Wednesday, November 10, 2010

အနာႏွစ္ခု ေပ်ာက္ေအာင္ကု

* ရုပ္၏အနာ၊ စိတ္အနာ၊ အနာ ႏွစ္မ်ိဳးရွိ။
* ရုပ္၏အနာ၊ ေပ်ာက္လြယ္ပါ၊ စိတ္နာ ေပ်ာက္ရန္ ခက္ခဲ၏။
* စိတ္၏အနာ၊ ကင္းရွင္းလာ၊ ရုပ္နာ အက်ိဳးရွိ။ (ရုပ္နာ ေပ်ာက္ကင္း၏)
* စိတ္နာေပ်ာက္ရန္၊ အသိဉာဏ္၊ လမ္းမွန္ ရွာ၍ၾကည့္။
*ဗုဒၶျမတ္စြာ၊ သာသနာ၊ စိတ္အနာေပ်ာက္ရန္ ကုေပး၏။
* စိတ္နာေပ်ာက္မွ၊ ျငိမ္းေအးရ၊ ဒုကၡအပူ လြတ္ႏိုင္၏။

တိပိဋက ေယာဆရာေတာ္

No comments: