Thursday, March 31, 2011

သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ား ေရေသာက္သင့္ေသာ အခ်ိန္ေကာင္း ၅-ခ်ိန္

(၁) မအိပ္မီ
သုေတသနျပဳခ်က္အရ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ားသည္ အိပ္ရာ၀င္ခါနီးတြင္ ေရေသာက္သင့္သည္။ ထိုသို႔ ေရမေသာက္လွ်င္ ေသြးရည္ေစးပ်စ္ က်ဳ႔ံနည္းေစသည္။ ညအိပ္ခ်ိန္တြင္ ေသြးေၾကာတြင္း ေသြးခဲဖတ္ကေလးမ်ား ျဖစ္တည္ေစႏိုင္သည္။

ညအိပ္ရာမ၀င္မီ အခ်ိဳ႔က ေရတခြက္မွ မေသာက္သည္မွာ ညဘက္ ဆီးထသြားရမည္ကို စိုးရိမ္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ႏိုင္သည္။ အမွန္မွာ သက္ႀကီးရြယ္အို၏ ဆီးအိမ္သည္ က်ဳ႔ံေသးသြား၍ ၀င္ဆံ႔ႏိုင္ေသာ ထုထည္ ငယ္လာသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေရမေသာက္ေသာ္လည္း ညဘက္ ဆီးထသြားရမည္သာ ျဖစ္သည္။ 

(၂) ညဥ့္သန္းေခါင္
သက္ႀကီးရြယ္အို၏ ေက်ာက္ကပ္သည္ က်ံဳ႔၍ အလုပ္လုပ္ႏိုင္စြမ္းအား ေလ်ာ့နည္းသြားသည္။ ညဘက္တြင္ ဆီးသြားမ်ားသည့္အတြက္ ခႏၶာကိုယ္တြင္း ေရခ်ိဳ႔တဲ့ေစႏိုင္၍ ေသြးရည္ေစးပ်စ္ေစႏိုင္သည္။ ႏွလံုးႏွင့္ ဦးေႏွာက္ ေသြးစီးဆင္းမႈ၊ ခုခံအား မ်ားလာေစႏိုင္သည့္အတြက္ ေသြးေၾကာေရာဂါမ်ား ျဖစ္ေစႏိုင္သည္။ ဦးေႏွာက္ေသြးခ်ိဳ႔တဲ့ျပီး ေလျဖတ္ႏိုင္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ညဥ့္သန္းေခါင္ခ်ိန္ ေရေသာက္ျခင္းသည္ အလြန္အက်ိဳးထူးသည္။

(၃) နံနက္ အိပ္ရာထခ်ိန္
သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ားသည္ ညအိပ္သည့္အခ်ိန္တြင္ ဆီးသြားျခင္း၊ ေခၽြးထြက္ျခင္း၊ အသက္ရွဴျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ခႏၶာကိုယ္တြင္း၌ ေရဓာတ္ ခ်ိဳ႔တဲ့လာမည္။ ေသြးရည္ပ်စ္က်ဳံ႔လာမည္။ ေသြးရည္လည္ပတ္ စီးဆင္းမႈ ေႏွးေကြးလာမည္။ ထိုအခါ ဇီ၀ျဖစ္ပ်က္ျဖစ္စဥ္မွ ပ်က္စီးျပီးေသာ ဇီ၀ပစၥည္းမ်ား စုပံု အနည္ထိုင္ေစ ႏိုင္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အိပ္ရာထသည္ႏွင့္ တျပိဳင္နက္တည္း ေရ-သို႔မဟုတ္ ေရေႏြးၾကမ္း တခြက္ ေသာက္သင့္သည္။ ေသြးတိုး ဦးေႏွာက္ေသြးခဲ ပိတ္ဆို႔ျခင္း၊ ႏွလံုးေသြးေၾကာ ပိတ္ျခင္းတို႔ကို ကာကြယ္ႏိုင္မည္။

(၄) အေႏွးေျပး ေလ့က်င့္မႈ မစမီ
ေရေသာက္ျပီးမွ အေႏွးေျပး ေလ့က်င့္ျခင္း ျပဳသင့္သည္။ ထိုသို႔ျပဳပါက ေရဓာတ္သည္ အစာအိမ္ အူလမ္းေၾကာင္း၏ သန္႔ရွင္းမႈကို ကူညီထိန္းသိမ္းႏိုင္သည္။ ထို႔ျပင္ သည္းေျခ၏ အဆိပ္ေျဖျခင္းလုပ္ငန္းကို အကူအညီေပးႏိုင္သည္။ ေက်ာက္ကပ္၏ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္စြမ္းကိုလည္း ျမႇင့္တင္ေပးႏိုင္သည္။ ေရာဂါ ခုခံႏိုင္စြမ္းကို တိုးပြားေစႏိုင္သည္။ အေအးမိ၊ လည္ေခ်ာင္းနာ၊ အဆစ္ေရာင္နာႏွင့္ အခ်ိဳ႔ေသာ အေရျပားေရာဂါမ်ားကို ကာကြယ္ေပးႏိုင္သည္။
(၅) ထမင္းမစားမီႏွင့္ စားျပီးခ်ိန္ 
ထမင္းမစားမီ ေရေသာက္လွ်င္ အစာေခ်ရည္ကို က်ဲေစျပီး အစာေခ်ျခင္းကို ညံ႔ဖ်င္းသြားေစႏိုင္သည္ဟု အခ်ိဳ႔က ယူဆတတ္ၾကသည္။ သုေတသန ျပဳခ်က္အရ ထမင္းမစားမီႏွင့္ စားျပီး ေရေသာက္ပါက အစာေခ်ျခင္းကို အကူအညီ အေထာက္အပံ႔ ျဖစ္ေစသည္ကို ေတြ႔ရသည္။ သို႔ေသာ္ ေသာက္ေသာေရသည္ မမ်ားရ၊ နည္းရမည္။ ေသာက္လွ်င္ ေႏွးေႏွးေသာက္ရမည္။ ေရခဲေရကိုမူ လံုး၀ မေသာက္သင့္ေပ။


သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ား က်န္းမာေရး ေလ့က်င့္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေရွာင္ၾကဥ္ရန္ ၇-ခ်က္
(၁) ေစာေစာထ၍ က်န္းမာေရး မေလ့က်င့္သင့္
Bio-clock ေခၚ ခႏၶာကိုယ္ ဇီ၀နာရီ၏ အခ်ိန္ဇယားအရ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ား အိပ္ရာေစာေစာထ၍ အျပင္ထြက္ျပီး က်န္းမာေရး ေလ့က်င့္မႈ မျပဳသင့္ေပ။ ထိုသို႔ ျပဳပါက ခႏၶာကိုယ္၏ ျပင္ဆင္ခ်ိန္ကို ထိခိုက္ေစႏိုင္သည္။ ေနထြက္ျပီး အနည္းဆံုး နာရီ၀က္ခန္႔ ၾကာျပီးမွ အျပင္ထြက္ေလ့က်င့္သင့္သည္။

(၂) မိုးမလင္းမီ သစ္ပင္မ်ား ရွိရာသို႔ သြားေရာက္ေလ့က်င့္ျခင္း မျပဳသင့္
အစိမ္းေရာင္ အပင္မ်ားသည္ တေန႔တာတြင္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ ႏွစ္မ်ိဳး လုပ္ေဆာင္သည္။ ေန႔ဘက္တြင္ အလင္း၊ ေရႏွင့္ ကာဘြန္ဒိုင္ ေအာက္ဆိုက္တို႔ကို အာဟာရ ျဖစ္ေအာင္ ေပါင္းစပ္ျပီး ေအာက္ဆီဂ်င္ဓာတ္ေငြ႔ကို ထုတ္လႊတ္ေပးသည္။ ညဘက္တြင္ ေအာက္ဆီဂ်င္ကို ရွဴသြင္းျပီး ကာဘြန္ဒိုင္ေအာက္ဆိုက္ကို ထုတ္လႊတ္ေသာ အသက္ရွဴျခင္းကို လုပ္ေဆာင္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေနထြက္ျပီး နာရီ၀က္ခန္႔ အနည္းဆံုး ၾကာျပီးမွသာလွ်င္ အပင္မ်ား ၀န္းက်င္တြင္ ေအာက္ဆီဂ်င္မ်ား ေပါမ်ားလာျပီျဖစ္၍ ေလ့က်င့္မႈသည္လည္း ေအာက္ဆီဂ်င္ရမွ ထိေရာက္ အက်ိဳးရွိႏိုင္ေပမည္။

(၃) ၀မ္းဟာလ်က္ နံနက္ ေလ့က်င့္ျခင္း မျပဳသင့္
တညတာ အိပ္စက္ျပီးေနာက္ နံနက္၌ ဘာမွ်မစားဘဲ က်န္းမာေရး ေလ့က်င့္လွ်င္ ကယ္လိုရီ မလံုေလာက္မႈေၾကာင့္ ဦးေႏွာက္သို႔ ေသြးပို႔မႈ မလံုေလာက္၍ လူကို မအီမသာ ျဖစ္ေစႏိုင္သည္။ ေပါ့လွ်င္ ေခါင္းမူး၍ ျပင္းထန္လွ်င္ ရင္ဟာ၊ ဒူးေပ်ာ့ကာ ေကာင္းေကာင္းပင္ မရပ္ႏိုင္ေတာ့ေပ။ ႏွလံုးေရာဂါရွိသူ ျဖစ္လွ်င္ ရုတ္တရက္ လဲက်ႏိုင္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ နံနက္ခင္း ေလ့က်င့္မႈမျပဳမီ အနည္းငယ္ အစာ စားသင့္သည္။ ဥပမာ-ဖီးၾကမ္းငွက္ေပ်ာသီး၊ ႏြားႏို႔၊ ပဲႏို႔၊ ေပါင္မုန္႔ စသည့္ အစာေၾကလြယ္ေသာ အစားအစာမ်ားကို စားသံုးသင့္သည္။ အစာအိမ္ မေကာင္းသူမ်ားအတြက္ ေလ့က်င္မႈ မစမီ အစာစားျခင္းသည္ သင့္ျမတ္ေသာ ကုသမႈ တမ်ိဳး ျဖစ္သည္။

(၄) အိမ္မႈကိစၥႏွင့္ မအားလပ္ေသာ္လည္း က်န္းမာေရး ေလ့က်င့္ရန္လိုအပ္
တေနကုန္ အိမ္မႈကိစၥႏွင့္ မအားလပ္ရသူသည္ က်န္းမာေရးေလ့က်င့္ရန္ မလိုမဟုတ္၊ လိုသည္သာ ျဖစ္သည္။ 
အိမ္မႈကိစၥမ်ား လုပ္ေဆာင္ျခင္းသည္ ခႏၶာကိုယ္ တခုလံုး လႈပ္ရွားျခင္းမဟုတ္။ ဥပမာအားျဖင့္ မတ္တတ္ရပ္ရသည့္ အခ်ိန္ၾကာလွ်င္ ခါးနာ၊ ေျခေထာက္နာျပီး ေျခေထာက္ေသြးျပန္ေၾကာမ်ား တြန္႔လိမ္လာႏိုင္သည္။ ႏႈိင္းယွဥ္လိုက္လွ်င္ က်န္းမာေရး ေလ့က်င့္ျခင္းသည္ ခႏၶာကိုယ္ အစိတ္အပိုင္း အသီးသီးရွိ ၾကြက္သားအားလံုးကို ေလ့က်င့္ေပးျခင္းျဖစ္၍ အဆစ္အျမစ္အားလံုး လႈပ္ရွားရျပီး ႏွလံုး အဆုတ္၊ ေက်ာက္ကပ္ စသည့္ အတြင္းအဂၤါမ်ားလည္း ေလ့က်င့္မႈရသည္။ ထို႔အျပင္ မိမိ၏ လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္ ကို္က္ညီေသာ ေလ့က်င့္မႈမ်ား လုပ္ႏိုင္သည္။ အိမ္မႈကိစၥ လုပ္ျခင္းေၾကာင့္ ခႏၶာကိုယ္ကို ျဖစ္ေစေသာ ႏြမ္းနယ္ကိုက္ခဲမႈကို ေျဖေဖ်ာက္ႏိုင္သည္။

(၅) အသက္ရွဴေအာင့္၍ ေလ့က်င့္မႈ မျပဳသင့္
သက္ရြယ္ႀကီးသူ၏ အသက္ရွဴၾကြက္သား အင္အားသည္ ေလ်ာ့နည္းလာတတ္သည္။ အဆုတ္၏ အမွ်င္အဖြဲ႔အစည္း်ား တိုးပြားလာျပီး အဆုတ္ေလအိတ္ငယ္မ်ား၏ ရုန္းျပန္အား ဆုတ္ယုတ္လာသည္။ က်န္းမာေရး ေလ့က်င့္သည့္အခါတြင္ အသက္ေအာင့္ထားပါက အသက္ရွဴၾကြက္သားမ်ားႏွင့္ အဆုတ္ေလအိတ္ငယ္မ်ား ပ်က္စီးေစႏိုင္ျပီး အသက္ရွဴေလျပြန္မွ ေသြးအန္ေစႏိုင္သည္။ 

(၆) အိပ္ရာေပၚတြင္ က်န္းမာေရး ေလ့က်င့္ျခင္း
အိပ္ရာေပၚတြင္ ေလ့က်င့္ျခင္းသည္ အိပ္ရာေပၚမွ ဆင္း၍ ေလ့က်င့္ျခင္းႏွင့္ တူညီေသာ အက်ိဳးေက်းဇူးကို ရရွိေစႏိုင္သည္။ အထူးသျဖင့္  ေရာဂါေၾကာင့္ အိပ္ရာတြင္ လဲေနေသာ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ားအတြက္ သင့္ေလ်ာ္သည္။

(၇) ေႏြး မိုး ေဆာင္း ရာသီမေရြး ေလ့က်င့္သင့္
သက္ႀကီး ရြယ္အိုမ်ားအတြက္ ေအးခ်မ္းေသာ ေဆာင္းရာသီ၊ သို႔မဟုတ္-ပူအိုက္ေသာ ေႏြရာသီၤတို႔တြင္ ျပင္ပသို႔ထြက္၍ ေလ့က်င့္မႈ လုပ္ရန္ မသင့္ေလ်ာ္ေပ။ အထူးသျဖင့္ ပူအိုက္ေသာ ရာသီတြင္ အပူရွပ္၍ ဒုကၡေရာက္ႏိုင္သည္။ အေၾကာင္းမွာ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ား၏ အတြင္းအဂၤါ လုပ္ေဆာင္ခ်က္သည္ လူငယ္ကိုမမီေတာ့သည့္အျပင္ ခႏၶာကိုယ္အတြင္းရွိ ေရဓာတ္သည္ လူငယ္ထက္ ၁၅-ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ ေလ်ာ့နည္းေန၍ အပူကာကြယ္ခုခံအား က်ဆင္းေနသည္။

အထူးသျဖင့္ ပူျပင္းေသာ ေန႔မ်ားတြင္ ၃၃-ဒီဂရီ စင္တီဂရိတ္ (၉၁.၄ ဒီဂရီ ဖာရင္ဟိုက္) အပူခ်ိန္ရွိလွ်င္ ကာယေလ့က်င့္မႈ မလုပ္ဘဲ ေနရမည္။ အကယ္၍ ပတ္၀န္းက်င္ အပူခ်ိန္သည္ ၃၅-ဒီဂရီမွ ၃၆-ဒီဂရီ စင္တီဂရိတ္ (၉၆.၈ ဒီဂရီ ဖာရင္ဟိုက္) လမ္းေလွ်ာက္၊ ထမင္းခ်က္ စသည္ (ေန႔စဥ္လႈပ္ရွားမႈ) အားလံုး ရပ္တန္႔ရမည္။ ေန႔စဥ္လံုေလာက္ေသာ ေရကို  ျဖည့္စြက္ေသာက္သံုးရမည္။

ပါေမာကၡ ေဒၚခင္ျဖဴ (ျမင္းျခံ) 
(တရုတ္ဘာသာျဖင့္ ထုတ္ေ၀ေသာ Look Younger Live Lohger စာအုပ္မွ ေကာက္ႏုတ္ဘာသာျပန္ပါသည္)
(ျမတ္မဂၤလာ ၂၀၁၀-ဒီဇဘၤာလ)

No comments: