Wednesday, April 6, 2011

ကပ္ေက်ာ္ ေဒါက္ခ်ာ

ပထမကမၻာစစ္ႀကီး မျဖစ္ခင္ (၁၉၁၁) ခုႏွစ္က မစၥတာ ရွားမင္းဆိုသူ ဂ်ဴးလူမ်ိဳးတဦး ဂ်ာမဏီျပည္မွ ျမန္မာျပည္သို႔ ေရာက္ရွိလာပါသည္။ သူသည္ အေရွ႔ေတာင္အာရွႏိုင္ငံမ်ားသို႔ သြား၍ ေရွးေဟာင္းပစၥည္းမ်ား ၀ယ္ယူစုေဆာင္းသည္။ ျမန္မာျပည္သို႔ လာေရာက္ျပီး ပစၥည္းအမ်ိဳးေပါင္း ႏွစ္ေထာင္ေက်ာ္ ရရွိခဲ့သည္။ 

ယင္းတို႔ကို ဂ်ာမဏီျပည္ ျမဴးနစ္ျမိဳ႔ ရိုးရာျပတိုက္သို႔ ေပးပို႔ခဲ့သည္။ မစၥတာရွားမင္း စုေဆာင္းခဲ့သည္ထက္ မ်ားျပားေသာ ေရွးေဟာင္းျမန္မာပစၥည္းမ်ားစြာ ဟင္းဘက္ႏွင့္ ဒရက္စဒင္ျမိဳ႔ရွိ ျပတိုက္ႀကီးမ်ားတြင္ ရွိေသးသည္။

ဟစ္တလာ အာဏာရလာေသာအခါ ဂ်ဴးလူမ်ိဳးအားလံုးကို အႏၲရာယ္ျပဳသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ မစၥတာရွားမင္းလည္း ထြက္ေျပးခဲ့ ရသည္။ သူစုေဆာင္းခဲ့ေသာ ပစၥည္းမ်ားကား စစ္အတြင္းက ဗံုးဒဏ္ႏွင့္ မီးေဘးတို႔မွ လြတ္ရာသို႔ ေရႊ႔ေျပာင္းထားနင့္၍ အားလံုးက်န္ရွိခဲ့ပါသည္။ ယင္းတို႔ကို ကက္သေလာက္သြင္းျခင္း ျပီးစီးခဲ့ျပီ ျဖစ္သည္။

(၁၉၅၅) ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလတြင္ ကၽြန္ေတာ္ ျမဴနစ္ျမိဳ႔သို႔ေရာက္ရွိခဲ့သည္။ ဗုဒၶဟူးေန႔တိုင္း တကၠသိုလ္အေရွ႔တိုင္းဌာနမွ ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသား (၁၅)ေယာက္ကို စာသင္ေပးရပါသည္။
တေန႔တြင္ ေဟာဒီ...ေရႊဦးထုပ္အေၾကာင္း သင္ေပးပါ-ဟု ေျပာလာပါသည္။ ၾကည့္လိုက္ရာ ဦးခႏၲီ၏ ေဒါက္ခ်ာ-ဟု ကက္သေလာက္တြင္ မွတ္တမ္းေရးထားပါသည္။ ထိုေန႔က ေဒါက္ခ်ာမ်ားအေၾကာင္းႏွင့္ ဦးခႏၲီ-၏ အေၾကာင္းတို႔ကို သင္ၾကားျပသေပးရပါသည္။ ပါေမာကၡ ေဒါက္တာေဟာ္မန္းႏွင့္ ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသားမ်ားကပါ စိတ္ပါ၀င္စားစြာ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကရာ ေန႔လယ္စာ(၁)ခ်က္ခြဲမွ စားၾကရပါသည္။ စာသင္ၾကားရာတြင္ ေဒါက္ခ်ာကို ပလတ္စတစ္လက္အိတ္စြပ္၍ ကိုင္ရပါသည္။ ေဒါက္ခ်ာကို စကၠဴပါးျဖဴျဖဴႀကီးေပၚခ်၍ ထားရပါသည္။

ေဒါက္ခ်ာေပၚမွ ႏွစ္က်ိပ္ရွစ္ဆူ ဘုရားမ်ား---
ေရႊဇ၀ါေပၚတြင္ ေရးထားေသာ ဘုရားရွင္မ်ားမွာ အထက္တန္းတြင္ ဆယ္ဆူရွိ၍ ေအာက္တန္းတြင္ (၁၈)ဆူ ရွိပါသည္။ ဘြဲ႔ေတာ္မ်ားလည္း ပါပါသည္။ စာလံုးေပါင္းသတ္ပံုမွာ မူရင္းေရးထားသည့္အတိုင္း ျဖစ္ပါသည္။

အထက္တန္း (၁၀) ဆူ---
၁။ အစ, တနင္ဂရာ
၂။ ေမဒင္ဂရာ
၃။ သရနင္ဂရာ
၄။ ဒီပင္ဂရာ
၅။ ကႏၶည
၆။ မဂၤလ
၇။ သုမဏ
၈။ ေရ၀ရ
၉။ ေသာဘိတ
၁၀။ အေနာမဒသီ

ေအာက္တန္း (၁၈) ဆူ
၁။ ကကုသံ
၂။ ေဂါဏာဂံု
၃။ ကႆဘ
၄။ေဂါတမ
၅။ ပဒုမ
၆။ နာရဒ
၇။ ပဒုမုတၱိဳရ
၈။ သုေမဓာ
၉။ သုဇာတာ
၁၀။ ပီယဒသီ
၁၁။ အတၳဒသီ
၁၂။ ဒမၼဒသီ
၁၃။ သိဒၶတၳ
၁၄။ တိႆ
၁၅။ ဖုႆ
၁၆။ ၀ိပႆီ
၁၇။ သိခီ
၁၈။ ေ၀ႆဘူ 
ႏွစ္က်ိပ္ရွစ္ဆူ ဘုရားမ်ား၏ အထက္၊ ေဒါက္ခ်ာ၏ ထိပ္စြန္းတြင္ ေရွ႔ေရာ ေနာက္ပါ ေစတီမ်ားရွိပါသည္။ အစ, တနင္ဂရာ-ကို ေရွ႔မ်က္ႏွာမွာထား၍ ေဒါက္ခ်ာေဆာင္းလွ်င္ ေရွ႔တြင္ ေစတီ(၁၄)ဆူ ရွိျပီး၊ ေနာက္ဘက္တြင္ ေစတီ(၁၀)ဆူ ရွိပါသည္။

ေဒါက္ခ်ာ၏ အတိုင္းအတာ---
ေဒါက္ခ်ာ၏ အျမင့္မွာ(၂၅)စင္တီမီတာ ရွိပါသည္။ ေဒါက္ခ်ာ၏ အေျခပတ္လည္ အ၀မွာ(၅၇)စင္တီမီတာ ရွိသည္။ အခ်င္းမွာ (၁၉)စင္တီမီတာ ရွိပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္၏ေခါင္းေပၚ ေဆာင္းၾကည့္ရာ မေတာ္ပါ။ ကၽြန္ေတာ္၏ နဖူးပတ္လည္မွာ (၅၈)စင္တီမီတာ ရွိပါသည္။ ဤသို႔ျဖင့္ ရေသ့ႀကီး၏ ဦးေခါင္းကို မွန္းၾကည့္ႏိုင္ပါသည္။

အဂၤလိပ္စကားပံုတခု ရွိသည္။ Don`t leave any stone unturned ဘယ္ေက်ာက္ခဲမွ လွန္မၾကည့္ဘဲ ခ်န္မထားခဲ့နဲ႔။ အဓိပၸါယ္မွာ မည္သည့္သဲလြန္စမွ မၾကည့္ဘဲ ခ်န္မထားခဲ့ႏွင့္ ဟူလို။ ယခု မိုင္(၆၀၀၀) ကြာ ခရီးကို ကၽြန္ေတာ္ လာခဲ့ရသည္။ တခုခု က်န္ခဲ့၍ ထပ္မံသိလိုလွ်င္ လာၾကည့္ႏိုင္မည္ မဟုတ္။ ထို႔ေၾကာင့္ ၾကည့္စရာ သဲလြန္စ တခုမွ် မက်န္ရေအာင္ ၾကည့္ပါသည္။

ေဒါက္ခ်ာ၏ အတြင္းဘက္---
ရေသ့ႀကီး၏ ေဒါက္ခ်ာ ကၽြန္ေတာ့္စားပြဲေပၚ ရက္အေတာ္ၾကာ က်န္ရစ္ပါသည္။ သက္ဆို္င္ရာမွလည္း လာမေတာင္းပါ။ ကၽြန္ေတာ္က အျခားအလုပ္မ်ားလုပ္ရင္း ေမးခြန္းတခုေပၚတိုင္း ထၾကည့္မိပါသည္။
ရေသ့ႀကီး၏ ေဒါက္ခ်ာအတြင္းပိုင္းကို ေစ့ေစ့စပ္စပ္ ၾကည့္ခဲ့ပါသည္။ လက္ျဖင့္လည္း စမ္းၾကည့္သည္။ လက္ႏွိပ္ဓာတ္မီးထိုး၍လည္း ၾကည့္ပါသည္။ 
အတြင္းမွာ ဖ်င္ျဖဴစမ်ားကို သေစၥးျဖင့္ ေဒါက္ခ်ာပံု ေဖာ္ထားျခင္း ျဖစ္သည္။ ကြာေနေသာ ဖ်င္စမ်ားကို မပ်က္ေစဘဲ လွန္ေလွာၾကည့္ပါေသးသည္။

ဦးခႏၲီသည္ ဘိုးေတာ္ေလာ၊ ဂိုဏ္း၀င္ေလာ---
ယင္းသို႔ ေစ့ေစ့စပ္စပ္ ၾကည့္ရသည္မွာ ေဒါက္ခ်ာအတြင္းတြင္ ေရးထားသေလာ၊ ေငြျပား၊ ေၾကးျပား၊ ေရႊျပား တခုခုျဖင့္ အင္းႏွံထားသေလာ၊ ဓာတ္လံုးမ်ား ျမႇဳပ္ႏွံထားသေလာ၊ ဘုရားဓာတ္ေတာ္မ်ား ဌာပနာထားသေလာ၊ ဘာမွ် မေတြ႔ရပါ။

ရေသ့ႀကီးမွာ ျမန္မာျပည္တ၀ွမ္း သာသနိက အေဆာက္အဦးႀကီးမ်ားကို စြမ္းစြမ္းတမံ ေဆာက္လုပ္လွဴဒါန္းသြားသူ ျဖစ္ေလရာ အံ႔ၾသစရာျဖစ္ခဲ့ပါသည္။ ယင္းကို ေမွာ္ေအာင္သည္။ ဓနသိဒၶိ ျပီးစီးသည္ဟု ယံုၾကည္သူအမ်ား ရွိသည္။ ရေသ့ႀကီးတြင္ ေရႊျဖစ္ေသာ ဓာတ္လံုး ရွိသည္ဟုလည္း ယံုၾကေသးသည္။ အဂၤလိပ္အေရးပိုင္ မစၥတာစေကာ့ကပင္ ေရႊေငြ ျဖစ္,မျဖစ္ လာေရာက္စံုစမ္းဖူးသည္။

ပို၍ ထူးဆန္းသည္မွာ ရေသ့ႀကီး ကြယ္လြန္ျပီးေနာက္ ဘိုးေတာ္ဂိုဏ္းမ်ားမွ သာသနိက အေဆာက္အဦးႀကီးမ်ား ေဆာက္လုပ္ရန္ တာ၀န္ေပးခဲ့သေယာင္ ေရးသားခဲ့ၾကသည္။ ရေသ့ႀကီး သူ႔စိတ္ႏွင့္သူ လုပ္ျခင္းျဖစ္သည္။ ဘယ္ဂိုဏ္းကမွ ခိုင္း၍ မဟုတ္ပါ။ 
(၁၉၈၀) မတိုင္မီက ေရးဆြဲေသာ ပန္းခ်ီကား၌ ဘိုးေတာ္(၃၄)ဦး၊ (၃၃)ဦး စသည္တြင္ ရေသ့ႀကီးကို ထည့္သြင္းထားသည္ကို ေတြ႔ရသည္။ ယင္းမွာ ၾကည္ညိဳသူမ်ား၏ လုပ္ရပ္သာဟု ကၽြန္ေတာ္ယူဆသည္။
ထို႔ေၾကာင့္ ရေသ့ႀကီး၏ ေဒါက္ခ်ာတြင္ ဥံဳဖြဂါထာ ယၾတာမႏၲန္၊ အင္းဆန္ လက္ဖြဲ႔တို႔ ျမႇဳပ္ႏွံမထားေၾကာင္း အစီရင္ခံလိုပါသည္။

ဂိုဏ္းဆရာတို႔ ေတာနင္းရွာ---
ကၽြန္ေတာ္ ျမဴးနစ္၌ရွိစဥ္ ျမန္မာျပည္မွ အမည္မေဖာ္လိုသူတဦးက ရေသ့ႀကီး၏ ေဒါက္ခ်ာကို ေစ်းေျပာပါေစ၊ ဘယ္ေလာက္ ေပးရေပးရ ေပးႏိုင္ပါသည္။ ရေအာင္ ၀ယ္ခဲ့ပါ-ဟု ေျပာလာသူပင္ ရွိပါသည္။ သည္ေရာက္လာေသာ ပစၥည္းကို ဘယ္နည္းႏွင့္မွ ျပန္ရရန္ မလြယ္ပါ။

မႏၲေလးေတာင္ ဦးခႏၲီျပတိုက္တြင္ ေသာ့ခတ္မွန္ ဘီရိုႀကီးအတြင္း ရေသ့ႀကီး၏ ေရႊေဒါက္ခ်ာတခု ရွိပါသည္။ မစၥတာရွားမင္း ရေသ့ႀကီးထံမွ အလွဴခံ ရရွိသြားေသာ ပထမေဒါက္ခ်ာ၏ေနာက္တြင္ ထပ္မံျပဳလုပ္ေသာ ဒုတိယေဒါက္ခ်ာ ျဖစ္ဖြယ္ ရွိပါသည္။

ရေသ့ႀကီးကို ေမွာ္ေအာင္သည္ဟု ယံုၾကည္သူမ်ားရွိေၾကာင္း ေဖာ္ျပခဲ့ျပီးျဖစ္ပါသည္။ မစၥတာရွားမင္းလည္း ေမွာ္ေအာင္ပံုရသည္။ ရေသ့ႀကီး၏ ေဒါက္ခ်ာကို အလွဴခံ၍ ရသြားေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါ၏။ သို႔ရာတြင္ မစၥတာရွားမင္းကား  လူေကာင္းတေယာက္ ျဖစ္ပါသည္။ ရေသ့ႀကီးအား ၀ိတိုရိယ ဘုရင္မႀကီး ေခါင္းျမီးျခံဳထားေသာ ပံုပါသည့္ ေရႊဒဂၤါးတျပားႏွင့္ (ထိုေခတ္က) ညီေသာ ေငြ(၁၁)က်ပ္ကို (၂၇.၁.၁၉၁၁) ေန႔စြဲျဖင့္ လွဴဒါန္းခဲ့ေၾကာင္း သူ၏ မွတ္တမ္းတြင္ ဖတ္ရႈရပါသည္။

ရေသ့ႀကီး၏ ဒုတိယေဒါက္ခ်ာမွာ ရေသ့ႀကီး အမွန္တကယ္ ေဆာင္းခဲ့ပံုရပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္သည္ ရေသ့ႀကီး၏ ပထမေဒါက္ခ်ာကို စူးစမ္းေသာအေနျဖင့္ ေဆာင္းၾကည့္ခဲ့ဖူးသူျဖစ္ရာ မွန္ေကာင္တာထဲက ေဒါက္ခ်ာ၏ အ၀၊ အရြယ္ကိုလည္း မွန္းဆၾကည့္ရႈျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

မွန္ဘီရိုထဲမွ ေဒါက္ခ်ာကိုလည္း ဘီရိုဖြင့္ယူျပီး ဂိုဏ္းဆရာမ်ားက ေရသြန္းပူေဇာ္ခြင့္ ေတာင္းခံဖူးပါသည္။ ေရသြန္း၍ က်လာေသာေရမွာ ဂိုဏ္းဆရာတို႔အတြက္ အသံုး၀င္မည္ဟု ယံုၾကည္ရပါသည္။ သို႔ရာတြင္ အႏွစ္(၁၀၀)ခန္႔ရွိျပီျဖစ္ေသာ ရေသ့ႀကီး၏ ေဒါက္ခ်ာကို ေရစိုခံ၍ မျဖစ္ပါ။ ေရထိ၍ မရပါ။ ေရွးေဟာင္းပစၥည္း ဟူသမွ်ကို အဖ်က္ဆီးဆံုးမွာ Moisture အစိုဓာတ္ ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သက္ဆို္င္ရာမွ ဤကိစၥကို ခြင့္မျပဳခဲ့ဟု သိရသည္။

ရန္ကုန္ျမိဳ႔ရွိ မိသားတစုထံ၌ ရေသ့ႀကီး ဦးခႏၲီ၏ ေဒါက္ခ်ာတခု ကိုးကြယ္ထားပါသည္။ ရေသ့ႀကီး၏ ပုတီးႏွင့္ သကၤန္းစေလးမ်ားကို အျမတ္တႏိုး ကိုးကြယ္ထားသူမ်ားလည္း ေတြ႔ပါသည္။ ရေသ့ႀကီး၏ သကၤန္းအထပ္လိုက္လည္း ေတြ႔ဖူးပါသည္။ ဂိုဏ္းအသီးသီးမွလည္း အျမတ္တႏိုး ၾကည္ညိဳကိုးကြယ္လို၍ ရွာေဖြလ်က္ ရွိပါသည္။ အျခားပစၥည္းမ်ားလည္း ရွိပါေသးသည္။ မေျပာေကာင္းပါ။

ကပ္ေက်ာ္ ေဒါက္ခ်ာ---
ယခု ကၽြန္ေတာ္ ေတြ႔ခဲ့ရေသာ ေဒါက္ခ်ာမွာ (၁၉၁၁) ခုက ျမဴနစ္ျပတိုက္သို႔ ေရာက္ရွိေနခဲ့ေလရာ (၁၉၁၄)တြင္ ျဖစ္ပြားေသာ ပထမကမၻာစစ္တြင္လည္းေကာင္း၊ (၁၉၄၀) ေက်ာ္တြင္ ျဖစ္ပြားေသာ ဒုတိယကမၻာစစ္တြင္လည္းေကာင္း၊ စစ္ေဘးဒဏ္မွလြတ္ရန္ တေနရာမွ တေနရာသို႕ အႀကိမ္ႀကိမ္ေျပာင္းေရႊ႔ခဲ့ရသည္။ ယင္းသို႔ ေျပာင္းေရႊ႔ခဲ့ရေသာ္လည္း က်ိဳးပဲ့ျခင္း၊ ပြန္းျခင္း၊ ေပ်ာက္ဆံုးျခင္း၊ လံုး၀မျဖစ္ဘဲ အေကာင္းပကတိ ယေန႔ထိ ရွိေနပါေသးသည္။ ၀မ္းသာစရာ ေကာင္းပါသည္။ ကံေကာင္းလွေသာ ဤေဒါက္ခ်ာကို ကပ္ေက်ာ္ေဒါက္ခ်ာ-ဟု ကၽြန္ေတာ္ေခၚဆိုခ်င္ပါသည္။ ကုသိုလ္သမၻာ အေဆာက္အဦး ႀကီးမားေသာ သူေတာ္ေကာင္း၏ ပစၥည္းအစစ္အမွန္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။
အကိုး။ မႏၲေလး ႏွစ္(၁၅၀)ျပည့္ မဂၢဇင္း (စာမူခြင့္ျပဳခ်က္ အမွတ္-၅၃၀၀၃၅၀၄၀၉)

ဆရာ၀န္ တင္ေမာင္ၾကည္
( ေရာင္ျပန္ ၂၀၁၀-ႏို၀င္ဘာ)

No comments: