Tuesday, February 15, 2011

အဆစ္အျမစ္ ကိုက္ခဲျခင္း

တရုတ္ျပည္ ေရွးေဟာင္း သံုးျပည္ေထာင္ေခတ္ (AD 221-263) ဆူဟန္ျပည္ေထာင္၏ စစ္သူႀကီး ကြမ္းသည္ စစ္ခ်ီက်မ္းက်ိန္ သစၥာဆိုပြဲျပီးေနာက္  စခန္းတြင္ အနားယူသည္။ ငိုက္မ်ည္းရင္း အိပ္မက္မက္သည္။ ရုတ္တရက္ ေတာ၀က္တေကာင္ ေပၚလာသည္။ ႏြားကဲ့သို႔ ႀကီးသည္။ တကိုယ္လံုး မည္းတူးေနသည္။ စခန္းသို႔ ေျပး၀င္ျပီး မိမိ၏ေျခကို လာကိုက္သည္။ လန္႔ႏိုးလာေသာအခါ ဘယ္ေျခသည္ နာနာက်င္က်င္ျဖစ္ေနသည္။

စစ္သူႀကီးကြမ္းသည္ မည္သည့္အတိတ္နိမိတ္ေဆာင္သည္ကို သိလို၍ စံုစမ္းၾကည့္ေသာအခါ ေမြးစားသား ကြမ္းဖိင္သည္ မ်က္ႏွာလိုမ်က္ႏွာရ ၀က္ဆိုတာ နဂါးပံုေပါက္တယ္၊ နဂါးက ေျခမွာလာကပ္တယ္ဆိုေတာ့ ပ်ံတက္ျခင္းအဓိပၸါယ္ ေဆာင္တယ္။ စိုးရိမ္ဖြယ္မရွိ-ဟုဆိုသည္။ ဤသို႔ ေျပာဆိုျခင္းသည္ စစ္သူႀကီး ကြမ္းအား ေရာဂါကုသရန္ ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာေစခဲ့သည္ကို သူမသိ။ စစ္ပြဲကို ႀကီးမွဴးကြပ္ကဲ အုပ္ခ်ဳပ္ရေသာ စစ္သူႀကီးကြမ္းမွာမူ နာတာရွည္ေရာဂါ စြဲကပ္ခံစားေနရေတာ့သည္။

ယခုေခတ္ ေရွးပညာရွင္ ရႈေထာင့္မွၾကည့္လွ်င္ စစ္သူႀကီးကြမ္း ေျခနာသည္ဟု ျမင္မက္ျခင္းသည္ ဒူလာေရာဂါ သိသာထင္ရွားစြာ ေရာဂါေဖာက္ျပန္လာျခင္း ျဖစ္ႏိုင္သည္။
ဒူလာေရာဂါသည္ အသက္ႀကီးေယာက်္ားမ်ားတြင္ ျဖစ္ေလ့ရွိေသာ အဆစ္အျမစ္ကိုက္ခဲျခင္း ေရာဂါပင္ ျဖစ္သည္။ အဆစ္အျမစ္ကိုက္ခဲေစေသာ တိုက္ရိုက္အေၾကာင္းရင္းသည္ ေသြးရည္ထဲ၌ ယူရစ္အက္စ္ မ်ားလာေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ေသြးရည္ထဲတြင္ ယူရစ္အက္စစ္ဆား ေပ်ာ္၀င္ႏိုင္မႈ အားနည္းလာသည္။ ပိုလွ်ံေသာ ပိုတက္စီယမ္ ယူရစ္အက္စ္ ဓာတ္ဆားပြင့္ကေလးမ်ား ျဖစ္လာျပီး အဆစ္မ်ား၏ အေစးေျမႇးတြင္ အနယ္ထိုင္သည္။ ထိုအခါ အဆစ္အျမစ္မ်ားသည္ ေရာဂါပိုးမရွိဘဲလ်က္ နာက်င္ေရာင္ရမ္းလာသည္။ အဆစ္မ်ား နီျမန္းပူေႏြးလာတတ္သည္။ 

အရက္ေသာက္ျခင္းသည္ အဆစ္အျမစ္ကိုက္ခဲျခင္းကို ပိုမိုဆိုး၀ါးေစႏိုင္သည္။ အရက္ျပန္သည္ လူ႔ခႏၶာကိုယ္ထဲသို႔ ေရာက္ေသာအခါ လူ႔ခႏၶာကိုယ္တြင္းရွိ (Lactic acid) လက္တစ္အက္စ္ ျဖစ္ေျမာက္ျခင္းကို တိုက္ရိုက္ျမန္ဆန္ေစသည္။ ထိုလက္တစ္အက္စ္သည္ ေက်ာက္ကပ္မွ ယူရစ္အက္စ္ စြန္႔ထုတ္ျခင္းကို ဟန္႔တားသည္။ သို႔ႏွင့္ အဆစ္အျမစ္ကိုက္ခဲ သံသရာစေစသည္။

စစ္သူႀကီးကြမ္းသည္ ေရွးတရုတ္ သံုးျပည္ေထာင္ေခတ္ ဆူဟန္ျပည္ေထာင္(AD 221-263) ၏ စစ္သူႀကီး ျဖစ္သည့္ျပင္ ျပည့္ရွင္မင္း လ်ိဳေပ့ႏွင့္လည္း ေသြးေသာက္ညီအကိုျဖစ္၍ အဆင့္ျမင့္သည္။ ၾကက္၊ ဘဲ၊ ငါး၊ အသား စားေကာင္းေသာက္ဖြယ္ ေန႔စဥ္စားေနက်ျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ ရာထူးႀကီးမႈေၾကာင့္ စားပြဲ ခဏခဏသြားရသည္။ အရက္ေသာက္ျခင္း အႀကိမ္မ်ားသည္။ စားေကာင္းေသာက္ဖြယ္တို႔ မ်ားလြန္းသျဖင့္ ခႏၶာကိုယ္ ပ်က္စီးသည္မွာ မလြဲမေသြ ျဖစ္ေတာ့သည္။ ေသြးတြင္း ယူရစ္အက္စ္ဓာတ္ ပိုကဲေသာေရာဂါျဖစ္လာမည္။

ယခုေခတ္ ေဆးပညာအရ ေသြးတြင္းယူရစ္အက္စ္ဓာတ္ ပိုကဲျခင္းကို ကာလၾကာရွည္စြာ မျပဳျပင္ မကုသပါက အဆစ္အျမစ္တြင္ ဆားပြင့္မ်ား အနယ္ထိုင္ျပီး အဆစ္အျမစ္ကိုက္ခဲျခင္း ျဖစ္လာေလသည္။ အဆစ္အျမစ္ကိုက္ခဲျခင္း ေ၀ဒနာရွင္မ်ားစြာတို႔သည္ ဆရာ၀န္ကို ေရာဂါျဖစ္စဥ္ ေျပာျပေသာအခါတြင္ ထိုေခတ္ထိုအခါက စစ္သူႀကီးကြမ္းကဲ့သို႔ပင္ အိပ္မက္ထဲ၌ ေျမြ သို႔မဟုတ္-အေကာင္တမ်ိဳးမ်ိဳး အကိုက္ခံလိုက္ရျပီး ႏိုးလာေသာအခါ အကယ္ပင္ ေျခနာေနေတာ့သည္။

မ်ားေသားအားျဖင့္ ညဘက္တြင္ အဆစ္အျမစ္ကိုက္ခဲျခင္း ေရာဂါ ေဖာက္ျပန္ဆိုး၀ါးလာတတ္သည္။ အေၾကာင္းရင္း (၁) ညဘက္အိပ္ရာ၀င္ခ်ိန္တြင္ အစာႏွင့္ေရ ခႏၶာကိုယ္တြင္း မ၀င္ေရာက္ေတာ့၍ ေသြးရည္သည္ ေရဓာတ္ေလ်ာ့နည္းလာျပီး ယူရစ္အက္စ္ဓာတ္ ေစးပ်စ္မႈ ပိုမိုလြန္ကဲလာသည္။
(၂) အဆစ္အျမစ္ကိုက္ခဲျခင္းကို ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ေသာ ေက်ာက္ကပ္အထက္ဂလင္း အေရပါး ေဟာ္မုန္းထုတ္လႊတ္မႈ ေလ်ာ့နည္းေနခ်ိန္တို႔ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

လူ၏ေျခအစံုသည္ ခႏၶာကိုယ္တခုလံုး၏ အေလးခ်ိန္ကို ထမ္းထားရသည္။ ပထမေျခမ်က္လြန္ ေျခဖ၀ါးအဆစ္သည္ တကုိယ္လံုးတြင္ ဖိအားခံယူမႈ အမ်ားဆံုး အဆစ္ျဖစ္သည္။ အဆစ္မ်ား၏ အေစးေျမႇးသည္ အနည္းငယ္ ေရာင္ရမ္းနာက်င္ ျဖစ္တတ္သည္။ ထိုအေစးေျမႇးတြင္ ဆိုဒီယမ္ယူရစ္အက္စ္ ဆားပြင့္ကေလးမ်ား အလြယ္တကူ စုရံုးအနယ္ထိုင္လာၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ပထမေျခမ်က္လြန္ ေျခဖ၀ါးအဆစ္သည္ ဦးဆံုးေရာဂါ ေဖာက္ျပန္ေသာေနရာ၊ ခဏခဏ ေရာဂါေဖာက္ျပန္တတ္ေသာ ေနရာလည္း ျဖစ္သည္။

တရုတ္ေဆးပညာအရ ဆိုရေသာ္ အဆစ္အျမစ္ကိုက္ ဒူလာေရာဂါကို ၀ါေယာဓာတ္ ေဖာက္ျပန္ျခင္း ေရာဂါ-ဟု ေခၚသည္။ အေၾကာအဆစ္ ထံုက်ဥ္ကို္က္ခဲျခင္း ေရာဂါအမ်ိဳးအစား ျဖစ္သည္။ စားေကာင္းေသာက္ဖြယ္မ်ား အစားႀကဴး၍ အစိုပူျဖစ္ေပၚျပီး ခၽြဲသလိပ္ ပ်စ္ညစ္၍ ေအးခဲသည္။ ေသြးေလမမွန္ဘဲ ေရာဂါအေျခအေနေပၚမူတည္ျပီး ေဆးကုသမႈ ခံယူသင့္သည္။ အစားအေသာက္ကိုလည္း တင္းက်ပ္စြာ ထိန္းခ်ဳပ္ရမည္။ ဘီယာ၊ တိရစၧာန္ကလီစာမ်ား၊ အသားမ်ား၊ ငါး၊ ပုစြန္၊ ကဏန္း၊ ပင္လယ္ခူ၊ ခရု၊ ကမာ၊ ပဲပုပ္၊ ပဲႀကီး၊ မႈိ စသည့္အစာတို႔ကို ေရွာင္ရမည္။

ကေလးႏွင့္ လူငယ္မ်ားတြင္ အျဖစ္မ်ားေသာ အဆစ္အျမစ္ကိုက္ခဲျခင္းသည္ (Rheumatism) ရူမက္တစ္ဇင္ေရာဂါ ျဖစ္သည္။ နာတာရွည္၍ ထပ္ခါထပ္ခါ ေဖာက္ျပန္တတ္ေသာ တကိုယ္လံုး နာတတ္ေသာေရာဂါျဖစ္သည္။ ေအး၍ စိုစြတ္ေသာ အေႏြးပိုင္းေဒသတြင္ အျဖစ္မ်ားသည္။ 

အဆစ္ေရာင္နာႏွင့္ ႏွလံုးေရာင္နာသည္ အဓိကလကၡဏာမ်ားျဖစ္သည္။ ကိုယ္လည္း ပူႏိုင္သကဲ့သို႔ အင္ပ်ဥ္လည္း ထႏိုင္သည္။ အေရျပားေအာက္ အထံုးကေလးမ်ားလည္း ေပၚတတ္သည္။ အေၾကာဆြဲေရာဂါလည္း ေပၚတတ္သည္။ ဤေရာဂါသည္ ႏွလံုးၾကြက္သား၊ ႏွလံုးဖံုးေျမႇးႏွင့္ ႏွလံုးအခင္းေျမႇးတို႔ကို ထိခိုက္ေစႏိုင္သည္။ ရူမက္တစ္ဇင္ ႏွလံုးအခင္းေျမႇးေရာဂါ ျဖစ္သြားႏိုင္သည္။
ထို႔ေၾကာင့္ ခႏၶာကိုယ္ခုခံအားေကာင္းေစရန္ ကိုယ္လက္ၾကံ႔ခိုင္အားကစား လႈပ္ရွားမႈ ႀကိဳးစားေလ့က်င့္ သင့္သည္။ အေအးမိ၊ အာသီးေရာင္၊ လည္ေခ်ာင္းနာေရာဂါမ်ား မျဖစ္ေအာင္ ကာကြယ္ရမည္။ ျဖစ္လွ်င္လည္း ဆရာ၀န္ညြန္ၾကားသည့္ေဆးကို အပတ္လည္ေအာင္ ေသာက္ရမည္။

အဆစ္ေရာင္နာ (Arthritis)သည္ အဆစ္အျမစ္ ေရာင္ရမ္းကိုက္ခဲေသာ နာတာရွည္ေရာဂါျဖစ္သည္။ ေရာဂါျပင္းထန္လွ်င္ နီ၊ ေရာင္၊ ပူ၊ နာတတ္သည္။ လႈပ္ရွားရန္ ခက္ခဲျပီး အဆစ္အျမစ္မ်ား ပံုပ်က္သြားႏိုင္သည္။ ေရာဂါျဖစ္ႏိုင္ေသာ အေၾကာင္းရင္းမ်ားစြာရွိသည္။ အၾကမ္းဖ်င္း ငါးမ်ိဳး ခြဲျခားႏိုင္သည္။
(၁) ဓာတ္မတည့္ တုံ႔ျပန္ျခင္း (ရူမက္တိြဳက္ အာသရိုက္တစ္ႏွင့္ ဆင္တူအဆစ္ေရာင္နာတို႔ ပါ၀င္သည္။)
(၂) ေရာဂါပိုးမႊား ကူးစက္ျခင္း၊ ျပည္တည္အဆစ္အျမစ္ေရာင္နာ၊ အာသီးေရာင္၊ အေအးမိ ေခ်ာင္းဆိုးတို႔ ပါ၀င္သည္)။
(၃) ဇီ၀ျဖစ္ပ်က္ ေျပာင္းလဲျဖစ္စဥ္ စနစ္မက် ရႈပ္ေထြးယိုယြင္းျခင္း (ဒူလာေရာဂါ အပါအ၀င္ျဖစ္သည္)။
(၄) ထိခိုက္အနာတရျဖစ္ျခင္း(ထိခိုက္၊ ခြဲစိတ္အပါအ၀င္)။
(၅) မရွင္းလင္းေသာ အေၾကာင္းရင္း (သမင္ျဖဴေရၾ၈ါ အပါအ၀င္)။

ရူမက္တိြဳက္ အာသရိုက္တစ္၏ ထူးျခားခ်က္သည္ လွၿည့္လည္တတ္ေသာ သေဘာရွိသည္။ အဓိကဒုကၡေပးေသာ ေနရာမ်ားမွာ ပခံုး၊ တံေတာင္ဆစ္၊ လက္ေကာက္၀တ္၊ ဒူးေခါင္း၊ တင္ပါးဆစ္၊ ေပါင္ရင္းဆစ္ စသည့္ အဆစ္ႀကီးမ်ားျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ျပည္တည္ျခင္းမရွိ။ ေရာဂါေဖာက္ျပန္ျခင္း မရွိေသာ အခါတြင္ အဆစ္မ်ားသည္ ဘာမွ်မျဖစ္သကဲ့သို႔ပင္ ရွိ၏။

ႀကိဳတင္ကာကြယ္လိုလွ်င္ အာေခါင္းနာ၊ အာသီးေရာင္နာတို႔ မျဖစ္ေစရန္ ေရခဲေရေသာက္ျခင္း၊ အေအးမိျခင္းကို ေရွာင္ရမည္။ ဆရာ၀န္ညႊန္ၾကားေသာ ေဆးကို ေဆးပတ္လည္ေအာင္ ေသာက္ရမည္။
ဆင္တူ အဆစ္ေရာင္နာသည္ နာတာရွည္ တြယ္ဆက္တစ္မွဴးေရာဂါတမ်ိဳး ျဖစ္သည္။ တစံုတရာေသာ ေရာဂါရျပီးေနာက္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ မိမိကုိယ္ကို ေရာဂါျဖစ္ျခင္း တုံ႔ျပန္မႈျဖစ္သည္။ မ်ားေသာအားျဖင့္ ေျခလက္အဆစ္မ်ားကို ဒုကၡေပးတတ္သည္။ ေရာဂါျဖစ္ခါစတြင္ ေရာင္ရမ္းနီျမန္းျခင္း ျဖစ္တတ္သည္။ ေရာဂါကၽြမ္းလာေသာအခါ အဆစ္မ်က္ႏွာျပင္မ်ား ပ်က္စီးလာသည္။ တြဲကပ္လာသည္။ အဆစ္မ်ားအဓမၼ ဆြဲေျဖာင့္သကဲ့သို႔ တိုးလိုးတြဲေလာင္းပံုစံ ျဖစ္လာမည္။ ေဆးကုသမႈ၊ ေဟာ္မုန္းေဆးသြင္း ကုသမႈ၊ အပ္စိုက္ကုသမႈအျပင္ လိုအပ္လွ်င္ ခြဲစိတ္ကုသမႈကိုပါ ခံယူရမည္။

ပါေမာကၡ ေဒၚခင္ျဖဴ (ျမင္းျခံ)
တရုတ္ဘာသာ Family Doctor စာေစာင္ႏွင့္ တရုတ္ဘာသာ The Nobel Prize in Medicine စာအုပ္မ်ားကို ကိုးကားဘာသာျပန္ပါသည္။

(ျမတ္မဂၤလာ ၂၀၁၀-ဇူလိုင္လ) 

No comments: