Friday, December 3, 2010

မိသားစုတြင္း တိုက္ပြဲကေလးမ်ား

တြန္းထိုးကန္ေက်ာက္ ဆံပင္ဆြဲေဆာင့္ရာက ျပင္းထန္သည့္ ေမြးခ်င္းေပါက္ေဖာ္ ျပိဳင္ဆိုင္မႈ (Sibling Rivalry) ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ္ မိဘတို႔ မည္သို႔ လုပ္ေဆာင္ၾကမည္နည္း။
အကယ္၍ သင့္တြင္ ေမြးခ်င္းေပါက္ေဖာ္မရွိဘဲ တဦးတည္း ႀကီးျပင္းလာသည္ဆိုပါစို႔ စဥ္းစားၾကည့္စမ္းပါ။ ဘယ္ေလာက္မ်ား ပ်င္းေျခာက္ေျခာက္ႏိုင္ပါသနည္း။ ရန္ျဖစ္စရာ လူမရွိ၊ ဆံပင္ဆြဲစရာ ညီမေလးမရွိ၊ ဧည့္ခန္းတြင္ နပန္းသတ္ပြဲ ဆင္ႏႊဲဖို႔ ညီအကိုတေယာက္မွ မရွိ။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္းရွိ မိသားစုတို႔တြင္ ၄၁-ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ သား-သို႔မဟုတ္ သမီးသာ ရွိသည့္ သံုးပြင့္ဆိုင္ အိမ္ေထာင္စုမ်ား ျဖစ္ၾကကုန္၏။ သို႔ေသာ္ က်န္ ၅၉-ရာခိုင္ႏႈန္းေသာ မိသားစုတြင္ကား ေမြးခ်င္းေပါက္ေဖာ္မ်ား ရွိၾကသည္။ တခ်ိဳ႔မွာ ေသြးသားရင္းမ်ား ျဖစ္ၾက၍ တခ်ိဳ႔မွာ ေမြးစားသားသမီးမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ ထိုအခါတြင္ ညီအကိုေမာင္ႏွမတို႔၏ ဆက္ႏြယ္မႈသည္ လြန္စြာအေရးပါေသာ ကိစၥတရပ္ ျဖစ္လာေပသည္။

ကၽြန္မကိုယ္တိုင္ပင္ ေမြးခ်င္း သံုးဦးရွိသူ ျဖစ္သည္။ ဂြမ္းလိပ္တခုကိုလုရင္း ညီမေလးႏွင့္ သတ္ပုတ္ခဲ့သည့္အတြက္ ဒဏ္ေပးခံရသူမွာ ကၽြန္မျဖစ္ခဲ့ေပရာ သူ႔ဘ၀တြင္ စိတ္ခြန္အား ျပည့္တင္းေရးအတြက္ ေမြးခ်င္းေပါက္ေဖာ္ဆက္ႏြယ္မႈ အေရးပါေၾကာင္း၊ ၾသဇာတိကၠမအျပည့္ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူမွာ ကၽြန္မသာျဖစ္သည္ဟု ဆိုလိုက္ပါရေစ။ တခ်ိန္တည္းမွာပင္ ငယ္ရြယ္စဥ္က ႀကံဳေတြ႔ရသည့္ ပဋိပကၡမ်ားကို မေျဖရွင္းႏို္င္မဲ့သူတို႔သည္ အျမစ္မျပတ္ႏိုင္သည့္ အနာမ်ိဳးကို ပိုင္ဆိုင္ထားသူမ်ား ျဖစ္သည္ဟုလည္း ဆိုလိုက္ခ်င္ပါသည္။

ေမြးခ်င္းေပါက္ေဖာ္တို႔အခ်င္းခ်င္း ထုရိုက္သတ္ပုတ္ ဆဲဆိုေအာ္ဟစ္ေနသည္ကို ျမင္ပါလ်က္ႏွင့္ သူတို႔ညီအကို ေမာင္ႏွမအခ်င္းခ်င္းပဲ ဒီေလာက္ေတာ့ လုပ္ၾကပါေစ-ဟု လႊတ္မထားသင့္ပါ။ ကေလးေတြပဲ၊ ဒီေလာက္ေတာ့ သတ္တာပုတ္တာ ေလးေတြ ရွိမွာေပါ့-ဟုလည္း ခပ္ေပါ့ေပါ့ မေတြးေစလိုပါ။ ဒါဟာ ပံုမွန္စံကိုက္ပဲ-ဟုလည္း အထင္မေရာက္ေစခ်င္ပါ။ တကယ္ေတာ့ ေမြးခ်င္းေပါက္ေဖာ္အခ်င္းခ်င္း ငယ္ရြယ္စဥ္ကတည္းက ခ်စ္ခ်စ္ခင္ခင္ ရွိေနျခင္းသည္သာ အေကာင္းဆံုး ျဖစ္ပါသည္။

ဤကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ Adele Faber ႏွင့္ Elaine Mazlish တို႔ ေရးသားသည့္ ျပိဳင္ဆိုင္မႈမရွိေသာ ေမြးခ်င္းေပါက္ေဖာ္မ်ား (Siblings Without Rivalry) ဟူေသာစာအုပ္ကို ညႊန္လိုပါသည္။ ထိုစာေရးသူႏွစ္ဦးသည္ သူတို႔ကေလးမ်ား ငယ္စဥ္ ဖြံ႔ျဖိဳးဆဲကာလအတြင္း သတ္ၾကပုတ္ၾက ယွဥ္ျပိဳင္ရင္ဆိုင္ အႏိုင္ၾကဲခဲ့ၾကသည့္ ရန္ပြဲ ပဋိပကၡမ်ားအေၾကာင္းကို စနစ္တက် ေဖာ္ထုတ္စိစစ္တင္ျပထားသည္။ သူတို႔က ေမြးခ်င္းေပါက္ေဖာ္ အခ်င္းခ်င္းကို ႏႈိင္းယွဥ္၍ေ၀ဖန္ေျပာဆိုျခင္း မျပဳပါႏွင့္။ အျပဳသေဘာ ႏႈိင္းယွဥ္ျခင္းပင္ မလုပ္ပါႏွင့္-ဟု အေလးအနက္ ဆိုခဲ့သည္။ ယင္းသို႔ ႏႈိင္းယွဥ္ေျပာဆိုျခင္းသည္ တဦးကိုႏွိမ့္ခ်၍ တဦးကို ျမႇင့္တင္သည့္ သေဘာပါေသာေၾကာင့္ ကေလးအခ်င္းခ်င္း ရန္တိုက္ေပးရာ က်ပါသည္ဟုလည္း သူတို႔က ဆိုသည္။ မင္းက မင့္ညီမေလးထက္ေတာင္ သပ္ရပ္ သန္႔ရွင္းေသးတယ္-ဟူေသာ အေျပာသည္ အမကိုျမႇင့္၍ ညီမကို ႏွိမ့္သည့္သေဘာပါေနေၾကာင္း သတိျပဳပါေလ။ တကယ္ဆိုေတာ့ ကေလးတို႔ကို တဦးခ်င္းသာ အကဲျဖတ္ရပါမည္။ သူ၏ပုဂၢလိကအရည္အခ်င္းကိုသာ ထုတ္ေဖာ္ခ်ီးက်ဴးဖို႔လိုပါသည္။ သူ၏ႏႈိင္းယွဥ္တန္ဖိုးကို တြက္ျပဖို႔မလိုပါ။ သို႔ေသာ္ ကေလးတိုင္းကို အတူတူပဲဟု တန္ဖိုးျဖတ္စရာ မဟုတ္ပါ။ ကေလးတဦးတည္းသာ ရွိသည္ဟု သေဘာထား၍ သူ၏ေကာင္းေသာအရည္အခ်င္းတို႔ကို ေဖာ္ထုတ္ခ်ီးက်ဴးပါေလ။

မိဘတို႔သည္ ေမြးခ်င္းေပါက္ေဖာ္ အခ်င္းခ်င္းျဖစ္သည့္ ရန္ပြဲအတြင္းသို႔ ပါ၀င္ပတ္သက္ျခင္း မျပဳသင့္သလို လံုး၀လစ္လ်ဴရႈထားျခင္းသည္လည္း ေကာင္းေသာလုပ္ရပ္တခု မဟုတ္ေၾကာင္း သတိမူရပါလိမ့္မည္။ အေရးႀကီးသည္မွာ ထိုးႀကိတ္ရိ္ု္ကႏွက္ ကန္ေက်ာက္၊ နာက်င္၊ ဒဏ္ရာရေအာင္ မလုပ္ရ-ဟု ေရွးဦးစြာ အမိန္႔ထုတ္ထားရမည္ ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကေလးတို႔သည္ မိမိ္တို႔ျပႆနာကို မိမိတို႔ဘာသာ ေအးခ်မ္း တည္ျငိမ္သည့္ နည္းလမ္းျဖင့္ ေျဖရွင္းရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သိလာၾကလိမ့္မည္။

တခါတရံတြင္ မိမိတို႔ျပႆနာကို မိဘတို႔ထံတင္ျပ၍လည္း လိုအပ္ေသာအၾကံဉာဏ္ႏွင့္ အကူအညီတို႔ကို ရယူႏိုင္ပါသည္။ မိဘတို႔ကလည္း ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ တင္ျပသည့္ အေၾကာင္းအရာ၊ အခ်က္အလက္တို႔ကို ေသခ်ာစြာ နားေထာင္ျပီး သူတို႔၏ျပႆနာကို အသံက်ယ္က်ယ္ျဖင့္ ျပန္လည္ေျပာဆိုရပါမည္။ ေကာင္းျပီ အခုသိရသေလာက္ဆိုရင္ ကိုကို အႀကီးအက်ယ္ ေဒါသထြက္ရတာဟာ ...ဟုဆိုျပီး ကိုကို၏တင္ျပခ်က္ႏွင့္ အတူ ညီညီ၏ တင္ျပခ်က္ကိုလည္း ယင္းကဲ့သို႔ပင္ အသံက်ယ္က်ယ္ျဖင့္ ျပန္လည္ေျပာဆိုရမည္ျဖစ္သည္။ ျပႆနာ၏ အတိမ္အနက္ေပၚမူတည္၍ မိဘတို႔က ျဖစ္သင့္ျဖစ္ထိုက္သည္တို႔ကို ယံုၾကည္မႈအျပည့္ျဖင့္ အဆံုးအျဖတ္ေပးကာ ဤျပႆနာကို သူတို႔ဘာသာ ေျဖရွင္း၍ အခန္းထဲကထြက္သြားၾကေပေတာ့-ဟု နိဂံုးစကား ေျပာၾကားႏိုင္ေပသည္။

အကယ္၍ အျငင္းအခံုျဖစ္မႈသည္ ထိုး၊ ရိုက္၊ ကန္ေက်ာက္၊ ပစ္ခတ္သည္အထိ ျပင္းထန္လာပါက မိဘတို႔က ၾကား၀င္ဖ်န္ေျဖဖို႔ လိုအပ္ပါသည္။ ကေလးေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားသည္ သတ္ပုတ္ျခင္းကို မႏွစ္သက္တတ္ၾကပါ။ မိမိက ႏိုင္ေျခရွိေစကာမူ မိဘတို႔အျပစ္ေပးမည္ကို သိ၍ သတ္ပုတ္ျခင္းကို မလႊဲသာမွသာ လုပ္တတ္ပါသည္။ အထူးသျဖင့္ သူတို႔စိတ္၏ လိုဘ မျပည့္ျခင္းကို ေျဖရွင္းရန္ တျခားနည္းလမ္းမရွိေတာ့သည့္ အဆင့္သို႔ ေရာက္သြားျခင္း ျဖစ္တတ္ပါသည္။

ကေလးႏွစ္ေယာက္ ရန္ျဖစ္လံုးေထြးသတ္ပုတ္ေနပါက ေရွးဦးစြာ သူတို႔ႏွစ္ဦးကို တေနရာစီခြဲျခားထားကာ စိတ္ျငိမ္သက္ေအာင္ ျပဳလုပ္ရမည္။ ထို႔ေနာက္ မိဘတို႔က ရန္ျဖစ္သူႏွစ္ဦး တင္ျပသည့္ အခ်က္အလက္တို႔ကို နားေထာင္ရမည္။ ယင္းသို႔ နားေထာင္ရင္း မည္သည့္ကိစၥကို မည္သို႔ ေျဖရွင္းႏို္င္ေၾကာင္း၊ နည္းလမ္းတို႔ကို ေဖာ္ျပေပးရမည္။ မိဘတို႔ အထူးသတိျပဳရမည့္ အခ်က္မွာ ကေလးတဦးဦးဘက္သို႔ လိုက္၍ေျပာဆိုျပဳမူျခင္း ျဖစ္သည္။ မင္းကေတာ့ ဆိုးတယ္၊ ဒါဟာ မင္းညံ႔လို႔ ခံရတာပဲ-ဟူေသာ မွတ္ခ်က္မ်ိဳးသည္ ကေလးတေယာက္ကို လူဆိုး၊ တျခားကေလးတေယာက္ကို လူညံ႔-ဟု သတ္မွတ္သည့္ သေဘာမ်ိဳးျဖစ္သြားတတ္၍ ယင္းအေျပာအဆိုမ်ိဳးကို သတိထား ေရွာင္ရွားရပါမည္။ ကေလးခ်င္းျဖစ္သည့္ ရန္ပြဲတြင္ ယင္းသို႔ အလြယ္တကူ ဆံုးျဖတ္ျခင္းသည္ တခါတရံ ႀကီးမားေသာအႏၲရာယ္ ရွိတတ္ပါသည္။

မိဘတို႔သည္ ကေလးႏွစ္ဦး ထ၍ ရန္ျဖစ္သတ္ပုတ္သည့္အခ်ိန္အထိ ေစာင့္ဆိုင္းေနစရာမလိုပါ။ ျပႆနာစ၍ တေယာက္ႏွင့္တေယာက္ ႏွင္ပဲငဆ ေျပာဆိုျခင္း၊ ဆဲေရးတိုင္းထြာျခင္း၊ ေအာ္ဟစ္ဆူပူျခင္း စသည့္အဆင့္တြင္ပင္ ၀င္ေရာက္ဖ်န္ေျဖပါက ပို၍ အဆင္ေျပလြယ္ကူႏိုင္ပါသည္။

ကၽြန္မ၏ မိဘမ်ားကမူ ကၽြန္မတို႔ ညီမတို႔ ညီအမအခ်င္းခ်င္း ရန္ျဖစ္သတ္ပုတ္မႈကို ကာကြယ္ရန္၊ သူတကာႏွင့္ မတူေသာ ဥပေဒမ်ား ထုတ္ထားပါသည္။ ကၽြန္မတို႔အိမ္တြင္ မုန္းတယ္-ဟူေသာ စကားလံုးကို ဆဲေရးသည့္စကား၊ ညစ္ညမ္းသည့္စကားသဖြယ္ သတ္မွတ္ကာ ဘယ္သူမွ တေယာက္ကိုတေယာက္ ႏွင့္-ကို ငါမုန္းတယ္-ဟု မေျပာၾကရန္ အမိန္႔ထုတ္ထားပါသည္။ ထို႔အတူပင္ ကၽြန္မတို႔ညီအမအခ်င္းခ်င္း နင့္ပါးစပ္ ပိတ္ထားစမ္း-ဟုလည္း ေျပာခြင့္မရွိပါ။ လူႀကီးမင္းတို႔ စဥ္းစားသာၾကည့္ေပေတာ့။ နင့္ကို ငါမုန္းတယ္လို႔ မေျပာဘဲ ကၽြန္မသည္ ညီမေလး၏ဆံပင္ကို မည္သို႔ဆြဲရမည္နည္း။ ထို႔အတူပင္ ျမည္တြန္ေတာက္တီးေနသည့္ အမျဖစ္သူအား ညီမေလးျဖစ္သူက ႏွင့္ပါးစပ္ ပိတ္ထားစမ္း-ဟုမေျပာႏိုင္ခဲ့ပါက ဘယ္လိုရန္စျဖစ္ၾကရပါမည္နည္း။ ထိုစကားမ်ိဳး မသံုးရေသာေၾကာင့္ ကၽြန္မတို႔ ညီအမ အခ်င္းခ်င္း ခ်စ္လွခ်ည္ရဲ႔ လို႔ေတာ့ မထင္လိုက္ၾကပါႏွင့္။ လစ္လွ်င္လစ္သလို ရန္ျဖစ္တတ္ၾကပါသည္။ မိဘႏွစ္ပါးကလည္း တေယာက္ကို တေယာက္ အသက္ေပး ခ်စ္ရမည္ဟု မတို္က္တြန္းပါ။ တေယာက္အေပၚ တေယာက္သစၥာရွိရမည္ဟုသာ ေျပာပါသည္။

အထူးသျဖင့္ တျခားသူမ်ားႏွင့္ ျပႆနာျဖစ္သည့္ အခါမ်ိဳးတြင္ ေမြးခ်င္းေပါက္ေဖာ္ အခ်င္းခ်င္း သစၥာေစာင့္သိမႈသည္ လြန္စြာအေရးႀကီးပါသည္။ ဤစကားကို ကၽြန္မ ငယ္ရြယ္စဥ္ကပင္ ေကာင္းေကာင္း သေဘာေပါက္ခဲ့ပါသည္။
တေန႔တြင္ ကၽြန္မသည္ မိန္းကေလး သူငယ္ခ်င္္းတေယာက္ႏွင့္ နင္ပဲငဆ ေျပာဆိုကာ ရိုက္ေမာင္းပုတ္ေမာင္း အေျခအေနသို႔ ဆိုက္ခဲ့ၾကသည္။ ထိုအခါ ကၽြန္မ၏ အမေရာက္လာျပီးကၽြန္မကို ရိုက္မည္ဟုရြယ္ေနေသာ ကေလးမအား တြန္းဖယ္ကာ ေဟ့-ေဟ့ ငါ့ညီမကို ဆံုးမတာ၊ ရိုက္တာဟာ နင့္အလုပ္ မဟုတ္ဘူး။ ငါ့အလုပ္-ဟု ေျပာကာ ကၽြန္မကို ဆြဲထုတ္ခဲ့ပါသည္။ ဤတြင္မွ ကၽြန္မသည္ အခ်င္းခ်င္း သစၥာေစာင့္သိမႈ-ဟူေသာစကားကို ေကာင္းစြာသေဘာေပါက္မိပါသတည္း။
Ref:Time, 4, September 2000.

ေဒါက္တာေက်ာ္စိန္
(Lifestyle ၂၀၀၁-ခု ေဖေဖာ္၀ါရီလ)

No comments: