Tuesday, December 7, 2010

စည္းနဲ႔ ကမ္းနဲ႔ ျမန္မာစာ

ညီေလး---
အရင္တေလာက ကိုႀကီးေရးလို္က္တဲ့ အကဲခတ္နဲ႔ အကဲခပ္-အေၾကာင္း စာထဲမွာ စုတူသတ္စနစ္-အေၾကာင္း ပါသြားေတာ့ ညီေလးက စိတ္၀င္စားျပီး နည္းနည္းေလာက္ ခ်ဲ႔ျပီးရွင္းျပေပးပါလို႔ ေတာင္းဆိုလာလို႔ ဒီစာကို ဆက္ေရးလို္က္တာပါ။ စုတူသတ္စနစ္-အေၾကာင္း ညီေလး စိတ္၀င္စားတာ ၀မ္းသာပါတယ္။ ညီေလး စာစိတ္ေပစိတ္ ၀င္လာတာကို ခ်ီးက်ဴးႀကိဳဆိုပါတယ္။

တကယ္ေတာ့ စုတူသတ္စနစ္-ဆိုတာ ကိုႀကီးေပးထားတဲ့ နာမည္ပါ။ နာမည္ကိုသာ ေပးတာေနာ္။ ဒီစနစ္ကေတာ့ ျမန္မာစကား၊ ျမန္မာစာမွာ နဂိုကတည္းက ရွိျပီးသားစနစ္ပါ။ စနစ္နာမည္ တပ္လို႔ပဲ ျဖစ္ျဖစ္၊ စနစ္နာမည္ မတပ္ဘဲပဲ ျဖစ္ျဖစ္ ဒီစနစ္ကို သံုးေနၾကပါတယ္။ ဒီစနစ္ကလည္း ျမန္မာစကား၊ ျမန္မာစာမွာ စာလံုးေပါင္းသတ္ပံု မွန္ကန္ဖို႔နဲ႔ အနက္အဓိပၸါယ္ကို သိဖို႔ အလြန္ေကာင္းတဲ့ စနစ္ ျဖစ္ေနတာကိုး။ ဆရာေတာ္ ဦးေကာသလႅကေတာ့ ျဗဟၼနိရုတၱနယသဂၤဟ ေခၚ ျမန္မာစာလံုးေပါင္း ေျပာင္းထံုးက်မ္း (၁၉၈၅) မွာ အကၡရာ ဖိုမ ေျပာင္းလဲျခင္းလို႔ ေခၚထားေလရဲ႔။

စုတူသတ္စနစ္-လို႔ နာမည္ေပးရတဲ့အေၾကာင္းက စျပီး ရွင္းျပပါမည္။ ျမန္မာစာမွာ အသတ္ ဆယ္ပါး ရွိတာကို ညီေလးသိပါတယ္။
က-သတ္၊
င-သတ္၊
စ-သတ္၊
ည-သတ္၊
တ-သတ္၊
န-သတ္၊
ပ-သတ္၊
မ-သတ္၊
ယ-သတ္၊
၀-သတ္ ဆိုတာေတြေပါ့။ ဒါက ေရွးအစဥ္အလာ သတ္မွတ္ခဲ့ၾကတဲ့ ျမန္မာအသတ္ ဆယ္ပါး၊

အခု သတ္မွတ္ထားတာလည္း အသတ္ဆယ္ပါးပဲ။ အဲဒါေတြကေတာ့
က-သတ္၊
င-သတ္၊
စ-သတ္၊
ဉ-သတ္၊
ည-သတ္၊
တ-သတ္၊
န-သတ္၊
ပ-သတ္၊
မ-သတ္၊
ယ-သတ္ ဆိုတာေတြပါ။ ေရွးအစဥ္အလာ ျမန္မာအသတ္ဆယ္ပါးထဲမွာ ၀-သတ္ပါတယ္။ ဉ-သတ္ မပါဘူး။
အခုသတ္မွတ္တဲ့ အသတ္ ဆယ္ပါးမွာေတာ့ ၀-သတ္ မပါဘူး။ ဉ-သတ္ ပါတယ္။ ဆယ္ပါးေတာ့ ဆယ္ပါးခ်ည္းပဲ။

ျမန္မာမွာ-
က-ခ-ဂ-ဃ-င=ဆိုတဲ့ က-၀ဂ္ ဗ်ည္း ၅-လံုး။
စ-ဆ-ဇ-စ်-ည=ဆိုတဲ့ စ-၀ဂ္ ဗ်ည္း ၅-လံုး။
ဋ-ဌ-ဍ-ဎ-ဏ=ဆိုတဲ့ ဋ ၀ဂ္ ဗ်ည္း ၅-လံုး။
တ-ထ-ဒ-ဓ-န=ဆိုတဲ့ တ ၀ဂ္ ဗ်ည္း ၅-လံုး။
ပ-ဖ-ဗ-ဘ-မ=ဆိုတဲ့ ပ ၀ဂၤ ဗ်ည္း ၅-လံုး။ ရယ္လို႔ ၀ဂ္ဗ်ည္း ၂၅-လံုး ရွိတယ္ဆိုျပီး ေျပာေလ့ရွိပါတယ္။
ဒါေပမဲ့ ဋ-၀ဂ္ဗ်ည္း ၅-လံုကိုေတာ့ ပါဠိဗ်ည္းသက္သက္ျဖစ္လို႔ ခ်န္ထားရပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ ျမန္မာမွာ ၀ဂ္-ဗ်ည္း (၂၀) ရွိပါတယ္ဆိုပါစို႔၊ (သဒၵေဗဒသေဘာအရ ျမန္မာဗ်ည္းေတြအေၾကာင္း အလ်ဥ္းသင္းတဲ့အခါ ရွင္းျပပါဦးမယ္)။ အဲဒီ၀ဂ္-ဗ်ည္း (၂၀)မွာ ျမန္မာမႈအရ အသတ္ဗ်ည္းေတြက ၈-လံုးရွိပါတယ္။

အဲဒါေတြကေတာ့---
က-၀ဂ္မွာ က-သတ္ နဲ႔ င-သတ္၊ ၀ဂ္တူ၊ အစုတူ၊
စ-၀ဂ္မွာ စ-သတ္ နဲ႔ ည-သတ္၊ ၀ဂ္တူ၊ အစုတူ။
တ-၀ဂ္မွာ တ-သတ္ နဲ႔ န-သတ္၊ ၀ဂ္တူ၊ အစုတူ။
ပ-၀ဂ္မွာ ပ-သတ္ နဲ႔ မ-သတ္၊ ၀ဂ္တူ၊ အစုတူ။ တို႔ျဖစ္ပါတယ္။
စ-၀ဂ္က ည-သတ္ဆိုတာမွာ ဉ-ကေလးသတ္နဲ႔ ည-ႀကီးသတ္ဆိုတဲ့ ႏွစ္မ်ိဳးလံုးကိ္ု ထည့္ရပါတယ္။

အဲဒီလိုဆိုရင္ေတာ့ ျမန္မာမႈအရ အသတ္ဗ်ည္း ၉-လံုးေပါ့။
က-သတ္၊
င-သတ္၊
စ-သတ္၊
ဉ-ကေလးသတ္၊
ည-ႀကီးသတ္၊
တ-သတ္၊
န-သတ္၊
ပ-သတ္၊
မ-သတ္ ဆိုတာေတြပါပဲ။

ဒီလိုဆုိေတာ့ က-၀ဂ္ က-အစုမွာ က-နဲ႔ င ၀ဂ္တူ၊ အစုတူတာမို႔ က-သတ္နဲ႔ င-သတ္က စုတူသတ္ေပါ့။
အဲဒီလိုပဲ စ-၀ဂ္မွာ စ-သတ္နဲ႔ ဉ-ကေလး၊ ည-ႀကီးသတ္တို႔က စုတူသတ္။
တ-၀ဂ္မွာ တ-သတ္နဲ႔ န-သတ္တို႔က စုတူသတ္၊
ပ-၀ဂ္မွာ ပ-သတ္နဲ႔ မ-သတ္ တို႔က စုတူသတ္ေတြပဲ။
ဒီေနရာမွာ ညီေလးကို ထပ္မွာခ်င္တာကေတာ့ မ-သတ္နဲ႔ ေသးေသးတင္ကလည္း တူတာမို႔ ပ-သတ္နဲ႔ ေသးေသးတင္ကိုလည္း စုတူသတ္လို႔ ဆိုႏိုင္ပါတယ္။
တနည္းေျပာရရင္ေတာ့ ပ-သတ္နဲ႔ မ-သတ္၊ သိ႔ုမဟုတ္ ေသးေသးတင္ေပါ့။

ညီေလး ထပ္ျပီးမွတ္သားစရာေတြ ရွိေသးတယ္ေနာ္၊ အဲဒါကေတာ့
က-သတ္ ၃-လံုး၊
င-သတ္ ၉-လံုး၊
စ-သတ္ ၁-လံုး၊
ဉ-ကေလးသတ္ ၃-လံုး၊
ည-ႀကီးသတ္ ၃-လံုး၊
တ-သတ္ ၃-လံုး၊
န-သတ္ ၉-လံုး၊
ပ-သတ္ ၃-လံုး၊
မ-သတ္ ၉-လံုး ရွိတယ္ဆိုတာပါပဲ။

အဲဒီမွာ က-သတ္၊
စ-သတ္၊
တ-သတ္၊
ပ-သတ္၊ ( က-စ-တ-အသတ္) ေတြကို ေရွးကေတာ့ တိုင္သံ-လို႔ေခၚၾကတယ္။ သက္ေအာင့္သံ-လို႔လဲ ေခၚၾကေသးတယ္။ သံရပ္ သရေတြကို ျဖစ္ေစတာမို႔ ရပ္သံ-လို႔လည္း ေခၚမွာေပါ့ေလ။ ဉ-ကေလးသတ္၊ ည-ႀကီးသတ္၊ န-သတ္၊ မ-သတ္ (င-ဉ-ည-န-မ-အသတ္ေတြ) ေတြကိုေတာ့ ႏွာသံ-လို႔ ေခၚပါတယ္။

အခု အကိုႀကီးေျပာေနတဲ့ က-သတ္၊ စ-သတ္၊ တ-သတ္၊ ပ-သတ္ေတြနဲ႔ င-သတ္၊ ဉ-ကေလးသတ္၊ ည-ႀကီးသတ္၊ န-သတ္၊ မ-သတ္ ဆိုတာေတြဟာ ၀ဂ္ဗ်ည္း၊ အစုဗ်ည္းေတြမွာ ၀ဂ္တူ၊ အစုတူ အသတ္ခ်င္း အနက္ႏွီးႏႊယ္ ဆက္စပ္တယ္၊
အနက္တူဆိုတာကို ေျပာခ်င္လို႔ ၀ဂ္တူသတ္၊ ဒါမွမဟုတ္ စုတူသတ္ စနစ္လို႔ ေခၚလိုက္တာပါပဲ။ ပိုျပီးမွတ္မိသြားေအာင္ ထပ္ျပီး ဇယားခ်ၾကည့္လိုက္ၾကရေအာင္လား။

ပထမကၡရာသတ္၊ ၀ဂၢႏၲအကၡရာသတ္................................ ၀ဂ္အမည္(အစုအမည္)..မွတ္ခ်က္
သက္ေအာင့္သံ...သံရွည္.....သံတို.....သံေလး....................
အက္.................အင္.........အင့္.......အင္း.......................က-၀ဂ္......အနက္ႏွီးႏႊယ္(သို႔) အနက္တူ
ေအာက္.............ေအာင္.....ေအာင့္...ေအာင္း...................က-၀ဂ္........................။
အိုက္.................အိုင္.........အိုင့္.......အိုင္း.......................က-၀ဂ္........................။
အစ္...................အဥ္........အဥ့္........အဥ္း......................စ-၀ဂ္..........................။
.........................အည္......အည့္......အည္း.....................စ-၀ဂ္..........................။
အတ္.................အန္........အန္႔.......အန္း........................တ-၀ဂ္........................။
အိတ္.................အိန္........အိန္႔.......အိန္း........................တ-၀ဂ္........................။
အုတ္.................အုန္........အုန္႔.......အုန္း........................တ-၀ဂ္........................။
အပ္..................အမ္(အံ)..အမ့္(အံ႔)..အမ္း.......................ပ-၀ဂ္.........................။
အိပ္..................အိမ္........အိမ့္.........အိမ္း.......................ပ-၀ဂ္.........................။
အုပ္.................အုမ္(အံု)..အုမ္႔(အုံ႔)...အုမ္း(အံုး) ...............ပ-၀ဂ္.........................။

အဲဒီေတာ့ ဇယားကိ္ုၾကည့္တာနဲ႔
က-၀ဂ္ က-အစု၊
စ-၀ဂ္ စ-အစုမွာ အစ္နဲ႔ အဉ္၊ အဉ့္၊ အဉ္း-မွာ အက္-နဲ႔ အင္၊ အင့္၊ အင္း၊
ေအာက္ နဲ႔ ေအာင္၊ အည္၊ အည့္၊ အည္း တို႔ အနက္အဓိပၸါယ္ နွီးႏႊယ္
ေအာင့္၊ ေအာင္း၊ အိုက္နဲ႔ အိုင္၊ အိုင့္၊ အိုင္း-တို႔ ဆက္စပ္တယ္၊ တူညီတယ္။

တ-၀ဂ္ တ-အစုမွာ အနက္အဓိပၸါယ္ ႏွီးႏႊယ္ဆက္စပ္တယ္၊ တူညီတယ္။
အတ္ နဲ႔ အန္၊ အန္႔၊ အန္း၊
အိတ္ နဲ႔ အိန္၊ အိန္႔၊ အိန္း။
အုတ္ နဲ႔ အုန္။ အုန္႔၊ အုန္း တို႔ အနက္အဓိပၸါယ္ ႏွီးႏႊယ္ဆက္စပ္တယ္၊ တူညီတယ္။

ပ-၀ဂ္ ပ-အစုမွာ
အပ္ နဲ႔ အမ္၊ အမ့္၊ အမ္း၊ (အံ၊ အံ႔)
အိပ္ နဲ႔ အိမ္၊ အိမ့္၊ အိမ္း၊ နဲ႔ အုမ္၊ အုမ့္၊ အုမ္း (အံု၊ အုံ႔၊ အံုး)
အနက္အဓိပၸါယ္ ႏွီးႏႊယ္ဆက္စပ္တယ္၊ တူညီတယ္ ဆိုတာေတြကို သိႏိုင္ေလာက္တယ္ထင္ပါရဲ႔။

အဲဒီ "စုတူသတ္"စနစ္ကို သိရင္ စုတူသတ္ရဲ႔ သေဘာသဘာ၀ကို သိရင္ ျမန္မာစာမွာ အထူးသျဖင့္ အသတ္အလတ္ကိစၥမွာလည္း ပိုင္-မယ္၊ ျမန္မာစာ ျမန္မာစကားရဲ႔ အနက္အဓိပၸါယ္အရာမွာလဲ ႏိုင္-မယ္လို႔ ေျပာႏိုင္မယ္ ထင္ပါတယ္။
အကဲခတ္ နဲ႔ အကဲခပ္ အေၾကာင္းေျပာတုန္းက အကဲခတ္-ကို တ-သတ္ ခတ္ နဲ႔ေရးမွ သင့္တယ္။ မွန္တယ္ ဆိုတာဟာ အကဲခတ္-ကို အကဲခန္႔-နဲ႔ ဖလွယ္ျပီး အကဲကို ခန္႔မွန္းတယ္ဆိုတဲ့ အနက္အဓိပၸါယ္ရတယ္ဆိုတာ အေျခခံျပီး ေျပာခဲ့တာပဲ။

အကဲကို ခန္႔မွန္းတယ္၊ အကဲခန္႔တယ္၊ အကဲခတ္တယ္ေပါ့၊ အကဲကို တီးခတ္၊ တီးေခါက္တဲ့အနက္နဲ႔ ၾကံရင္လည္း အကဲခတ္-လို႔ တ-သတ္ ခတ္နဲ႔ ေရးရမွာပဲ မဟုတ္လား။
ကဲ စုတူသတ္ စနစ္ဟာ ျမန္မာစာမွာ စာလံုးေပါင္းသတ္ပံုနဲ႔ အနက္အဓိပၸယ္ ဆို္င္ရာေတြမွာ တနည္းေျပာရရင္ ျမန္မာစာမွာ အေရးနဲ႔အနက္ မွာ ဘယ္ေလာက္အသံုး၀င္ အရာေရာက္သလဲဆိုတာ သာဓကေလးေတြနဲ႔ ၾကည့္လိုက္ၾကရေအာင္၊ က-သတ္နဲ႔ င-သတ္က စလိုက္ၾကတာေပါ့။

က-သတ္မွာ အက္၊ ေအာက္၊ အိုက္ လို႔ က-သတ္ ၃-လံုးရွိတယ္ေနာ္။
င-သတ္ကေတာ့ အင္၊ အင့္၊ အင္း၊ ေအာင္၊ ေအာင့္၊ ေအာင္း၊ အိုင္၊ အိုင့္၊ အိုင္း ရယ္လို႔ ၉-လံုးရွိေပါ့။
အက္ > < အင္၊ အင့္၊ အင္း က-သတ္ အက္ ကာရန္နဲ႔ င-သတ္ အင္၊ အင့္၊ အင္း ကာရန္ေတြ အနက္ႏီွးႏႊယ္ ဆက္စပ္တာ၊ အနက္တူတာကို သာဓကေလးေတြနဲ႔ ရွင္းျပပါမယ္။

ျမန္မာစာ၊ ျမန္မာစကားမွာ ေလ့က်က္၊ ေလ့က်င့္-ဆိုတာ စကားႏွစ္လံုးရွိတာ ညီေလးသိျပီးသားပါ။ အဲဒီစကားႏွစ္လံုးဟာ မူလအနက္အားျဖင့္ေတာ့ တသေဘာတည္းပါ။ က်က္ နဲ႔ က်င့္က က-သတ္နဲ႔ င-သတ္ စုတူသတ္ေလ။ တဆက္တည္း တစပ္တည္း တ၀ဲလည္လည္၊ ဖန္တလဲလဲ ျပဳလုပ္တဲ့ အနက္ရွိတယ္။ (စာ)က်က္တယ္ဆိုတာ (စာကို) ႏႈတ္တက္ရေအာင္ စြဲျမဲမွတ္မိေအာင္ ထပ္တလဲလဲ ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာ ရြတ္ဆိုတာပဲ။ က်င့္တယ္ဆိုတာလည္း အမႈလုပ္တခုခုကို ကၽြမ္းက်င္ေအာင္ ထပ္တလဲလဲ ျပဳမူတာပဲ မဟုတ္လား။ မူလအနက္ သေဘာတူတူပဲေနာ္။ ဒါေပမဲ့ အသံုးအႏႈန္းအရ ေလ့က်က္ နဲ႔ ေလ့က်င့္ဟာ ရိုးတိုးရိပ္တိပ္ေတာ့ အနက္ရိပ္ျပားတာကို မွတ္ထားဖို႔ေကာင္းတယ္။

ျမန္မာစာအဖြဲ႔က ျပဳစုတဲ့ ျမန္မာအဘိဓာန္မွာ ေလ့က်က္ကို-စြဲျမဲေအာင္ အႀကိမ္ႀကိမ္ ၾကည့္ရႈမွတ္သားသည္-လို႔ ဖြင့္ျပီး ေလ့က်င့္ကိုေတာ့ စြမ္းရည္တိုးေအာင္ အထပ္ထပ္ အားထုတ္သည္-လို႔ ဖြင့္ထားေလရဲ႔။ ဒီေနရာမွာ ေလ့က်က္နဲ႔ ေလ့က်င့္ ကို အခ်ိဳ႔က အနက္တူလို႔ေတာင္ ယူတတ္ၾကတယ္။ အနက္တူ-လို႔ မယူဘဲ အနက္ႏွီးႏႊယ္ ဆက္စပ္ေလာက္နဲ႔ဆိုရင္ သင့္မယ္ထင္ပါတယ္။
ကြက္ နဲ႔ ကြင္းလည္း စုတူသတ္ အနက္တူဆိုတာ ညီေလး ေတြးမိျပီထင္ပါတယ္။ ကြက္ေရာ ကြင္းပါ တဆက္တည္း တစပ္တည္းျဖစ္တဲ့ အနက္ရင္းကို အေျခခံတာပဲ။ အကြက္ နဲ႔ အကြင္း၊ လယ္ကြက္ နဲ႔ လယ္ကြင္း၊ ကြက္ကြက္ နဲ႔ ကြင္းကြင္း တို႔ကေတာ့ က-သတ္၊ င-သတ္ အနက္တူတယ္ဆိုတာ ေပၚလြင္တဲ့ သာဓကေတြပါ။ ေသြကြက္က ကြက္နဲ႔ ေကြကြင္းက ကြင္းတို႔ အနက္တူကိုလည္း စဥ္းစားၾကည့္ႏိုင္ပါတယ္။ ေသြကြြက္က ကြက္ဟာ ေသြသြား၊ ဖည္သြား၊ ကြင္းသြားတာပဲ မဟုတ္လား။

ခက္ နဲ႔ ခင္လည္း စုတူသတ္၊ အနက္တူပဲ ညီေလး။ အနက္ရင္းကေတာ့ ဆက္စပ္ပူးယွဥ္ ေႏွာင္ဖြဲ႔တြဲခ်ည္တဲ့အနက္ပဲ။ ႀကိဳး၊ ႀကိမ္ တမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔ ပူးတြဲခ်ည္ဖြဲ႔တာကို ႀကိဳးနဲ႔ခက္တယ္။ ႀကိမ္နဲ႔ ခက္တယ္လို႔ ေျပာတာ ညီေလးသိပါတယ္ေနာ္။ ခ်ည္မွ်င္ေတြကို ေပါင္းစည္းဖြဲ႔ယွက္ တြဲဖြဲ႔ထားလိုက္ရင္ ခ်ည္ခင္မျဖစ္ေပ ဘူးလား။ ခက္နဲ႔ ခင္ အနက္တူတာ ထင္ရွားပါတယ္။ တဦးနဲ႔တဦး သံေယာဇဥ္ႀကိဳးနဲ႔ ခ်ည္ထား၊ ေႏွာင္ထား၊ ဖြဲ႔ထား၊ ခက္ထားတာကို ခင္ တယ္လို႔ေျပာတာလည္း အလားတူပဲေပါ့။ တြက္ခ်က္တယ္၊ ခ်င့္တြယ္တယ္၊ ခ်င့္ခ်ိန္တယ္ ဆိုတဲ့ စကားေတြမွာ ခ်က္နဲ႔ ခ်င့္ အနက္ရင္းတူတာကို သိႏို္င္ပါတယ္။ ဂဏန္းပုစၧာရဲ႔ အေျဖကို ရွာတာကုိလည္း တြက္ခ်က္တယ္လို႔ ဆိုတယ္။ တြက္ဆတဲ့သေဘာ၊ မွန္းဆတဲ့ သေဘာ၊ ခ်င့္ခ်ိန္တဲ့ သေဘာမွာလည္း တြက္ခ်က္ကို သံုးပါတယ္။ ခ်င့္ခ်ိန္တယ္ဆိုတာကေတာ့ ေကာင္း-မေကာင္း၊ သင့္-မသင့္ အစရွိတာကို တိုင္းဆ ဆင္ျခင္တာပါပဲ။ ခ်က္နဲ႔ ခ်င့္ဟာ စုတူသတ္၊ အနက္တူေပါ့။

ခြက္ရဲ႔ အနက္က မ်က္ႏွာျပင္ ခ်ိဳင့္၀ွမ္းတဲ့ အနက္ျဖစ္ပါတယ္။ ပက္လက္အေနအထား၊ ပက္လက္အေနအထားမွာ ခ်ိဳင့္၀ွမ္းတဲ့သေဘာပါ။ ခြင္ရဲ႔ အနက္ကလည္း ေကြးတာေကာက္တာ၊ ခ်ိဳင့္၀ွမ္းသေဘာမ်ိဳး ျဖစ္တာပါပဲ။ ေဒါင္လိုက္အေနအထား၊ မတ္မတ္ အေနအထားမွာ ေကြးတာကိုင္းတာမ်ိဳးပါ။ ဒါေၾကာင့္ ေျခေထာက္ နည္းနည္းေကြးတာကို ေျခခြင္တယ္၊ ခြင္တယ္လို႔ ဆိုၾကတာပဲ။
ဒိုး-ကစားတဲ့အခါ ဒိုးစိုက္ဖို႔ တြင္္းရာကေလး၊ အခြက္ကေလး လုပ္ထားရတယ္ မဟုတ္လား။ အဲဒီအခြက္ကေလးကို ခြင္လို႔ ေခၚတာ ညီေလးသိပါတယ္။ ခြက္နဲ႔ ခြင္ စုတူသတ္ေပါ့။ ခ်ိန္ခြင္မွာ ခြင္ရဲ႔ အနက္ကို သိခ်င္ရင္လည္း အလြယ္ကေလးပါ။ င-သတ္ကို က-သတ္နဲ႔ ဖလွယ္လို္က္ရံုပါပဲ။ ခြင္ ဆိုတာ ခြက္နဲ႔ အတူတူပဲလို႔ သိသြားတာေပါ့။

အသားအေရ ေခ်ာေမြ႔ႏူးညံ႔တာမ်ိဳး၊ အဆိုအက အေရးအသား ေျပျပစ္တာမ်ိဳးကို ညက္တယ္လို႔ ေျပာၾကတယ္။ အေျပာအဆို၊ အျပဳအမူ ညက္ေညာတာကို ညင္သာတယ္လို႔ ဆိုတယ္ေလ။ ညက္ေညာက ညက္နဲ႔ ညင္သာက ညင္ဟာ စုတူသတ္ အနက္တူပါပဲ။ ေလျပည္ေလညင္းဆိုတာ ညက္ညက္ေညာေညာ၊ ညင္ညင္သာသာ၊ ညင္းညင္းေပ်ာင္းေပ်ာင္း၊ ညင္းညင္းပ်ပ်၊ တိုက္တဲ့ေလကို ေခၚတယ္။ ညက္ေညာ၊ ညင္သာ၊ ညင္းေပ်ာင္း ညင္းပ် တို႔မွာပါတဲ့ ညက္၊ ညင္၊ ညင္း တို႔ စုတူသတ္၊ အနက္တူပဲေနာ္။ ေလျပည္ေလညင္းလို႔ ေရးတဲ့အခါ ညင္းမွာ ဟထိုး ပါ-မပါ သိခ်င္ရင္ ညက္နဲ႔ ဖလွယ္ၾကည့္၊ တိုက္ဆိုင္ၾကည့္လို႔ ရပါတယ္။ ည-မွာ ဟထိုး မပါေတာ့ ညင္းမွာလည္း ဟ-ထိုး မပါရဘူးေပါ့။ စာလံုးေပါင္း သတ္ပံုကိုလည္း မွန္ေစတဲ့ စုတူသတ္ စနစ္ေပ။

အရာ၀တၳဳတခုရဲ႔ မ်က္ႏွာျပင္ အနံကို ျဗက္လို႔ ေခၚတယ္။ ျဗက္ရဲ႔ ရင္းျမစ္သေဘာကိုလည္း မသိ၊ စုတူသတ္စနစ္နဲ႔လည္း မခ်ိန္မိသူေတြက ဗ်က္လို႔ မွားေရးတတ္ၾကသည္။ တကယ္ေတာ့ မ်က္ႏွာျပင္၊ ေျမျပင္၊ ေရျပင္လို ျပင္၊ အျပင္ႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္စဥ္းစားၾကည့္ရင္ အနက္အဓိပၸါယ္လည္း သိ၊ စာလံုးေပါင္းသတ္ပံုလည္း သိသြားႏို္င္ပါတယ္။ ျပင္ကိုပဲ ျပက္လို႔ ဖလွယ္လို္က္ပါ။ ျပက္ကို အသံစြဲအေရးနဲ႔ ေရးရင္ ျဗက္ပဲေပါ့။ ျဗက္ဆိုတာ ေရျပင္၊ ေျမျပင္၊ မ်က္ႏွာျပင္တို႔က ျပင္နဲ႔ အနက္တူတာကို သိရင္ ျဗက္လို႔ ရရစ္နဲ႔ ေရးတာကိုလည္း ဘ၀င္က်က် လက္ခံႏိုင္တာေပါ့။

မက္ေမာ၊ တပ္မက္၊ စြဲမက္တို႔မွာပါတဲ့ မက္ဟာ ခံုမင္၊ ခင္မင္တို႔မွာပါတဲ့ မင္နဲ႔ အနက္ မတူေပဘူးလား။ မက္ကလည္း စြဲလမ္းတြယ္တာတဲ့ အဓိပၸါယ္၊ မင္ကလည္း စြဲလမ္းတြယ္တာတဲ့ အဓိပၸါယ္ပဲေလ။ ခံုမင္နဲ႔ ခုပ္မက္တို႔က မင္ကာနဲ႔ မက္ကာ တူသလို၊ ခံုတာနဲ႔ ခုပ္တာလည္း အတူတူပါပဲ။ ခင္မင္တယ္၊ ခင္မက္တယ္လို႔ ပရိယာယ္အေနနဲ႔ သံုးတာလည္း ညီေလးသိမွာပါ။ ဦးယာရဲ႔ အဲခ်င္းတပုဒ္မွာ ဟက္လက္ကယ္တဲ့ ဟာလာ။ အသည္းလႈိက္ဆူ၊ မယ့္ၾကင္သူငယ္ေၾကာင့္၊ လြမ္းပူဆာလို႔ေလ-ဆိုတဲ့ စာေလးကို ေတြ႔ေတာ့ ဪ-ဟက္လက္ ဆိုတာ ဟင္းလင္းပါပဲကလားလို႔ ေတြးမိျပီး စုတူသတ္စနစ္ကို အေတာ္ ေက်းဇူးတင္မိတယ္။

စာလည္း အေတာ္ရွည္သြားျပီ။ ေနာက္မွ ဆက္ေရးလိုက္ပါမယ္။ စိတ္ရွည္ရွည္၊ ဇြဲႀကီးႀကီးနဲ႔သာ ဆက္ဖတ္ဖို႔ အားခဲထားေပတာ့။
ျမန္မာစာကို ခ်စ္ျမတ္ႏိုးတတ္ပါေစ။
ကိုႀကီး

ထြန္းတင့္
(ျမ၀တီမဂၢဇင္း ၂၀၀၁-ခု ဇန္န၀ါရီလ)

No comments: