Thursday, November 18, 2010

အမွီေကာင္းက်ိဳး

* ျမင့္မိုရ္ေတာင္ပါး၊ မွီခိုျငား၊ သားမ်ား ေဘးကင္းစြာ။
* သာသနာေကာင္း၊ မွီခိုေအာင္း၊ အေပါင္း ေဘးကင္းစြာ။
* ထိုနည္းလည္းေကာင္း၊ ဆရာေကာင္း၊ မီွေအာင္း ေဘးကင္းစြာ။
* မိေကာင္း ဖေကာင္း၊ မွီခိုေအာင္း၊ သားေပါင္း ေဘးကင္းစြာ။

စစ္ကို္င္း ေရႊဟသၤာ ဆရာေတာ္ႀကီး။

No comments: