Friday, November 12, 2010

ရက္ရာဇာ-ျပႆဒါး

ေဗဒင္ ကိန္းဂဏန္း ယံုၾကည္သူေတြအတြက္ ရက္ရာဇာ၊ ျပႆဒါး ဆိုတာ အေရးပါ မွာပါ။ ျမန္မာျပည္မွာ ျပကၡဒိန္ ၾကည့္ရတာ လြယ္လို႔ အဆင္ေျပေပမဲ့ ျပည္ပႏုိင္ငံေတြမွာ ေရာက္ေနတုန္း သိခ်င္လို႔ အခက္အခဲ ျဖစ္ေနတဲ့သူေတြအတြက္ ရက္ရာဇာ ျပႆဒါး တြက္ပံု တြက္နည္းေလးနဲ႔ အေျဖ ထုတ္ေပးလိုက္ပါတယ္။


ရက္ရာဇာအတြက္ လကၤာသံေပါက္
တန္းခူး =သာလ
ထြန္းပ = ကဆုန္
နယုန္ = ညြတ္ပ
ေအာင္လွ = ၀ါဆို
သာလို = ၀ါေခါင္
ျမတ္ေတာ္ = ေတာ္သလင္း
သီတင္းကၽြတ္ = ေမႊးဆီ
ေအးရီ = တန္ေဆာင္မုန္း
သံလံုး = နတ္ေတာ္
မိေနာ္ = ျပာသို
မိညိဳ = တပိုတြဲ
အဲယင္ = တေပါင္း
ရက္ေကာင္း ရာဇ ရာဇာတည္း။

(အဓိပၸါယ္ အက်ယ္)
တန္းခူး = သာလ ။ တန္ခူးလမွာ ရက္ရာဇာ---ေသာၾကာ+ဗုဒၶဟူး။
ထြန္းပ = ကဆုန္ ။ ကဆုန္လမွာ ရက္ရာဇာ---စေန+ၾကာသပေတး။
နယုန္ = ညြတ္ပ ။ နယုန္လမွာ ရက္ရာဇာ---အဂၤါ+ၾကာသပေတး။
ေအာင္လွ = ၀ါဆို ။ ၀ါဆိုလမွာ ရက္ရာဇာ---တနဂၤေႏြ+ဗုဒၶဟူး။
သာလို = ၀ါေခါင္ ။ ၀ါေခါင္လမွာ ရက္ရာဇာ---ေသာၾကာ+ဗုဒၶဟူး။
ျမတ္ေတာ္ = ေတာ္သလင္း ။ ေတာ္သလင္းလမွာ ရက္ရာဇာ---ၾကာသပေတး+စေန။
သီတင္းကၽြတ္ = ေမႊးဆီ ။ သီတင္းကၽြတ္လမွာ ရက္ရာဇာ---ၾကာသပေတး+အဂၤါ။
ေအးရီ = တန္ေဆာင္မုန္း ။ တန္ေဆာင္မုန္းလမွာ ရက္ရာဇာ---တနဂၤေႏြ+ဗုဒၶဟူး။
သံလံုး = နတ္ေတာ္ ။ နတ္ေတာ္လမွာ ရက္ရာဇာ---ေသာၾကာ+ဗုဒၶဟူး။
မိေနာ္ = ျပာသို ။ ျပာသိုလမွာ ရက္ရာဇာ---ၾကာသပေတး+စေန။
မိညိဳ = တပိုတြဲ ။ တပို႔တြဲလမွာ ရက္ရာဇာ---ၾကာသပေတး+အဂၤါ။
အဲယင္ = တေပါင္း ။ တပါင္းလမွာ ရက္ရာဇာ---တနဂၤေႏြ+ဗုဒၶဟူး။


ျပႆဒါးအတြက္ လကၤာသံေပါက္

တန္ခူးလက စ၍ေရလစ္
တမာ
သက္ရင္း
အင္ၾကင္း
ဆူးရစ္၊
ရက္ျပစ္ ဆိုး၀ါး ျပႆဒါး။

( အဓိပၸါယ္အက်ယ္ )
တမာ = တန္လခူးလမွာ, ၀ါေခါင္လမွာ, နတ္ေတာ္လမွာ ျပႆဒါး---စေန+ၾကာသပေတး။
သက္ရင္း = ကဆုန္လမွာ, ေတာ္သလင္းလမွာ, ျပာသိုလမွာ ျပႆဒါး---ေသာၾကာ+ဗုဒၶဟူး။
အင္ၾကင္း = နယုန္လမွာ, သီတင္းကၽြတ္လမွာ, တပို႔တြဲလမွာ ျပႆဒါး---တနဂၤေႏြ+တနလၤာ။
ဆူးရစ္ = ၀ါဆိုလမွာ, တန္ေဆာင္မုန္းလမွာ, တေပါင္းလမွာ ျပႆဒါး---အဂၤါ+ရာဟု။


ကို၀ဏၰကို-ေရး မွ ျပန္လည္အက်ဥ္းခ်ံဳး ေဖာ္ျပသည္။

ေမတၱာျဖင့္ ေမာ္လူး

No comments: