား-
၁၉၉၉-ခုႏွစ္အတြင္းက ျဗိတိသွ် အရိုးအဆစ္အဖြဲ႔ငယ္မွ ဆရာ၀န္မ်ားအတြက္ ဆယ္ႏွစ္တာကာလအတြင္း ႏွလံုးေသြးေၾကာဆိုင္ရာေရာဂါမ်ား ရႏိုင္ေျခအမွတ္ေပးစနစ္-ကို အသံုးျပဳႏို္င္ရန္ ကူညီပံ႔ပိုးေပးေသာ ဇယားႏွင့္ ေဆာ့ဖ္၀ဲကို ထုတ္ျပန္ေပးခဲ့ပါသည္။ ထိုအမွတ္ေပးစနစ္ကို အေျခခံကာ ဆရာ၀န္က သူ႔လာနာေဆးကုဖို႔လိုျပီ၊ မလုိေသး ဆိုသည္ကို ဆန္းစစ္ႏိုင္ေစရန္ ျဖစ္ပါသည္ ။ထိုစနစ္အရ အမွတ္ေပးရာတြင္ ေသြးတြင္းရွ္ိ ကိုလက္စထေရာ ပမာဏ၊ ေဆးလိပ္ေသာက္သည့္ အေျခအေန၊ ဆီးခ်ိဳကဲ့သို႔ တျခားဆက္ႏြယ္ရာ ေရာဂါမ်ားကိုလည္း စဥ္းစားႏိုင္ရန္ ထည့္သြင္းေပးထားပါသည္။ ထိုစနစ္ကို သံုးပါက ေသြးတိုးကို ကု-မကု ဟူေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ တခုတည္းကိုသာမက အက္စ္ပရင္ႏွင့္ ကိုလက္စထေရာက်ရန္ သံုးေသာ ေဆးမ်ားကို ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေဆးမ်ားအျဖစ္ တိုက္ထားရန္ သင့္-မသင့္ ကိစၥကိုပါ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါသည္။ ဤေနရာတြင္ အလ်ဥ္းသင့္၍ ေဖာ္ျပရပါက အႀကီးစား စမ္းသပ္မႈမ်ားအရ ေလျဖတ္ျခင္းႏွင့္ ႏွလံုးေရာဂါကို ကာကြယ္ရန္ အတြက္ အသင့္ေလ်ာ္ဆံုးေဆးမ်ားမွာ အက္စပရင္ႏွင့္ ကိုလက္စထေရာ က်ေဆးမ်ားသာ ျဖစ္ေၾကာင္း ထင္ရွားလွပါသည္။

ေသြးတိုးေရာဂါဟု သတ္မွတ္ကာ စကုသင့္ျပီဟု လက္ခံထားေသာ ေသြးေပါင္ခ်ိန္ကမူ မေျပာင္းေသးပါ။ အေပၚေသြး ၁၆၀၊ ေအာက္ေသြး ၉၀၊ သို႔ေသာ္ က်န္းမာသူတဦးအတြက္ ရွိသင့္ေသာပုံမွန္ ေသြးေပါင္ကိုမူ ၁၄၀/၈၅ ဟု သတ္မွတ္ပါသည္။

ဆီးခ်ိဳေရာဂါရွိသူႏွင့္ ေက်ာက္ကပ္ခ်ိဳ႔တဲ့စျပဳေနသူမ်ားမွာမူ သီးျခားအတန္းအစားထဲတြင္ ပါ၀င္ေနေသာ္လည္း မလိုလားအပ္ေသာ ေနာက္ဆက္တြဲ ဆိုးက်ိဳးမ်ားကို ကာကြယ္သည့္အေနျဖင့္ ေသြးေပါင္ကို တိက်တင္းက်ပ္စြာ ထိန္းထားဖို႔ လိုပါသည္။ ေလ့လာမႈတရပ္၏ အလိုအရ အင္စူလင္ ဆီးခ်ိဳထိန္း ေဆးထိုးရန္ မလိုဘဲ ေသာက္ေဆးႏွင့္ပင္ ထိန္းထား၍ရေသာ ဆီးခ်ိဳလူနာမ်ား သက္တမ္းေစ့ေနႏိုင္ျပီး ေနာက္ဆက္တြဲ ဆိုးက်ိဳးမ်ား မက်ေရာက္ေစရန္ ေသြးခ်ိဳကို ဂရုစိုက္ၾကပ္မတ္ထိန္းညႇိျခင္းထက္ ေသြးေပါင္ခ်ိန္ကို ထိထိေရာက္ေရာက္ ထိန္းထားျခင္းက ပိုအက်ိဳးရွိေစေၾကာင္း ေတြ႔ရပါသည္။

ေဆာင္ရြက္သင့္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ား-
* ေရာဂါမရွိေသာ္လည္း အနည္းဆံုး ငါးႏွစ္တႀကိမ္ ေသြးေပါင္ခ်ိန္ပါ။
* ေသြးေပါင္ခ်ိန္ ၁၄၀/၈၅ ႏွင့္ ၁၆၀/၉၀-ၾကားရွိျပီး မည္သည့္ ေသြးက်ေဆးမွ မေသာက္သူမ်ားမွာ အထိုက္အေလ်ာက္ အႏၲရာယ္ျဖစ္ႏိုင္ေျခ ရွိ၍ ႏွစ္စဥ္ ေသြးေပါင္ခ်ိ္န္ပါ။ အႏၲရာယ္ျဖစ္ႏိုင္ေျခ ဆန္းစစ္မႈ ဇယားသံုး၍ တိုက္ဆိုင္တြက္ခ်က္ဆန္းစစ္ပါ။
* ေဆးလိပ္ျဖတ္ပါ။
* က်န္းမာ၍ အာဟာရျပည့္ေအာင္ စားေသာအေလ့အက်င့္ကို လုပ္ပါ။
* ေလ့က်င့္ခန္း မွန္မွန္လုပ္ပါ။
* ေသြးတိုးေရာဂါဟူသည္ အသံမျပဳ၊ လကၡဏာမျပဘဲ အေကာက္ၾကံတတ္ရာ မိုးလြန္မွထြန္ခ်ရေသာ ေဘးကို မေမ့သင့္ပါ။

မိမိအေဒၚ ျဖစ္ရပ္က ကိုယ့္အေျခအေနကို ဂရုမစိုက္၊ ဥေပကၡာျပဳထားမိ၍ ယခုကဲ့သို႔ မရွဴႏိုင္-မကယ္ႏိုင္ ျဖစ္ရသည္ကို ထင္ဟပ္ျပသေနပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေသြးတိုးကဲ့သို႔ ကာကြယ္ကုသ၍ရေသာ ေရာဂါကိုပင္ မကာကြယ္ မဟန္႔တား မထိန္းသိမ္းႏိုင္ေလာက္ေအာင္ ေခတ္ေနာက္က် က်န္မေနသင့္ပါ။
Ref: Alumnus, July, 2000.

ေဒါက္တာ သန္းထြဋ္
(လိုက္္ဖ္စတိုင္လ္ ၂၀၀၁-ခု ဇန္န၀ါရလ)

No comments: