Wednesday, November 10, 2010

တမလြန္ဘ၀ ျပႆနာ

ယခုအခါ ရုပ္၀ါဒီတို႔၏ ၾသဇာေၾကာင့္ ေခတ္ပညာတတ္အခ်ိဳ႔သည္ တမလြန္ဘ၀ မရွိ-ဟူ၍ ခံယူေနၾကသည္။ အခ်ိဳ႔ကလည္း အတိတ္ဘ၀၊ ပစၥဳပၸန္ဘ၀၊ အနာဂတ္ဘ၀ဟူ၍ ဘ၀သံုးမ်ိဳးရွိသည္ဟူေသာ ခံယူခ်က္ကို ပစ္ပယ္ၾကသည္။ ပစၥဳပၸန္ဘ၀ကိုသာ အဓိကယံုၾကည္ၾကသည္။

၁၉၅၇-ခုႏွစ္တြင္ ဆရာ၀န္ႀကီး ေဒါက္တာ ဦးျမင့္ေဆြသည္ မဟာစည္ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးအား တမလြန္ဘ၀ ရွိ-မရွိ ျပႆနာကို ေမးျမန္းေလွ်ာက္ထားဖူးသည္။ ေဒါက္တာ ဦးျမင့္ေဆြက ေဆးပညာအရ တမလြန္ဘ၀ ရွိေၾကာင္းကို ဘယ္နည္းႏွင့္မွ် သက္ေသထုတ္ျပီး မေဖာ္ျပႏိုင္ပါ။ မိဘႏွစ္ပါးတို႔ ေပါင္းစပ္သံ၀ါသျပဳ၍ ျဖစ္ေပၚလာေသာ လူသားသည္ အိုမင္း၍ ေသေသာအခါ ၄င္း၏ဘ၀ ကုန္ဆံုးပါေတာ့သည္-ဟူ၍ ဆိုကာ ေမးျမန္းေလွ်ာက္ထားခဲ့သည္။

ထိုအခါ မဟာစည္ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးက ေဆးပညာျဖင့္ မေတြ႔ရေသာေၾကာင့္ တမလြန္ဘ၀ မရွိဟု ယူဆလွ်င္ ထိုအယူမွာ မ်က္စိျဖင့္ မျမင္ရေသာေၾကာင့္ အသံကို မရွိဟု ယူသကဲ့သို႔၄င္း၊ နားျဖင့္ မၾကားရေသာေၾကာင့္ အဆင္းကို မရွိဟု ယူသကဲ့သို႔၄င္း၊ အမွားသာ ျဖစ္မည္။ ပကတိ မ်က္စိျဖင့္ မျမင္ႏိုင္ေသာ ပိုးမႊားကေလးမ်ား၊ ျမဴမႈန္ကေလးမ်ားကို ျမင္လိုလွ်င္ ၄င္းတို႔ကို ျမင္ေစႏိုင္ေသာ မွန္ဘီလူးမ်ားျဖင့္ ၾကည့္ရသကဲ့သို႔ တမလြန္ဘ၀အေၾကာင္းကို သိလိုလွ်င္ ၄င္းကိုသိေစႏိုင္ေသာ အဘိညာဥ္ အသိညာဏ္ထူး၊ ၀ိပႆနာဉာဏ္ထူးတို႔ကို ျဖစ္ေပၚေအာင္ အားထုတ္၍ၾကည့္ရ၏။

ထိုဉာဏ္ထူးကေလးမ်ားကိုရေအာင္ အားမထုတ္ႏိုင္လွ်င္ ဗုဒၶတရားေတာ္မ်ားက ညႊန္ျပထားသည့္အတိုင္း အေၾကာင္းအက်ိဳးဆက္သြယ္ပံုကို ဆင္ျခင္သိရ၏။ ထိုသို႔ မဆင္ျခင္ႏို္င္လွ်င္ ဘ၀ေဟာင္းက အေၾကာင္းမ်ားကို ျပန္ေျပာႏိုင္ေသာ ဇာတိႆရေခၚ လူ၀င္စားတို႔၏ ျဖစ္ပံုကို စံုစမ္းဆင္ျခင္၍ ယံုၾကည္ယူဆသင့္၏-ဟူ၍ ေျဖၾကားေတာ္မူခဲ့သည္။

ထို႔ေနာက္ ဆရာေတာ္ႀကီးက-ဘ၀ေဟာင္းအေၾကာင္းကို ေျပာသူတိုင္း အမွန္ခ်ည္းဟူ၍ကား မဆိုႏိုင္ပါ။ လူႀကီးမိဘမ်ားက သင္ေပးေသာေၾကာင့္ ေျပာသူမ်ားလည္း ရွိေပလိမ့္မည္။ ပညာျဖင့္ ခ်င့္ခ်ိန္၍ ယံုသင့္သည္ကိုသာ ယံုရမည္။ ယံုသင့္ေသာ ျဖစ္ရပ္ အနည္းငယ္ကို မိမိ ထုတ္ေဖာ္ျပပါမည္-ဟု မိန္႔ေတာ္မူကာ ၁၉၅၆-ခုႏွစ္တြင္ စာမသင္ရေသးဘဲ ပိဋကတ္ေတာ္ ပါဠိစာေပမ်ားကို က်နစြာ ဖတ္ျပႏိုင္သူ ဖ်ာပံုမွ ၃-ႏွစ္ သမီးကေလးအေၾကာင္း ေျပာျပခဲ့သည္။
ထုိ႔ျပင္ ကၽြန္းလွနယ္၊ ပုတီးရြာေန ဘ၀ေဟာင္းက ေမ်ာက္ျဖစ္ျပီး ယခုဘ၀တြင္ လူျဖစ္၍ ရဟန္းေတာ္ျဖစ္ ေနေသာ ဦးဒီပကိုလည္း မိမိကိုယ္တိုင္ ျမင္ေတြ႔ရေၾကာင္း ေျပာျပသည္။
ထိုမွတပါး ေခြးဘ၀ကေသဆံုးျပီး လူျဖစ္လာေသာ ျမင္းျခံခရိုင္ မိဖုရားရြာမွ ေမာင္တိုက္စိုး-အေၾကာင္း၊ လယ္ပုစြန္လံုးဘ၀မွ လူျဖစ္လာေသာ မီးေလာင္ကၽြန္းရြာသူ မယ္တင္အေၾကာင္း စသည့္ ျဖစ္ရပ္မွန္တို႔ကိုလည္း သက္ေသျပဳ၍ မိန္႔ေတာ္မူခဲ့သည္။ ထိုအေၾကာင္းတို႔ကို ေဒါက္တာ ဦးျမင့္ေဆြ ေမး၍ မဟာစည္ဆရာေတာ္ႀကီး ေျဖၾကားေတာ္မူေသာ ဘ၀ျပႆနာ-စာအုပ္တြင္ အေသးစိပ္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ထို႔ျပင္ ကမၻာ့ဗုဒၶဘာသာေလာကတြင္ ထင္ရွားေသာ ဂ်ာမန္ဘုန္းေတာ္ႀကီး အရွင္ဉာဏိတိေလာက (၁၈၇၈-၁၉၅၇) သည္ သူေရးသားျပဳစုေသာ ျပန္လည္ေမြးဖြားျခင္းက်မ္း-၌ တမလြန္ဘ၀ ရွိေၾကာင္းကို အခို္င္အမာ ေရးသားထားသည္။

ဤသို႔ေရးသားရာ၌ အရွင္ဉာဏတိေလာကက သတၱ၀ါတစံုတဦးအဖို႔ ေသဆံုးျပီးေနာက္ ဘ၀သည္ မျပတ္၊ ေနာင္တမလြန္ဘ၀သို႔ ဆက္ရသည္သာ ျဖစ္သည္။ ယင္းသို႔ ဘ၀ဆက္ေၾကာင္းကို လူ၀င္စားမ်ားကို ေလ့လာျခင္းျဖင့္ ေကာင္းစြာသိႏိုင္သည္။ မိမိသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ အျခားေဒသမ်ား၌ လူ၀င္စားမ်ားကို စူးစမ္းေလ့လာရာတြင္ ဘ၀ေဟာင္းကို မွတ္မိၾကေၾကာင္း ခိုင္လံုစြာ သိရသည္-ဟူ၍ ေဖာ္ျပထားသည္။

ထို႔ေနာက္ ဆရာေတာ္ႀကီးက-ယခင္ဘ၀မ်ား၏ အထံုပါရမီေၾကာင့္ ဘင္သန္ (အဂၤလိပ္) သည္ အသက္ ေလးႏွစ္အရြယ္တြင္ ဂရိဘာသာႏွင့္ လက္တင္ဘာသာတို႔ကို ေကာင္းစြာေရးတတ္ခဲ့သည္။
စတူးမီးလ္ (အဂၤလိပ္) သည္ သံုးႏွစ္သားအရြယ္မွာပင္ ဂရိဘာသာစာကို ဖတ္တတ္၍ ေျခာက္ႏွစ္အရြယ္တြင္ ေရာမရာဇ၀င္ကို ေရးႏိုင္ခဲ့သည္။
မက္ေကာေလး (အဂၤလိပ္) သည္ အသက္ေျခာက္ႏွစ္အရြယ္တြင္ ကမၻာ့သမိုင္းကို ေရးႏိုင္ခဲ့သည္။
ဘီသိုဘင္ (ဂ်ာမန္) သည္ ခုနစ္ႏွစ္အရြယ္တြင္ လူထုပရိသတ္ေရွ႔ေမွာက္၌ ဂီတကို တီးမႈတ္ျပခဲ့သည္။
မိုးဇက္ (ၾသဇထရီးယန္း) သည္ ေျခာက္ႏွစ္မျပည့္မီကပင္ သီးခ်င္းမ်ား ေရးစပ္ႏိုင္ခဲ့သည္။
ေဘာ္လတဲယား (ျပင္သစ္) သည္ သံုးႏွစ္သားအရြယ္ကပင္ လာေဖာင္တိန္၏ ဒ႑ာရီမ်ားကို ဖတ္ရႈႏိုင္ခဲ့သည္။
ထိုသို႔ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္မႈမ်ားမွာ ဉာဏ္ေကာင္းမႈႏွင့္ မဆိုင္၊ ဉာဏ္ထက္ျမက္မႈႏွင့္ မပတ္သက္။ ဉာဏ္ေကာင္းသူ၊ ဉာဏ္ထက္ျမက္သူ အမ်ားအျပား ရွိေသာ္လည္း ထိုသို႔ မစြမ္းေဆာင္ႏိုင္။ ယခင္ဘ၀၏ အထံုပါရမီေၾကာင့္သာ ထိုသို႔ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္ျခင္းျဖစ္ေပသည္-ဟူ၍ စိတ္၀င္စားဖြယ္ ရွင္းလင္းတင္ျပထားသည္။

ဤကား တမလြန္ဘ၀ ရွိေၾကာင္းကို ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားအနက္ ထင္ရွားေသာ ဆရာေတာ္ႀကီးႏွစ္ပါး၏ ခို္င္မာစြာ မိန္႔ဆိုခ်က္မ်ားပင္ ျဖစ္ေပသည္။ တမလြန္ဘ၀သည္ ဧကန္မုခ်ရွိသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ တမလြန္ဘ၀ရွိသည္ဟု ယံုၾကည္သူတို႔သာလွ်င္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ ျဖစ္လာႏိုင္ေပသည္။

No comments: