Tuesday, February 22, 2011

အေကာင္းအဆိုး ကံ


ပစၥည္းဥစၥာဆိုတာလည္း ခဏပိုင္တာပဲ ျဖစ္တယ္။ 
အခ်ိန္က်ေတာ့ အားလံုးထားပစ္ခဲ့ျပီး တကုိယ္တည္း သြားၾကရမွာပဲ။
အခ်စ္ဆံုးဆိုတဲ့ ခႏၶာကိုယ္ေတာင္ ထားခဲ့ၾကရမယ္။
ကိုယ္ျပဳသမွ် အေကာင္းအဆိုးကံကိုသာ ယူသြားၾကရမွာျဖစ္တယ္။

အရွင္ဇနကာဘိ၀ံသ
(မဟာဂႏၶာရံုဆရာေတာ္)

No comments: