Thursday, November 18, 2010

ပင္စင္စား၏ စစ္မွန္ေသာ အေဖာ္

ကၽြန္ေတာ္သည္ အျငိမ္းစားယူျပီးေနာက္ အားလပ္ခ်ိန္မ်ားစြာ ရလာပါသည္။ အလုပ္ထဲတြင္ နစ္ေနစဥ္က ေငးခ်ိန္ေတြးခ်ိန္မရခဲ့ပါ။ အခုပ္တခုျပီးတခု အခ်ိန္မီ ျပီးေအာင္သာ စိတ္ေစာရင္း အခ်ိန္ေတြ ကုန္လြန္သြားခဲ့ ပါသည္။

အျငိမ္းစားယူျပီးေနာက္ တလ၊ ႏွစ္လခန္႔အထိ ေနထို္င္၍ ေကာင္းခဲ့ပါသည္။ ငယ္ရြယ္စဥ္က စာႀကိဳးစားခဲ့ရျပီး အလုပ္ထဲတြင္လည္း အလုပ္ႀကိဳးစားခဲ့ကာ အသက္ ၆၀-ေက်ာ္အထိ ပင္ပန္းခဲ့ရသမွ် အတိုးခ်၍ နားခဲ့ပါသည္။ သို႔ေသာ္ မေမွ်ာ္လင့္ေသာ ေ၀ဒနာတခုႏွင့္ ႀကံဳေတြ႔ရပါသည္။ အလုပ္မ်ားလြန္းျခင္းေၾကာင့္ ဖိစီးမႈဒဏ္ ခံစားရသကဲ့သို႔ အလြန္အားလပ္ေနျခင္းေၾကာင့္လည္း စိတ္ဖိစီးမႈဒဏ္ ခံလာရပါသည္။

၀န္ထမ္းဘ၀ အလုပ္လုပ္ေနစဥ္က တေနကုန္ ပင္ပန္းခဲ့သျဖင့္ ညအိပ္ျပီဆိုလွ်င္ တေရးႏိုးေလ့ပင္ မရွိတတ္ပါ။ ရံုး၀န္ထမ္းဘ၀တြင္ အခ်ိန္အားနည္းသျဖင့္ ညဥ့္နက္ေအာင္ တီဗီၾကည့္ျခင္း၊ ဗီဒီယိုၾကည့္ျခင္း၊ ေဘာလံုးပြဲၾကည့္ျခင္းမ်ားကို ေရွာင္ၾကဥ္ခဲ့ပါသည္။ ပင္စင္စား၍ အခ်ိန္အားမ်ားလာသည့္အခါ ညဥ့္နက္သန္းေခါင္အထိ ေနတတ္လာပါသည္။ မ်က္စိအာရံု၊ နားအာရံု စေသာ ကာမဂုဏ္ ၅-ပါး ခံစားကာ စိတ္၏အလိုကို လိုက္လာပါသည္။ မၾကာမၾကာ အျပင္ထြက္၍ အေပ်ာ္အပါးမ်ားလည္း ရွိလာပါသည္။

အေပါင္းအသင္းမ်ားႏွင့္ စားေသာက္ဆို္င္တြင္ ၀ိုင္းဖြဲ႔လိုက္၊ လက္ဖက္ရည္ဆိုင္တြင္ ေလပန္းလိုက္ျဖင့္ အခ်ိန္ေတြ ျဖဳန္းလာပါသည္။ က်န္းမာေရးအတြက္ အေၾကာင္းျပကာ နံနက္ခင္း လမ္းေလွ်ာက္ျပီး စားေသာက္ဆိုင္၀င္ကာ စားေသာက္ၾကရင္း စလိုက္၊ ေနာက္လိုက္၊ ရယ္လိုက္၊ ေမာလိုက္ျဖင့္ နံနက္ခင္းအခ်ိန္ေတြ ကုန္လြန္သြားခဲ့ ပါသည္။

တေန႔တာ၏ က်န္အခ်ိန္မ်ားတြင္ အက်ိဳးရွိရာရွိေၾကာင္း လုပ္ရမည္ဟု အသိရွိေသာ္လည္း အသိေခါက္ခက္ အ၀င္နက္ကာ-စာဖတ္ရေကာင္း ႏိုးႏိုး၊ ဟိုဒီ သြားရေကာင္းႏိုးႏိုး၊ အိပ္ရေကာင္းႏိုးႏိုး တို႔ျဖင့္သာ အမ်ိဳးမ်ိဳး လွီးလႊဲကာ ေနလာခဲ့ပါသည္။

ဤသို႔လွ်င္ စိတ္ဆႏၵအလိုလိုက္လာရာမွ စိတ္သည္ မၾကာမၾကာ ေငါင္ေတာင္၊ ေယာင္ေတာင္ေတာင္ ျဖစ္လာပါသည္။ ယင္းသို႔ျဖစ္လာသည့္အခါ စိတ္အားငယ္ခ်င္သလိုလို စိတ္အားက်ခ်င္သလိုလိုလည္း ေနာက္ဆက္တြဲ ခံစားလာရပါသည္။ စိတ္မျငိမ္၊ လူမျငိမ္ ဆိုသကဲ့သို႔ ဟိုသြားရ ေကာင္းႏိုးႏိုး၊ သည္လာရ ေကာင္းႏိုးႏိုးျဖင့္ ဇေ၀ဇ၀ါ မတည္မျငိမ္ ျဖစ္လာပါသည္။

ရံုးတြင္ အလုပ္လုပ္စဥ္က စိတ္သည္ ေလလြင့္ခ်ိန္မရခဲ့ပါ။ စိတ္ဆႏၵ ရွိတာေတြ ဖယ္ထားျပီး လုပ္သင့္တာေတြ (တာ၀န္) ေတြကိုသာ ဖိ၍ လုပ္ကိုင္ခဲ့ရသျဖင့္ ယခုကဲ့သို႔ စိတ္အားအစြမ္းသတၱိ က်ဆင္းျခင္း မရွိခဲ့ပါ။ စိတ္ဆႏၵအေလ်ာက္ လုပ္ခ်င္တာေတြ လုပ္လာေတာ့မွ တနည္းေျပာရလွ်င္ တဏွာအေဖာ္ႏွင့္ ရက္ရက္ေရာေရာ ေနလာေတာ့မွ စိတ္အားငယ္တာေတြ၊ စိတ္ေလတာေတြ ျဖစ္လာခဲ့ပါသည္။ စိတ္ဆႏၵအတိုင္း ေနသည့္အခါ ကနဦးေက်နပ္သလိုလို၊ ေပ်ာ္သလိုလို ရွိေသာ္လည္း လုပ္ျပီးကိုင္ျပီး၊ စားျပီးေသာက္ျပီး၊ ေပ်ာ္ျပီးပါးျပီး ေနာက္တြင္ စိတ္သည္ ေပါ့ပါးမသြားပါ။ ၾကည္လင္မသြားပါ။ မႈိင္းလာသည္၊ ထိုင္းလာသည္၊ စိတ္ခြန္အား သတၱိ က်ဆင္းလာခဲ့ပါသည္။

အထူးသျဖင့္ အိမ္တြင္ တေယာက္တည္းရွိေနစဥ္ စိတ္ပို၍ ေယာက္ယက္ခတ္ပါသည္။ စိတ္သည္ မေကာင္းမႈ၌ ေမြ႔ေလ်ာ္သည္-ဟု ဘုရားေဟာစကားအတိုင္း ေသြးထြက္ေအာင္ မွန္သည္ကို ကိုယ္တိုင္ခံစားလာရပါသည္။ အသက္အရြယ္အရ ဂုဏ္သိကၡာအရ စိတ္ကို ထိန္းထိန္းသိမ္းသိမ္း ေနရေသာ္လည္း စိ္တ္သည္ မေကာင္းမႈ ႈ(အကုသိုလ္မႈ) ျပဳရန္သာ ေစ့ေဆာ္လ်က္ရွိပါသည္။ လူႀကီးသူမမ်ား ဆိုဆံုးမသည့္အတိုင္း စိတ္အလို မလိုက္နဲ႔၊ ကာမဂုဏ္အာရံုဆိုတာ ဆားငန္ေရလိုပဲ၊ ေသာက္ေလေသာက္ေလ ငတ္မေျပျဖစ္တတ္တယ္-ဆိုသည္ကို ကိုယ္ေတြ႔ႀကံဳရပါသည္။ တေန႔ျပီးတေန႔ တခုျပီးတခု စိတ္အလိုက္ခဲ့ေသာ္လည္း စိတ္သည္ ေက်နပ္ေရာင့္ရဲ တင္းတိမ္သြားသည္ မရွိပါ။ တခုျပီးတခုသာ ေတာင္းဆိုလ်က္ရွိေနပါသည္။

သို႔ေသာ္ တေန႔တြင္ စိတ္ေလေလျဖင့္(ကံအားေလ်ာ္စြာ) မိတ္ေဆြ တေယာက္အိမ္ ေရာက္သြားပါသည္။ မိတ္ေဆြသည္ တရားေခြဖြင့္နားေထာင္ေနပါသည္။ တရာေးခြကို ပိတ္မပစ္ေစဘဲ မိမိပါ ေရာေယာင္ကာ နားေထာင္ေနလိုက္ပါသည္။ အေဟာအေျပာေကာင္းလွေသ ာဆရာေတာ္၏တရားတြင္ နစ္ေမာကာ မိမိစိတ္သည္ အာရံုသစ္တခုသို႔ေရာက္ကာ ဘ၀သစ္တခုသို႔ ေရာက္သြားသကဲ့သို႔ ခံစားလာရပါသည္။ မၾကည္မရွင္း ျဖစ္ေနေသာစိတ္သည္ ၾကည္လင္လန္းဆန္းလာပါသည္။ မိတ္ေဆြထံမွ တရားေခြမ်ား ငွါးခဲ့ကာ အိမ္တြင္ ရက္ဆက္နားပါသည္။ တရားနာေနခိုက္ ကာမဂုဏ္အာရံုဆီသို႔ ပ်ံ႔လြင့္မႈ နည္းပါးလာသည္အေလ်ာက္ ေနရထို္င္ရ ဣေျႏၵရလာပါသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ပင္ ကိုယ္တိုင္စမ္းသပ္အားထုတ္ၾကည္ခ်င္စိတ္ေပၚလာကာ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား၏ အလုပ္ေပးတရား မ်ားကို နာယူမွတ္သားပါသည္။ အေျခခံနည္းစနစ္ကို သိျပီးေနာက္ တရားအားထုတ္ပါေတာ့သည္။ ကနဦးတြင္ ေပါက္လႊတ္ပဲစား လႊတ္ထားေသာစိတ္သည္ ခ်ည္တို္င္တြင္ အခ်ည္ခံရသည့္အခါ အတင္းရုန္းထြက္ေနပါသည္။ မွတ္၍ ထိန္း၍ မရႏိုင္ေအာင္ ျဖစ္ပါသည္။

ကာယိကဒုကၡ (ေ၀ဒနာ)ေတြမွာလည္း တခုျပီးတခု ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ေပၚလာပါသည္။ သို႔ေသာ္ ဆရာေတာ္ႀကီး မ်ား၏ သြန္သင္မႈအရ ဒါေတြ ဒါေတြ ျဖစ္လာလိမ့္မည္။ ဘယ္လို ဘယ္လိုမွတ္၊ ဘယ္လိုႏွလံုးသြင္း-စသည္ျဖင့္ အလုပ္ေပးတရားတြင္ အေသးစိတ္ ဆံုးမညႊန္ျပထားျခင္းေၾကာင့္ ယံုၾကည္စိတ္ အျပည့္ျဖင့္ ႀကိဳးစားပါသည္။

တႏွစ္နီးပါး ၾကာလာေသာအခါ သတိပိုမိုေကာင္းလာပါသည္။ သတိေကာင္းလာသည္ႏွင့္အမွ် သမာဓိလည္း ပိုတက္လာပါသည္။ သမာဓိရလာသည္ႏွင့္ အမွ် စိတ္ေရာကိုယ္ပါ ေနရထို္င္ရ ေကာင္းလာသည္။ ငိုင္ျခင္း၊ ေငးျခင္း၊ ေငါင္ျခင္း၊ ထံုထိုင္းျခင္းစေသာ စိတ္အညစ္အေၾကးမ်ားႏွင့္ ဟိုဟာလုပ္ခ်င္သလိုလို သည္ဟာလုပ္ခ်င္ သလိုလို ျဖစ္ေနေသာစိတ္ ေယာက္ယက္မခတ္မႈေတြလည္း သိသိသာသာ ေလ်ာ့ပါးသြားပါသည္။

မူလက ကာမဂုဏ္ အာရံု(တဏွာ) အေဖာ္ျဖင့္ ေနေနျခင္းႏွင့္ လံုး၀ ကြဲျပားျခားနားလာပါသည္။ ျငီးေငြ႔ျခင္း၊ အေပ်ာ္အပါး ရွာလိုျခင္းမ်ား ျဖစ္မလာေတာ့ဘဲ ေအးေအးေဆးေဆး ေနႏိုင္လာပါသည္။ မူလက တေယာက္တည္းေနရမည္ကို စိုးရြ႔ံေနတတ္ေသာ္လည္း ဓမၼ(သတိပ႒ာန္) အေဖာ္ႏွင့္ေနသည့္အခါ တေယာက္တည္းေနရသည္ကိုပင္ ပိုမိုႏွစ္သက္လာပါသည္။

အႏွစ္ခ်ဳပ္ရပါက ယခုအခါ တေယာက္တည္းေန တစိတ္တည္းထားကာ ျငိမ္းခ်မ္းစြာေနတတ္လာပါသည္။ သို႔ပါ၍ ပင္စင္စား၏ စစ္မွန္ေသာ အေဖာ္သည္ သတိပ႒ာန္တရားသာ ျဖစ္သည္မွာ ကိုယ္ေတြ႔ျဖစ္ပါသည္။

စိုး၀င္း(ေခ်ာက္)
(ျမတ္မဂၤလာ ၂၀၁၀-ခု ဇြန္လ)

No comments: