Tuesday, February 22, 2011

သိပၸံအျမင္ႏွင့္ ဗုဒၶအဘိဓမၼာ ( ၆ )


ဂါဒီးယန္း ဦးစိန္၀င္းႏွင့္ ေဒါက္တာဦးေန၀င္း-တို႔ေမး၍ အမရပူရ မဟာဂႏၶရံုဆရာေတာ္ ေျဖသည္။

(ေမး)  တခ်ိဳ႔အေနာက္ႏို္င္ငံမွာ စိတ္ေရာဂါတမ်ိဳးျဖင့္ ကိုယ့္အသက္ကို ေသေၾကာင္းၾကံၾက ေသၾကပါတယ္။ အဲဒါ ဗုဒၶဘာသာတိုင္းျပည္ အေနနဲ႔ေတာ့ တရားေတာ္အရ ဘယ္လိုပါလဲ။

(ေျဖ) 
ဗုဒၶဘာသာတိုင္းျပည္မွာက ကိုယ့္ကိုယ္ကို သတ္လို႔ရွိရင္။ အဖန္ငါးရာ ေသရမယ္ဆိုတဲ့ လွန္႔လံုးေလးက ရွိထားတယ္။

အဖန္ငါးရာဆိုတဲ့ လွန္႔လံုးေလး---
သတ္လို႔ကေတာ့ ကမၻာငါးရာ ေနာက္ထပ္မလိုက္ပါဘူး။ ေရွးကရွိေနရင္သာ ဘ၀ငါးရာ လိုက္တာပါ။ ေရွးကမရွိရင္ေတာ့ ေသဖို႔ေတာ့ မလိုက္ပါဘူး။ ျပီးေတာ့ တခုက တရားေတာ္ထဲမွာ ဘုန္းႀကီးေတြ ကိုယ့္ကိုယ္ကို မသတ္ရဘူး။ ဘယ္ေလာက္ စိတ္ညစ္ညစ္၊ ကိုယ့္ကိုယ္ကို သတ္ရင္ အာပတ္သင့္တယ္။ ေသေအာင္ အစာငတ္မခံရဘူး။ ခုနကလို လည္ပင္းညႇစ္သတ္တာေတြ ဘာေတြ မေျပာနဲ႔ အစာငတ္ကို မခံရဘူး။ အာပတ္သင့္တယ္။

ျမန္မာေတြ သတ္ေသတာနဲ႔---
   အဲဒီလိုပဲ အဆက္ဆက္က တရားေတြရွိေတာ့ ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ားက ကိုယ့္ကိုယ္ကို သတ္ဖို႔ေတာ့ သိပ္မလြယ္လွဘူး။ ျပီးေတာ့ အထိုက္အေလာက္ ကံတို႔ဘာတို႔ ယံုၾကည္ထားတာျဖစ္ေတာ့ ကံေကာင္းလို႔ရွိရင္ ျပန္ေကာင္းဦးမွာပဲဆိုတဲ့ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ကေလးက ရွိတယ္။ ရွိေတာ့ ကိုယ့္ကိုယ္ကို သတ္ေသတဲ့သူက အင္မတန္နည္းတယ္။ ႏို္င္ငံျခားမွာေတာ့ ဒီလိုေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ကလည္းမရွိေတာ့ တရားကလည္း မရွိေတာ့ အို-ေသတာပဲေကာင္းတယ္၊ ေသရင္သူတို႔က ျပီးတယ္ထင္ျပီး ေတာ့ေလ သတ္ၾကတယ္။ ဒါဟာ အေတြ႔အႀကံဳ ဗဟုသုတလိုက္ျပီးေတာ့ ကြာသြားၾကတာ။
*********************************************************************

(ေမး) အေနာက္ႏိုင္ငံ ရုပ္၀ါဒီသမားအခ်ိဳ႔က ေျပာပါတယ္။ စိတ္သည္ အလြန္ႏူးညံ႔သိမ္ေမြ႔ေသာရုပ္ပင္ ျဖစ္တယ္လို႔။

(ေျဖ) 
ခုနက ဘုန္းႀကီး ပထမေဟာတုန္းကပဲ ေျပာသြားျပီ။ စိတ္မွာ အထည္ကိုယ္ ရုပ္မရွိဘူးလို႔ ေျပာသြားျပီ။ သူတို႔က မွန္းေျပာတာ၊ ဗုဒၶျမတ္စြာက တိုက္ရိုက္သိလို႔ ေဟာေတာ္မူတာ။

အထည္ကိုယ္မရွိ---
   ျပီးေတာ့ စိတ္ဟာလည္းပဲ အထည္ကိုတမ်ိဳးပါပဲလို႔ ဆိုတဲ့ဥစၥာ။ ဒီကေနျပီးေတာ့ ဆိုပါေတာ့၊ အင္မတန္ေ၀းတဲ့ မိမိေနခဲ့ဖူးတဲ့ ပညာသင္ၾကားဖူးတဲ့ႏိုင္ငံျခားတခုခုကို မွန္းဆလိုက္ရင္ ရုပ္ကသြားေနတာမဟုတ္ဘူး။ စိတ္ကလည္း ဟုိသြားတာမဟုတ္ဘူး။ ဒီကပဲ-အာရံုကို ယူလို႔ရတယ္။ ျပီးေတာ့ရုပ္မွာ အထည္ကိုယ္ရွိတာလည္း ဓာတ္ႀကီးေလးပါးက မ-တည္လို႔ အထည္ကိုယ္ျဖစ္ေနတာ။ စိတ္မွာ အဲဒီ-မ,တည္စရာ ဘာမွ မရိွဘူး။ ဓာတ္သေဘာပဲရွိတယ္။ စိတ္ဆိုတဲ့ အသိဓာတ္သေဘာရွိတယ္။ အထည္ကိုယ္မရွိပါဘူး။

ဘုန္းႀကီးတို႔က သနားမိ---
   ဒီေတာ့ ဘုန္းႀကီးတို႔က အဲဒါေၾကာင့္ ဗုဒၶျမတ္စြာရဲ႔ဘာသာကို ပညာအျဖစ္နဲ႔ လိုက္စားဖို႔သိပ္ေကာင္းပါတယ္။ အေနာက္ႏို္င္ငံက ပညာရွိေတြလို႔ ဆိုေပမယ့္လို႔ ဗုဒၶတရားကို မရေတာ့ဘူး။ သူတို႔ ဉာဏ္မီသမွ် ခန္႔မွန္းၾကတာပါ။ အဲဒါကိုေတာ့ ဘုန္းႀကီးတို႔ သနားမိပါတယ္။ ဒီေလာက္ေ၀းသြား တာဟာ ဘာျဖစ္လို႔တုန္းဆိုေတာ့ အေျခခံနည္းနည္းကြာသြားၾကလို႔ ဒီလိုျဖစ္ရတာပါ။

ဒါေၾကာင့္ ဒီႏိုင္ငံမွ အကယ္၍သာ ဗုဒၶရဲ႔တရားေတာ္ကို ဘာသာတမ်ိဳးအျဖစ္နဲ႔သာ ေလ့လာၾကလို႔ ရွိရင္ ႏို္္င္ငံျခားက လူေတြအေပၚမွာ ဆရာေကာင္းေကာင္း လုပ္လို႔ရတယ္။
********************************************************************

(ေမး) ဒီဘ၀မွ ေနာက္ဘ၀သို႔ မည္သို႔ကူးေျပာင္းကာ စုေတစိတ္က်ေသာအခါ စိတ္နဲ႔ရုပ္တို႔ ေနာင္ဘ၀သို႔ မည္သို႔ ကူးေျပာင္းပါသနည္း။

(ေျဖ)
သိပ္ေမးလို႔ ေကာင္းတာေပါ့။-ဒါ။

(ေမး) အရွင္ဘုရား၊ ေနာက္ဆံုးနိဗၺာန္ေရာက္ျပီဆိုတာနဲ႔ စိတ္နဲ႔ ရုပ္တို႔ မည္သို႔အဆံုးသတ္ပါသလဲ။
(ေျဖ)
ဒါေၾကာင့္မို႔ ျပႆနာႏွစ္ခု ခြဲေမးတယ္။ 
ျပႆနာတခုတည္းကို ႏွစ္ခန္း၊ သံုးခန္း ေမးလိုက္လို႔ရွိရင္ ေျဖရတာ၊ နားေထာင္ရတာ ရႈပ္သြားလိမ့္မယ္။ ပထမေမးခြန္းက ဒီဘ၀က စိတ္ေတြ၊ ရုပ္ေတြ ေျပာင္းသြားသလား၊ ဘယ္လိုလုပ္ျပီးေတာ့ ေနာက္ဘ၀ကို ကူးစက္သြားပါသလဲ၊ သိပ္လည္းေမးထိုက္တယ္။ သိပ္လည္း ေလ့လာထိုက္တယ္။

စိတ္ေတြ ရုပ္ေတြ ျဖစ္ပ်က္---
   ဘုန္းႀကီးတို႔ ခုနက စိတ္ေတြဟာ ျဖစ္ပ်က္၊ ျဖစ္ပ်က္-ေျပာခဲ့တယ္ မဟုတ္လား။ ရုပ္ေတြလည္းျဖစ္ပ်က္-ျဖစ္ပ်က္ပဲ။ ဒါကို ပထမဆံုး လက္ခံ-မခံ၊ ဒါ အေရးႀကီးျပန္တယ္။ ဟုတ္တယ္၊ ျဖစ္ျပီးပ်က္၊ ျဖစ္ျပီးပ်က္၊ ျဖစ္ျပီးပ်က္၊ လက္ေဖ်ာက္တခ်က္တီးမွာ ကုေဋတသိန္းမက စိတ္ေတြ အေျပာင္းအလဲရွိတယ္ဆိုတာကို လက္ခံဖို႔ ပထမဆံုးက ဘုန္းႀကီးအေျခခံေျပာခ့ဲတယ္ေနာ္။ စိတ္ဆယ့္ခုနစ္ခ်က္မွာ  ရုပ္တခ်က္ ျဖစ္ပ်က္တယ္ဆိုေတာ့၊ လက္ေဖ်ာက္တခ်က္တီးမွာ ရုပ္ေပါင္းဘယ္ေလာက္ အျဖစ္အပ်က္ရွိရမယ္။ ဒါ သခ်ၤာသမားေတြက တြက္လို႔ရတယ္။ ဘုန္းႀကီးေျပာခဲ့ျပီေနာ္။

စိတ္ေျပာင္းလြဲပံု---
   အဲဒါ လက္ခံလို႔ရွိရင္ ခုန္ျပီးေတာ့ ေျပာလိုက္မယ္။ ဒကာတို႔ရဲ႔ ခုစိတ္ဟာ ဆိုပါေတာ့ ခုန္ေျပာမယ္။ တနာရီေလာက္ဆိုေတာ့ ဘာမွ အစပ္မရွိေတာ့ဘူး။ တမ်ိဳးေျပာင္းခ်င္လည္း ေျပာင္းလို႔ရတယ္။ ေျပာင္းခ်င္တိုင္း ေျပာင္းႏိုင္တယ္။ ဒီလို အဓိပၸါယ္မရဘူးလား။ လက္ေဖ်ာက္တခ်က္တီး ကုေဋတသိန္းမက  အျဖစ္အပ်က္ရွိတယ္ဆိုေတာ့ စိတ္ေျပာင္းႏိုင္တယ္။ ခုနကပဲ စကားေျပာရာက မေက်နပ္စိတ္ဆိုတာ ေဒါသစိတ္၊ ေနာက္ေတာ့ ေတာင္းပန္ေတာ့ ေက်နပ္တယ္ဆိုတဲ့ ဥစၥာကဘာတံုး၊ ေသာမနႆစိတ္၊ ခ်စ္လို႔ရွိရင္လည္း ေလာဘစိတ္။ ဉာဏ္ရွိလို႔ ရွိရင္လည္းပဲ ကုသိုလ္စိတ္၊ ဒီလိုျဖစ္မယ္။ ျပီးေတာ့ ဒီစိတ္ဟာ ခဏေလးေတာင္မွ အေျပာင္းအလြဲရွိတယ္ေနာ္။

ဘုန္းႀကီးႀကိဳးစားေျပာေနတယ္---
   ဒီေတာ့ ဘုန္းႀကီးတို႔ ခုနက ပထမဆံုး လူ႔ဘ၀မွာ ကံေၾကာင့္ ရုပ္ကေလး ၃-ခု ျဖစ္တယ္လို႔ ေျပာၾကတယ္မဟုတ္လား။ ကံဟာ ဘယ္လိုသေဘာလဲဆိုေတာ့ ခု ဘုန္းႀကီးေျပာေနတဲ့ဥစၥာဟာ ဒကာတို႔ကို မူတည္ျပီးေတာ့ ေျပာေပမယ့္ ပရိသတ္ေတြ နားလည္ေအာင္ ဘုန္းႀကီးႀကိဳးစားျပီးေတာ့ ေျပာေနတယ္ေနာ္။ ႀကိဳးစားတယ္ဆိုတာ ဉာဏ္နဲ႔ႀကိဳးစားရတာပဲ။ အားနဲ႔ခြန္နဲ႔ ႀကိဳးစားရတာမဟုတ္ဘူး။ ဉာဏ္နဲ႔ႀကိဳးစား ျပီးေတာ့ ေျပာေနတာ။ အဲဒီေျပာေနတဲ့အခ်ိန္မွာေစတနာဆိုတဲ့ ေစတသိက္ထဲမွာ လႈံ႔ေဆာ္မႈတရား တခုပါတယ္။ ဒီလိုနားလည္ေစခ်င္တယ္၊ နားလည္ေအာင္လည္း ေျပာေနတယ္-ဆိုတဲ့ အခါမွာ ခုနက စိတ္-ေစတသိက္ေတြက တကလာပ္ တကလာပ္ သေဘာမ်ိဳးနဲ႔ ေပါင္းျဖစ္တာ၊ အတူတူျဖစ္တာ။

ကံဆိုတာ ဘာတံုး---
အဲဒီ အတူတူျဖစ္တဲ့အထဲမွာ ေစတနာက လႈံ႔ေဆာ္မႈက အင္မတန္မ်ားေနတာ။ ဘုန္းႀကီးရဲ႔ လႈံ႔ေဆာ္မႈက အင္မတန္မ်ားေနတယ္။ အဲဒီေတာ့ ဘာေခၚတံုးလို႔ဆိုေတာ့ ကံ-လို႔ နာမည္သာတပ္တာေပါ့။ ဒီေစတနာပဲ။ ကံလို႔ဆိုတာ ဘာတံုး၊ ကံက ဘယ္အဓိပၸါယ္တံုးဆိုေတာ့ အလုပ္။ ေကာင္းေသာအလုပ္ကို လုပ္ေနတယ္။ အရင္းခံ ဘယ္သူတံုး၊ ေစတနာ။ အရင္းခံ ေစတနာကို ဘာေခၚလိုက္မလဲ။ ကံလို႔ ေခၚလိုက္။ အမွန္ေတာ့ အားလံုး အလုပ္ေတြပဲ။ အားလံုးရဲ႔ စိတ္-ေစတသိက္ေတြရဲ႔ အလုပ္ေတြပဲ။ အလုပ္ေပမယ္လို႔ ဒီအထဲ ဘယ္သူက ဗ်ာပါရမ်ားေနတံုးဆိုေတာ့ ဘုန္းႀကီးတို႔ရဲ႔ ေစတနာက ဗ်ာပါရသိပ္မ်ားတာပဲ။ လူေတြသိေစခ်င္တာက အဲဒီဟာ ကံလို႔ေခၚတယ္။

ကံတရားလည္းပ်က္---
   ဒါျဖင့္ လက္ေဖ်ာက္တခ်က္တီးမွာ ကုေဋတသိန္းမက ျဖစ္တယ္ဆိုေတာ့ အဲဒီကံေတြဟာလည္း ကုေဋတသိန္းမက ျဖစ္မွာေပါ့။ မျဖစ္ေပဘူးလား။ ေစတနာေတြကေလ ကုေဋတသိန္းမကျဖစ္ေတာ့ ျဖစ္ဆိုရင္ ပ်က္သြားမွာေပါ့၊ ဟုတ္ေပဘူးလား။ ဆိုပါေတာ့၊ ပရိသတ္ႀကီးေတြလည္း ျပန္သြားၾကျပီ။ ဘုန္ႀကီးလည္း နားနားေနေနနဲ႔ ေနတယ္။  လာတဲ့သူေတြ ဟိုစကားေျပာ ဒီစကားေျပာေနတယ္ဆိုေတာ့ ဒီကံဟာ အဲဒီေနာက္က အခ်ိန္မွာ ရွိေသးသလား၊ မရွိဘူးေနာ္ မရွိဘူး။

ကမၼသတၱိ---
   ဒါျဖင့္ ျပီးျပီးေပ်ာက္ေပ်ာက္လား၊ ဒီမွာ သိလိုက္ဖို႔ေကာင္းတာ၊ ျပီးျပီးေပ်ာက္ေပ်ာက္လားဆိုေတာ့ ဗုဒၶျမတ္စြာက ကမၼသတၱိ၊ ခုနက ေစတနာရဲ႔သတၱိကို ေဟာေတာ္မူတယ္။ ေစတနာရဲ႔ သတၱိဟာ ပဋိသေႏၶစိတ္ ၀ိပါက္စိတ္ ျဖစ္တယ္။ ေစတနာကံက ဟိုမွာသြားျပီး အက်ိဳးေပးတာ။ ခုနက ကမၼဇကလာပ္ ၃-စည္းဆိုတာ ဒီေစတနာက သြားျပီးေတာ့ အက်ိဳးေပးတာ။ ခု ေစတနာမ်ိဳးကို ဘုန္းႀကီးမွာ တဘ၀တည္း အေကာင္းေစတနာေတြ မနည္းဘူး။ မရွိေပဘူးလား။ မေကာင္းေစတနာေတြလည္း မနည္းဘူး၊ မရွိေပဘူးလား။ ျပီးေတာ့ ဟိုဘက္ဘ၀မ်ားစြာကလည္း အေကာင္းေစတနာေတြ မနည္းဘူး၊ မေကာင္းေစတနာေတြလည္း မနည္းဘူး။ ရွိတယ္ ဒါေတြဟာ အကုန္လံုးခ်ဳပ္တယ္။ ဘုန္းႀကီးလည္း မမွတ္မိေတာ့ဘူး။ မမွတ္မိေတာ့ သူတို႔ အက်ိဳးေပးႏိုင္သလား။ ဗုဒၶျမတ္စြာက ေစတနာဆိုတဲ့ ကံဟာ ခ်ဳပ္သြားတယ္။ မွန္တယ္။ ေပ်ာက္သြားတယ္။ ကိုယ္ေတာင္ မမွတ္မိဘူး။ ဟိုဘ၀မ်ားစြာက ျပဳတဲ့ဥစၥာေတြ ဘယ္နည္းနဲ႔မွ မမွတ္မိဘူး။ သို႔ေပမယ့္ ဘာက်န္ေနတံုးဆိုေတာ့ ကမၼသတၱိ က်န္ေနတယ္။ ဒီကမၼသတၱိက အင္မတန္ေကာင္းတယ္။ သတၱိအင္မတန္ က်န္ေနတယ္။ သတၱိခ်င္းမတူဘူး။

ဘာျဖစ္လို႔ ကမၼသတၱိက်န္မွန္း သိရတံုးဆိုေတာ့ ဘုရားရွိခိုးေနတဲ့လူ ဆယ္ေယာက္ေလာက္မွာပဲ တေယာက္က ေစတနာ သိပ္ထက္သန္တယ္။ တေယာက္က ပထမလူေလာက္ မထက္သန္ဘူး၊ ဒုတိယလူေလာက္ ေနာက္တေယာက္က မထက္သန္ဘူး။ အဲဒီလူက တတိယျဖစ္သြားျပန္ျပီ။ ေစတနာက ဆယ္ေယာက္မွာ ေစတနာ ၁၀-ခု တန္းထားလိုက္၊ စိတ္ကူးနဲ႔ အကုန္လံုး ခ်ဳပ္သြားတာပဲ။ သို႔ေပမယ့္ သတၱိခ်င္း မတူဘူး။ လိုက္ေနတာပါ။ ကမၼသတၱိလို႔ေခၚတယ္။ ဒါကို သိေဒၶယ်သိဒၶ။ ဘုရားကို ယံုၾကည္ျပီးေတာ့ ေနာက္အႏုမာနနဲ႔ ယံုၾကည္ရမွာရွိတယ္ေလ။ အဲဒီေတာ့ လိုက္ျပီးေတာ့ လာေနတာ၊ ဘုန္းႀကီးေတာ့ မသိဘူးေပါ့၊ ဒါေပမယ္လို႔ ဘုန္းႀကီးရဲ႔ ခႏၶာအစဥ္မွာေတာ့ သူကလိုက္ေနတယ္။

သတၱိေတြ ဘယ္လိုလုပ္လိုက္ေနတံုး---
   သတၱိေတြ အမ်ားႀကီး၊ အဲဒီသတၱိေတြအမ်ားႀကီးထဲက စိတ္တခုခ်င္းခ်ဳပ္သြားလို႔ရွိရင္ သတၱိေတြက ဘယ္လိုလိုက္ေနတံုးဆိုေတာ့ ဘ၀မ်ားစြာက ျပဳလာတဲ့ကမၼသတၱိ ဒီမွာလည္း ပါေနတယ္ဆိုပါေတာ့။ စိတ္မွာလည္းပဲ စိတ္မွာ၊ ရုပ္မွာလည္းပဲ ပါေနတယ္။ စိတ္ခ်ဳပ္သြားျပန္၊ ရုပ္ခ်ဳပ္သြားျပန္ေတာ့ ဒီစိတ္ ဒီရုပ္ထဲမွာ သတၱိက ပါေနတယ္။ သတၱိလိုက္ေနတာ။ အခုဘုန္းႀကီးေျပာတာ နားလည္သလား။ စိတ္ေတြ ရုပ္ေတြ ခ်ဳပ္သြားေပမယ့္လို႔ ကမၼသတၱိက လိုက္ျပီးေတာ့ ေနတယ္။ သတၱိကေနာ္၊ အရာ၀တၳဳ မဟုတ္ဘူးေနာ္၊ သတၱိေနာ္။

ေဒါက္တာႏွစ္ဦး မတူ---
   ဆိုပါေတာ့။ ေဒါက္တာဟာ လူမမာကို စိတ္ခ်မ္းသာေအာင္ လုပ္တတ္တဲ့သတၱိ ရွိတယ္။ အေျပာကေလးနဲ႔ ေျပာတတ္တယ္။ သူက ခ်ိဳခ်ဳိေလးေျပာလိုက္ရင္ ဟိုက သေဘာက်၊ ဒါ သတၱိပဲ။ လူတိုင္း ဒီလိုေျပာတတ္ရဲ႔လား။ သတၱိရွိရဲ႔လား။ သူက ေဆးတို႔ဘာတို႔ ထိုးေပးခါနီးမွာ ဒီေဆးေလးဟာေလ ဆိုပါေတာ့ ႏွမရယ္၊ ဒီေဆးကေလး ေသာက္လိုက္လို႔ရွိရင္ စိတ္ေတြခ်မ္းသာျပီးေတာ့ ရုပ္ေတြ ေကာင္းလာမွာပါ။ အေျပာေကာင္းေတာ့ ေသာက္ျပန္ေရာ၊ မေသာက္ခ်င္ဘူးဆိုေပမယ့္ အဲဒါေတြက သတၱိေတြပါလာတာ။ အဲဒီသတၱိဟာ ဘယ္ကရတံုးဆိုေတာ့ အေမအေဖက သင္ေပးလိုက္တာ မဟုတ္ဘူး။ ဘ၀မ်ားစြာက လိုက္ေနတာ။ ျပဳခဲ့တဲ့ဘ၀က ေကာင္းတဲ့ကမၼသတၱိေတြက လိုက္ေနတာ။ တေယာက္ေတာ့ ဒီလိုသတၱိေတြက သိပ္ျပီးမထင္ရွားေတာ့ ေသာက္ခ်င္ေသာက္၊ မေသာက္ခ်င္ေနေလ။ ၀တၱရားအတိုင္း ေျပာတဲ့ဥစၥာ။ ဒီေဆးထိုး၊ မခံခ်င္ဘူးလား၊ မခံခ်င္ဘူး၊ အရူးက မခံခ်င္ မထိုးဘူး။ ငါကေတာ့ ၀တၱရားပဲ ျပီးျပီးတာပဲ။ ဒီမွာ သူက သတၱိက သိပ္မလိုက္လာဘူး။ (ေရွ႔လဆက္ရန္)

မဟာဂႏၶာရံုဆရာေတာ္ႀကီး အရွင္ဇနကာဘိ၀ံသ
(ျမတ္မဂၤလာ ၂၀၁၀-ဇြန္လ)

1 comment:

mingala said...
This comment has been removed by the author.