Thursday, January 20, 2011

စိတ္ေ၀ဒနာ

ဆီးက်ိတ္အေၾကာင္း ၀တၳဳေဆာင္းပါးမ်ား ကၽြန္ေတာ္ေရးစဥ္က မိမိခံစားရသည့္အေၾကာင္းအရာတခုကို ေဖာ္ျပရန္ ေမ့က်န္ခဲ့သည္။
အျခားမဟုတ္။
စိတ္ေ၀ဒနာ...
ဆီးက်ိတ္ကင္ဆာ ျဖစ္ႏိုင္သည္ဟူေသာ အသိ ကၽြန္ေတာ့္ေခါင္းထဲသို႔ ၀င္လာခဲ့သည့္အခ်ိန္မွစျပီး စိတ္မွာ ထိန္းမႏိုင္ သိမ္းမရျဖစ္ခဲ့ပါသည္။

သြားလည္းဒီစိတ္...
စားလည္းဒီစိတ္...
အိပ္လည္းဒီစိတ္...
ဘန္ေကာက္ျမိဳ႔ရွိ ေဆးရံုသို႔ အသားစထုတ္၍ အစစ္ေဆးခံရန္ သြားရသည့္ အခ်ိန္၌ ပိုဆိုးလာပါသည္။

အိပ္၍ လံုး၀မရေတာ့...ညစဥ္ အိပ္ေဆးေသာက္ျပီး ႀကိဳးစားအိပ္ေနရပါသည္။ အိပ္ေဆးတြင္မွ ပံုမွန္ပမာဏကို ေသာက္၍ မတိုးေတာ့...
ဆရာ၀န္ေသာက္ခိုင္းသည္ထက္ ႏွစ္ဆ သံုးဆ ေသာက္မွ အိပ္သြားပါသည္။
သို႔ေသာ္ ၾကာၾကာအိပ္ျခင္းမဟုတ္၊
အိပ္ေဆးအရွိန္ေလ်ာ့သြားသည္ႏွင့္ ျပန္ႏိုးလာပါသည္။ ျပန္အိပ္၍မရ...
မ်က္စိေၾကာင္ေနသည္။
အားငယ္ေနသည္...
ျဖစ္ႏိုင္သည့္ ဆိုးက်ိဳးအမ်ိဳးမ်ိဳးကို ေတြးျပီး ေသာကပြားေနသည္။ တျဖည္းျဖည္းႏွင့္ ကၽြန္ေတာ့္အေတြးမ်ားမွာ ေလာကႀကီး၌ဆက္၍ လူလုပ္ခ်င္စိတ္ပင္ မရွိေတာ့...။ ေသပစ္လိုက္ခ်င္လွျပီ...။

မွန္ပါသည္။
အကယ္၍ ဆီးက်ိတ္အသားစကို ထုတ္၍ စစ္ေဆးျခင္းျပဳလုပ္ရာ၌ ကင္ဆာေရာဂါဟုသာ ဆိုလွ်င္ ေရာဂါေၾကာင့္ မဟုတ္၊ စိတ္ေ၀ဒနာ တခုတည္းေၾကာင့္ပင္ ကၽြန္ေတာ္ တလႏွစ္လ အခ်ိန္အတြင္း ေသသြားလိမ့္မည္ဟု ထင္၏။

စိတ္...။
ပ်ံ႔လြင့္ေနေသာ စိတ္...။
အဆိုးမ်ားကိုသာ ျမင္ေနေသာ စိတ္...။
ဒီစိတ္ကို ကၽြန္ေတာ္ ဘယ္သို႔ ထိန္းသိမ္းရမည္နည္း။
ေခါင္းထဲသို႔ ပထမဆံုးအႀကိမ္အျဖစ္ အသိတခု ရုတ္တရက္ ၀င္လာသည္။
စိတ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ဘာေလ့က်င့္မႈမွ ငါ့ဘ၀တြင္ မျပဳလုပ္ခဲ့မိပါလား...။
ကၽြန္ေတာ္သည္ မိမိခႏၶာ၏ က်န္းမာေရးကို အလြန္ဂရုစိုက္ခဲ့သူ ျဖစ္၏။

ေဂါက္သီး တပတ္ႏွစ္ႀကိမ္ သို႔မဟုတ္-သံုးႀကိမ္ ကစားသည္။
ေဒါက္တာသန္႔ဇင္ သင္ေပးခဲ့သည့္ က်န္းမာေရးေလ့က်င့္မႈမ်ားကို မနက္တႀကိမ္ ညတႀကိမ္ ျပဳလုပ္သည္။
ဤသို႔ မိမိခႏၶာ၏ က်န္းမာေရးကို အလြန္ဂရုစိုက္ခဲ့သည္မွာၾကာျပီ။ အနည္းဆံုး ဆယ္ႏွစ္ေက်ာ္လာခဲ့ျပီ။
စိတ္နဲ႔ပတ္သက္၍မူ ဒီေန႔အထိ ဘာမွမလုပ္ခဲ့...။
အကယ္၍ လုပ္ခဲ့မိလွ်င္...။
ယေန႔ ဆီးက်ိတ္ေ၀ဒနာကို ခံစားရေသာအခ်ိန္၌ စိတ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ဤမွ်ႀကီးမားေသာ ခံစားခ်က္မ်ားကို ခံစားရလိမ့္မည္မဟုတ္။

ကၽြန္ေတာ္မွားခဲ့ျပီ...။
မိမိဘ၀၌ ေသျခင္းအပါအ၀င္ အရႈံးေပးရေသာ ဒုကၡအမ်ိဳးမ်ိဳးကို ရင္ဆိုင္ရာ၌ စိတ္ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ျပင္ဆင္မႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ထားရမည္။
စိတ္ေလ့က်င့္ခန္းမ်ားကို ခႏၶာ ေလ့က်င့္ခန္းမ်ားကဲ့သို႔ ေန႔စဥ္ ျပဳလုပ္ရမည္။

Meditation ေခၚ စိတ္ေလ့က်င့္စဥ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အေတြးမ်ား ေခါင္းထဲသို႔ ပထမဆံုး ပ်ံ႔လြင့္၀င္လာၾက၏။
ကၽြန္ေတာ္သည္ အလြန္စာဖတ္သူျဖစ္၏။
စာစံုဖတ္ခဲ့၏။
ကၽြန္ေတာ္ ဆယ္တန္းေက်ာင္းသားဘ၀တြင္ ကၽြန္ေတာ့္ေက်ာင္းမွ စာၾကည့္တိုက္တြင္လည္းေကာင္း၊ ရပ္ကြက္မွစာၾကည့္တိုက္တြင္လည္းေကာင္း ကၽြန္ေတာ္မဖတ္ဖူးသည့္ စာအုပ္တအုပ္မွ မရွိပါ။
ကၽြန္ေတာ့္ဘ၀၌ အရင္းနီးဆံုးအေဖာ္မြန္မွာ စာအုပ္မ်ားပင္ ျဖစ္၏။
ထို႔ေၾကာင့္ Meditation ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ စာအုပ္အမ်ားအျပားကို ဖတ္ခဲ့ဖူးပါသည္။
သို႔ေသာ္ စိတ္မ၀င္စားလွ...မိမိႏွင့္ မသက္ဆိုင္သည့္ ဘာသာရပ္မွ အေၾကာင္းအရာမ်ားဟုသာ သတ္မွတ္ခဲ့၏။
ဖတ္ျပီး ေမ့ပစ္ခဲ့၏။
ကၽြန္ေတာ္မွားေခ်ျပီ။
Meditation ဟူေသာ ေ၀ါဟာရကို ျမန္မာအမ်ားစု ပတ္၀န္းက်င္၌ တရားထိုင္ျခင္းဟုသာ ေယဘုယ်အားျဖင့္ သေဘာေပါက္နားလည္ၾက၏။
မမွန္ပါ။

Meditation (မယ္ဒီေတးရွင္း) ယူေသာ အဂၤလိပ္ေ၀ါဟာရ၏ တိုက္ရိုက္အဓိပၸါယ္မွာ
စိတ္အတြင္းမွ အေတြးမ်ားကို ထုတ္ပစ္ျခင္း...
စိတ္ကို တခုထဲ အေပၚ၌ အာရံုရေအာင္ ျပဳလုပ္ျခင္း...
တခုခုကို အေလးအနက္ေတြးျခင္း၊ အေသအခ်ာေတြးျခင္း...
စိတ္အတြင္းမွ အေတြးမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ စနစ္တက် ေလ့လာျခင္း...
ဆင္ျခင္ျခင္းဟု အဓိပၸါယ္ရ၏။
ေနာက္ တနည္း...သြယ္၀ိုက္အဓိပၸါယ္ သို႔ေသာ္ အဓိက အမ်ားနားလည္ေအာင္ ဆိုလိုသည့္ အဓိပၸါယ္မွာ စိတ္ကိုျငိမ္ေအာင္ ျပဳလုပ္ျခင္း...စိတ္ကို ေလ့က်င့္ျခင္းပင္ ျဖစ္၏။

တကယ္ေတာ့ (မယ္ဒီေတးရွင္း) ဟူေသာ ေ၀ါဟာရမွာ အဂၤလိပ္ေ၀ါဟာရစစ္စစ္လည္းမဟုတ္။ (လက္တင္)ေ၀ါဟာရျဖစ္၏။ လက္တင္မွ ျပင္သစ္သို႔ကူး...ျပင္သစ္ကမွတဆင့္ အဂၤလိပ္ေ၀ါဟာရဘ၀ ေရာက္လာျခင္းျဖစ္၏။
(မယ္ဒီေတးရွင္း) ျပဳလုပ္ျခင္းကို လူသားတို႔ က်င့္သံုးခဲ့ၾကသည္မွာလည္း ၾကာေခ်ျပီ။ အခ်ို႔က လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္ေပါင္းသံုးေထာင္ေက်ာ္ကပင္ စခဲ့သည္ဟုယူဆ၏။
မွန္ပါသည္။
ဗုဒၶပြင့္ခဲ့သည္မွာပင္ ႏွစ္ေပါင္း ႏွစ္ေထာင့္ငါးရာ ေက်ာ္လာခဲ့ျပီမဟုတ္လား။
ယေန႔ကမၻာ၌ ထင္ရွားေသာ...လူအမ်ားကိုးကြယ္ယံုၾကည္ေသာ...အဓိကဘာသာႀကီး အားလံုး၌ပင္(မယ္ဒီေတးရွင္း)ျပဳလုပ္သည့္အေလ့အက်င့္မ်ားရွိ၏။
လုပ္ပံုလုပ္နည္းသာ ကြာ၏။

မယ္ဒီေတးရွင္းကို ယေန႔ကမၻာႀကီး၌ ဘာသာမဲ့မ်ားလည္း ျပဳလုပ္၏။
ကၽြန္ေတာ္သည္ ဘန္ေကာက္ျမိဳ႔၌ ရွိစဥ္ကပင္ မိမိစိတ္ကို မိမိမထိန္းႏိုင္လြန္းသျဖင့္ (မယ္ဒီေတးရွင္း)ႏွင့္ပတ္သက္၍ ေလ့လာမႈမ်ားကို စတင္ျပဳလုပ္ခဲ့၏။
ကံေကာင္းပါသည္။ ကၽြန္ေတာ့္သား အပါ ယူလာေသာ(၂၀၀၃)ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လထုတ္ အေမရိကန္ စာပေဒသာမဂၢဇင္းႀကီး၌ Carol Krucoff ေရးေသာ Meditation for busy, normal people ဟူေသာေဆာင္းပါးပါ၏။

ထိုေဆာင္းပါးကို ကၽြန္ေတာ္ ဖတ္ၾကည့္လိုက္၏။ (မယ္ဒီေတးရွင္း)ႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး တိုတိုတုတ္တုတ္ႏွင့္ လိုရင္းကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ျမင္ေအာင္ေဖာ္ျပႏိုင္သည့္ ေဆာင္းပါးျဖစ္၏။
သင္...သက္ျပင္းတခ်က္ကို ရွဴလိုက္ပါ။ ရွဴလိုက္သည့္ေလကို ခ်က္ခ်င္း ျပန္မထုတ္ပါနဲ႔..။
စကၠန္႔ အနည္းငယ္ေလာက္ ထိန္းထားပါ။ ျဖည္းျဖည္းခ်င္း သတိထားျပီး ျပန္ထုတ္ပါ။
ေနာက္တႀကိမ္ သက္ျပင္းတခ်က္ ထပ္ရွဴပါ။ ပထမတႀကိမ္ ျပန္ထုတ္သကဲ့သို႔ပင္ျပန္ထုတ္ပါ။ ဤႏွစ္ႀကိမ္မွ် အသက္ရွဴစဥ္အတြင္း သင့္ဦးေခါင္းထဲ...သင့္ရင္ထဲ ျပည့္က်ပ္ေနသည့္ အေတြးမ်ား..ေသာကမ်ား..အိပ္မက္မ်ား ေလ်ာ့က်သြားသည္ကို ေတြ႔ရပါမည္။

ေဆာင္းပါးတြင္ လမ္းညႊန္ထားသည့္အတိုင္း သတိထား၍ အသက္ကို ျပင္းျပင္းရွဴျခင္းကို ကၽြန္ေတာ္ ဆယ္မိနစ္ခန္႔ ႀကိဳးစားျပဳလုပ္ၾကည့္လိုက္၏။
အံ႔စရာ ခံစားရ၏။
ဆီးက်ိတ္ကင္ဆာျဖစ္ႏိုင္သည္ဟူေသာ ဒုကၡေၾကာင့္ ရင္ထဲ ေခါင္းထဲတြင္ မြန္းက်ပ္ေနသည့္ေသာကမ်ား ေလ်ာ့မွန္းမသိ ေလ်ာ့သြားသည္ကို ခံစားလိုက္ရ၏။

တယ္ဟုတ္ပါလား...။
ကၽြန္ေတာ္ ပထမဆံုးေတြးမိသည့္ အေတြး။ တကယ္ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္သည္ ေခတ္တေခတ္တြင္ ေခတ္အေနာက္၌ ျပတ္က်န္ခဲ့သည့္လူတေယာက္ႏွင့္ တူလွ၏။
ယေန႔ ကမၻာႀကီး၌(မယ္ဒီေတးရွင္း) က်င့္စဥ္မ်ားကို ေန႔စဥ္ေလ့က်င့္ေနသူေပါင္း ေျမာက္ျမားစြာရွိပါသည္။ (မယ္ဒီေတးရွင္း) က်င့္စဥ္နည္းမ်ားကလည္း အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိ၏။

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု တခုတည္း၌ပင္ (မယ္ဒီေတးရွင္း)က်င့္စဥ္မ်ားကို ေလ့က်င့္ေနသူေပါင္း တသန္းခြဲေက်ာ္ ရွိ၏။ ထိုအထဲ၌ ဆရာ၀န္ေပါင္း (ေျခာက္ေထာင္)ေက်ာ္ ပါ၀င္၏။
အံ႔စရာမေကာင္းလွေပလား။

လူမ်ားတြင္ ခံစားရသည့္ေ၀ဒနာမ်ားကို ေဆးမသံုးဘဲ ...သဘာ၀ျဖင့္ ကုသျခင္း(naturl healing) မ်ားတြင္ (မယ္ဒီေတးရွင္း)သည္ တခုအပါအ၀င္ ျဖစ္၏။ ယင္းသို႔(မယ္ဒီေတးရွင္း) အပါအ၀င္ သဘာ၀ကုသနည္းမ်ားကို ေလ့လာရန္အတြက္ (NIH)အေမရိကန္ က်န္းမာေရးဌာနမွ အိုဟိုင္းအိုးျပည္နယ္ Maharishi vedic Medicine ေကာလိပ္သို႔ပင္ ေထာက္ပံ႔ေငြ ေဒၚလာရွစ္သန္း ခ်ေပးထား၏။

အေမရိကန္ေဆးတကၠသိုလ္မ်ား၌(မယ္ဒီေတးရွင္း)ကို ေရာဂါကုသနည္းတခုအျဖစ္ စိတ္၀င္စားခဲ့ၾကသည္မွာ ၁၉၆၀-ျပည့္ႏွစ္ႏွင့္ ၁၉၇၀-ျပည့္ႏွစ္မ်ားမွပင္ စခဲ့ျခင္းျဖစ္၏။
ကမၻာေက်ာ္ အေမရိကန္(ဟာဗတ္)ေဆးတကၠသိုလ္ ႏွလံုးေရာဂါအထူးကုဌာနမွ စခဲ့ျခင္းျဖစ္၏။ ထိုဌာန၏ ဌာနမွဴး ေဒါက္တာ Herbert Benson မွာ (မယ္ဒီေတးရွင္း) က်င့္စသ္မ်ားျဖင့္ ႏွလံုးကုသနည္းကို ပထမဆံုး သိပၸံနည္းက် လက္ေတြ႔စမ္းသပ္ခဲ့သူျဖစ္၏။

လူနာေတြကို (မယ္ဒီေတးရွင္း) လုပ္ခိုင္းျပီး တပတ္ေလာက္အတြင္းမွာ သူတို႔ရဲ႔ ေသြးတိုးျပဳတ္က်သြားတာကို ျမင္ရစက ကၽြန္ေတာ္ သိပ္အံ႔ၾသတယ္။ (မယ္ဒီေတးရွင္း)ကိုလည္း ပိုစိတ္၀င္စားလာခဲ့တယ္။
ေဒါက္တာ(ဟားဗတ္ဗင္ဆင္) ေျပာၾကားခဲ့ဖူးေသာစကား ျဖစ္၏။ သူက ဆက္ရွင္းျပပါေသးသည္။
ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေဆးပညာရွင္ေတြရဲ႔ ေလာကမွာလည္း စိတ္ေ၀ဒနာ ဖိစီးခံေနရတဲ့လူေတြ သိပ္မ်ားတယ္။ ေဆးပညာေလာကသား ေ၀ဒနာသည္တရာမွာ ရွစ္ဆယ္ဟာ စိတ္ဖိစီးခံေနရမႈေၾကာင့္ ျဖစ္တဲ့ေရာဂါေတြ...။ ဒီေရာဂါသည္ေတြ ခံစားေနရတဲ့ ေ၀ဒနာကို ေပ်ာက္ဖို႔က သမရိုးက် ေသာက္ေဆးေတြ...ခြဲစိတ္ကုသမႈေတြနဲ႔ လုပ္လို႔မွမရဘဲ။ ကၽြန္ေတာ့္ကိုယ္ေတြ႔ ေရရွည္ထိေရာက္မႈ ရွိေအာင္ အေကာင္းဆံုးလုပ္ေပးႏိုင္တာက (မယ္ဒီေတးရွင္း)အေလ့အက်င့္ေတြပဲ။

ျပင္းထန္ေသာ ေခါင္းကိုက္ေ၀ဒနာ (Migraine) စြဲကပ္ေနသည့္ ေ၀ဒနာသည္ ၃၂-ရာႏႈန္းမွာ (မယ္ဒီေတးရွင္း) ျပဳျခင္းျဖင့္ သက္သာခဲ့ဖူး၏။
၁၉၉၅-ခုႏွစ္တြင္ အေမရိကန္၌ျပဳလုပ္ေသာ (အမ္အိုင္အိတ္ခ်္)သုေတသန၏ ေတြ႔ရွိခ်က္အရ အလြန္ျပင္းထန္စြာ နာက်င္သည့္ေ၀ဒနာ ခံစားေနရသည့္ ေရာဂါသည္အမ်ားအျပားမွာ (မယ္ဒီေတးရွင္း)ျပဳျခင္းျဖင့္ ေ၀ဒနာသက္သာမႈ ရခဲ့ၾကသည္-ဟုဆို၏။

ကင္ဆာေရာဂါကုထံုးမ်ား၌မူ (မယ္ဒီေတးရွင္း) ျပဳျခင္းမွာ လူအမ်ားသိနားလည္ လက္ခံသည့္ကုသနည္း တခုပင္ ျဖစ္လ်က္ရွိေစေခ်ျပီ။
ထို႔ေၾကာင့္ပင္ ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။
က်န္းမာေရးအာမခံ (Health Insurance) အခ်ို႔က သူတို႔တြင္ ေရရွည္အာမခံထားေသာ ႏွလံုးေရာဂါရွိသူ ေဖာက္သည္မ်ားကို အခမဲ့ (မယ္ဒီေတးရွင္း) သင္တန္းမ်ားသို႔ တက္ေရာက္ရန္ စီစဥ္ေပးလ်က္ရွိ၏။

ကၽြန္ေတာ္သည္ ဘန္ေကာက္မွ ရန္ကုန္ ျပန္ေရာက္လာသည့္ အခ်ိန္မွစျပီး (မယ္ဒီေတးရွင္း) ႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး အလြန္စိတ္၀င္စားေနသည္။
လမ္းညႊန္နည္းမ်ားပါရွိေသာ (မယ္ဒီေတးရွင္း)စာအုပ္အမ်ိဳးမ်ိဳးကို ရွာဖတ္၏။
တခုမွ စိတ္ႀကိဳက္မေတြ႔...
ကၽြန္ေတာ့္ပတ္၀န္းက်င္၌ (မယ္ဒီေတးရွင္း) အေၾကာင္း စာအုပ္ေကာင္းမ်ားကလည္း အလြန္မ်ားလွ၏။

တရားထိုင္တတ္ေသာ မိတ္ေဆြအခ်ိဳ႔ႏွင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးၾကည့္၏။ သူတို႔က သူတို႔ လက္ေတြ႔က်င့္သံုး ေနေသာ (မယ္ဒီေတးရွင္း)လုပ္နည္းမ်ားကို ေျပာျပ၏။ ရွင္းျပ၏။
ကၽြန္ေတာ္ကလည္း ႀကိဳးစားျပီး လက္ေတြ႔လုပ္ၾကည့္၏။ အဆင္မေျပ။

(မယ္ဒီေတးရွင္း)လုပ္စဥ္ ကၽြန္ေတာ္ ႀကံဳေတြ႔ရေသာ အခက္အခဲမ်ား...
(မယ္ဒီေတးရွင္း)ႏွင့္ပတ္သက္ျပီး ကၽြန္ေတာ့္ရင္၌ မရွင္း...အေျဖရွာမရျဖစ္ေနေသာ ျပႆနာမ်ားကို ကၽြန္ေတာ္ေက်နပ္ေအာင္ သူတို႔ အေျဖမေပးႏိုင္ၾကပါ။

လြန္ခဲ့သည့္ ဒီဇင္ဘာလဆန္းက ကၽြန္ေတာ္ စင္ကာပူသို႔ ေခတၱေရာက္သြား၏။ စင္ကာပူသို႔ေရာက္တိုင္း ကၽြန္ေတာ္ အျမဲသြားတတ္ေသာေနရာမွာ ကီႏိုကူနီယား(kinokuniya) စာအုပ္ဆိုင္ ျဖစ္၏။
ဤစာအုပ္ဆိုင္မွာ ကၽြန္ေတာ့္အတြက္ စာအုပ္ဆိုင္ႏွင့္ မတူပါ။ ရတနာသိုက္ႀကီးႏွင့္ အလြန္တူလွ၏။ ကၽြန္ေတာ္ စင္ကာပူေရာက္တိုင္း ဤစာအုပ္ဆိုင္ႀကီး၌ ေန႔တ၀က္ခန္႔ အခ်ိန္ျဖဳန္းတတ္၏။
ေတြ႔ေလျပီ...။
(ကီႏိုကူနီယား) စာအုပ္ဆိုင္၌ (မယ္ဒီေတးရွင္း) ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ စာအုပ္ေပါင္းမ်ားစြာရွိ၏။ ေကာင္းလိမ့္မည္...မိမိစိတ္ႀကိဳက္ျဖစ္လိမ့္မည္ဟုထင္ေသာ စာအုပ္အမ်ားအျပားကို ျမည္းစမ္း ဖတ္ၾကည့္၏။

8 minute Meditation စာအုပ္---
အေမရိကန္ကမၻာေက်ာ္ (တိုင္း)မဂၢဇင္းႀကီးက အေမရိကန္လူမ်ိဳးတိုင္း လက္ေတြ႔ က်င့္သံုးႏိုင္ေသာနည္းဟု မွတ္ခ်က္ေရးထားေပးသည့္ စာအုပ္ျဖစ္၏။
ကၽြန္ေတာ္ ျမည္းစမ္းဖတ္ၾကည့္သည္။
အလြန္ေက်နပ္ သေဘာက်လွ၏။

စာေရးသူ၏အမည္မွာ Victor Davich ျဖစ္၏။ ေရွ႔ေန...ရုပ္ရွင္ဇာတ္ညႊန္းေရးဆရာ...ထုတ္ေ၀သူျဖစ္၏။ မယ္ဒီေတးရွင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ သူ၏ပထမဆံုးထုတ္ေ၀ေသာ The Best Guide to Meditation စာအုပ္မွာ ကမၻာေက်ာ္စာအုပ္ျဖစ္၏။ American Month club စာစဥ္၌ စာအုပ္ေကာင္းတအုပ္အျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳ ခံခဲ့ရသည့္ စာအုပ္ျဖစ္၏။
သူ႔တြင္ (မယ္ဒီေတးရွင္း)...လက္ေတြ႔က်င့္ၾကံအားထုတ္ဖူးသည့္ အေတြ႔အၾကံဳ ႏွစ္ေပါင္းႏွစ္ဆယ္ေက်ာ္ ရွိ၏။

စာေရးေကာင္းသူ ျပဳစုေသာ (မယ္ဒီေတးရွင္း)စာအုပ္ျဖစ္သျဖင့္ သူ႔စာအုပ္မွာ ဖတ္ရႈရ အလြန္လြယ္ကူ၏။ ခက္ခဲေသာ...လူသိနည္းေသာ(မယ္ဒီေတးရွင္း)ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ေ၀ါဟာရမ်ားကို လံုး၀မသံုး။
ဘာသာမေရြး လူမ်ိဳးမေရြး လက္ေတြ႔က်င့္သံုးႏိုင္သည့္ နည္းလမ္းမ်ားကို ေဖာ္ျပထားေသာ...
ေဆြးေႏြးထားေသာ...လမ္းညႊန္စာအုပ္...။
ဖတ္ရႈသူတိုင္း နားလည္လြယ္ေအာင္ ျပဳစုထားေသာ စာအုပ္ျဖစ္၏။

ဤစာအုပ္မွာ(မယ္ဒီေတးရွင္း) ျပဳလုပ္ရန္ စနစ္တက်ေဖာ္ျပထားေသာ လမ္းညႊန္စာအုပ္ျဖစ္၏။ ရွစ္ပတ္အေလ့အက်င့္ ျပဳလုပ္ရမည့္ နည္းလမ္းမ်ားကို စနစ္တက် လမ္းညႊန္ထား၏။
ကၽြႏ္ုပ္စာအုပ္ကို သင္ ဖတ္ရႈျပီး ၈-ပတ္ၾကာသည္ႏွင့္ မယ္ဒီေတးရွင္း၏ အႏွစ္သာရမ်ားကို သင္သေဘာေပါက္ေစရမည္။ နားလည္ေစရမည္။ သင္ဖတ္ၾကည့္ပါ။ ႀကိဳးစားၾကည့္ပါ။ လက္ေတြ႔ အက်ိဳးရွိေစရမည္ကို ကၽြႏ္ုပ္ လံုး၀တာ၀န္ယူသည္-ဟု ေရးထားပါသည္။

ယေန႔...ကၽြန္ေတာ္ သူ႔စာအုပ္ကိုဖတ္ျပီး သူညႊန္ၾကားသည့္အတိုင္း ေလ့က်င့္ေနထိုင္ခဲ့သည္မွာ (၆)ပတ္အတြင္းသို႔ေရာက္ေနေခ်ျပီ။
အလြန္ေက်နပ္ပါသည္။
အမွန္တကယ္ အက်ိဳးရွိပါသည္။
တေန႔ ၈-မိနစ္မွ် ေလ့က်င့္ရမည္ဟူေသာ အခ်ိန္မွာ လူတိုင္းေပးႏိုင္သည့္ အခ်ိန္ျဖစ္၏။ အလြန္လက္ေတြ႔က်၏။

ေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ား အတြက္လည္း အခ်ိန္ေပးႏိုင္သည္။ က်န္းမာေရး အားနည္းေနေသာ သက္ႀကီးရြယ္အို မ်ားအတြက္လည္း အခ်ိန္ေပးႏိုင္သည္။
ကၽြန္ေတာ့္ဘ၀တြင္ စာအုပ္သည္ အေကာင္းဆံုးေသာ အေဖာ္မြန္ျဖစ္၏။ ကၽြန္ေတာ့္ဘ၀၏ ေအာင္ျမင္မႈ အားလံုးမွာ စာအုပ္မ်ားေၾကာင့္ပင္ ျဖစ္သည္ဟု ကၽြန္ေတာ္ယံုၾကည္၏။

စိတ္ေ၀ဒနာ...
စိတ္၏သက္သာမႈ ျဖစ္ေပၚေစေရး...။
စိတ္၏အင္အားကို တိုးပြားေစေရး...။
စိတ္ၾကံ႔ခိုင္စြမ္းအား၏ အလြန္အေရးႀကီးလွပံု...စသည္...တို႔မွာ လူ႔ေလာက၌ လူအမ်ားသိနားလည္ထားၾကသည္မွာ ေယဘုယ် သေဘာမွ်သာ ရွိသည္ဟု ကၽြန္ေတာ္ထင္၏။
မွန္ပါသည္။

ဤေဆာင္းပါး၏ အစတြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည့္အတိုင္း ကၽြန္ေတာ္ပင္လွ်င္ ဆီးက်ိတ္ေရာဂါ ခံစားရျပီး...အခ်ိန္ မေန႔တေန႔ကမွ လူ႔ဘ၀၏ ဤနက္နဲလွေသာ လွ်ိဳ႔၀ွက္ခ်က္သေဘာကို သိနားလည္ခဲ့သည္မဟုတ္ေလာ။
Victor Davich ၏ 8 Minute Meditation စာအုပ္ကို ကၽြန္ေတာ္ အလြန္ႀကိဳက္ပါသည္။
စာရႈသူမ်ားကို အလြန္ဖတ္ေစခ်င္လွပါသည္။
ရင္ထဲတြင္ အလြန္ႀကီးေသာ ဆႏၵတခု ျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိ၏။
ဤစာအုပ္ကို ကၽြန္ေတာ္ အလြန္ ဘာသာျပန္ခ်င္သည္။
စာရႈသူမ်ားလက္သို႔ ေရာက္ေအာင္ အလြန္ပို႔ခ်င္သည္။
သို႔ေသာ္...သို႔ေသာ္...။

ဦးလွ၀င္း(ေလသူရဲတဦး)
(ျမန္မာ့ဓန ၂၀၀၅-မတ္လ)

No comments: