Thursday, November 11, 2010

သစၥာစြမ္းအင္

စာေရးသူသည္ ၁၃၆၁-ခုႏွစ္မွစ၍ ေန႔စဥ္ ပရိတ္ႀကီး ၁၁-သုတ္ သံုးေခါက္ႏွင့္ ပ႒ာန္းပစၥယနိေဒၵသ သံုးေခါက္ မွန္မွန္ရြတ္ဆိုပူေဇာ္ခဲ့ပါသည္။ ထိုကုသိုလ္အက်ိဳးေၾကာင့္ အေဆာက္အဦးႏွင့္ အစာအာဟာရ ျပည့္၀ေစလိုေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္လည္း ပါခဲ့ပါသည္။

ပရိတ္၊ ပ႒ာန္း မရြတ္ဆိုမီတြင္ နတ္ျမတ္ နတ္ေကာင္း နတ္အေပါင္းတို႔ကို ပရိတ္ပ႒ာန္း တရားနာယူရန္ ဖိတ္ေခၚ၍ တႀကိမ္ရြတ္ဆိုျပီးတိုင္းလည္း အမွ်ေ၀ ေမတၱာပို႔ခဲ့ပါသည္။
ထိုအက်ိဳးေၾကာင့္ အစာအာဟာရႏွင့္ အေဆာက္အဦးမ်ား ဆႏၵအေလ်ာက္ ျဖစ္ေပၚျပည့္စံုလာသည္ကို ေတြ႔ရပါသည္။ အထူးသျဖင့္ကား စာေရးသူကို ရုပ္ပ်က္ဆင္းပ်က္ ဣေျႏၵပ်က္ေစႏိုင္သည့္ မိုးေရမမိျခင္း အက်ိဳးပင္ ျဖစ္ပါသည္။

မိုးမ်ားေသာ အရပ္ေဒသတြင္ စာေရးသူမွာ မိုးမမိဘဲ မိုးနည္းေသာေဒသသို႔ စာေရးသူ ေရာက္သြားေသာအခါ မိုးရြာလာျခင္းကို ထူးျခားစြာ ႀကံဳေတြ႔ရတတ္ျပန္ပါသည္။
သို႔ေသာ္လည္း မိုးရြာမႈ ရပ္ေစလိုေသာအခါတိုင္း မိုးရြာမႈ မရပ္ျခင္း၊ မိုးရြာေစလိုေသာ အခါတိုင္း မိုးမရြာျခင္းတို႔ေၾကာင့္ တိုက္ဆို္င္မႈ ျဖစ္တာပါဟု မယံုရဲ ယံုရဲ ျဖစ္ေနပါသည္။

၁၃၇၁-ခုႏွစ္ ေတာ္သလင္းလကုန္ သီတင္းကၽြတ္လဆန္းအခါ သမယ၌ စာေရးသူတို႔ေဒသတြင္ မိုးသည္းထန္စြာ ရြာသြန္းေနပါသည္။
စာေရးသူတို႔၏ ေက်ာင္းတို္က္တြင္ ပန္းရန္လုပ္ငန္း လုပ္ေဆာင္မႈကိစၥ ရွိေန၏။ သီတင္ကၽြတ္လဆန္း ၇-ရက္ (၂၅-၉-၀၉) ေန႔တြင္ မိုးသည္ လင္းလိုက္ ရြာလိုက္ႏွင့္ သူ႔တာ၀န္သူ ထမ္းေဆာင္ေနပါသည္။

စာေရးသူသည္ ျမတ္မဂၤလာစာအုပ္ အေဟာင္းမ်ား ဖတ္ရႈေနရာ အတြဲ ၂၃-အမွတ္ ၅-ပါ ဆရာစျႏၵ၏ ျမန္မာလူထုႏွင့္ ေဗဒင္က်မ္းမ်ား(၂) ေဆာင္းပါးတြင္-
အကၽြႏ္ုပ္သည္ ကုသိုလ္ေကာင္းမႈလုပ္တိုင္း၊ ဘုရားရွိခိုးတိုင္း၊ သီလေဆာက္တည္တိုင္း၊ ဆြမ္းေတာ္တင္တိုင္း၊ ႀကီးက်ယ္ေသာအလွဴမ်ား လုပ္တိုင္း မိုးနတ္သား၊ ေလနတ္သား၊ ေနနတ္သား၊ လနတ္သားတို႔ကို ထည့္၍ အျမဲတမ္း အမွ်ေပးေ၀သည္။ ေမတၱာပို႔သည္။ အေၾကာင္းရွိလွ်င္ တကယ္ႀကီးက်ယ္ေသာ အခက္အခဲမ်ား ႀကံဳလာပါက မိမိအမွ်ေပး၊ ေမတၱာပို႔ေသာနတ္မ်ားကို အကူအညီ ေတာင္းၾကည့္ရတတ္သည္-ဟု ဦး၀ိဇၨာဗလ ဆရာေတာ္က အမိန္႔ရွိေၾကာင္း ပါရွိသည္။

တဖန္ ေဆာင္းပါးတြင္-နတ္မ်ားကို စကားေျပာလွ်င္ ႏႈတ္ကဖြင့္၍ ဆိုရသည္မဟုတ္။ အသက္ကိုေအာင့္ထားျပီးလွ်င္ စိတ္ျဖင့္ေျပာရသည္-ဟု ပါရွိျပီး ေနပူသက္သာေအာင္ ေနနတ္သားအား တိုင္တည္သစၥာဆိုပံု၊ ေနေအးသြားပံုေတြ ပါရွိ၏။
စာေရးသူ ထိုေဆာင္းပါးကိုဖတ္ျပီးခ်ိန္ ေန႔လယ္ ၂-နာရီခြဲတြင္ မိုးသည္းထန္စြာ ရြာသြန္းလာပါသည္။ ပန္းရန္လုပ္ငန္းလည္း ရပ္ဆိုင္းရပါျပီ။ မိုးေကာင္းကင္တျပင္လံုးလည္း ညိဳေမွာင္လ်က္ မိုးရြာရပ္မည့္ အေနအထား မရွိပါ။ သို႔ေသာ္ ပန္းရန္လုပ္ငန္း အလုပ္ပ်က္မွာကို အလိုမရွိျပန္ပါ။ သို႔ျဖင့္ ဖတ္ျပီးေသာ ေဆာင္းပါးကို လက္ေတြ႔အသံုးခ်ရန္ မယံုရဲ ယံုရဲျဖင့္ စာေရးသူ သစၥာဆိုခဲ့ပါသည္။

ေရွးဦးစြာ အသင္မိုးနတ္မင္းႀကီး ကိုယ္စိတ္ႏွစ္ျဖာ က်န္းမာခ်မ္းသာပါေစ-ဟု ေမတၱာပို႔ျပီး အသက္ေအာင့္ကာ-
အသင္ မိုးနတ္မင္း၊ အကၽြႏ္ုပ္သည္ ပရိတ္ပ႒ာန္း ရြတ္ဆိုျပီးတိုင္း အသင္နတ္မင္းအား အမွ်ေပးေ၀၊ ေမတၱာပို႔သခဲ့ပါသည္။ ဤေနရာဌာနတြင္ ပန္းရန္လုပ္ငန္း လုပ္ေဆာင္ေနပါသည္။ ဤမွန္ကန္ေသာ သစၥာစကားေၾကာင့္ ဤေနရာ ဤေဒသတြင္ မိုးမ်ားလင္းေပးျပီး မိုးအလိုရွိေသာေဒသ၌ ရြာသြန္းျဖိဳးေပးပါေလာ့-ဟု တိုင္တည္သစၥာျပဳလိုက္ပါသည္။

ထို႔ေနာက္ မိုးေကာင္းကင္ကို ၾကည့္လိုက္ေသာအခါ ရပ္ဆိုင္းမည့္အေနအထားမရွိ၊ ညႇိဳ႔မႈိင္းလ်က္သာ ရွိေနပါသည္။ မိုးလည္း ရြာသြန္းေနပါ၏။
စာေရးသူလည္း ၂-နာရီခြဲမွ ၃-နာရီခြဲထိ လုပ္ငန္းတာ၀န္ခ်ိန္ရွိသျဖင့္ အလုပ္ထဲမွာပင္ စိတ္၀င္စာေးန၍ မိုးကို သတိမရ၊ ေစာင့္၍လည္း မၾကည့္ျဖစ္ေတာ့ပါ။ ၃-နာရီခြဲ လုပ္ငန္းတခ်ိန္ျပီး၍ မိုးကိုသတိရသျဖင့္ ၾကည့္လိုက္ေသာအခါ မိုးမွာမရြာေတာ့ပါ။ ပန္းရန္ဆရာမ်ားလည္း ပန္းရန္အလုပ္လုပ္ေနၾကပါျပီ။

ထိုအခါက်မွ သစၥာစြမ္းအင္ကို ယံုၾကည္မိပါေတာ့သည္။ ဤသို႔ သစၥာစြမ္းအင္ႏွင့္ ေတြ႔ႀကံဳခြင့္ရျခင္းမွာ မိမိကိုယ္တိုင္ ၁၀-ႏွစ္ၾကာ ပရိတ္ပ႒ာန္း ရြတ္ဆို၍ နတ္ျမတ္နတ္ေကာင္းတို႔အား အမွ်ေပးေ၀ျခင္း၊ ေမတၱာပို႔ျခင္း၊ ျမတ္မဂၤလာစာေစာင္ဖတ္၍ နည္းလမ္းသိရွိျခင္းတို႔ေၾကာင့္ဟု ယူဆမိပါသည္။

အရွင္ဉာဏ (ရတနာသုခ) မိုးကုတ္
(ျမတ္မဂၤလာ ၂၀၁၀-ခု ဧျပီလ)

No comments: