Saturday, April 9, 2011

ဒက္ေရာဂါ (ေခၚ) မႈိေရာဂါ

ရဟန္း-သာမေဏ-သူေတာ္-သီလရွင္ အခ်ိဳ႔တို႔၏ ဦးေခါင္းတြင္ ျဖစ္ေပၚတတ္ေသာ 
ဒက္ေရာဂါ (ေခၚ) မႈိေရာဂါ ေပ်ာက္ေစလိုေသာ္---
ၾကက္သြန္နီ ဥကို ခါးျဖတ္၊ အေရထြက္လာေအာင္  အနည္းငယ္ ညႇစ္၊ 
ထိုအေရထြက္ေနေသာ ၾကက္သြန္နီဥႏွင့္ ဦးေခါင္းေပၚ တႀကိမ္ပြတ္ပါ။
ေနာက္ အေရထြက္ေနေသာ ၾကက္သြန္နီဥကို ဆားအနည္းငယ္ တို႔၍ 
ဦးေခါင္းေပၚ ထပ္ပြတ္ပါ။


တေန႔ ၂-ႀကိမ္ ၃-ႀကိမ္ပြတ္ေလ ဒက္ေရာဂါ (ေခၚ) မႈိေရာဂါ ေပ်ာက္၏။


သာဂဒိုး

No comments: