Saturday, March 12, 2011

သိပၸံအျမင္ ႏွင့္ ဗုဒၶဘာသာ ( ၁၁ )

ဂါဒီးယန္း ဦးစိန္၀င္းႏွင့္ ေဒါက္တာဦးေန၀င္း-တို႔ေမး၍ အမရပူရ မဟာဂႏၶရံုဆရာေတာ္ ေျဖသည္။

(ေမး) အရွင္ဘုရား၊ ကိုယ့္ကိုယ္ကို ေသာတာပန္ျဖစ္ျပီ၊ ရဟႏၲာျဖစ္ျပီ မည္သို႔ သိႏိုင္ပါလဲ၊ အျပင္လူေကာ သိႏိုင္ပါသလား။

(ေျဖ)
ရဟႏၲာမွန္း သိဖို႔သိပ္ခက္။
အျပင္လူ ဆိုတာကေတာ့ တခါတုန္းက-ရဟႏၲာအရွင္ျမတ္ႀကီးရဲ႔ ေနာက္က ေတာထြက္ႀကီးတပါး သပိတ္ယူျပီးေတာ့ လိုက္သြားတယ္။ လိုက္သြားေတာ့ သူက သူ႔ဆရာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးကို ေလွ်ာက္တယ္။ အရွင္ဘုရား-ရဟႏၲာမ်ား ဘယ့္ႏွယ္လုပ္ျပီးေတာ့ သိရပါမလဲ၊
ဦပဥၨင္းႀကီး၊ ရဟႏၲာဆိုတာ အင္မတန္ အသိခက္တယ္။ သပိတ္ကိုင္ျပီးေတာ့ ေနာက္ကလိုက္ေတာင္မွ သိဖို႔ခဲယဥ္းတယ္-လို႔ အမိန္႔ရွိေတာ့ ရဟႏၲာမွန္း သိဖို႔ သိပ္ခက္တယ္။

ကမၼ႒ာန္းဆရာလည္း မသိ---
     ရဟႏၲာမွန္းသိဖို႔ သိပ္ခက္တယ္ဆိုရင္ ေသာတာပန္မွန္းသိဖို႔ ဆိုတာလည္း သိပ္ခက္တာပဲ။ ဘယ္လိုပုဂၢိဳလ္မွ သိတုန္းဆိုေတာ့ ပရစိတၱ၀ိဇာနန-သူတပါးစိတ္ကို သိတဲ့ဉာဏ္ကို ရေနတဲ့အခ်ိန္က်မွ ေသာတာပန္ ဟုတ္တယ္-မဟုတ္တယ္ဆိုတာ သိတယ္။ ပရစိတၱ၀ိဇာနန အဘိညာဥ္ကို မရလို႔ရွိရင္ ကမၼ႒ာန္းဆရာကိုယ္တိုင္ သူ႔တပည့္ တရားေပါက္တယ္။ မေပါက္ဘူးဆိုတာ မသိႏိုင္ဘူး။
********************************************************************
(ေမး) အရွင္ဘုရား၊ ဗုဒၶဘာသာ၀င္တဦးႏွင့္ ဘာသာျခားတဦးတို႔သည္ တူညီေသာ အလွဴဒါန တခုစီကို ေစတနာတူစြာျဖင့္ အတူတူ ျပဳလုပ္ၾကျပီး အက်ိဳးေပးပံု မည္သို႔ ကြာျခားပါသနည္း။

(ေျဖ)
အဲဒါကေတာ့ ေစတနာ တူစြာျဖင့္ ဆိုတဲ့ဥစၥာကို လူတဖက္သားကို ရေစလိုတဲ့ ေစတနာခ်င္းသာ တူႏိုင္တယ္။ ကံႏွင့္ကံရဲ႔အက်ိဳးကို ယံုၾကည္တဲ့ သဒၶါခ်င္း မတူႏိုင္ဘူး။ ျပီးေတာ့ အေျမာ္အျမင္ ဆိုပါေတာ့၊ မဂ္ဖိုလ္နိဗၺာန္ ဆိုတာမ်ိဳးက မတူႏိုင္ဘူး။ မတူႏိုင္လို႔ရွိရင္ သာတာက အက်ိဳးႀကီးမွာပါပဲ။
********************************************************************
(ေမး) အရွင္ဘုရား၊ ေသတဲ့အခါမွာ ရုပ္နဲ႔ စိတ္တို႔ ခ်ဳပ္ပံု ရွင္းျပပါ။

(ေျဖ)
ပရိနိဗၺာန္ စုတိစိတ္---
ဗုဒၶျမတ္စြာ ပရိနိဗၺာန္ စံေတာ္မူခါနီးမွာ အားလံုး ၾကားဖူးတဲ့အတိုင္း အပၸမာေဒန သမၸာေဒထ-လို႔ မိန္႔ေတာ္မူလိုက္ပါတယ္။ မိန္႔ေတာ္မူျပီးတဲ့ေနာက္ ႏႈတ္ေတာ္မွ စကားတလံုးမွ ျမြက္ေတာ္မမူေတာ့ပါဘူး။ စ်ာန္၀င္စားပါတယ္။ စ်ာန္၀င္စားတဲ့အခါမွာ ပထမစ်ာန္၀င္စား၊ စ်ာန္မွထ ပစၥေ၀ကၡဏာ ဆင္ျခင္၊ ဒုတိယစ်ာန္ ၀င္စား၊ ဒီလို အျပန္အလွန္ စ်ာန္၀င္စားျပီးေတာ့ ေနာက္ဆံုးစ်ာန္လည္း ကုန္ေရာ ပရိနိဗၺာန္ စုတိစိတ္ ေပၚလာပါတယ္။

ဥတုဇရုပ္ က်န္ေန---
     စုတိစိတ္ မေပၚခင္ ၃၆-ခ်က္ေလာက္ကတည္းက ကမၼဇရုပ္အသစ္  မျဖစ္ေတာ့ပါဘူး။ ေနာက္ဆံုး စုတိစိတ္လည္း ျဖစ္ေရာ ကမၼဇရုပ္လည္း ေနာက္ဆံုး ခ်ဳပ္တာပဲ။ ကမၼဇရုပ္နဲ႔  စုတိစိတ္ တျပိဳင္နက္ ခ်ဳပ္ပါတယ္။ အရင္ေတြ ဘာေတြ မရွိပါဘူး။ သို႔ေသာ္ ဥတုဇရုပ္ က်န္ေနပါတယ္။ ဥတုဇရုပ္ကေတာ့ ခု-အေလာင္းေတြလိုပဲ။ ဗုဒၶျမတ္စြာရဲ႔ အေလာင္းေတာ္မွာလည္း ဥတုဇရုပ္ က်န္ေတာ္မူပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အဲဒီရုပ္ကေတာ့ ပရိနိဗၺာန္စံျပီးတဲ့ေနာက္ပိုင္းမွာ က်န္ေတာ္မူပါတယ္။

ဇီ၀ိတဆိုတဲ့ အသက္ က်န္ေနသမွ် မေသ---
     အာဟာရဇရုပ္တို႔ စိတၱဇရုပ္တို႔ဆိုတာက အဘိဓမၼာ၊ သျဂႋဳဟ္ သင္ဖူးတဲ့သူမွ သိပါတယ္။ နည္းနည္းကေလး က်န္တယ္လို႔ ဆိုရရံုကေလး က်န္ပါတယ္။ ျပန္ခ်ဳပ္တာပါပဲ။ ဥတုဇရုပ္ကေတာ့ တျပိဳင္နက္ ခ်ဳပ္ပါတယ္။ ၾကည္ညိဳစရာေကာင္းေအာင္လို႔ ဘုရားကို ေျပာရတယ္။ ဘုန္းႀကီးေသလည္း တျပိဳင္နက္ ခ်ဳပ္မွာပဲ။ ကမၼဇရုပ္မခ်ုဳပ္သမွ် ဇီ၀ိတဆိုတဲ့ အသက္က်န္ေနေသးတယ္။ အသက္ က်န္ေနသမွ် ေသကို မေသဘူး စုတိစိတ္ကို မျဖစ္ေသးဘူး။
********************************************************************
(ေမး) အရွင္ဘုရား၊ သံဃိကေက်ာင္းကို မိမိေသလွ်င္ ဘယ္သူ႔ကို လႊဲႏိုင္ပါသလဲ၊ ၀ယ္ေကာ ၀ယ္ေကာင္းပါ သလား။

(ေျဖ)
ဘယ္ပုဂၢိဳလ္ကိုမွ မလြဲခဲ့ရဘူး။ သံဃိကေက်ာင္းဆိုလို႔ရွိရင္ ေဂါပကတို႔၊ ဘာတို႔က ထိန္းထားပါ။ ဘယ္သူ႔မွ မလႊဲပါနဲ႔၊ ဒါမွ ေနာက္ သံဃာ ေကာင္းေကာင္းရမယ္။

ပုဂၢလိကေက်ာင္း ၀ယ္ႏိုင္ ေရာင္းႏိုင္---
     သံဃိကမဟုတ္ဘူး။ ပုဂၢလိကဆိုရင္ ေရာင္းပါ။ ေရာင္းျပီးေတာ့ သူ႔လက္ထက္မွာ သူသံုးႏိုင္တယ္။ အေမ-အေဖ ေပးႏိုင္တယ္။ အလိုရွိသလို သံုးႏိုင္တယ္။ ၀ယ္တဲ့သူေတြက ၀ယ္ပါ။ ဒါကို ေဂါပကအဖြဲ႔တို႔ ဘာတို႔က ၀ယ္ပါ။ ၀ယ္ျပီးေတာ့ ေက်ာင္းကို ေရႊ႔တန္တာ ေရႊ႔ပါ။ ဒီလို ဘုန္းႀကီးက ေျပာေနတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒကာမႀကီး ၀ယ္ပါ။ ကိစၥမရွိပါဘူး။ သံဃိကကို သြားမ၀ယ္နဲ႔။

သံဃိကကို မ၀ယ္နဲ႔---
     သံဃိက သြား၀ယ္လို႔ရွိရင္ ဒကာမႀကီး ပိုင္မွာမဟုတ္ဘူး။ ပုဂၢလိကဆိုမွ ၀ယ္ပါ။ ပုဂၢလိကလည္းပဲ သူက ဆိုရံုနဲ႔ မ၀ယ္ပါနဲ႔။ လွဴတုန္းက ဟုတ္သလား၊ မဟုတ္ဘူးလား၊ စံုစမ္းပါဦး။ လွူတုန္းက ဟုတ္တယ္၊ ပုဂၢလိက လုပ္ထားတာပဲလို႔ သူတို႔ ေဆြမ်ိဳးေတြက ေျပာရင္ေတာ့ ၀ယ္ပါ။ သံဃိကကို မ၀ယ္ေလနဲ႔။ မေသခ်ာတဲ့ ပုဂၢလိကကိုလည္း မ၀ယ္နဲ႔။ ကိုယ္ မပိုင္ဘူး။ ကိုယ့္ဘုန္းႀကီးလည္း မပိုင္ဘူး။
*********************************************************************
(ေမး) အရွင္ဘုရား၊ စူဠေသာတာပန္ အပါယ္တံခါး ပိတ္တယ္ဆိုတာ တဘ၀အျဖစ္ ဆိုတာလား။ သံသရာ တေလွ်ာက္လံုး နိဗၺာန္မေရာက္မခ်င္း ဆိုတာပါလား။

(ေျဖ)
နိဗၺာန္မေရာက္မခ်င္း ပိတ္လို႔ရွိရင္ စူဠေသာတာပန္လို႔ မေခၚနဲ႔ေတာ့၊ ေသာတာပန္လို႔ပဲ ေခၚ။
သူ႔တာ၀န္ကေတာ့ တဘ၀ပဲရွိတယ္။ ဘာျဖစ္လို႔ တဘ၀တည္းရွိလည္းဆိုေတာ့ လာမယ့္ဘ၀က ဘယ္လိုအျဖစ္မ်ိဳးနဲ႔ ျဖစ္မွန္းမသိလို႔ တဘ၀ပဲ ရွိတယ္။ တသံသရာလံုး ဆိုတာကေတာ့ စူဠေသာတာပန္ရဲ႔ တာ၀န္မရွိပါဘူး။ မတတ္ႏိုင္ပါဘူး။ ဒီလိုဆိုရင္ မဟာေသာတာပန္နဲ႔ ဘာထူးေတာ့မွာလဲ။
*********************************************************************
(ေမး) အရွင္ဘုရား၊ ဘုရား၊ ရဟႏၲာမ်ား စုတိစိတ္ေတာ္ ျဖစ္ျပီးေနာက္ ဘ၀သစ္ခႏၶာ မေပၚေတာ့ဘူး။ ဘ၀သစ္ခႏၶာ မေပၚဘဲ ျငိမ္းသြားတာ နိဗၺာန္ပဲ မဟုတ္လား။

(ေျဖ)
ဒီလိုေတာ့မဟုတ္ဘူး။ ဘ၀သစ္ခႏၶာ မေပၚဘဲ ျငိမ္သြားတာကို နိဗၺာန္လို႔ ဆိုခ်င္စရာေကာင္းေအာင္ တရားေတာ္မွာ ရွိတယ္။ အယံပဒီေပါ-ဤဆီမီးသည္၊ နိဗၺဳေတာယထာ-ျငိမ္းေအးသကဲ့သို႔၊ ဓီရာ-ရဟႏၲာ ပညာရွိတို႔သည္၊ နိဗၺႏၲိ-ျငိမ္းေအးေတာ္မူၾကကုန္၏-လို႔ ပရိတ္ႀကီးက ဒါေၾကာင့္ ဘ၀ဆက္ မရွိဘဲနဲ႔ ကမၼဇရုပ္ စုတိစိတ္ေတာ္မ်ား ခ်ဳပ္သြားျခင္းသည္ပင္ နိဗၺာန္လို႔ ဆိုေတာ့ နိဗၺာန္ ဘာမွ မရွိဘူး။
********************************************************************
(ေမး) အရွင္ဘုရား၊ မီးျငိမ္းသြားသလို ဆိုေတာ့ လံုး၀ ဘာမွ မရွိဘူးလား။

(ေျဖ)
ဒီလိုမဟုတ္ဘူး။ အဲဒါက ဗုဒၶျမတ္စြာက ဘယ္မွ မေရာက္ဘူးဆိုတဲ့ အဓိပၸါယ္မ်ိဳးကို ဥပမာျပတာ။ ဗုဒၶျမတ္စြာ သဗၺညဳတဉာဏ္ ရေတာ္မူတဲ့အခ်ိန္တုန္းက သစၥာေလးပါးတရားကို သိေတာ္မူတယ္။ ဒါကို နားလည္တယ္ေနာ္။ အဲဒီအခ်ိန္တုန္းက နိေရာဓသစၥာကို သစၧိကရဏီယ သစၧိကတအျဖစ္နဲ႔ မ်က္ေမွာက္ျပဳ ေတာ္မူတယ္။

မ်က္စိေအာက္ကို ေရာက္ေနသလို ျမင္---
     မ်က္ေမွာက္ျပဳေတာ္မူတယ္ဆိုတဲ့ဥစၥာ မ်က္စိေအာက္ကို ေရာက္ေနသည္ကို ျမင္ေတာ္မူတယ္။ ဒါကို သေဘာေပါက္ျပီလား။ နိေရာသစၥာကို မ်က္စိေအာက္ ေရာက္သလိုကို ျမင္ေတာ္မူတယ္။ ဒါကို သေဘာေပါက္သလား။ နိေရာဓသစၥာ နိဗၺာန္၊ ဗုဒၶျမတ္စြာ ဘုရားျဖစ္တဲ့ အခ်ိန္တုန္းက အရဟတၱမဂ္ ဆိုပါေတာ့၊ ေနာက္ဆံုး မဂ္ကို ရတယ္။ အတူတူပဲ။ ေသာတာပတၱိမဂ္ေရာ၊ ဘာေရာ အဲဒီမဂ္ရတဲ့ အခ်ိန္တုန္းက နိဗၺာန္ကို ျမင္ေတာ္မူတယ္။ (ေရွ႔လဆက္ရန္)

(မဟာဂႏၶာရံု ဆရာေတာ္)
(ျမတ္မဂၤလာ ၂၀၁၀-ႏို၀င္ဘာလ)

No comments: